herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 25 stycznia 2018 roku Marta Trojan 2018-03-09 12:30:48
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 25 stycznia 2018 roku Marta Trojan 2018-03-09 12:30:32
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 25 stycznia 2018 roku Marta Trojan 2018-03-09 12:29:54
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 25 stycznia 2018 roku Marta Trojan 2018-03-09 12:29:46
2018 rok Marta Trojan 2018-03-09 12:29:07
Zawiadomienie o sesji Marta Trojan 2018-03-09 12:18:26
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-03-09 12:10:06
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-03-09 12:07:54
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-03-08 14:20:21
Zarządzenie Nr 39/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 6 marca 2018 r.zmieniające Zarządzenie w sprawie powierzenia niektórych spraw gminy Zastępcy Burmistrza Pani Katarzynie Kuterebie-Gniteckiej Marta Trojan 2018-03-07 14:52:58
Zarządzenie Nr 38/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 6 marca 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Marta Trojan 2018-03-07 14:52:13
Zarządzenie Nr 37/ZP/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marta Trojan 2018-03-07 14:49:50
Zarządzenie Nr 33/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 05 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2018-03-06 14:21:54
Zarządzenie Nr 33/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 05 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2018-03-06 14:20:29
Zarządzenie nr 32/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-03-06 14:18:42
Uchwała NR XXX/197/2018 Rady Powiatu wKamieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/184/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2018. Marta Trojan 2018-03-06 14:17:32
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-03-06 09:00:22
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-03-05 14:25:09
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-03-05 14:25:06
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-03-05 14:25:01
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-03-05 13:56:48
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-03-05 13:56:43
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-03-05 13:56:38
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-03-05 13:56:30
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-03-05 13:56:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie strefy wejściowej wraz ze schodami zewnętrznymi do budynku Komisariatu Policji w Międzyzdrojach oraz zmianie lokalizacji miejsc postojowych na terenie działki, na działce o numerze geodezyjnym: 190, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Mikołaja Kopernika 2 w Międzyzdrojach. Marta Trojan 2018-03-05 12:24:56
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 1/18 z dnia 02.03.2018r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 427/3, 428/1, 428/2, 428/3, 452, 505, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/14. 584/15, 601, 605, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-03-02 09:30:40
Zarządzenie Nr 31/KW/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. Marta Trojan 2018-03-01 15:01:42
Zarządzenie Nr 30/KW/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. Marta Trojan 2018-03-01 15:00:53
Zarządzenie Nr 6/ITI/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej. Marta Trojan 2018-03-01 14:59:54
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2017 r. Marta Trojan 2018-02-27 15:08:51
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-02-26 14:26:46
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-02-26 14:26:37
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do: 1) sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy "Kawczej Górze" obejmującego działki oznaczone numerami: 439 i 160/5 obrębu 20 jednostki ewidencyjnej gminy Międzyzdroje;2) sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania. Marta Trojan 2018-02-23 07:41:36
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do: 1) sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy "Kawczej Górze" obejmującego działki oznaczone numerami: 439 i 160/5 obrębu 20 jednostki ewidencyjnej gminy Międzyzdroje;2) sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania. Marta Trojan 2018-02-23 07:41:09
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Rozwój Turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały Marta Trojan 2018-02-22 14:00:40
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Rozwój Turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały Marta Trojan 2018-02-22 14:00:37
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Rozwój Turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały Marta Trojan 2018-02-22 14:00:23
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Referacie Budżetu i Finansów. Marta Trojan 2018-02-22 13:58:35
Informacja o VI edycji "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" Tomasz Rychłowski 2018-02-22 11:36:28