herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR III/36/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia Gminy Międzyzdroje z organizacji międzynarodowej pod nazwą "Związek Miast Bałtyckich". Marta Trojan 2018-12-27 12:08:09
UCHWAŁA NR III/35/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" Marta Trojan 2018-12-27 12:07:25
UCHWAŁA NR III/34/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania delegata do Związku Miast i Gmin Morskich Marta Trojan 2018-12-27 12:06:36
UCHWAŁA NR III/33/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Międzyzdroje w stowarzyszeniu pn. Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w Rozwoju" z siedzibą w Wolinie. Marta Trojan 2018-12-27 12:05:19
UCHWAŁA NR III/32/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/538/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-12-27 11:54:29
UCHWAŁA NR III/31/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, w sprawie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach. Marta Trojan 2018-12-27 11:52:58
UCHWAŁA NR III/30/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie Marta Trojan 2018-12-27 11:51:52
UCHWAŁA NR III/29/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-12-27 11:49:11
UCHWAŁA NR III/28/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-12-27 11:48:19
UCHWAŁA NR III/27/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-12-27 11:47:16
UCHWAŁA NR III/26/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej Marta Trojan 2018-12-27 11:45:54
UCHWAŁA NR III/25/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej Marta Trojan 2018-12-27 11:41:09
Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 Marta Trojan 2018-12-27 11:39:32
UCHWAŁA NR III/23/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2018-12-27 11:38:32
UCHWAŁA NR III/22/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018 Marta Trojan 2018-12-27 11:37:59
Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 Marta Trojan 2018-12-27 11:35:54
Sesja nr III Marta Trojan 2018-12-27 11:34:42
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób starszych w wieku emerytalnym, na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia. Krzysztof Grądz 2018-12-24 12:36:29
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje na 2019 rok Krzysztof Grądz 2018-12-24 12:34:47
Wynik naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy Krzysztof Grądz 2018-12-24 10:19:13
Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na zastępstwo na samodzielne stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 5 w pełnym wymiarze czasu pracy Krzysztof Grądz 2018-12-24 10:11:59
Wynik zaproszenia do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW Krzysztof Grądz 2018-12-21 11:44:13
ZARZĄDZENIE NR 190/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-12-18 14:45:16
ZARZĄDZENIE NR 191/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2018-12-18 14:43:59
ZARZĄDZENIE NR 190/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-12-18 14:43:15
ZARZĄDZENIE NR 188/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Sportu w gminie Międzyzdroje oraz ustalenia regulaminu jej działania. Marta Trojan 2018-12-18 14:34:49
ZARZĄDZENIE NR 187/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2018-12-18 14:34:00
Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych Krzysztof Grądz 2018-12-17 13:27:57
Dane teleadresowe Marta Trojan 2018-12-17 12:55:24
Dane teleadresowe Marta Trojan 2018-12-17 12:52:20
Dane teleadresowe Marta Trojan 2018-12-17 12:51:31
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 grudnia 2018 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r Marta Trojan 2018-12-17 10:34:12
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE NA TERENACH WIEJSKICH Marta Trojan 2018-12-17 09:55:00
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE NA TERENACH MIEJSKICH Marta Trojan 2018-12-17 09:54:28
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ DLA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Marta Trojan 2018-12-17 09:53:50
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ CZĘŚĆ ROKU Marta Trojan 2018-12-17 09:53:02
2019 rok Marta Trojan 2018-12-17 09:49:53
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2018-12-14 11:13:07
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2018-12-14 11:12:12
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2018-12-14 11:11:40