herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 127/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu Marta Trojan 2018-09-13 12:09:31
Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017 Marta Trojan 2018-09-13 09:46:37
INFORMACJA - harmonogram dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i burmistrza Marta Trojan 2018-09-13 09:13:50
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej Marta Trojan 2018-09-12 15:19:53
Rachunek zysków i strat za 2017 rok Marta Trojan 2018-09-12 12:52:54
Rachunek zysków i strat za 2017 rok Marta Trojan 2018-09-12 12:52:40
Rachunek zysków i strat za 2017 rok Marta Trojan 2018-09-12 12:52:27
Rachunek zysków i strat za 2017 rok Marta Trojan 2018-09-12 12:52:05
ZARZĄDZENIE NR 122/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-09-12 12:32:07
Zarządzenie nr 126/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-09-12 12:31:25
Wyniki konkursu ofert w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego na kompleksową obsługę Gminy Międzyzdroje Tomasz Rychłowski 2018-09-10 14:11:38
komisje rady VII kadencji Marta Trojan 2018-09-07 11:40:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej Marta Trojan 2018-09-07 11:07:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej Marta Trojan 2018-09-07 11:05:55
ZARZĄDZENIE NR 125/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2018-09-06 14:03:11
ZARZĄDZENIE NR 125/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2018-09-06 14:02:24
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-09-06 13:08:52
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-09-05 16:14:39
ZARZĄDZENIE NR 124/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2018-09-05 16:10:25
ZARZĄDZENIE NR 123/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2018-09-05 16:10:09
ZARZĄDZENIE NR 124/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2018-09-05 16:09:07
ZARZĄDZENIE NR 123/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 września 2018 r. w sprawie wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2018-09-05 16:08:32
ZARZĄDZENIE NR 121/ITI/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji Marta Trojan 2018-09-05 16:07:45
Informacja o osiągniętych przez Gminę w 2017r. wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Marta Trojan 2018-09-05 12:21:40
UCHWAŁA NR XLVIII/524/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/6/14 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych, określenie jej składu oraz podmiotu działania, zmienionej uchwałą nr XXXVI/363/17 z dnia 29 września 2017 r. Marta Trojan 2018-09-04 12:33:14
UCHWAŁA NR XLVIII/523/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Marta Trojan 2018-09-04 12:32:32
UCHWAŁA NR XLVIII/522/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-09-04 12:32:05
UCHWAŁA NR XLVIII/521/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 113/ZKR/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zakazu używania przedmiotów typu papierowe lampiony oraz rozpalania ognisk Marta Trojan 2018-09-04 12:31:14
UCHWAŁA NR XLVIII/520/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu Marta Trojan 2018-09-04 12:30:16
UCHWAŁA NR XLVIII/519/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu Marta Trojan 2018-09-04 12:29:43
UCHWAŁA NR XLVIII/518/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu Marta Trojan 2018-09-04 12:29:05
UCHWAŁA NR XLVIII/517/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu Marta Trojan 2018-09-04 12:28:08
UCHWAŁA NR XLVIII/516/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej Marta Trojan 2018-09-04 12:27:13
UCHWAŁA NR XLVIII/515/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu Marta Trojan 2018-09-04 12:23:07
UCHWAŁA NR XLVIII/514/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/491/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020 Marta Trojan 2018-09-04 12:21:39
UCHWAŁA NR XLVIII/513/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa ulicy Marii Dąbrowskiej w Międzyzdrojach wraz z sieciami", "Przebudowa ulicy Słowiańskiej w Międzyzdrojach wraz z sieciami" Marta Trojan 2018-09-04 12:20:57
UCHWAŁA NR XLVIII/512/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamieńskiemu Marta Trojan 2018-09-04 12:18:49
UCHWAŁA NR XLVIII/511/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr I/8/14 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Międzyzdrojów Marta Trojan 2018-09-04 12:16:02
UCHWAŁA NR XLVIII/510/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 Marta Trojan 2018-09-04 12:13:42
UCHWAŁA NR XLVIII/509/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2018-09-04 12:08:00