herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie - zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej pn: "Remont sali wielofunkcyjnej i siłowni w budynku "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 Marta Trojan 2017-12-05 11:48:03
Uchwała Nr CCCLII.560.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r.w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. Marta Trojan 2017-12-04 12:51:46
Uchwała Nr CCCLII.559.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2018 r. Marta Trojan 2017-12-04 12:51:20
Uchwała NRCCCLII.558.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-12-04 12:50:52
Uchwała Nr CCCLII.559.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2018 r. Marta Trojan 2017-12-04 12:50:14
Uchwała Nr CCCLII.559.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykaza-nego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2018 r. - dokument usunięty Marta Trojan 2017-12-04 12:49:59
Uchwała Nr CCCLII.560.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r.w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. Marta Trojan 2017-12-04 12:49:02
Uchwała Nr CCCLII.559.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykaza-nego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2018 r. - dokument usunięty Marta Trojan 2017-12-04 12:47:50
Uchwała Nr CCCLII.559.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2018 r. Marta Trojan 2017-12-04 12:47:49
Uchwała NRCCCLII.558.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-12-04 12:46:40
Zarządzenie nr 194/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach Marta Trojan 2017-12-04 12:43:38
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2017-12-04 12:38:27
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok." Marta Trojan 2017-11-30 15:28:34
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok." Marta Trojan 2017-11-30 15:28:27
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok." Marta Trojan 2017-11-30 15:28:17
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok." Marta Trojan 2017-11-30 15:27:02
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok." Marta Trojan 2017-11-30 15:25:52
Sesja nr XL Marta Trojan 2017-11-30 15:23:12
Zawiadomienie o sesji Marta Trojan 2017-11-30 15:15:20
Zarządzenie nr 192/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2017-11-30 14:22:03
Zarządzenie nr 192/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2017-11-30 14:20:38
Uchwała Nr XXXIX/416/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności przesyłu. Marta Trojan 2017-11-29 16:32:51
Uchwała Nr XXXIX/415/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Marta Trojan 2017-11-29 16:32:18
Uchwała Nr XXXIX/414/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. Marta Trojan 2017-11-29 16:31:37
Uchwała Nr XXXIX/413/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. Marta Trojan 2017-11-29 16:30:37
Uchwała Nr XXXIX/412/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. Marta Trojan 2017-11-29 16:30:09
Uchwała Nr XXXIX/411/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Międzyzdroje oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Marta Trojan 2017-11-29 16:29:27
Uchwała Nr XXXIX/410/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/248/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2017-11-29 16:28:45
Uchwała Nr XXXIX/409/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/265/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Marta Trojan 2017-11-29 16:27:14
Uchwała Nr XXXIX/408/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których są świadczone usługi hotelarskie. Marta Trojan 2017-11-29 16:24:35
Uchwała Nr XXXIX/408/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których są świadczone usługi hotelarskie. Marta Trojan 2017-11-29 16:24:04
Uchwała Nr XXXIX/407/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok". Marta Trojan 2017-11-29 16:23:11
Uchwała Nr XXXIX/406/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2017-11-29 16:22:33
Uchwała Nr XXXIX/405/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035 Marta Trojan 2017-11-29 16:21:55
Uchwała Nr XXXIX/404/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok Marta Trojan 2017-11-29 16:21:19
Uchwała Nr XXXIX/403/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 Marta Trojan 2017-11-29 16:21:12
Uchwała Nr XXXIX/404/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok Marta Trojan 2017-11-29 16:21:05
Uchwała Nr XXXIX/403/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 Marta Trojan 2017-11-29 16:19:56
Uchwała Nr XXXIX/403/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 Marta Trojan 2017-11-29 16:19:38
Sesja nr XXXIX Marta Trojan 2017-11-29 16:18:00