herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Adam Jakubowski - Radny Marta Trojan 2018-07-04 16:47:38
Radny - Adam Jakubowski Marta Trojan 2018-07-04 16:47:23
Radny - Adam Jakubowski Marta Trojan 2018-07-04 16:47:18
Iwona Czyż - Radna Marta Trojan 2018-07-04 16:47:04
Radna - Iwona Czyż Marta Trojan 2018-07-04 16:46:44
Radna - Iwona Czyż Marta Trojan 2018-07-04 16:46:39
Mateusz Bobek - Radny Marta Trojan 2018-07-04 16:46:17
Radny - Mateusz Bobek Marta Trojan 2018-07-04 16:45:51
Jan Magda - Przewodniczący Marta Trojan 2018-07-04 16:45:23
Przewodniczący - Jan Magda Marta Trojan 2018-07-04 16:45:03
Rada Miejska Marta Trojan 2018-07-04 16:44:17
Leszek Dorosz - Burmistrz Marta Trojan 2018-07-04 16:43:51
Burmistrz - Leszek Dorosz Marta Trojan 2018-07-04 16:43:18
Burmistrz Międzyzdrojów Marta Trojan 2018-07-04 16:42:59
UCHWAŁA NR XLV/482/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje" Marta Trojan 2018-07-04 10:30:27
ZARZĄDZENIE NR 96/OPS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry start" Marta Trojan 2018-07-04 10:10:24
ZARZĄDZENIE NR 95/OPS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28.06.2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry start" Marta Trojan 2018-07-04 10:10:13
ZARZĄDZENIE NR 94/OPS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28.06.2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry start" Marta Trojan 2018-07-04 10:10:00
ZARZĄDZENIE NR 96/OPS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry start" Marta Trojan 2018-07-04 10:09:38
ZARZĄDZENIE NR 95/OPS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28.06.2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry start" Marta Trojan 2018-07-04 10:08:37
ZARZĄDZENIE NR 94/OPS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28.06.2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia "Dobry start" Marta Trojan 2018-07-04 10:07:35
Protokół z sesji nr XLV_VII Marta Trojan 2018-07-04 10:03:12
ZARZĄDZENIE NR 101/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowego Marta Trojan 2018-07-04 09:59:06
UCHWAŁA NR XLVI/503/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Marta Trojan 2018-07-04 09:58:10
UCHWAŁA NR XLVI/502/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-07-04 09:57:42
UCHWAŁA NR XLVI/501/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych Marta Trojan 2018-07-04 09:57:05
UCHWAŁA NR XLVI/500/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Międzyzdroje w latach 2015 - 2019 Marta Trojan 2018-07-04 09:56:32
UCHWAŁA NR XLVI/499/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu Marta Trojan 2018-07-04 09:56:01
UCHWAŁA NR XLVI/498/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu Marta Trojan 2018-07-04 09:55:35
UCHWAŁA NR XLVI/497/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu Marta Trojan 2018-07-04 09:55:02
UCHWAŁA NR XLVI/496/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/383/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-07-04 09:54:29
UCHWAŁA NR XLVI/495/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-07-04 09:53:37
UCHWAŁA NR XLVI/494/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-07-04 09:53:01
UCHWAŁA NR XLVI/493/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Marta Trojan 2018-07-04 09:52:23
UCHWAŁA NR XLVI/492/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-07-04 09:51:31
UCHWAŁA NR XLVI/491/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 ? 2020 Marta Trojan 2018-07-04 09:50:39
UCHWAŁA NR XLVI/490/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-07-04 09:49:58
UCHWAŁA NR XLVI/489/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 Marta Trojan 2018-07-04 09:48:42
UCHWAŁA NR XLVI/488/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018 Marta Trojan 2018-07-04 09:45:58
Sesja nr XLVI Marta Trojan 2018-07-04 09:45:11