herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLVIII/508/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018 Marta Trojan 2018-09-04 12:07:20
Sesja nr XLVIII Marta Trojan 2018-09-04 12:05:51
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r. Krzysztof Grądz 2018-08-29 13:27:04
Zarządzenie nr 120/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Krzysztof Grądz 2018-08-29 09:17:42
Obwieszczenie Starosty Kamieńskiego z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kamieniu Pomorskim Krzysztof Grądz 2018-08-29 07:30:07
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28.08.2018r. dotyczącego sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 5/18 z dnia 24.07.2018r. znak: PPZ.6733.1.1078.2018.MB w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kv i nn 0,4 kv wraz z wymianą istniejącej stacji transformatorowej ?Nowe Molo? nr 2791 na prefabrykowaną stację typu miejskiego ze zmianą lokalizacji stacji, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/13, 70/18, 255/1, 255/3, 60/7, 214, 215, 164, zlokalizowanych w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdrojach. Tomasz Rychłowski 2018-08-28 13:07:21
Zarządzenie nr 119/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. Krzysztof Grądz 2018-08-27 12:16:10
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w kwartale ulic ,Nowomyśliwska , Komunalna, Niepodległości i Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach - Etap I Krzysztof Grądz 2018-08-27 07:58:11
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:43:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Międzyzdroje Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:41:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr I/6/14 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych, określenie jej składu oraz podmiotu działania, zmienionej uchwałą nr XXXVI/363/17 z dnia 29 września 2017 r. Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:41:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:40:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach zmieniająca uchwałę nr I/8/14 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Międzyzdrojów Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:40:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 113/ZKR/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zakazu używania przedmiotów typu papierowe lampiony oraz rozpalania ognisk Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:39:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności przesyłu Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:38:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności przesyłu Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:37:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:37:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności przesyłu Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:36:31
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności gruntowej Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:36:04
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na wydzierżawienie nieruchomości Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:35:03
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:34:31
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności gruntowej Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:34:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na sprzedaż nieruchomości Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:33:35
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na sprzedaż nieruchomości Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:33:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały NR IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:32:34
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:31:04
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:30:19
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamieńskiemu Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:29:45
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu i zmian w budżecie na rok 2018 Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:29:08
Sesja nr XLVIII Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:27:16
Sesja nr XLVIII Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:27:09
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:25:41
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:25:03
Zawiadomienie o sesji Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:24:51
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2018-08-24 13:24:05
Ogłoszenie konkursu ofert w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego na kompleksową obsługę Gminy Międzyzdroje Tomasz Rychłowski 2018-08-24 12:55:55
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze. Krzysztof Grądz 2018-08-24 09:53:01
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Międzyzdroje miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Krzysztof Grądz 2018-08-24 09:51:27
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Krzysztof Grądz 2018-08-23 14:09:38
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Krzysztof Grądz 2018-08-23 12:23:56