herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2018 Tomasz Rychłowski 2018-02-22 11:30:06
Zarządzenie Nr 29/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany planu remontów Marta Trojan 2018-02-21 14:27:53
Zarządzenie Nr 21/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2018-02-21 14:27:08
Zmiana interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego Marta Trojan 2018-02-21 14:26:10
Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach Marta Trojan 2018-02-20 12:48:35
Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach Marta Trojan 2018-02-20 12:48:32
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" Krzysztof Grądz 2018-02-16 11:59:12
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" Krzysztof Grądz 2018-02-16 11:58:18
Unieważnienie postępowania na pełnienie funkcji Inżyniera KOntraktu przy realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" Marta Trojan 2018-02-15 14:46:27
Informuję, że zamieszczam ofertę Stowarzyszenia na realizację zadania publicznego -wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe, w tym wdrożenie świadomości patriotycznych postaw i historii wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizację spotkań autorskich" Marta Trojan 2018-02-14 16:38:47
Zarządzenie nr 26/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-02-14 15:48:23
Uchwała Nr XLIII.126.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje planowanego na 2018 rok Marta Trojan 2018-02-14 15:41:38
Rejestr instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna Marta Trojan 2018-02-14 09:39:46
Rejestr instytucji kultury - Międzynarodowy Dom Kultury Marta Trojan 2018-02-14 09:39:10
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa i promocja interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci" Marta Trojan 2018-02-14 09:20:27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa i promocja interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci" Marta Trojan 2018-02-14 09:20:17
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym; wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją - śladami historii" i organizacji imprez kulturalnych pn. Światowy Dzień Wiatru", "Wystawa Farbiarstwa". Marta Trojan 2018-02-14 09:20:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym; wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją - śladami historii" i organizacji imprez kulturalnych pn. Światowy Dzień Wiatru", "Wystawa Farbiarstwa". Marta Trojan 2018-02-14 09:18:54
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym; wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją - śladami historii" i organizacji imprez kulturalnych pn. Światowy Dzień Wiatru", "Wystawa Farbiarstwa". Marta Trojan 2018-02-14 09:18:26
Informuję, że uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie dofinansowania zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: "Sfinansowanie zadania - dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych" zamieszczam ofertę Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie Marta Trojan 2018-02-14 09:16:57
Informuję, że uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie dofinansowania zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: "Sfinansowanie zadania - dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych" zamieszczam ofertę Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie Marta Trojan 2018-02-14 09:16:39
Zarządzenie Nr 28/ZP/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marta Trojan 2018-02-14 09:10:02
Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach Marta Trojan 2018-02-13 14:32:20
Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach Marta Trojan 2018-02-13 14:32:15
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Rozwój Turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały Marta Trojan 2018-02-13 14:23:09
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Rozwój Turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały Marta Trojan 2018-02-13 14:22:23
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Rozwój Turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały Marta Trojan 2018-02-13 14:22:16
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Rozwój Turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały Marta Trojan 2018-02-13 14:22:09
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Rozwój Turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały Marta Trojan 2018-02-13 14:21:55
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Rozwój Turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały Marta Trojan 2018-02-13 14:21:43
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Rozwój Turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały Marta Trojan 2018-02-13 14:20:08
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. Rozwój Turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały Marta Trojan 2018-02-13 14:15:55
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-02-12 11:58:40
Zarządzenie Nr 27/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-02-12 11:56:37
Zarządzenie nr 25/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-02-09 10:38:54
Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji Nr 5/2018 w dniu 1 lutego 2018 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie układu torowego wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej na odcinku od km 87,607 do km 90,162 linii kolejowej 401 w zakresie Stacji Świnoujście na działkach nr: 6, 189/1, 190/10, 190/11 w obrębie Międzyzdroje 16 oraz nr: 166/2, 166/4, 166/6, 167/2, 193/5, 194/5, 194/6, 238 w obrębie Lasy Państwowe w gminie Międzyzdroje, stanowiących tereny zamknięte Polskich Kolei Państwowe S. A. Marta Trojan 2018-02-08 13:08:39
Zarządzenie nr 20/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-02-08 13:06:19
Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach Marta Trojan 2018-02-08 13:04:49
Zarządzenie Nr 14/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. Marta Trojan 2018-02-08 07:43:31
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-02-07 09:23:36