Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w roku 2020, na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate Tomasz Rychłowski 2020-01-23 14:50:55
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w roku 2020, na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji lekkiej atletyki Tomasz Rychłowski 2020-01-23 14:48:30
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w roku 2020, na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego Tomasz Rychłowski 2020-01-23 14:45:20
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w roku 2020, na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji zapasów Tomasz Rychłowski 2020-01-23 14:42:24
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w roku 2020, na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej Tomasz Rychłowski 2020-01-23 14:40:19
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w roku 2020, na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego - szkolenie dzieci i młodzieży Tomasz Rychłowski 2020-01-23 14:37:20
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w roku 2020, na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego - szkolenie dzieci i młodzieży Tomasz Rychłowski 2020-01-23 14:36:49
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok Krzysztof Grądz 2020-01-23 11:46:12
2020 rok Krzysztof Grądz 2020-01-23 11:45:40
Ogłoszenie o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Międzyzdrojach przy ulicy Nowomyśliwskiej 94, stanowiącej działkę nr 487/25 o powierzchni 3691 m2, obręb 19 Krzysztof Grądz 2020-01-22 10:38:55
Ogłoszenie o wyniku trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lubienie przy ulicy Geodezyjnej, stanowiącej działkę nr 128/12 o powierzchni 645 m2, obręb 24 Lubin Krzysztof Grądz 2020-01-22 10:38:37
Ogłoszenie o wyniku trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lubienie przy ulicy Geodezyjnej, stanowiącej działkę nr 128/13 o powierzchni 647 m2, obręb 24 Lubin Krzysztof Grądz 2020-01-22 10:38:17
Ogłoszenie o wyniku trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lubienie przy ulicy Geodezyjnej, stanowiącej działkę nr 128/14 o powierzchni 674 m2, obręb 24 Lubin Krzysztof Grądz 2020-01-22 10:37:57
Ogłoszenie o wyniku trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lubienie przy ulicy Geodezyjnej, stanowiącej działkę nr 128/15 o powierzchni 1640 m2, obręb 24 Lubin Krzysztof Grądz 2020-01-22 10:37:37
Ogłoszenie o wyniku trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lubienie przy ulicy Geodezyjnej, stanowiącej działkę nr 128/16 o powierzchni 1656 m2, obręb 24 Lubin Krzysztof Grądz 2020-01-22 10:37:05
Dyżury Radnych Krzysztof Grądz 2020-01-22 09:01:04
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku Marta Trojan 2020-01-21 13:54:21
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku Marta Trojan 2020-01-21 13:53:22
Ogłoszenie o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lubinie przy ul. Geodezyjnej, stanowiącej działkę nr 128/17 o powierzchni 2135 m2, obręb 24 Lubin Krzysztof Grądz 2020-01-20 09:26:02
Ogłoszenie o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej, stanowiącej działkę nr 487/26 o powierzchni 2100 m2, obręb 19 Krzysztof Grądz 2020-01-20 09:25:32
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie istniejącego zejścia na plażę wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce o numerze geodezyjnym: 430/3 z obrębu nr 20 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje. Krzysztof Grądz 2020-01-20 08:53:34
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie istniejącego zejścia na plażę wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce o numerze geodezyjnym: 430/3 z obrębu nr 20 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje. Krzysztof Grądz 2020-01-20 08:52:43
Informacja o Sołectwach Krzysztof Grądz 2020-01-17 09:33:01
ZARZĄDZENIE NR 13/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2020-01-17 09:04:25
2020 Marta Trojan 2020-01-17 09:03:55
ZARZĄDZENIE NR 21/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2020-01-17 09:01:45
ZARZĄDZENIE NR 20/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2020-01-17 09:00:59
ZARZĄDZENIE NR 18/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej Marta Trojan 2020-01-17 09:00:13
ZARZĄDZENIE NR 17/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2020-01-17 08:59:26
ZARZĄDZENIE NR 16/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2020-01-17 08:57:44
ZARZĄDZENIE NR 13/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2020-01-17 08:56:04
ZARZĄDZENIE NR 10/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 162 /ITI/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19.09.2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. ?Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach? ubiegającego się o dofinansowanie z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II ? Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/2/2016. Marta Trojan 2020-01-17 08:54:43
ZARZĄDZENIE NR 6/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego portu jachtowego w Wapnicy Marta Trojan 2020-01-17 08:53:38
ZARZĄDZENIE NR 15/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Sołtysa Lubina do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Sołtysa oraz ogłoszenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa sołectwa Lubin Marta Trojan 2020-01-17 08:49:40
Informacja o Sołectwach Krzysztof Grądz 2020-01-17 08:48:51
Informacja o Sołectwach Krzysztof Grądz 2020-01-17 08:48:46
Uchwała Nr XIII/94/2019 RADY POWIATU w KAMIENIU POMORSKIM z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2020 Krzysztof Grądz 2020-01-17 08:45:05
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów w sprawie wydania postanowienia z dnia 17.01.2020 r. dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego z urzędu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV; SN-15kV w zakresie rozbudowy stacji transformatorowej 15/0,4kV typu miejskiego, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. nr 3906/2018/OD3/RR2 z dnia 20.03.2018 oraz aneksem nr 1 z dnia 25.10.2019 dla Promenada Sp. z o.o. położonej na działkach o numerach geodezyjnych: 255/1; 255/2 z obrębu nr 20 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Szczecin, Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci, ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin. Krzysztof Grądz 2020-01-17 08:41:22
2020 Krzysztof Grądz 2020-01-17 08:40:44
2020 Krzysztof Grądz 2020-01-17 08:40:36