herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 191/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2017-11-29 16:09:33
Zarządzenie nr 191/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2017-11-29 16:08:49
Zarządzenie Nr 190/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16l/SEK/09 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach Marta Trojan 2017-11-29 16:07:43
Zarządzenie nr 189/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach Marta Trojan 2017-11-29 16:06:23
Zarządzenie nr 185/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Marta Trojan 2017-11-29 16:05:00
Zarządzenie nr 183/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Marta Trojan 2017-11-29 16:04:08
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze promocji i organizacji wolontariatu, na sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu. Marta Trojan 2017-11-29 12:18:07
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2017-11-29 12:17:46
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2017-11-29 12:12:49
Informacja o wyborze oferty - Zapytanie Ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej pn.: "Remont sali wielofunkcyjnej i siłowni w budynku "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 ". Marta Trojan 2017-11-29 10:30:33
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku pn.: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do OREW w Ostromicach" Marta Trojan 2017-11-29 10:19:51
Informacje o spółce Marta Trojan 2017-11-28 12:19:54
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2017-11-23 12:52:14
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2017-11-23 12:51:33
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2017-11-23 12:50:44
Ogłoszenie - Zapytanie Ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej pn.: "Remont sali wielofunkcyjnej i siłowni w budynku "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 ". Tomasz Rychłowski 2017-11-23 12:39:10
Zarządzenie Nr 184/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu remontów Marta Trojan 2017-11-22 16:48:16
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 26 października 2017 roku Marta Trojan 2017-11-22 13:22:28
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 26 października 2017 roku Marta Trojan 2017-11-22 13:21:16
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 26 października 2017 roku Marta Trojan 2017-11-22 13:20:58
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 26 października 2017 roku Marta Trojan 2017-11-22 13:20:49
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 26 października 2017 roku Marta Trojan 2017-11-22 13:20:41
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 26 października 2017 roku Marta Trojan 2017-11-22 13:20:32
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 26 października 2017 roku Marta Trojan 2017-11-22 13:19:57
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 26 października 2017 roku Marta Trojan 2017-11-22 13:19:32
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 3 listopada 2017 roku Marta Trojan 2017-11-22 13:18:36
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 15 listopada 2017 roku Marta Trojan 2017-11-22 13:18:21
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 15 listopada 2017 roku Marta Trojan 2017-11-22 13:18:08
Zarządzenie Nr 186/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Międzyzdrojach Marta Trojan 2017-11-22 12:57:56
Zarządzenie Nr 182/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018r. w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach Marta Trojan 2017-11-22 12:55:59
Zarządzenie nr 175/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji Marta Trojan 2017-11-22 12:54:55
Zarządzenie nr 187/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w używaniu przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, będących na stanie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach Marta Trojan 2017-11-22 12:54:19
Zarządzenie nr 180/ITI/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji Marta Trojan 2017-11-22 12:53:08
Zarządzenie nr 178/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2017-11-22 12:51:17
Zarządzenie nr 177/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2017-11-22 12:50:49
Zarządzenie nr 176/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2017-11-22 12:50:03
Burmistrz Międzyzdrojów, zawiadamia strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu 3 budynków lądowej części przystani jachtowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zabezpieczeniem przeciwsztormowym, w Międzyzdrojach na działce ew. nr 86/1, obr. 0020, przy ul.Promenada Gwiazd 15" o wydaniu postanowienia Marta Trojan 2017-11-20 14:18:03
Burmistrz Międzyzdrojów, zawiadamia strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu 3 budynków lądowej części przystani jachtowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zabezpieczeniem przeciwsztormowym, w Międzyzdrojach na działce ew. nr 86/1, obr. 0020, przy ul.Promenada Gwiazd 15" o wydaniu postanowienia Marta Trojan 2017-11-20 14:17:47
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o zebranych materiałach i dowodach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbiórce i budowie stacji transformatorowej oraz przebudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN- 15 kV i n.n. 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 10, 193/2, 193/3, 193/4, zlokalizowanych w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje oraz dz. nr 8, 430/1, cz. dz. nr 430/3, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Promenady Zachodniej w Międzyzdrojach podjętego Uchwałą Nr IX/75/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2007r. (Dz. U. Woj. Zach. Nr 75, poz. 1209). Krzysztof Grądz 2017-11-17 10:54:33
Protokół z sesji nr XXXVI_VII Krzysztof Grądz 2017-11-17 09:09:04