herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXX/298/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:01:21
Uchwała Nr XXX/294/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie ustalenia minimalnych wysokości opłat z tytułu użytkowania nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:00:56
Uchwała Nr XXX/289/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. Krzysztof Grądz 2018-12-12 12:00:29
Uchwała Nr XXX/288/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017 Krzysztof Grądz 2018-12-12 11:59:34
Uchwała Nr XXIX/276/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. Krzysztof Grądz 2018-12-12 11:58:58
Uchwała Nr XXIX/275/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017 Krzysztof Grądz 2018-12-12 11:58:35
Uchwała Nr XXVIII/265/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Krzysztof Grądz 2018-12-12 11:57:57
Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych Krzysztof Grądz 2018-12-12 11:56:00
Uchwała Nr XXVIII/259/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok Krzysztof Grądz 2018-12-12 11:54:12
Uchwała Nr XXVIII/258/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016. Krzysztof Grądz 2018-12-12 11:52:02
Uchwała Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok Krzysztof Grądz 2018-12-12 11:51:35
Uchwała Nr XXVI/248/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje Krzysztof Grądz 2018-12-12 11:50:53
Uchwała Nr XXVI/247/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Krzysztof Grądz 2018-12-12 11:49:22
Uchwała Nr XXVI/245/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok. Krzysztof Grądz 2018-12-12 11:48:54
Uchwała Nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016 Krzysztof Grądz 2018-12-12 11:47:54
Uchwała Nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016 Krzysztof Grądz 2018-12-12 11:46:41
Zawiadomienie o wycofaniu wniosku o ustalenie inwestycji mieszkaniowej Krzysztof Grądz 2018-12-12 10:26:43
Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego Krzysztof Grądz 2018-12-12 07:46:27
Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego Krzysztof Grądz 2018-12-12 07:46:07
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z trzech studni składającego się z trzech studni głębinowych nr 1, nr 2 i nr 3, położonych w miejscowości Wapnica przy ul. Turkusowej gm. Międzyzdroje, na działkach o numerach: 126/3 (studnia nr 3), 126/4 (studnia nr 1), 126/5 (studnia nr 2) obręb Wapnica gm. Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-12-11 12:06:46
Zapraszamy do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW Krzysztof Grądz 2018-12-10 13:32:32
Marta Trojan 2018-12-10 13:23:54
Protokół z sesji nr I_VIII Krzysztof Grądz 2018-12-07 11:23:11
UCHWAŁA NR II/19/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/2/18 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Marta Trojan 2018-12-07 09:45:25
UCHWAŁA NR II/18/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-12-07 09:44:46
UCHWAŁA NR II/17/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2018-12-07 09:43:44
UCHWAŁA NR II/16/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2018-12-07 09:43:14
UCHWAŁA NR II/15/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2018-12-07 09:42:09
UCHWAŁA NR II/14/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2018-12-07 09:41:16
UCHWAŁA NR II/13/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-12-07 09:40:22
UCHWAŁA NR II/12/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej Marta Trojan 2018-12-07 09:39:38
UCHWAŁA NR II/11/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu Marta Trojan 2018-12-07 09:38:32
UCHWAŁA NR II/10/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" Marta Trojan 2018-12-07 09:37:44
UCHWAŁA NR II/9/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 Marta Trojan 2018-12-07 09:36:02
UCHWAŁA NR II/8/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2018-12-07 09:30:33
UCHWAŁA NR II/7/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018 Marta Trojan 2018-12-07 09:29:38
Sesja nr II Marta Trojan 2018-12-07 09:29:05
UCHWAŁA NR I/6/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Międzyzdrojów Marta Trojan 2018-12-07 09:24:18
UCHWAŁA NR I/5/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych, określenie jej składu oraz przedmiotu działania. Marta Trojan 2018-12-07 09:23:42
UCHWAŁA NR I/4/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, określenia jej składu oraz przedmiotu działania. Marta Trojan 2018-12-07 09:23:10