herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLV/484/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-06-21 13:35:30
UCHWAŁA NR XLV/483/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Międzyzdroje miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Marta Trojan 2018-06-21 13:34:33
UCHWAŁA NR XLV/482/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje" Marta Trojan 2018-06-21 13:33:14
UCHWAŁA NR XLV/481/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r.w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Marta Trojan 2018-06-21 13:29:52
UCHWAŁA NR XLV/480/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 Marta Trojan 2018-06-21 13:29:20
UCHWAŁA NR XLV/479/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r.w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. Marta Trojan 2018-06-21 13:13:22
UCHWAŁA NR XLV/478/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. Marta Trojan 2018-06-21 13:12:23
Sesja nr XLV Marta Trojan 2018-06-21 13:11:22
ZARZĄDZENIE NR 90/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-06-19 09:04:21
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Marta Trojan 2018-06-18 14:27:54
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Marta Trojan 2018-06-18 14:22:20
Dane teleadresowe Marta Trojan 2018-06-18 13:47:31
Dane teleadresowe Marta Trojan 2018-06-18 13:47:18
Protokół nr 62 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 16 kwietnia 2018 r. Marta Trojan 2018-06-18 13:18:33
Protokół nr 46 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 maja 2018 roku Marta Trojan 2018-06-18 13:17:53
Protokół nr 45 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 maja 2018 roku Marta Trojan 2018-06-18 13:17:24
Protokół nr 44 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7 maja 2018 roku Marta Trojan 2018-06-18 13:16:25
Protokół nr 43 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 kwietnia 2018 roku Marta Trojan 2018-06-18 13:15:44
Protokół nr 42 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4 kwietnia 2018 roku Marta Trojan 2018-06-18 13:15:08
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 9 maja 2018 roku Marta Trojan 2018-06-18 13:14:10
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2018 roku Marta Trojan 2018-06-18 13:13:31
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 16 lutego 2018 roku Marta Trojan 2018-06-18 13:12:58
Protokół z sesji nr XLIV_VII Marta Trojan 2018-06-18 13:12:10
Protokół z sesji nr XLIV_VII Marta Trojan 2018-06-18 13:11:41
Protokół z sesji nr XLIII_VII Marta Trojan 2018-06-18 13:10:54
ZARZĄDZENIE NR 89/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2018-06-18 13:08:24
ZARZĄDZENIE NR 89/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2018-06-18 13:07:35
Dyżury Radnych Marta Trojan 2018-06-18 12:33:47
Dyżury Radnych Marta Trojan 2018-06-18 12:33:22
Dyżury Radnych Marta Trojan 2018-06-18 12:33:07
"Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-06-18 12:21:03
"Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-06-18 12:20:42
"Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-06-18 12:20:41
"Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-06-18 12:19:08
"Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-06-18 12:19:06
"Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-06-18 12:18:45
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r. Marta Trojan 2018-06-18 10:24:27
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 7 lutego 2018 roku Marta Trojan 2018-06-15 10:17:33
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 7 lutego 2018 roku Marta Trojan 2018-06-15 10:16:49
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-06-14 14:33:36