herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych Marta Trojan 2018-05-08 14:58:37
Zarządzenie nr 67/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-05-08 11:24:22
Zarządzenie nr 66/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-05-08 11:23:33
Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza na dzień 21 maja 2018 r. na godzinę 11.00 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres od 22.06.2018r. do 16.09.2018r. wyznaczonych miejsc na plaży z przeznaczeniem na ustawienie przebieralni. Marta Trojan 2018-05-07 14:18:17
Zarządzenie Nr 69/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 2 maja 2018r. w sprawie przeznaczenia lokalu socjalnego na mieszkalny Marta Trojan 2018-05-07 14:16:26
Zarządzenie Nr 72/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 7 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2018-05-07 14:16:07
Zarządzenie nr 70/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Marta Trojan 2018-05-07 14:14:48
Zarządzenie Nr 69/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 2 maja 2018r. w sprawie przeznaczenia lokalu socjalnego na mieszkalny Marta Trojan 2018-05-07 14:13:42
Zarządzenie Nr 69/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 2 maja 2018r. w sprawie przeznaczenia lokalu socjalnego na mieszkalny Marta Trojan 2018-05-07 14:13:28
Zarządzenie Nr 69/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 2 maja 2018r. w sprawie przeznaczenia lokalu socjalnego na mieszkalny Marta Trojan 2018-05-07 14:13:10
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką,siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II Stan surowy. Marta Trojan 2018-05-07 12:42:25
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką,siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II Stan surowy. Marta Trojan 2018-05-07 12:42:17
Zarządzenie nr 71/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Rychłowski 2018-05-04 11:58:39
Zarządzenie nr 71/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę Tomasz Rychłowski 2018-05-04 11:58:02
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Tomasz Rychłowski 2018-05-04 10:15:24
Zarządzenie nr 68/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-04-30 14:52:03
Naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego Marta Trojan 2018-04-30 14:48:53
Zarządzenie nr 65/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-04-30 14:24:16
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką,siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II Stan surowy. Marta Trojan 2018-04-30 13:17:38
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką,siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II Stan surowy. Marta Trojan 2018-04-30 13:17:33
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-04-30 13:15:44
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-04-30 13:06:41
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.03.2018 r. Marta Trojan 2018-04-27 11:28:22
Zarządzenie nr 62/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-04-27 10:32:41
Zarządzenie Nr 64/ZP/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marta Trojan 2018-04-27 10:29:46
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kv i nn 0,4 kv wraz z wymiana istniejącej stacji transformatorowej "Nowe Molo" nr 2791 na prefabrykowana stację typu miejskiego ze zmiana lokalizacji stacji, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/13. 70/18, 255/1, 255/2, 60/7, 214, 215, 164, zlokalizowanej w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdrojach. Marta Trojan 2018-04-27 10:26:37
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kv i nn 0,4 kv wraz z wymiana istniejącej stacji transformatorowej "Nowe Molo" nr 2791 na prefabrykowana stację typu miejskiego ze zmiana lokalizacji stacji, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/13. 70/18, 255/1, 255/2, 60/7, 214, 215, 164, zlokalizowanej w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdrojach. Marta Trojan 2018-04-27 10:26:05
Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Wapnicy w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje." Marta Trojan 2018-04-27 10:22:58
Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Wapnicy w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje." Marta Trojan 2018-04-27 10:22:27
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 2/18 z dnia 26.04.2018r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie szkoły podstawowej nr 2 w Wapnicy, położonej na działce o numerze geodezyjnym: 48/1, zlokalizowanej w obrębie nr 23 Wapnica, przy ulicy Jodłowej 3 w Wapnicy. Marta Trojan 2018-04-26 11:41:10
Protokół nr 61 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 11 kwietnia 2018 r. Marta Trojan 2018-04-26 11:36:39
Protokół nr 60 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 27 marca 2018 r. Marta Trojan 2018-04-26 11:36:01
Protokół nr 59 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 13 marca 2018 r. Marta Trojan 2018-04-26 11:35:25
Protokół Nr 53 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 17 kwietnia 2018 r. Marta Trojan 2018-04-26 11:34:40
Protokół Nr 52 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 12 marca 2018 r. Marta Trojan 2018-04-26 11:34:05
Protokół Nr 51 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 22 stycznia 2018 r. Marta Trojan 2018-04-26 11:33:18
Protokół z sesji nr XLII_VII Marta Trojan 2018-04-26 11:32:34
Protokół nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 marca 2018 roku Marta Trojan 2018-04-26 11:31:38
Protokół nr 40 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 lutego 2018 roku Marta Trojan 2018-04-26 11:30:54
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych Marta Trojan 2018-04-26 11:16:43