herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół nr 37 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 października 2017 roku Krzysztof Grądz 2017-11-17 09:06:30
Protokół nr 36 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 października 2017 roku Krzysztof Grądz 2017-11-17 09:05:48
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 21 września 2017 roku Krzysztof Grądz 2017-11-17 08:57:58
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2017 roku Krzysztof Grądz 2017-11-17 08:57:29
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 08 września 2017 roku Krzysztof Grądz 2017-11-17 08:56:40
Protokół nr 51 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 24 października 2017 r. Krzysztof Grądz 2017-11-17 08:53:18
Protokół nr 50 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 18 października 2017 r. Krzysztof Grądz 2017-11-17 08:52:46
Protokół nr 49 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 10 października 2017 r. Krzysztof Grądz 2017-11-17 08:52:15
Protokół nr 48 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 27 września 2017 r. Krzysztof Grądz 2017-11-17 08:51:43
Protokół nr 47 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 23 sierpnia 2017 r. Krzysztof Grądz 2017-11-17 08:51:07
Protokół Nr 45 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 23 października 2017 r. Krzysztof Grądz 2017-11-17 08:47:12
Protokół Nr 45 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 23 października 2017 r. Krzysztof Grądz 2017-11-17 08:45:05
Protokół Nr 44 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 16 października 2017 r. Krzysztof Grądz 2017-11-17 08:44:26
Dyżury Radnych Krzysztof Grądz 2017-11-17 08:39:42
Dyżury Radnych Krzysztof Grądz 2017-11-17 08:39:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności przesyłu. Krzysztof Grądz 2017-11-16 14:19:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Krzysztof Grądz 2017-11-16 14:16:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. Krzysztof Grądz 2017-11-16 14:15:23
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. Krzysztof Grądz 2017-11-16 14:15:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. Krzysztof Grądz 2017-11-16 14:14:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Międzyzdroje oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Krzysztof Grądz 2017-11-16 14:12:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/248/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje. Krzysztof Grądz 2017-11-16 14:11:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/39/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/265/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Krzysztof Grądz 2017-11-16 14:09:15
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie Uchwały nr XXXVII/392/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których są świadczone usługi hotelarskie. Krzysztof Grądz 2017-11-16 14:07:16
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok". Krzysztof Grądz 2017-11-16 14:04:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Międzyzdroje Krzysztof Grądz 2017-11-16 14:03:31
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035 Krzysztof Grądz 2017-11-16 14:01:16
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok Krzysztof Grądz 2017-11-16 13:59:54
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 Krzysztof Grądz 2017-11-16 13:58:23
Sesja nr XXXIX Krzysztof Grądz 2017-11-16 13:55:05
Zarządzenie nr 175/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach - dokument usunięty Krzysztof Grądz 2017-11-16 13:35:48
Zawiadomienie o sesji Krzysztof Grądz 2017-11-16 13:25:00
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2017-11-16 13:23:17
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2017-11-16 13:22:34
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Krzysztof Grądz 2017-11-16 12:36:46
Zarządzenie nr 181/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach Krzysztof Grądz 2017-11-16 12:34:26
Zarządzenie nr 179/ITI/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji Krzysztof Grądz 2017-11-15 10:52:30
Zarządzenie nr 175/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach - dokument usunięty Krzysztof Grądz 2017-11-15 08:32:14
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2017-11-13 13:54:01
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2017-11-13 12:14:55