herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Międzyzdrojów Marta Trojan 2018-06-14 12:24:41
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Międzyzdrojów Marta Trojan 2018-06-14 12:23:08
ZARZĄDZENIE NR 81/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 maja 2018 r.w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-06-14 12:21:23
ZARZĄDZENIE NR 88/ZP/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 czerwca 2018 r.zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach zadania usług ratowniczych i usług zapewniających bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-06-14 12:12:46
ZARZĄDZENIE NR 87/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2018-06-14 12:11:51
Zarządzenie Nr 86/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 czerwca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-06-14 12:11:06
Zarządzenie Nr 85/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 7 czerwca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-06-14 12:10:24
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych Marta Trojan 2018-06-12 12:00:51
ZARZĄDZENIE NR 84/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu Marta Trojan 2018-06-12 11:59:13
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:1)Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ulicami: Zwycięstwa. Tadeusza Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludowa;2) miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości. Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwska. Komunalna;3)w miejscowości Lubin - w rejonie ulicy Geodezyjnej, gmina Międzyzdroje;oraz o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowań. Marta Trojan 2018-06-12 09:11:49
ZARZĄDZENIE NR 82/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia lokalu socjalnego na mieszkalny Marta Trojan 2018-06-08 13:07:03
ZARZĄDZENIE NR 83/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2018-06-08 13:01:31
ZARZĄDZENIE NR 83/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2018-06-08 13:00:49
ZARZĄDZENIE NR 79/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw realizacji zadań dotyczących kąpieliska w gminie Międzyzdroje Marta Trojan 2018-06-08 13:00:03
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-06-07 14:42:54
"Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-06-07 13:46:02
"Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-06-07 13:44:59
"Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-06-07 13:44:54
"Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-06-07 13:44:21
"Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018" w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-06-07 13:42:58
Uchwała Nr XLIV/475/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IY723/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 Marta Trojan 2018-06-07 10:00:49
Uchwała Nr XLIV/477/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie skargi Pana T.L z dnia 16.04.2018 r. na działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Marta Trojan 2018-06-07 08:16:43
Uchwała Nr XLIV/476/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki szlak turystyczny?" Marta Trojan 2018-06-07 08:15:35
Uchwała Nr XLIV/476/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki szlak turystyczny?" Marta Trojan 2018-06-07 08:14:47
Uchwała Nr XLIV/474/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 Marta Trojan 2018-06-07 08:13:57
Sesja nr XLIV Marta Trojan 2018-06-07 08:13:08
Wynik pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Marta Trojan 2018-06-04 15:24:15
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-06-04 13:55:38
Informacja Krzysztof Grądz 2018-06-01 12:30:40
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego Krzysztof Grądz 2018-06-01 11:59:52
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności). Krzysztof Grądz 2018-06-01 10:44:22
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności). Krzysztof Grądz 2018-06-01 10:21:52
Informacja Marta Trojan 2018-05-30 16:31:44
Informacja Marta Trojan 2018-05-30 16:30:56
Roczna informacja Referatu Budżetu i Finansów o sprawach finansowych za rok 2017 Marta Trojan 2018-05-30 15:26:52
Roczna informacja Burmistrza Międzyzdrojów o sprawach finansowych za rok 2017 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Marta Trojan 2018-05-30 15:26:42
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-05-30 12:28:37
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-05-30 12:28:31
Zawiadomienie o sesji Marta Trojan 2018-05-29 13:08:01
Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018, 2019, 2020 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim w ramach zadania "obsługa ratownicza "- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018, 2019, 2020? w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-05-25 12:27:12