herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 181/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach Krzysztof Grądz 2017-11-16 12:34:26
Zarządzenie nr 179/ITI/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji Krzysztof Grądz 2017-11-15 10:52:30
Zarządzenie nr 175/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach - dokument usunięty Krzysztof Grądz 2017-11-15 08:32:14
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2017-11-13 13:54:01
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2017-11-13 12:14:55
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2017-11-13 12:14:34
Obwieszczenie z dnia 3.11.2017r. o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Krzysztof Grądz 2017-11-13 11:59:40
Obwieszczenie z dnia 3.11.2017r. o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Krzysztof Grądz 2017-11-13 11:59:21
Obwieszczenie z dnia 3.11.2017r. o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Krzysztof Grądz 2017-11-13 10:14:38
Obwieszczenie z dnia 3.11.2017r. o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Krzysztof Grądz 2017-11-13 10:14:13
Obwieszczenie z dnia 3.11.2017r. o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Krzysztof Grądz 2017-11-13 10:13:43
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Krzysztof Grądz 2017-11-13 10:10:11
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Krzysztof Grądz 2017-11-13 10:09:41
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Krzysztof Grądz 2017-11-13 10:09:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035a lata 2017 - 2035 Marta Trojan 2017-11-13 08:28:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-11-13 08:28:04
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-11-13 08:28:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-11-13 08:27:51
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-11-13 08:27:40
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-11-13 08:27:34
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-11-13 08:27:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-11-13 08:27:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-11-13 08:27:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-11-13 08:26:52
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-11-13 08:26:39
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-11-13 08:26:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035a lata 2017 - 2035 Marta Trojan 2017-11-13 08:25:17
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2017-11-13 08:23:28
Projekt Budżet na 2018 rok Marta Trojan 2017-11-13 08:23:01
Ogłoszenie - Zapytanie Ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej pn.: "Remont sali wielofunkcyjnej i siłowni w budynku "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 ". - ponowne Marta Trojan 2017-11-09 12:32:07
Ogłoszenie - Zapytanie Ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej pn.: "Remont sali wielofunkcyjnej i siłowni w budynku "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 ". - ponowne Marta Trojan 2017-11-09 12:31:34
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2017-11-09 11:18:09
"Bliżej Przyrody - wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach parkowych Wolińskiego Parku Narodowego" - informacja o projekcie Marta Trojan 2017-11-09 11:16:51
"Bliżej Przyrody - wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach parkowych Wolińskiego Parku Narodowego" - informacja o projekcie Marta Trojan 2017-11-09 11:16:38
Wynik konsultacji społecznych nad zmianą w statucie sołectwa Wicko Marta Trojan 2017-11-08 16:09:42
Wynik konsultacji społecznych nad zmianą w statucie sołectwa Lubin Marta Trojan 2017-11-08 16:09:19
Uchwała Nr XXXVII/394/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Raportu z realizacji ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje" za lata 2015/2016. Marta Trojan 2017-11-08 09:38:00
Uchwała Nr XXXVII/394/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Raportu z realizacji ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje" za lata 2015/2016. Marta Trojan 2017-11-08 09:37:22
Protokół w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". Marta Trojan 2017-11-07 13:40:21
Zawiadomienie o sesji Marta Trojan 2017-11-06 15:19:09