Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 91/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2020-05-07 15:47:33
ZARZĄDZENIE NR 93/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 maja  2020 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki i zakłady budżetowe Marta Trojan 2020-05-07 15:46:53
ZARZĄDZENIE NR 87/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w okresie stanu epidemii wprowadzonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Marta Trojan 2020-05-05 14:12:03
UCHWAŁA NR XCIX.210.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Marta Trojan 2020-05-05 13:51:27
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie istniejącego zejścia na plażę wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce o numerze geodezyjnym: 430/3 z obrębu nr 20 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje., po dokonaniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 oraz uzgodnień, o których mowa w art. 53 ust. 4. Marta Trojan 2020-05-05 13:48:27
ZARZĄDZENIE NR 83/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. Marta Trojan 2020-05-05 13:39:39
ZARZĄDZENIE NR 81/PPZ/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Międzyzdrojów Nr 41/PPZ/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. Marta Trojan 2020-05-05 13:39:10
ZARZĄDZENIE NR 86/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia Marta Trojan 2020-05-05 13:38:22
ZARZĄDZENIE NR 79/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. Marta Trojan 2020-05-05 13:37:48
ZARZĄDZENIE NR 41/PPZ/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Międzyzdrojów Nr 41/PPZ/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. Marta Trojan 2020-05-05 13:37:05
ZARZĄDZENIE NR 86/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia Marta Trojan 2020-05-05 13:36:06
ZARZĄDZENIE NR 84/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. Marta Trojan 2020-05-05 13:35:18
ZARZĄDZENIE NR 86/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia Marta Trojan 2020-05-05 13:34:54
ZARZĄDZENIE NR 84/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. Marta Trojan 2020-05-05 13:32:54
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10.04.2020 r. o zebraniu nowych materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie i przebudowie istniejącego zejścia na plażę wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce o numerze geodezyjnym: 430/3 z obrębu nr 20 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje. Krzysztof Grądz 2020-05-04 13:41:17
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10.04.2020 r. o zebraniu nowych materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie i przebudowie istniejącego zejścia na plażę wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce o numerze geodezyjnym: 430/3 z obrębu nr 20 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje. Krzysztof Grądz 2020-05-04 13:40:49
Informacja dla osoby objętej działaniami GKRPA Krzysztof Grądz 2020-04-30 11:57:14
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Międzyzdroje za rok 2019 Krzysztof Grądz 2020-04-30 08:57:36
2020 rok Krzysztof Grądz 2020-04-30 08:56:51
RI.ZP.271.2.2020.AR - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję dla punktów poboru Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych Krzysztof Grądz 2020-04-27 13:35:37
Dostawa nowego hakowca w formie leasingu finansowego Krzysztof Grądz 2020-04-27 13:35:02
Ogłoszenie o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Międzyzdrojach przy ulicy Nowomyśliwskiej, stanowiącej działkę nr 487/25 Marta Trojan 2020-04-25 10:36:17
Ogłoszenie o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Międzyzdrojach przy ulicy Nowomyśliwskiej, stanowiącej działkę nr 487/26 Marta Trojan 2020-04-25 10:35:35
ZARZĄDZENIE NR 14/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji do Spraw Mieszkaniowych Marta Trojan 2020-04-25 09:47:45
ZARZĄDZENIE NR 78/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2020-04-25 09:03:19
ZARZĄDZENIE NR 82/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia Marta Trojan 2020-04-25 09:02:39
ZARZĄDZENIE NR 82/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia Marta Trojan 2020-04-25 09:01:06
ZARZĄDZENIE NR 80/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Marta Trojan 2020-04-25 09:00:17
ZARZĄDZENIE NR 78/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2020-04-25 08:59:41
INFORMACJA o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji w Referacie Infrastruktury Krzysztof Grądz 2020-04-24 14:08:04
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców osoby przebywającej czasowo na obszarze gminy lub nigdzie niezameldowanej Krzysztof Grądz 2020-04-24 13:12:10
RI.ZP.271.2.2020.AR - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję dla punktów poboru Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych Krzysztof Grądz 2020-04-24 11:31:27
Petycja w sprawie elektronizacji zamówień publicznych Marta Trojan 2020-04-23 12:33:01
Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika Marta Trojan 2020-04-22 17:52:10
Informacja o Sołectwach Krzysztof Grądz 2020-04-22 10:37:00
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 1/20 z dnia 21.04.2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku i przebudowie gimnazjum na budynek wielofunkcyjny na potrzeby siedzib jednostek administracyjnych, na działce o numerze geodezyjnym: 179 z obrębu nr 21 w Międzyzdrojach, jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, położonej przy ul. Kolejowej 33, po dokonaniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 oraz uzgodnień, o których mowa w art. 53 ust. 4. Marta Trojan 2020-04-21 11:15:02
ZARZĄDZENIE NR 252/ SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyceny środków trwałych związanych z ujawnieniem dróg publicznych w trakcie inwentaryzacji przeprowadzanej w ramach Zarządzenia 236/SEK/2019 Marta Trojan 2020-04-20 14:42:45
ZARZĄDZENIE NR 77/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. Marta Trojan 2020-04-20 14:41:44
ZARZĄDZENIE NR 74/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. Marta Trojan 2020-04-20 14:41:14
Petycja w sprawie zajęcie pasa drogowego na ulicy Jana Pawła II Marta Trojan 2020-04-17 13:50:00