herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych Marta Trojan 2018-04-26 11:16:40
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych Marta Trojan 2018-04-26 11:16:33
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych Marta Trojan 2018-04-26 11:16:29
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych Marta Trojan 2018-04-26 11:16:25
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych Marta Trojan 2018-04-26 11:16:05
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-04-26 11:11:02
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-04-26 11:10:59
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-04-26 11:10:51
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-04-26 11:10:46
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-04-26 11:10:39
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-04-26 10:49:23
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-04-26 10:48:55
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-04-26 10:48:23
Protokół z kontroli umów dzierżaw pod kątem poddania się rygorowi egzekucji wykonania określonych zobowiązań, wynikających z umowy, z art. 777 KPC za rok 2017 Marta Trojan 2018-04-25 16:20:17
2018 rok Marta Trojan 2018-04-25 16:18:10
Uchwała Nr XLIII/473/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zawiadomienia Pana T.L. o niezałatwieniu skargi w terminie. Marta Trojan 2018-04-25 16:17:32
Uchwała Nr XLIII/472/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi Pana T.L. na działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-04-25 16:16:10
Uchwała Nr XLIII/471/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Pana D. Sz. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów. Marta Trojan 2018-04-25 16:13:56
Uchwała Nr XLIII/470/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Marta Trojan 2018-04-25 16:12:56
Uchwała Nr XLIII/469/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Marta Trojan 2018-04-25 16:12:19
Uchwała Nr XLIII/468/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych go Gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-04-25 16:11:38
Uchwała Nr XLIII/467/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Promenada Gwiazd, na wschód od hotelu Amber Baltic, położonym na obszarze miasta Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-04-25 16:10:53
Uchwała Nr XLIII/466/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w trwały zarząd Marta Trojan 2018-04-25 16:09:55
Uchwała Nr XLIII/465/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2018-04-25 16:09:16
Uchwała Nr XLIII/464/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2018-04-25 16:08:38
Uchwała Nr XLIII/463/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. Marta Trojan 2018-04-25 16:07:57
Uchwała Nr XLIII/462/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. Marta Trojan 2018-04-25 16:07:20
Uchwała Nr XLIII/461/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. Marta Trojan 2018-04-25 16:06:40
Uchwała Nr XLIII/460/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego Marta Trojan 2018-04-25 16:05:40
Sesja nr XLIII Marta Trojan 2018-04-25 16:02:46
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-04-25 12:35:44
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-04-25 12:35:26
Wynik zapytania na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" Marta Trojan 2018-04-24 15:02:17
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" Marta Trojan 2018-04-24 15:00:49
Informacja o III edycji "Bieg po Kulturę" Tomasz Rychłowski 2018-04-24 11:06:42
Zarządzenie Nr 63/PROM/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-04-24 09:20:16
Zarządzenie Nr 63/PROM/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-04-24 09:19:32
Zarządzenie Nr 63/PROM/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-04-24 09:18:31
Zarządzenie nr 61/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-04-24 09:15:49
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Tomasz Rychłowski 2018-04-23 14:35:45