herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kv i nn 0,4 kv wraz z wymianą istniejącej stacji transformatorowej "Nowe Molo" nr 2791 na prefabrykowaną stację typu miejskiego ze zmianą lokalizacji stacji, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/13, 70/18, 255/1, 255/2, 60/7, 214, 215, 164, zlokalizowanej w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdrojach. Marta Trojan 2018-02-02 10:26:35
Zarządzenie nr 23/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach oraz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy na rok szkolny 2018/2019 Marta Trojan 2018-02-01 13:30:12
Zarządzenie nr 23/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach oraz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy na rok szkolny 2018/2019 Marta Trojan 2018-02-01 13:29:50
Zarządzenie nr 22/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-02-01 13:28:44
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Referacie Budżetu i Finansów. Marta Trojan 2018-01-31 12:33:24
Protokół nr 57 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 12 stycznia 2018 r. Marta Trojan 2018-01-30 15:22:41
2018 rok Marta Trojan 2018-01-30 15:21:53
Protokół nr 56 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 13 grudnia 2017 r. Marta Trojan 2018-01-30 15:21:35
Protokół nr 55 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 30 listopada 2017 r. Marta Trojan 2018-01-30 15:20:56
Protokół nr 54 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 28 listopada 2017 r. Marta Trojan 2018-01-30 15:20:24
Protokół nr 53 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 21 listopada 2017 r. Marta Trojan 2018-01-30 15:19:46
Protokół nr 52 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 14 listopada 2017 r. Marta Trojan 2018-01-30 15:19:10
Protokół Nr 49 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 12 grudnia 2017 r. Marta Trojan 2018-01-30 15:18:00
Protokół Nr 48 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 27 listopada 2017 r. Marta Trojan 2018-01-30 15:17:13
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2017 roku Marta Trojan 2018-01-30 15:16:22
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 16 listopada 2017 roku Marta Trojan 2018-01-30 15:15:50
Protokół z sesji nr XL_VII Marta Trojan 2018-01-30 15:14:48
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-01-30 14:43:22
Uchwała NR XXI.74.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2018-01-30 12:49:56
Uchwała NR XXI.73.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2018-01-30 12:48:41
Budżet na 2018 rok Marta Trojan 2018-01-30 12:48:28
Zarządzenie Nr 214/Fin/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-01-30 12:45:37
Zarządzenie Nr 213/Fin/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji w ramach projektu pn. ?Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach" Nr RPZP.04.09.00-32-4007/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych Marta Trojan 2018-01-30 12:44:19
Zarządzenie Nr 149/Fin/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr l/Fin/2011 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-01-30 12:43:08
Zarządzenie Nr 21/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości pzreznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2018-01-30 12:40:41
Zarządzenie Nr 19/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2018-01-30 12:40:20
Zarządzenie Nr 21/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2018-01-30 12:38:59
Zarządzenie Nr 19/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2018-01-30 12:37:00
Zarządzenie Nr 18/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-01-30 12:35:36
Zarządzenie Nr 17/ZP/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marta Trojan 2018-01-30 12:33:46
Uchwała Nr XLI/438/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r. roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Marta Trojan 2018-01-30 12:30:40
Uchwała Nr XLI/437/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r. roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na rok 2018. Marta Trojan 2018-01-30 12:30:03
Uchwała Nr XLI/436/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r. roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na rok 2018. Marta Trojan 2018-01-30 12:29:27
Uchwała Nr XLI/435/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r. roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubin w rejonie ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-01-30 12:28:44
Uchwała Nr XLI/434/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r. roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. Marta Trojan 2018-01-30 12:28:05
Uchwała Nr XLI/433/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2018-01-30 12:27:28
Uchwała Nr XLI/432/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2018-01-30 12:27:04
Uchwała Nr XLI/431/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. Marta Trojan 2018-01-30 12:25:36
Uchwała Nr XLI/430/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. Marta Trojan 2018-01-30 12:24:55
Uchwała Nr XLI/429/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r. roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2018. Marta Trojan 2018-01-30 12:24:11