herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR I/3/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Marta Trojan 2018-12-07 09:22:28
UCHWAŁA NR I/1/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-12-07 09:21:49
UCHWAŁA NR I/2/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej . Marta Trojan 2018-12-07 09:21:39
UCHWAŁA NR I/1/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-12-07 09:20:12
Sesja nr I Marta Trojan 2018-12-07 09:19:21
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2019 r. Marta Trojan 2018-12-06 15:43:29
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2019 rok Marta Trojan 2018-12-06 15:43:13
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2019 rok Marta Trojan 2018-12-06 15:42:53
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2019 r. Marta Trojan 2018-12-06 15:42:16
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2019 r. Marta Trojan 2018-12-06 15:41:58
Sesja nr III Marta Trojan 2018-12-06 15:40:41
ZARZĄDZENIE NR 175/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-12-06 15:40:02
Zawiadomienie o sesji Marta Trojan 2018-12-06 15:01:57
ZARZĄDZENIE NR 184/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2018-12-04 14:20:35
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy Marta Trojan 2018-12-04 14:19:50
ZARZĄDZENIE NR 184/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2018-12-04 14:14:45
ZARZĄDZENIE NR 183/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-12-04 14:14:04
ZARZĄDZENIE NR 182/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2018-12-04 14:13:26
ZARZĄDZENIE NR 181/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w używaniu przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, będących na stanie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-12-04 14:12:43
ZARZĄDZENIE NR 180 / GN / 2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Gminy Międzyzdroje przy czynnościach wznowienia granic i okazania punktów granicznych nieruchomości Marta Trojan 2018-12-04 14:11:45
ZARZĄDZENIE NR 179/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastepcy Burmistrza Pani Beaty Kiryluk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Marta Trojan 2018-12-04 14:11:01
ZARZĄDZENIE NR 178/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw gminy Zastępcy Burmistrza Pani Beacie Kiryluk Marta Trojan 2018-12-04 14:09:58
ZARZĄDZENIE NR 177/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania Zastępcy Burmistrza do dokonywania pozostałych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Międzyzdrojów Marta Trojan 2018-12-04 14:09:08
ZARZĄDZENIE NR 176/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Burmistrza do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy Marta Trojan 2018-12-04 14:08:25
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie molo w Międzyzdrojach o podest dojściowy do przystani morskiej łączący drogę wewnętrzną z pomostem molo, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/12 i 70/13, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. Krzysztof Grądz 2018-12-04 11:10:33
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku pn.: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do OREW w Ostromicach". Krzysztof Grądz 2018-12-04 10:09:56
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje Krzysztof Grądz 2018-12-04 09:44:26
Henryk Nogala - Sekretarz Gminy - na zakończenie stosunku pracy Marta Trojan 2018-12-03 14:55:52
Henryk Nogala - Sekretarz Gminy - na zakończenie stosunku pracy Marta Trojan 2018-12-03 14:55:26
Uzgodnienie Wojewódzki Konserwator Zabytków Krzysztof Grądz 2018-12-03 13:12:52
Uzgodnienie Wojewódzki Konserwator Zabytków Krzysztof Grądz 2018-12-03 13:12:29
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 4 października 2018 roku Marta Trojan 2018-12-03 10:54:48
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 30 września 2018 roku Marta Trojan 2018-12-03 10:54:24
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 31 sierpnia 2018 roku Marta Trojan 2018-12-03 10:54:09
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 30 sierpnia 2018 roku Marta Trojan 2018-12-03 10:53:56
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 28 czerwca 2018 roku Marta Trojan 2018-12-03 10:53:35
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 10 lipca 2018 roku Marta Trojan 2018-12-03 10:53:14
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 14 sierpnia 2018 roku Marta Trojan 2018-12-03 10:52:49
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 14 sierpnia 2018 roku Marta Trojan 2018-12-03 10:52:32
Marta Trojan 2018-11-30 17:33:12