herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 74/1, 74/2, 72/2, 72/1, 255/1, 255/2. 60/7, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-04-13 10:16:37
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi Pana D. Sz. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów Krzysztof Grądz 2018-04-12 19:28:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Krzysztof Grądz 2018-04-12 19:28:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Krzysztof Grądz 2018-04-12 19:27:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje Krzysztof Grądz 2018-04-12 19:26:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Promenada Gwiazd, na wschód od hotelu Amber Baltic, położonym na obszarze miasta Międzyzdroje Krzysztof Grądz 2018-04-12 19:25:42
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na oddanie nieruchomości w trwały zarząd Krzysztof Grądz 2018-04-12 19:24:19
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności gruntowej Krzysztof Grądz 2018-04-12 19:23:29
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na wydzierżawienie nieruchomości Krzysztof Grądz 2018-04-12 19:22:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 Krzysztof Grądz 2018-04-12 19:21:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok Krzysztof Grądz 2018-04-12 19:20:43
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018 Krzysztof Grądz 2018-04-12 19:19:05
Sesja Nr XLIII Krzysztof Grądz 2018-04-12 19:16:21
Zawiadomienie o sesji Krzysztof Grądz 2018-04-12 19:14:49
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2018-04-12 19:13:48
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2018-04-12 19:12:49
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Tomasz Rychłowski 2018-04-12 14:57:49
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Tomasz Rychłowski 2018-04-12 14:52:40
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Tomasz Rychłowski 2018-04-12 14:50:08
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: sfinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach programu "Sportowe Międzyzdroje", w tym organizacja eliminacji oraz finału turnieju dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Międzyzdroje pn. Mini Mundial "Podejmij wyzwanie" Tomasz Rychłowski 2018-04-12 09:16:19
Informacje o stowarzyszeniach Tomasz Rychłowski 2018-04-12 09:06:11
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Tomasz Rychłowski 2018-04-12 08:39:53
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Tomasz Rychłowski 2018-04-12 08:19:45
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 15 marca 2018 roku Krzysztof Grądz 2018-04-11 14:44:10
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 15 marca 2018 roku Krzysztof Grądz 2018-04-11 14:43:48
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 15 marca 2018 roku Krzysztof Grądz 2018-04-11 14:43:36
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 15 marca 2018 roku Krzysztof Grądz 2018-04-11 14:43:22
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 15 marca 2018 roku Krzysztof Grądz 2018-04-11 14:43:07
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 15 marca 2018 roku Krzysztof Grądz 2018-04-11 14:42:48
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 15 marca 2018 roku Krzysztof Grądz 2018-04-11 14:42:32
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 15 marca 2018 roku Krzysztof Grądz 2018-04-11 14:41:59
Dyżury Radnych Marta Trojan 2018-04-10 14:23:13
Zarządzenie Nr 58/ZP/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marta Trojan 2018-04-10 13:25:25
Zarządzenie nr 57/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2018-04-10 12:04:59
Zarządzenie nr 192/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2018-04-10 11:58:22
Zarządzenie nr 192/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2018-04-10 11:57:50
Pierwszy przetarg ustny nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-04-10 09:35:17
Zarządzenie nr 56/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-04-10 09:34:07
Zarządzenie nr 55/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-04-09 13:44:12
Zarządzenie nr 50/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-04-09 13:43:12