herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR LI/543/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu Marta Trojan 2018-10-31 11:12:46
UCHWAŁA NR LI/542/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 października 2018 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Marta Trojan 2018-10-31 11:12:17
Sesja nr LI Marta Trojan 2018-10-31 11:11:50
Zawiadomienie o sesji Marta Trojan 2018-10-31 11:08:21
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac w obwodowych komisjach wyborczych w dniu 4 listopada 2018 r. Marta Trojan 2018-10-31 10:58:13
Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych Marta Trojan 2018-10-30 12:23:34
Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych Marta Trojan 2018-10-30 12:23:24
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.09.2018 r. Marta Trojan 2018-10-26 13:46:57
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-26 11:25:40
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-26 11:25:37
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-26 11:25:19
Ogłoszenie Międzyzdroje, 22.10. 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". Marta Trojan 2018-10-26 10:55:54
Ogłoszenie Międzyzdroje, 22.10. 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". Marta Trojan 2018-10-26 10:55:36
OGŁOSZENIE WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Międzyzdrojach przy ul. Zwycięstwa 22 Marta Trojan 2018-10-26 10:47:00
ZARZĄDZENIE NR 149/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2018-10-26 10:37:50
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 25 października 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marta Trojan 2018-10-26 10:06:55
ZARZĄDZENIE NR 149/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2018-10-26 08:18:07
ZARZĄDZENIE NR 150/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany planu remontów Marta Trojan 2018-10-25 13:07:36
ZARZĄDZENIE NR 149/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Marta Trojan 2018-10-25 13:07:08
Zawiadomienie o sesji Marta Trojan 2018-10-25 11:58:47
OBWIESZCZENIE STAROSTY KAMIEŃSKIEGO z dnia 24 października 2018 roku O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Marta Trojan 2018-10-24 14:48:43
ZARZĄDZENIE NR 145/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany planu remontów - dokument usunięty Marta Trojan 2018-10-24 14:06:06
ZARZĄDZENIE NR 145/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-10-24 14:06:01
ZARZĄDZENIE NR 145/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-10-24 13:59:49
ZARZĄDZENIE NR 145/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany planu remontów - dokument usunięty Marta Trojan 2018-10-24 13:59:49
ZARZĄDZENIE NR 148/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-10-24 13:58:09
ZARZĄDZENIE NR 145/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-10-24 13:57:36
ZARZĄDZENIE NR 144/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 października 2018 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-10-24 13:57:01
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-24 11:35:00
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-24 11:32:04
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką, siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II - Stan surowy Marta Trojan 2018-10-24 10:42:46
OGŁOSZENIE WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości lokalowych niemieszkalnych położonych w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 21,23,25 Marta Trojan 2018-10-24 09:30:33
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. Marta Trojan 2018-10-24 09:29:04
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". Tomasz Rychłowski 2018-10-23 15:08:59
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". Tomasz Rychłowski 2018-10-23 15:08:20
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". Tomasz Rychłowski 2018-10-23 15:05:58
ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW Marta Trojan 2018-10-22 15:59:34
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW Marta Trojan 2018-10-22 15:58:02
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW Marta Trojan 2018-10-22 15:57:36
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW Marta Trojan 2018-10-22 15:56:44