herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVII/401/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie skargi G.P. oraz K.Cz. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów. Marta Trojan 2017-10-31 13:25:13
Uchwała Nr XXXVII/400/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" Marta Trojan 2017-10-31 13:24:28
Uchwała Nr XXXVII/399/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" Marta Trojan 2017-10-31 13:24:02
Uchwała Nr XXXVII/398/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Marta Trojan 2017-10-31 13:22:57
Uchwała Nr XXXVII/397/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr LVI/551/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ul. Turystyczna, Promenada Gwiazd, Campingowa, Zwycięstwa, Gryfa Pomorskiego, Krótka, Ignacego Krasickiego, Książąt Pomorskich, Tadeusza Kościuszki, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Romualda Traugutta. Marta Trojan 2017-10-31 13:22:17
Uchwała Nr XXXVII/396/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy. Marta Trojan 2017-10-31 13:21:49
Uchwała Nr XXXVII/395/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach. Marta Trojan 2017-10-31 13:21:15
Uchwała Nr XXXVII/394/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Raportu z realizacji ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje? za lata 2015/2016. Marta Trojan 2017-10-31 13:20:43
Uchwała Nr XXXVII/393/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/265/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15.12.2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Marta Trojan 2017-10-31 13:20:08
Uchwała Nr XXXVII/392/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie. Marta Trojan 2017-10-31 13:19:35
Uchwała Nr XXXVII/391/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze skateparku przy ul. Gryfa Pomorskiego 61 b w Międzyzdrojach. Marta Trojan 2017-10-31 13:19:00
Uchwała Nr XXXVII/390/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2017-10-31 13:18:25
Uchwała Nr XXXVII/389/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2017-10-31 13:17:30
Uchwała Nr XXXVII/388/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2017-10-31 13:17:11
Uchwała Nr XXXVII/387/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2017-10-31 13:16:47
Uchwała Nr XXXVII/386/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2017-10-31 13:16:24
Uchwała Nr XXXVII/385/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2017-10-31 13:16:00
Uchwała Nr XXXVII/384/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035 Marta Trojan 2017-10-31 13:15:26
Uchwała Nr XXXVII/383/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2017-10-31 13:14:49
Uchwała Nr XXXVII/382/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017 Marta Trojan 2017-10-31 13:14:06
Sesja nr XXXVII Marta Trojan 2017-10-31 13:12:19
Zarządzenie nr 174/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2017-10-31 13:11:51
Zarządzenie Nr 173/ PROM/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 165/PROM/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 października 2017r. w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Międzyzdroje w pracach komisji dokonującej odbioru zadania dotowanego przez Gminę Międzyzdroje Marta Trojan 2017-10-31 13:10:51
Zarządzenie nr 153 /SGK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 września 2017 roku w sprawie likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu o charakterze wyposażenia oraz materiałów o niskiej wartości - będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach Marta Trojan 2017-10-31 13:09:40
Zarządzenie nr 172/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Marta Trojan 2017-10-31 13:08:43
Zarządzenie nr 171/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Marta Trojan 2017-10-31 13:08:07
Ogłoszenie w sparwie uznania celowości realizacji zadania publicznego w zakresie dofinansowania zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: "Sfinansowanie zadania - dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych" Marta Trojan 2017-10-27 09:15:56
Ogłoszenie w sparwie uznania celowości realizacji zadania publicznego w zakresie dofinansowania zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: "Sfinansowanie zadania - dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych" Marta Trojan 2017-10-27 09:15:18
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu 3 budynków lądowej części przystani jachtowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz zabezpieczeniem przeciwsztormowym, w Międzyzdrojach na działce ew. nr 86/1, obr. 0020, przy uł.Promenada Gwiazd 15", wszczęte na wniosek złożony w dniu 30.06.17r. przez Pana Szymona Bielenisa, reprezentującego Minde Sp. z o.o., ul.Jerzego Waszyngtona 1, 78-100 Kołobrzeg. Marta Trojan 2017-10-26 10:22:10
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zespołu 3 budynków lądowej części przystani jachtowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz zabezpieczeniem przeciwsztormowym, w Międzyzdrojach na działce ew. nr 86/1, obr. 0020, przy uł.Promenada Gwiazd 15", wszczęte na wniosek złożony w dniu 30.06.17r. przez Pana Szymona Bielenisa, reprezentującego Minde Sp. z o.o., ul.Jerzego Waszyngtona 1, 78-100 Kołobrzeg. Marta Trojan 2017-10-26 10:21:48
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.09.2017 r. Marta Trojan 2017-10-26 09:01:21
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana R.R. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów. Marta Trojan 2017-10-24 14:28:14
Projekt uchwały w sprawie skargi G.P. oraz K.Cz. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów. Marta Trojan 2017-10-24 14:27:38
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Marta Trojan 2017-10-24 14:26:47
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/551/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ul. Turystyczna, Promenada Gwiazd, Campingowa, Zwycięstwa, Gryfa Pomorskiego, Krótka, Ignacego Krasickiego, Książąt Pomorskich, Tadeusza Kościuszki, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Romualda Traugutta. Marta Trojan 2017-10-24 14:26:18
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy. Marta Trojan 2017-10-24 14:25:45
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach. Marta Trojan 2017-10-24 14:25:09
Projekt uchwały w sprawie Raportu z realizacji ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje? za lata 2015/2016. Marta Trojan 2017-10-24 14:24:10
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/265/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15.12.2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Marta Trojan 2017-10-24 14:23:42
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie. Marta Trojan 2017-10-24 14:23:04