herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwały 2018 rok Marta Trojan 2018-01-30 12:17:41
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 427/3,428/1, 428/2, 428/3,452, 505, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/14, 584/15, 601, 605, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-01-30 12:14:41
Pełnienie funkcji Inżyniera KOntraktu przy realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" Marta Trojan 2018-01-29 15:12:11
Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach Marta Trojan 2018-01-29 14:41:50
Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach Marta Trojan 2018-01-29 14:41:40
Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach Marta Trojan 2018-01-29 14:40:27
Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach Marta Trojan 2018-01-29 14:40:11
Pełnienie funkcji Inżyniera KOntraktu przy realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" Marta Trojan 2018-01-29 14:39:12
Pełnienie funkcji Inżyniera KOntraktu przy realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" Marta Trojan 2018-01-29 14:36:40
Pełnienie funkcji Inżyniera KOntraktu przy realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" Marta Trojan 2018-01-29 14:36:00
Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach Marta Trojan 2018-01-29 14:31:42
Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach Marta Trojan 2018-01-29 14:31:26
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-01-29 14:29:50
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-01-29 14:27:02
2018 rok Marta Trojan 2018-01-29 14:24:58
Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach Marta Trojan 2018-01-29 14:24:42
Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach Marta Trojan 2018-01-29 14:21:36
Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach Marta Trojan 2018-01-29 14:21:31
Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach Marta Trojan 2018-01-29 14:21:25
Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach Marta Trojan 2018-01-29 14:21:21
Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach Marta Trojan 2018-01-29 14:21:14
Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach Marta Trojan 2018-01-29 14:21:01
Zarządzenie Nr 212/Fin/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/FIN/2013 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie gminne Marta Trojan 2018-01-26 13:37:14
Zarządzenie Nr 16/ZP/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji Marta Trojan 2018-01-26 13:34:43
Burmistrz Międzyzdrojów poszukuje kandydata na zastępstwo za nieobecnego pracownika na samodzielne stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-01-26 13:33:41
Wynik pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubinie Marta Trojan 2018-01-26 10:27:42
2018 Marta Trojan 2018-01-26 10:25:10
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów zawiadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie szkoły podstawowej nr 2 w Wapnicy, położonej na działce o numerze geodezyjnym: 48/1, zlokalizowanej w obrębie nr 23 Wapnica, przy ulicy Jodłowej 3 w Wapnicy Tomasz Rychłowski 2018-01-24 14:57:15
Nabór na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury Tomasz Rychłowski 2018-01-22 14:40:43
2018 Tomasz Rychłowski 2018-01-22 14:38:17
Nabór na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury Tomasz Rychłowski 2018-01-22 14:20:54
2018 rok Tomasz Rychłowski 2018-01-22 14:20:24
Nabór na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury Tomasz Rychłowski 2018-01-22 14:10:10
Dyżury Radnych Marta Trojan 2018-01-19 11:33:56
Dyżury Radnych Marta Trojan 2018-01-19 11:33:12
Protokół nr 52 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 14 listopada 2017 r. Marta Trojan 2018-01-19 11:06:43
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Marta Trojan 2018-01-18 15:13:12
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na rok 2018. Marta Trojan 2018-01-18 15:12:32
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na rok 2018. Marta Trojan 2018-01-18 15:12:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubin w rejonie ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-01-18 15:11:28