herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych Marta Trojan 2018-11-30 17:32:24
Zastępca Burmistrza Marta Trojan 2018-11-30 17:31:28
ZARZĄDZENIE NR 173/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-11-30 13:38:23
ZARZĄDZENIE NR 173/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości Marta Trojan 2018-11-30 13:37:07
ZARZĄDZENIE NR 172/FIN/18 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-11-30 13:36:17
UCHWAŁA NR CDXXXIV.752.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. Marta Trojan 2018-11-30 10:42:41
UCHWAŁA NR CDXXXIV.751.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 23 listopada 2018 r w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykaza-nego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2019 r. Marta Trojan 2018-11-30 10:41:39
UCHWAŁA NR CDXXXIV.750.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2019 rok Marta Trojan 2018-11-30 10:40:56
Skład Rady Miejskiej VIII Kadencji Marta Trojan 2018-11-28 11:40:00
Skład Rady Miejskiej VIII Kadencji Marta Trojan 2018-11-28 11:32:10
Skład Rady Miejskiej VIII Kadencji Marta Trojan 2018-11-28 11:24:32
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2018-11-28 11:24:01
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2018-11-28 11:23:40
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2018-11-28 11:23:22
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2018-11-28 11:23:06
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Marta Trojan 2018-11-28 11:22:45
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. Marta Trojan 2018-11-28 11:22:18
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok". Marta Trojan 2018-11-28 11:21:56
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. Marta Trojan 2018-11-28 11:21:43
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok". Marta Trojan 2018-11-28 11:21:21
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. Marta Trojan 2018-11-28 11:20:59
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. Marta Trojan 2018-11-28 11:20:29
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. Marta Trojan 2018-11-28 11:20:10
Sesja nr II Marta Trojan 2018-11-28 11:19:46
ZARZĄDZENIE NR 171/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Międzyzdrojów Marta Trojan 2018-11-28 11:19:22
ZARZĄDZENIE NR 170/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Międzyzdrojów Marta Trojan 2018-11-28 11:18:30
ZARZĄDZENIE NR 169/ITI/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji Marta Trojan 2018-11-28 11:17:37
ZARZĄDZENIE NR 166/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-11-28 11:16:59
ZARZĄDZENIE NR 166/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-11-28 11:16:10
ZARZĄDZENIE NR 166/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-11-28 11:15:46
ZARZĄDZENIE NR 166/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-11-28 11:14:58
ZARZĄDZENIE NR 227/2018 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Marta Trojan 2018-11-23 13:16:40
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-11-23 12:59:33
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-11-23 12:52:20
Zarządzenie Nr 168/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na rok 2018. Marta Trojan 2018-11-23 07:58:31
ZARZĄDZENIE NR 167/FIN/18 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-11-22 13:35:20
Burmistrz Miasta Marta Trojan 2018-11-20 13:04:54
ZARZĄDZENIE NR 137/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marta Trojan 2018-11-19 15:18:09
ZARZĄDZENIE NR 134/ZKR/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 września 2018 r. w sprawie odwołania zakazu używania przedmiotów typu papierowe lampiony oraz rozpalania ognisk Marta Trojan 2018-11-19 15:17:25
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Marta Trojan 2018-11-19 15:08:35