Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Strategia Rozowju Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2025 Krzysztof Grądz 2019-07-24 11:50:11
Strategia Rozowju Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2025 Krzysztof Grądz 2019-07-24 11:49:33
Zastępca Burmistrza Krzysztof Grądz 2019-07-24 11:47:21
Zastępca Burmistrza Krzysztof Grądz 2019-07-24 11:46:52
Krzysztof Grądz 2019-07-24 11:42:20
Skarbnik Gminy Krzysztof Grądz 2019-07-24 11:41:25
Skarbnik Gminy Krzysztof Grądz 2019-07-24 11:41:01
Sekretarz Gminy Krzysztof Grądz 2019-07-24 11:40:15
Sekretarz Gminy Krzysztof Grądz 2019-07-24 11:39:57
Zastępca Burmistrza Krzysztof Grądz 2019-07-24 11:39:31
Zastępca Burmistrza Krzysztof Grądz 2019-07-24 11:39:13
Zastępca Burmistrza Krzysztof Grądz 2019-07-24 11:35:55
Zastępca Burmistrza Krzysztof Grądz 2019-07-24 11:35:38
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe - Petycje Krzysztof Grądz 2019-07-23 10:43:29
Dane teleadresowe Krzysztof Grądz 2019-07-22 10:21:59
Zakład Ochrony Środowiska Krzysztof Grądz 2019-07-22 10:21:27
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Krzysztof Grądz 2019-07-22 07:30:55
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - dokument usunięty Krzysztof Grądz 2019-07-22 07:27:25
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - dokument usunięty Krzysztof Grądz 2019-07-22 07:25:13
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - dokument usunięty Krzysztof Grądz 2019-07-22 07:24:52
Informacja dla użytkowników wieczystych Krzysztof Grądz 2019-07-19 12:08:17
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - dokument usunięty Krzysztof Grądz 2019-07-19 11:19:21
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - dokument usunięty Krzysztof Grądz 2019-07-19 11:19:17
ZARZĄDZENIE NR 159/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia Marta Trojan 2019-07-18 15:41:40
ZARZĄDZENIE NR 158/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Marta Trojan 2019-07-18 15:40:32
ZARZĄDZENIE NR 159/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia Marta Trojan 2019-07-18 15:39:49
ZARZĄDZENIE NR 159/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia Marta Trojan 2019-07-18 15:38:42
ZARZĄDZENIE NR 157/ RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu remontów Marta Trojan 2019-07-18 15:38:16
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzyzdroje na dzień 31.12.2017r. Marta Trojan 2019-07-18 15:30:04
Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 4/Ka w Międzyzdrojach w sprawie odwołania wyborów członków izby rolnicznej przewidzianych na dzień 28 lipca 2019 r. Krzysztof Grądz 2019-07-18 11:05:54
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie wiaty ochronnej dla podnośnika koszowego do obsługi urządzeń energetycznych; na działce o numerze geodezyjnym: 471 z obrębu nr 19 w Międzyzdrojach, jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. Krzysztof Grądz 2019-07-18 08:38:01
ZARZĄDZENIE NR 155/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania upomnień z tytułu podatków i opłat oraz wezwań do zapłaty z tytułu należności cywilnoprawnych Marta Trojan 2019-07-16 08:58:57
ZARZĄDZENIE NR 154/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania upomnień z tytułu podatków i opłat oraz wezwań do zapłaty z tytułu należności cywilnoprawnych Marta Trojan 2019-07-16 08:58:00
ZARZĄDZENIE NR 153/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania upomnień na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Marta Trojan 2019-07-16 08:57:23
ZARZĄDZENIE NR 152/RI.ITI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych ? gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje Marta Trojan 2019-07-16 08:56:34
ZARZĄDZENIE NR 148/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 04 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach Marta Trojan 2019-07-16 08:54:48
ZARZĄDZENIE NR 151/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. Marta Trojan 2019-07-16 08:54:22
ZARZĄDZENIE NR 149/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie odstąpienia od naliczenia opłaty adiacenckiej Marta Trojan 2019-07-16 08:53:41
ZARZĄDZENIE NR 148/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 04 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach Marta Trojan 2019-07-16 08:52:55
ZARZĄDZENIE NR 147/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji w ramach projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Okrągłej w miejscowości Wapnica" nr RPZP.03.05.00-32-C006/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 03.05.00 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych Marta Trojan 2019-07-16 08:52:10