herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018, 2019, 2020 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim w ramach zadania "obsługa ratownicza "- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018, 2019, 2020? w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-05-25 12:27:01
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-05-25 12:13:47
Roczna informacja Referatu Budżetu i Finansów o sprawach finansowych za rok 2017 Marta Trojan 2018-05-25 11:50:59
Zarządzenie Nr 78/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 maja 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2018-05-24 14:30:41
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana T.L. z dnia 16.04.2018 r. ma działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Marta Trojan 2018-05-24 14:29:21
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki szlak turystyczny". Marta Trojan 2018-05-24 14:28:19
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. Marta Trojan 2018-05-24 14:27:39
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. Marta Trojan 2018-05-24 14:27:17
Sesja Nr XLIV Marta Trojan 2018-05-24 14:26:49
Zawiadomienie o sesji Marta Trojan 2018-05-24 10:46:52
Zarządzenie NR 80/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-05-23 15:58:03
Ogłoszenie - uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie dofinansowania zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: "Finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym dofinansowanie organizacji koncertu przyjaźni pn. Muzyczny most" zamieszczam ofertę Stowarzyszenia śpiewaczego Chór Akademicki im. Prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Marta Trojan 2018-05-23 08:49:09
Ogłoszenie - uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie dofinansowania zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: "Finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym dofinansowanie organizacji koncertu przyjaźni pn. Muzyczny most" zamieszczam ofertę Stowarzyszenia śpiewaczego Chór Akademicki im. Prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Marta Trojan 2018-05-23 08:48:48
Termomodernizacja budynku SP nr 2 w Wapnicy w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje." Marta Trojan 2018-05-22 14:20:30
Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018, 2019, 2020 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim w ramach zadania "obsługa ratownicza "- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018, 2019, 2020? w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-05-21 09:43:17
Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018, 2019, 2020 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim w ramach zadania "obsługa ratownicza "- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018, 2019, 2020? w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-05-21 09:43:10
Zarządzenie Nr 77/Sek/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji Marta Trojan 2018-05-18 13:20:42
Zarządzenie Nr 76/Sek/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-05-18 13:19:41
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego na okres 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku tj. do dnia 14.03.2019r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 74/1, 74/2, 72/2, 72/1, 255/1, 255/2, 60/7, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-05-18 09:50:48
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 4/18 z dnia 17.05.2018r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastruktura towarzyszącą w ul. Okrągłej, na działkach o numerach geodezyjnych: 237, 225/1 i 54/6, zlokalizowanych w obrębie 23 Wapnica jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-05-17 12:48:15
Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018, 2019, 2020 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim w ramach zadania "obsługa ratownicza "- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018, 2019, 2020? w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-05-17 11:18:36
Organizacja i prowadzenie strzeżonych Kąpielisk Wschód i Zachód w Międzyzdrojach w okresie sezonu kąpieliskowego w roku 2018, 2019, 2020 oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie wskazanych kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim w ramach zadania "obsługa ratownicza "- zwane usługami ratowniczymi, a także "Prowadzenie działań w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz realizacja zadań docelowych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Międzyzdroje w roku 2018, 2019, 2020? w ramach zadania "obsługa ratownicza"- zwane usługami zapewniającymi bezpieczeństwo. Marta Trojan 2018-05-17 11:18:33
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką,siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II Stan surowy. Marta Trojan 2018-05-16 15:15:40
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką,siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II Stan surowy. Marta Trojan 2018-05-15 13:16:38
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką,siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II Stan surowy. Marta Trojan 2018-05-15 13:16:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie strefy wejściowej wraz ze schodami zewnętrznymi do budynku Komisariatu Policji w Międzyzdrojach oraz zmianie lokalizacji miejsc postojowych na terenie działki, na działce o numerze geodezyjnym: 190, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Mikołaja Kopernika 2 w Międzyzdrojach. Marta Trojan 2018-05-15 10:56:26
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych Marta Trojan 2018-05-15 10:53:32
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką,siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II Stan surowy. Marta Trojan 2018-05-14 15:21:18
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką,siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II Stan surowy. Marta Trojan 2018-05-14 15:21:11
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku. Marta Trojan 2018-05-14 13:18:50
Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach Marta Trojan 2018-05-14 13:13:49
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką,siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II Stan surowy. Marta Trojan 2018-05-14 13:07:54
Wybudowanie Budynku Administracji Publicznej - Urzędu Miejskiego z Biblioteką,siedzibą MTBS i Ośrodkiem Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem - Etap II Stan surowy. Marta Trojan 2018-05-14 13:07:47
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 20 kwietnia 2018 roku Marta Trojan 2018-05-11 13:49:11
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 20 kwietnia 2018 roku Marta Trojan 2018-05-11 13:49:05
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 20 kwietnia 2018 roku Marta Trojan 2018-05-11 13:48:59
Zarządzenie Nr 75/ITI/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały nr XIX/184/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych -gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-05-11 13:06:13
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-05-11 13:01:44
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-05-11 12:59:30
Zarządzenie Nr 75/ITI/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wykonania uchwały nr XIX/184/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych -gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-05-11 12:58:14