Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lubinie przy ul. Geodezyjnej, stanowiącej działkę nr 128/17 o powierzchni 2135 m2, obręb 24 Lubin Krzysztof Grądz 2020-01-20 09:26:02
Ogłoszenie o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej, stanowiącej działkę nr 487/26 o powierzchni 2100 m2, obręb 19 Krzysztof Grądz 2020-01-20 09:25:32
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie istniejącego zejścia na plażę wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce o numerze geodezyjnym: 430/3 z obrębu nr 20 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje. Krzysztof Grądz 2020-01-20 08:53:34
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie istniejącego zejścia na plażę wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce o numerze geodezyjnym: 430/3 z obrębu nr 20 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje. Krzysztof Grądz 2020-01-20 08:52:43
Informacja o Sołectwach Krzysztof Grądz 2020-01-17 09:33:01
ZARZĄDZENIE NR 13/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2020-01-17 09:04:25
2020 Marta Trojan 2020-01-17 09:03:55
ZARZĄDZENIE NR 21/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2020-01-17 09:01:45
ZARZĄDZENIE NR 20/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2020-01-17 09:00:59
ZARZĄDZENIE NR 18/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej Marta Trojan 2020-01-17 09:00:13
ZARZĄDZENIE NR 17/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2020-01-17 08:59:26
ZARZĄDZENIE NR 16/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2020-01-17 08:57:44
ZARZĄDZENIE NR 13/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości Marta Trojan 2020-01-17 08:56:04
ZARZĄDZENIE NR 10/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 162 /ITI/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19.09.2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. ?Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach? ubiegającego się o dofinansowanie z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II ? Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/2/2016. Marta Trojan 2020-01-17 08:54:43
ZARZĄDZENIE NR 6/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego portu jachtowego w Wapnicy Marta Trojan 2020-01-17 08:53:38
ZARZĄDZENIE NR 15/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Sołtysa Lubina do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Sołtysa oraz ogłoszenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa sołectwa Lubin Marta Trojan 2020-01-17 08:49:40
Informacja o Sołectwach Krzysztof Grądz 2020-01-17 08:48:51
Informacja o Sołectwach Krzysztof Grądz 2020-01-17 08:48:46
Uchwała Nr XIII/94/2019 RADY POWIATU w KAMIENIU POMORSKIM z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2020 Krzysztof Grądz 2020-01-17 08:45:05
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów w sprawie wydania postanowienia z dnia 17.01.2020 r. dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego z urzędu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV; SN-15kV w zakresie rozbudowy stacji transformatorowej 15/0,4kV typu miejskiego, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. nr 3906/2018/OD3/RR2 z dnia 20.03.2018 oraz aneksem nr 1 z dnia 25.10.2019 dla Promenada Sp. z o.o. położonej na działkach o numerach geodezyjnych: 255/1; 255/2 z obrębu nr 20 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Szczecin, Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci, ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin. Krzysztof Grądz 2020-01-17 08:41:22
2020 Krzysztof Grądz 2020-01-17 08:40:44
2020 Krzysztof Grądz 2020-01-17 08:40:36
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów w sprawie wydania postanowienia z dnia 17.01.2020 r. dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego z urzędu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV; SN-15kV w zakresie rozbudowy stacji transformatorowej 15/0,4kV typu miejskiego, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. nr 3906/2018/OD3/RR2 z dnia 20.03.2018 oraz aneksem nr 1 z dnia 25.10.2019 dla Promenada Sp. z o.o. położonej na działkach o numerach geodezyjnych: 255/1; 255/2 z obrębu nr 20 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Szczecin, Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci, ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin. Krzysztof Grądz 2020-01-17 08:40:10
ZARZĄDZENIE NR 236/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na rok 2019 - dokument usunięty Marta Trojan 2020-01-16 08:38:47
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w roku 2020, pn. ? Dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje" Tomasz Rychłowski 2020-01-15 13:52:56
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w roku 2020, pn. ?Dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu ?Klubik rodzinny od juniora do seniora" Tomasz Rychłowski 2020-01-15 13:26:50
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w roku 2020, pn." Dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia" Tomasz Rychłowski 2020-01-15 13:24:38
ZARZĄDZENIE NR 229/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2020-01-14 15:04:01
ZARZĄDZENIE NR 244/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2020-01-14 15:03:28
2019 Marta Trojan 2020-01-14 15:03:05
ZARZĄDZENIE NR 8/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie Marta Trojan 2020-01-14 15:02:53
ZARZĄDZENIE NR 3/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2020-01-14 15:02:24
2020 Marta Trojan 2020-01-14 15:01:55
ZARZĄDZENIE NR 12/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wapnica w sprawie nowego statutu sołectwa Wapnica Marta Trojan 2020-01-14 15:00:06
ZARZĄDZENIE NR 9/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku  w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach Marta Trojan 2020-01-14 14:56:13
ZARZĄDZENIE NR 8/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie Marta Trojan 2020-01-14 14:55:35
ZARZĄDZENIE NR 7/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2020 rok Marta Trojan 2020-01-14 14:54:50
ZARZĄDZENIE NR 3/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2020-01-14 14:53:53
ZARZĄDZENIE NR 2/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Marta Trojan 2020-01-14 14:52:36
ZARZĄDZENIE NR 248/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2020-01-14 14:49:54