Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2019 r. Krzysztof Grądz 2020-01-08 12:26:05
2020 r. Krzysztof Grądz 2020-01-08 12:25:30
ZARZĄDZENIE NR 170/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Marta Trojan 2020-01-08 11:34:46
ZARZĄDZENIE NR 146/OPS/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 01.07.2019 rok w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Marta Trojan 2020-01-08 11:34:16
ZARZĄDZENIE NR 146/OPS/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 01.07.2019 rok w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Marta Trojan 2020-01-08 11:31:43
ZARZĄDZENIE NR 144/OPS/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 01.07.2019 rok w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Marta Trojan 2020-01-08 11:28:50
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w 2020 roku pn. "Finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje" Tomasz Rychłowski 2020-01-07 11:48:51
2020 rok Tomasz Rychłowski 2020-01-07 11:41:21
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w 2020 roku pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do OREW w Ostromicach" Krzysztof Grądz 2019-12-31 11:03:53
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach wraz z usługą dostarczania i odbierania przesyłek RI.ZP.271.14.2019.AR Krzysztof Grądz 2019-12-31 11:01:42
Dane teleadresowe Krzysztof Grądz 2019-12-31 10:02:46
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31.12.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV; SN-15kV w zakresie rozbudowy stacji transformatorowej 15/0,4kV typu miejskiego, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. nr 3906/2018/OD3/RR2 z dnia 20.03.2018 oraz aneksem nr 1 z dnia 25.10.2019 dla Promenada Sp. z o.o. położonej na działkach o numerach geodezyjnych: 255/1; 255/2 z obrębu nr 20 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Szczecin, Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci, ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin. Krzysztof Grądz 2019-12-31 08:50:58
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31.12.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV; SN-15kV w zakresie rozbudowy stacji transformatorowej 15/0,4kV typu miejskiego, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. nr 3906/2018/OD3/RR2 z dnia 20.03.2018 oraz aneksem nr 1 z dnia 25.10.2019 dla Promenada Sp. z o.o. położonej na działkach o numerach geodezyjnych: 255/1; 255/2 z obrębu nr 20 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Szczecin, Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci, ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin. Krzysztof Grądz 2019-12-31 08:50:13
Protokół z kontroli Biblioteki Miejskiej im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach w sprawie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy w roku 2018 i 2019 - stan na 30.06.2019 r. Krzysztof Grądz 2019-12-31 08:46:35
Uchwała Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. Marta Trojan 2019-12-30 11:18:29
UCHWAŁA NR XVI/172/19 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. Marta Trojan 2019-12-30 11:15:47
Budżet na 2020 rok Marta Trojan 2019-12-30 11:14:42
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach wraz z usługą dostarczania i odbierania przesyłek RI.ZP.271.14.2019.AR Marta Trojan 2019-12-27 11:30:35
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach wraz z usługą dostarczania i odbierania przesyłek RI.ZP.271.14.2019.AR Marta Trojan 2019-12-27 11:30:32
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji zapasów. Tomasz Rychłowski 2019-12-24 12:05:55
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego. Tomasz Rychłowski 2019-12-24 12:04:10
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej. Tomasz Rychłowski 2019-12-24 12:02:08
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji lekkiej atletyki. Tomasz Rychłowski 2019-12-24 11:59:12
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate. Tomasz Rychłowski 2019-12-24 11:56:34
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego- szkolenie dzieci i młodzieży. Tomasz Rychłowski 2019-12-24 11:52:22
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie konsultacji zmiany uchwały nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" Tomasz Rychłowski 2019-12-23 10:54:30
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 Krzysztof Grądz 2019-12-23 09:51:27
Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach Krzysztof Grądz 2019-12-23 09:32:07
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach wraz z usługą dostarczania i odbierania przesyłek RI.ZP.271.14.2019.AR Krzysztof Grądz 2019-12-23 09:22:34
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23.12.2019 r. dotyczącego podjęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kładki spacerowej na wydmach na odcinku między Promenadą Gwiazd a molo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miasto Międzyzdroje, obręb Międzyzdroje 20, działka nr 431/1, 256, 76, 70/15, 70/31 i 70/29. Krzysztof Grądz 2019-12-23 09:21:03
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23.12.2019 r. dotyczącego podjęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kładki spacerowej na wydmach na odcinku między Promenadą Gwiazd a molo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miasto Międzyzdroje, obręb Międzyzdroje 20, działka nr 431/1, 256, 76, 70/15, 70/31 i 70/29. Krzysztof Grądz 2019-12-23 08:45:59
ZARZĄDZENIE NR 244/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2019-12-20 13:54:25
ZARZĄDZENIE NR 244/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Marta Trojan 2019-12-20 13:52:05
ZARZĄDZENIE NR 242/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Marta Trojan 2019-12-20 13:51:23
ZARZĄDZENIE NR 245/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marta Trojan 2019-12-20 13:50:25
Zamówienie na usługi społeczne - Ogłoszenie o zamówieniu " Obsługa prawna Gminy Międzyzdroje" Krzysztof Grądz 2019-12-20 10:23:52
UCHWAŁA NR CDXLI.826.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 Marta Trojan 2019-12-19 14:28:50
UCHWAŁA NR CDXLI.825.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 11 grudnia 2019 r w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2020 r. Marta Trojan 2019-12-19 14:27:25
UCHWAŁA NR CDXLI.825.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 11 grudnia 2019 r w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2020 r. Marta Trojan 2019-12-19 14:26:51
UCHWAŁA NR CDXLI.824.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2020 rok Marta Trojan 2019-12-19 14:25:39