Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Międzyzdrojach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej - ul. Bocznej w Lubinie wraz z sieciami w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi gminnej dojazdowej - ul. Bocznej w Lubinie wraz z sieciami" dofinasowanego z Funduszu Dróg Samorządowych RI.ZP.271.10.2019.AR Marta Trojan 2019-12-19 14:22:14
Budowa drogi gminnej wewnętrznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej deszczowej , elektroenergetycznej oraz gazowej dla obsługi przestrzeni parkowej z zabudową usługową w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu promenady zachodniej , na części działki o numerze geodezyjnym :255, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje , ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach o powierzchni 1488 m? Marta Trojan 2019-12-19 14:21:53
Budowa drogi gminnej wewnętrznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej deszczowej , elektroenergetycznej oraz gazowej dla obsługi przestrzeni parkowej z zabudową usługową w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu promenady zachodniej , na części działki o numerze geodezyjnym :255, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje , ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach o powierzchni 1488 m? Marta Trojan 2019-12-19 14:18:30
Budowa drogi gminnej wewnętrznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej deszczowej , elektroenergetycznej oraz gazowej dla obsługi przestrzeni parkowej z zabudową usługową w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu promenady zachodniej , na części działki o numerze geodezyjnym :255, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje , ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach o powierzchni 1488 m? Marta Trojan 2019-12-19 14:18:25
Dostawa nowego ciągnika w formie leasingu finansowego Marta Trojan 2019-12-19 14:15:58
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Promocji i Obsługi Klienta Marta Trojan 2019-12-18 14:36:23
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach wraz z usługą dostarczania i odbierania przesyłek RI.ZP.271.14.2019.AR Krzysztof Grądz 2019-12-18 12:29:33
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach wraz z usługą dostarczania i odbierania przesyłek RI.ZP.271.14.2019.AR Krzysztof Grądz 2019-12-18 12:29:22
IV Edycja Konkursu "WYBIERAM WYBORY" Krzysztof Grądz 2019-12-18 11:06:26
Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru i transportu odpadów komunalnych Krzysztof Grądz 2019-12-16 09:57:48
ZARZĄDZENIE NR 243/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach Krzysztof Grądz 2019-12-16 07:29:21
ZARZĄDZENIE NR 241/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Krzysztof Grądz 2019-12-16 07:28:43
ZARZĄDZENIE NR 240/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości Krzysztof Grądz 2019-12-16 07:28:16
ZARZĄDZENIE NR 239/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. Krzysztof Grądz 2019-12-16 07:27:45
ZARZĄDZENIE NR 238/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Krzysztof Grądz 2019-12-16 07:27:19
ZARZĄDZENIE NR 237/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. Krzysztof Grądz 2019-12-16 07:26:50
ZARZĄDZENIE NR 235/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w używaniu przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, będących na stanie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach Marta Trojan 2019-12-13 08:35:46
ZARZĄDZENIE NR 233/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Marta Trojan 2019-12-13 08:35:15
ZARZĄDZENIE NR 213/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 października 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki w załączniku do zarzadzenia nr 187/RI,GN/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10 września 2019 r. Marta Trojan 2019-12-13 08:34:29
Zaprasza do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie: Prenumeraty prasy oraz systematycznego dostarczania tytułów prasowych w 2020 roku. Marta Trojan 2019-12-13 08:23:31
Budowa drogi gminnej wewnętrznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej deszczowej , elektroenergetycznej oraz gazowej dla obsługi przestrzeni parkowej z zabudową usługową w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu promenady zachodniej , na części działki o numerze geodezyjnym :255, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje , ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach o powierzchni 1488 m? Krzysztof Grądz 2019-12-12 12:38:59
Obieszczenie PPZ.6730.12.1150.2016.MB Burmistrza Mięzyzdrojów o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11.12.2019 r. umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wewnętrznej linii zasilającej złożonej z kabli i szaf elektrycznych, które zasilą budynek nr 4 w Kompleksie Edukacyjnym WPN Grodno, na części działki o numerze geodezyjnym: 1, zlokalizowanej w obrębie nr 22 WPN jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje Krzysztof Grądz 2019-12-12 12:36:53
ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczacych realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Krzysztof Grądz 2019-12-12 12:35:32
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuacje projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora" Krzysztof Grądz 2019-12-12 12:31:57
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. Krzysztof Grądz 2019-12-12 12:31:23
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób starszych w wieku emerytalnym, na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia. Krzysztof Grądz 2019-12-12 12:30:40
ZARZĄDZENIE nr 240/RI/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchmości Krzysztof Grądz 2019-12-12 08:22:53
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje Tomasz Rychłowski 2019-12-11 16:30:21
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje Tomasz Rychłowski 2019-12-11 16:27:39
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia ? Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok". Tomasz Rychłowski 2019-12-11 16:26:48
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje Tomasz Rychłowski 2019-12-11 16:15:33
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie konsultacji zmiany uchwały nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" Tomasz Rychłowski 2019-12-11 16:09:44
Obieszczenie PPZ.6730.12.1150.2016.MB Burmistrza Mięzyzdrojów o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11.12.2019 r. umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wewnętrznej linii zasilającej złożonej z kabli i szaf elektrycznych, które zasilą budynek nr 4 w Kompleksie Edukacyjnym WPN Grodno, na części działki o numerze geodezyjnym: 1, zlokalizowanej w obrębie nr 22 WPN jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje Krzysztof Grądz 2019-12-11 13:28:20
Rachunek zysków i strat za 2018 rok Krzysztof Grądz 2019-12-11 10:38:29
Rachunek zysków i strat za 2018 rok Krzysztof Grądz 2019-12-11 10:37:59
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności). Krzysztof Grądz 2019-12-11 09:23:31
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Krzysztof Grądz 2019-12-11 08:41:59
Informacja Krzysztof Grądz 2019-12-11 08:28:25
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r." Krzysztof Grądz 2019-12-10 13:25:04
Uchwała nr XV/159/19 w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok?. Krzysztof Grądz 2019-12-10 13:23:32