herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 21 czerwca 2017 roku Marta Trojan 2018-01-10 07:31:53
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 21 czerwca 2017 roku Marta Trojan 2018-01-10 07:31:38
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 5 lipca 2017 roku Marta Trojan 2018-01-10 07:31:13
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 24 lipca 2017 roku Marta Trojan 2018-01-10 07:30:56
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 26 lipca 2017 roku Marta Trojan 2018-01-10 07:30:37
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 2 sierpnia 2017 roku Marta Trojan 2018-01-10 07:30:16
Interpelacja / Zapytanie Radnego z dnia 14 sierpnia 2017 roku Marta Trojan 2018-01-10 07:29:55
Deklarcje Marta Trojan 2018-01-10 07:29:04
Deklarcje Marta Trojan 2018-01-10 07:27:53
2018 rok Marta Trojan 2018-01-10 07:26:34
2018 rok Marta Trojan 2018-01-10 07:26:31
Wynik otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-01-08 14:29:51
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2018-01-08 14:28:55
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób starszych w wieku emerytalnym, na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia. Marta Trojan 2018-01-08 14:27:57
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora". Marta Trojan 2018-01-08 14:25:58
2018 rok Marta Trojan 2018-01-08 14:24:38
Zarządzenie Nr 9/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Marta Trojan 2018-01-08 14:24:04
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-01-05 14:01:37
Dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Marta Trojan 2018-01-05 12:23:46
Wykaz obowiązujących uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach dotyczących gospodarowania odpadami przez gminę, stanowiących akty prawa miejscowego Marta Trojan 2018-01-05 12:22:04
Zarządzenie Nr 8/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Marta Trojan 2018-01-05 10:53:52
Zarządzenie Nr 7/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego portu jachtowego w Wapnicy Marta Trojan 2018-01-05 10:53:14
Zarządzenie Nr 7/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego portu jachtowego w Wapnicy Marta Trojan 2018-01-05 10:52:40
Zarządzenie Nr 5/Fin/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2018-01-05 10:51:38
Zarządzenie Nr 5/Fin/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2018-01-05 10:51:29
Zarządzenie Nr 5/Fin/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2018-01-05 10:51:19
Zarządzenie Nr 5/Fin/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2018-01-05 10:51:07
Zarządzenie Nr 5/Fin/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2018-01-05 10:50:58
Zarządzenie Nr 5/Fin/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2018-01-05 10:50:49
Zarządzenie Nr 5/Fin/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2018 rok Marta Trojan 2018-01-05 10:50:25
Zarządzenie Nr 4/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: 1)wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego;2)wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej;3)wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate;4)wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji zapasów;5)wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego i lekkiej atletyki - szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie sportu wysokokwalifikowanego sekcji tenisa stołowego Marta Trojan 2018-01-05 10:49:26
Zarządzenie Nr 3/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2018-01-05 10:47:44
Zarządzenie Nr 2/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2018-01-05 10:47:17
Zarządzenie Nr 1/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2018-01-05 10:46:30
Zarządzenie nr 211/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Marta Trojan 2018-01-05 10:44:49
Zarządzenie Nr 210/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 130/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Marta Trojan 2018-01-05 10:44:04
Zarządzenie Nr 209/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 191/GN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 listopada 2017 r. Marta Trojan 2018-01-05 10:42:07
2018 Marta Trojan 2018-01-05 10:40:33
komisje rady VII kadencji Marta Trojan 2018-01-04 12:04:15
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Marta Trojan 2018-01-03 16:52:43