herb BIP - Urząd Miejski w Międzyzdrojach

miedzyzdroje.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dane teleadresowe Administrator BIP 2019-01-18 08:44:22
Dane teleadresowe Administrator BIP 2019-01-18 08:43:11
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku Krzysztof Grądz 2019-01-18 08:21:28
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach z dnia 17 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. Marta Trojan 2019-01-17 13:18:30
ZARZĄDZENIE NR 14/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach Krzysztof Grądz 2019-01-17 12:42:51
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach z dnia 16 stycznia 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. Marta Trojan 2019-01-16 16:55:39
Informcje o spółce Marta Trojan 2019-01-16 11:19:05
UCHWAŁA NR XXIII.50.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 11 stycznia 2019 r w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykaza-nego w uchwale budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2019 r. Marta Trojan 2019-01-16 10:11:37
UCHWAŁA NR XXIII.49.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2019-01-16 10:10:33
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2019-01-14 11:56:00
ZARZĄDZENIE NR 12/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów sportowych Marta Trojan 2019-01-14 08:15:49
ZARZĄDZENIE NR 11/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: 1) wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego; 2) wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej; 3) wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate; 4) wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji zapasów; 5) wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego i lekkiej atletyki - szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie sportu wysoko kwalifikowanego sekcji tenisa stołowego sezon 2018/2019 Marta Trojan 2019-01-14 08:14:51
ZARZĄDZENIE NR 11/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: 1) wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego; 2) wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej; 3) wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate; 4) wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji zapasów; 5) wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego i lekkiej atletyki - szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie sportu wysoko kwalifikowanego sekcji tenisa stołowego sezon 2018/2019 Marta Trojan 2019-01-14 08:13:57
ZARZĄDZENIE NR 10/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Marta Trojan 2019-01-14 08:12:51
UCHWAŁA NR X.11.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ SZCZECINIE z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2019-01-10 14:21:37
UCHWAŁA NR X.11.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ SZCZECINIE z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2019-01-10 14:21:20
UCHWAŁA NR X.11.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ SZCZECINIE z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje Marta Trojan 2019-01-10 14:21:06
ZARZĄDZENIE NR 9/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Sportu w gminie Międzyzdroje oraz ustalenia regulaminu jej działania. Marta Trojan 2019-01-10 14:14:21
ZARZĄDZENIE NR 9/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Sportu w gminie Międzyzdroje oraz ustalenia regulaminu jej działania. - dokument usunięty Marta Trojan 2019-01-10 14:14:08
ZARZĄDZENIE NR 9/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Sportu w gminie Międzyzdroje oraz ustalenia regulaminu jej działania. - dokument usunięty Marta Trojan 2019-01-10 14:14:02
ZARZĄDZENIE NR 8/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2019 rok Marta Trojan 2019-01-10 14:13:33
ZARZĄDZENIE NR 7/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów Marta Trojan 2019-01-10 14:12:38
ZARZĄDZENIE NR 2/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Marta Trojan 2019-01-10 14:11:45
ZARZĄDZENIE NR 1/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego portu jachtowego w Wapnicy Marta Trojan 2019-01-10 14:10:58
ZARZĄDZENIE NR 200/KW/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach na rok 2019. Marta Trojan 2019-01-10 14:10:00
ZARZĄDZENIE NR 199/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Marta Trojan 2019-01-10 14:09:14
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2019-01-10 13:25:15
Jak segregować - Krok po kroku. Krzysztof Grądz 2019-01-10 10:58:46
Jak segregować - Krok po kroku. Krzysztof Grądz 2019-01-10 10:58:07
Wykaz obowiązujących uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach dotyczących gospodarowania odpadami przez gminę, stanowiących akty prawa miejscowego Krzysztof Grądz 2019-01-10 09:38:36
Zawiadomieniu o wszczęciu przez Burmistrza Międzyzdrojów postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o nazwie: "Budowa drogi rowerowej od ul. Żwirowej, w pasie ul. Okrągłej i ul. Turkusowej w m. Wapnica oraz w ciągu DP 1002Z do m. Łubczewo" 1002Z do m. Łubczewo" Krzysztof Grądz 2019-01-10 09:28:24
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Krzysztof Grądz 2019-01-10 09:19:30
Wykaz obowiązujących uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach dotyczących gospodarowania odpadami przez gminę, stanowiących akty prawa miejscowego Krzysztof Grądz 2019-01-10 09:17:48
Wynik otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w sferze promocji i organizacji wolontariatu, na sfinansowanie zadań z zakresu promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu. Marta Trojan 2019-01-09 16:27:38
Wynik otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora" Marta Trojan 2019-01-09 16:27:31
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowania Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. Marta Trojan 2019-01-09 16:27:21
Wynik otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora" Marta Trojan 2019-01-09 16:26:08
Wynik otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora" - dokument usunięty Marta Trojan 2019-01-09 16:25:48
Wynik otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora" - dokument usunięty Marta Trojan 2019-01-09 16:25:43
Wynik otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w sferze promocji i organizacji wolontariatu, na sfinansowanie zadań z zakresu promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu. Marta Trojan 2019-01-09 16:25:08