18801 Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, która odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022 roku o godzenie 12:00 | BIP - Gmina Międzyzdroje
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, która odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022 roku o godzenie 12:00

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834),  zawiadamiam Państwa, że zwołuję ,,na wniosek” XLIV Sesję Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach, która  odbędzie się   18 stycznia 2022 r.  o godz. 12.00 .

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

 

Porządek: 

  1. Otwarcie XLIV Sesji RM i stwierdzenie quorum.
  2. Wnioski do porządku  obrad.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2022.
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/501/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2022 rok.
  5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/502/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2036.
  6. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.   
  7. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy.
  8. Zakończenie obrad.                                                              

                

Przewodniczący Rady

Jan Węglorz

                                                                                    

PODSTAWA PRAWNA: W myśl art. 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834)  zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.  


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Jakubowska

Data wytworzenia:
14 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grądz

Data publikacji:
14 sty 2022, godz. 11:06

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grądz

Data aktualizacji:
14 sty 2022, godz. 11:06