19045 Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, która odbędzie się w dniu się 26 maja 2022 r. o godz. 12.00 | BIP - Gmina Międzyzdroje
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, która odbędzie się w dniu się 26 maja 2022 r. o godz. 12.00

Z A W I A D O M I E N I E

 

Działając na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583),  zawiadamiam Państwa, że zwołuję XLVIII Sesję Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach, która  odbędzie się 

 26 maja 2022 r.  o godz. 12.00 .

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

 

Porządek:

 1. Otwarcie XLVIII Sesji RM i stwierdzenie quorum.
 2. Wnioski do porządku  obrad.
 3. Uwagi radnych do protokołu z dnia 28.04.2022 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (zakup 3 pojazdów do odbioru odpadów).
 7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału)
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2022.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/501/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2022 rok.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/502/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2042.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/432/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie inkasa opłaty miejscowej.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 84/16 o pow. 766 m2 w Lubinie).
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. 173/12 o pow. 30 m2 przy ul. Bukowej).
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. 173/12 o pow. 17,5 m2 przy ul. Bukowej).
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. 173/12 o pow. 26,25 m2 przy ul. Bukowej).
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje w rejonie ulic Zwycięstwa, Ignacego Krasickiego, Światowida, Gryfa Pomorskiego i Placu Neptuna.
 17. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli dotacji celowej za 2021 r. udzielonej stowarzyszeniom: Akademia Sportów Indywidualnych ,,Bielik” i Klub Sportowy Gimsport.
 18. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Zakładu Ochrony Środowiska w zakresie utrzymania dróg w okresie zimowym - ,,akcja zima” 2021/2022.
 19. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Wnioski komisji i radnych.
 23. Wnioski i skargi mieszkańców.                                                         
 24. Zakończenie obrad.                                                              

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

        Jan Węglorz

                                                                                    

PODSTAWA PRAWNA: W myśl art. 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów gminy.  


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Jakubowska

Data wytworzenia:
19 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grądz

Data publikacji:
19 maj 2022, godz. 13:53

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grądz

Data aktualizacji:
19 maj 2022, godz. 13:53