Rozbudowa kanalizacji deszczowej w nul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach
Przedmiar FIDIC

L.p. Podstawa opisu Specyfikacja techniczna Opis Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość
  DR - 01.01 KD - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 1 KNNR 0001 0111-0100 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym

Krotność: 1,0000
km0,46356  
  DR - 02.01 KD -ROBOTY ZIEMNE pod studnie i wpusty ściekowe 
 1 KNNR 0001 0202-0802 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samowył.od 10-15t na odległość do 1 km,w gruncie kat. III, IV

Krotność: 1,0000
100 m30,24334  
 2 KNNR 0001 0208-0201 Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczety 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.5-10t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV ( na odl. do 20 km )

Krotność: 19,0000
100 m30,24334  
 3 KNNR 0001 0210-0100 Wykopy o głębokości do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3,w gruncie kategorii I-III

Krotność: 1,0000
100 m30,20606  
 4 KNNR 0001 0307-0400 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III, IV ( dokop po wykopach mechanicznych)

Krotność: 1,0000
100 m30,28009  
 5 KNNR 0001 0318-0300 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m,o ścianach pionowych,w gruntach kategorii I-III

Krotność: 1,0000
100 m30,48615  
 6 Analiza własna: KNNR 0001 0408-0200 Zagęszczanie nasypów ubijakamii mechanicznymi, grunty spoiste kategorii III ( wykopów )

Krotność: 1,0000
100 m30,4862  
  DR - 02.01 KD -ROBOTY ZIEMNE pod kolektory i przykanaliki 
 1 KNNR 0001 0206-0301 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,40m3,w ziemi zmagazynowanej w hałdach,transport samochodami samowyład. 5-10t,na 1km,grunt I, III

Krotność: 1,0000
100 m36,26455  
 2 KNNR 0001 0208-0201 Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczety 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.5-10t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV ( na odl. do 20 km )

Krotność: 19,0000
100 m36,2646  
 3 KNNR 0001 0307-0400 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III, IV ( dokop po wykopach mechanicznych)

Krotność: 1,0000
100 m34,1655  
 4 KNNR 0001 0318-0300 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m,o ścianach pionowych,w gruntach kategorii I-III

Krotność: 1,0000
100 m32,08275  
 5 KNNR 0001 0214-0200 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kw/75km.zagęszczanie spycharkamiwarstwy luźnej grub.30 cm,grunt III, IV

Krotność: 1,0000
100 m32,0828  
 6 Analiza własna: KNNR 0001 0408-0200 Zagęszczanie nasypów ubijakamii mechanicznymi, grunty spoiste kategorii III ( wykopów )

Krotność: 1,0000
100 m34,1655  
  DR - 03.02 KD - RUROCIĄGI 
 1 KNNR 0004 1411-0300 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem - podłoże z materiałów sypkich o grubości 20 cm.

Krotność: 1,0000
m313,0090  
 2 KNNR 0004 1308-0300 Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm.

Krotność: 1,0000
100 m1,0841  
 3 Analiza własna: KNNR 0004 1411-0300 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem - obsypka z materiałów sypkich grubości 20 cm

Krotność: 1,0000
m313,0090  
  DR - 03.02 KD - PRZYKANALIKI 
 1 KNNR 0004 1411-0300 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem - podłoże z materiałów sypkich o grubości 20 cm.

Krotność: 1,0000
m342,6180  
 2 KNNR 0004 1308-0200 Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm.

Krotność: 1,0000
100 m2,2392  
  KNNR 0004 1308-0300 Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm.

Krotność: 1,0000
100 m1,3123  
 3 Analiza własna: KNNR 0004 1411-0300 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem - obsypka z materiałów sypkich grubości 20 cm

Krotność: 1,0000
m342,6180  
  DR - 03.02 KD - STUDZIENKI KANALIZACYJNE 
 1 Analiza własna: KNNR 0004 1421-0300 Płyty żelbetowa średnicy 1800 mm pod studnie

Krotność: 1,0000
kpl4,0000  
 2 Analiza własna: KNNR 0004 1413-0301 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm,głębokości śr.do 3,0 m,w gotowym wykopie ( przepływowo- podłączeniowe)

Krotność: 1,0000
szt.4,0000  
  DR - 03.02 KD - STUDZIENKI ŚCIEKOWE 
 1 Analiza własna: KNNR 0004 1421-0200 Plyta żelbetowa o średnicy 1000 mm pod wpusty

Krotność: 1,0000
kpl35,0000  
 2 KNNR 0004 1424-0200 Studzienki ściekowe uliczne,betonowe o średnicy 500 mm,z osadnikiem bez syfonu

Krotność: 1,0000
kpl35,0000  
  DR - 03.02 KD - PRÓBY SZCZELNOŚCI 
 1 KNNR 0004 1606-0300 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o średnicy 200 mm

Krotność: 1,0000
próba9,0000  
 2 KNNR 0004 1606-0200 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o średnicy 160 mm

Krotność: 1,0000
próba28,0000