PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY W ZAKRESIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. NOWOMYŚLIWSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH
Przedmiar FIDIC

L.p. Podstawa opisu Specyfikacja techniczna Opis Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość
  DR - 10 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
 1 KNNR 0009 0801-0700 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m układanych w gruncie kategorii I-II.

Krotność: 1,0000
100 m1,9000  
 2 KNNR 0009 0803-0800 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych.

Krotność: 1,0000
100 m0,3200  
 3 KNNR 0009 0806-0100 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm2, izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych.

Krotność: 1,0000
szt.2,0000  
 4 KNNR 0009 1001-0800 Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 300 kg

Krotność: 1,0000
słup6,0000  
 5 KNNR 0009 1005-0300 Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku

Krotność: 1,0000
kpl6,0000  
 6 KNNR 0005 0701-0200 Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III

Krotność: 1,0000
m3361,3000  
 7 KNNR 0005 0706-0100 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m

Krotność: 1,0000
100 m22,5800  
 8 KNNR 0005 0707-0200 Ręczne układanie kabli o masie do 1,0 kg/mw rowach kablowych ( 4x35 mm2 )

Krotność: 1,0000
100 m9,3700  
 9 KNNR 0005 0707-0200 Ręczne układanie kabli o masie do 1,0 kg/mw rowach kablowych ( 4x35 mm2 z demontażu)

Krotność: 1,0000
100 m1,4600  
 10 KNNR 0005 0705-0100 Układanie rur osłonowych z pcw o średnicy do 140 mm

Krotność: 1,0000
100 m4,0000  
 11 KNNR 0005 0702-0200 Ręczne zasypywnie rowów dla kabli w gruncie kategorii III

Krotność: 1,0000
m3361,3000  
 12 Analiza własna: KNNR 0001 0408-0200 Zagęszczanie wykopów ubijakamii mechanicznymi, grunty spoiste kategorii III

Krotność: 1,0000
100 m33,6130  
 13 KNNR 0005 0713-0200 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel o masie do 1,0 kg/m

Krotność: 1,0000
100 m2,0700  
 14 Analiza własna: KNNR 0005 0713-0200 Układanie kabli w słupach , kabel o masie do 1,0 kg/m

Krotność: 1,0000
100 m0,8200  
 15 KNNR 0005 0726-1000 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2

Krotność: 1,0000
szt.82,0000  
 16 KNNR 0005 1001-0100 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych,stalowych o masie do 100 kg

Krotność: 1,0000
szt.7,0000  
 17 KNNR 0005 1001-0200 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych,stalowych o masie do 300 kg,wykop wykonany koparką podsiębierną

Krotność: 1,0000
szt.29,0000  
 18 KNNR 0005 1001-0200 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych,stalowych o masie do 300 kg,wykop wykonany koparką podsiębierną ( słupy oświetleniowe z demontażu )

Krotność: 1,0000
szt.6,0000  
 19 KNNR 0005 1002-0200 Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg,mocowanych na słupie ( jednoramienne )

Krotność: 1,0000
szt.19,0000  
 20 KNNR 0005 1002-0200 Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg,mocowanych na słupie ( jednoramienne z demontażu )

Krotność: 1,0000
szt.6,0000  
 21 KNNR 0005 1002-0200 Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg,mocowanych na słupie ( dwuramienne )

Krotność: 1,0000
szt.10,0000  
 22 Analiza własna: KNNR 0005 1003-0300 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody jwielożyłowe izolowane wciągane w słupy,rury osłonowe i wysięgniki,wysokość latarń do 10 m

Krotność: 1,0000
kpl46,0000  
 23 KNNR 0005 1004-0200 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,na wysięgnikach o mocy 250 W

Krotność: 1,0000
szt.38,0000  
 24 KNNR 0005 1004-0200 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,na wysięgnikach o mocy 250 W ( z demontażu )

Krotność: 1,0000
szt.5,0000  
 25 KNNR 0005 1004-0200 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,na wysięgnikach o mocy 150 W

Krotność: 1,0000
szt.1,0000  
 26 KNNR 0005 1004-0200 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,na wysięgnikach o mocy 150 W ( z demontażu )

Krotność: 1,0000
szt.1,0000  
 27 KNNR 0005 1004-0100 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,na słupach ( oprawy parkowe )

Krotność: 1,0000
szt.7,0000  
 28 KNNR 0005 0907-0600 Układanie uziomów w rowach kablowych

Krotność: 1,0000
m1226,0000  
 29 KNNR 0005 1302-0300 Badanie linii kablowej niskiego napięcia NN, o ilości żył 4

Krotność: 1,0000
odc.44,0000  
 30 KNNR 0005 1304-0100 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Krotność: 1,0000
szt.1,0000  
 31 KNNR 0005 1304-0200 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, uziemienie ochronne lub robocze, za każdy następny pomiar

Krotność: 1,0000
szt.42,0000  
 32 KNNR 0005 1304-0500 Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy

Krotność: 1,0000
szt.1,0000  
 33 KNNR 0005 1304-0600 Badania i pomiary skuteczności zerowania, za każdy następny pomiar

Krotność: 1,0000
szt.42,0000  
  DR - 10 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI - USUNIĘCIE KOLIZJI
   Krotność: 0,0000
 
 1 KNNR 0009 0801-1000 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m układanych w gruncie kategorii III-IV.

Krotność: 1,0000
100 m2,9540  
 2 KNNR 0009 0801-1200 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 5,5 kg/m układanych w gruncie kategorii III-IV.

Krotność: 1,0000
100 m2,9000  
 3 KNNR 0005 0701-0200 Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III dla kabli NN

Krotność: 1,0000
m394,7200  
 4 KNNR 0005 0701-0200 Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III dla kabli SN

Krotność: 1,0000
m3116,0000  
 5 KNNR 0005 0706-0100 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m

Krotność: 1,0000
100 m5,8540  
 6 Analiza własna: KNNR 0005 0706-0100 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( po ułożeniu kabla )

Krotność: 1,0000
100 m5,8540  
 7 KNNR 0005 0702-0200 Ręczne zasypywnie rowów dla kabli w gruncie kategorii III

Krotność: 1,0000
m3210,7200  
 8 Analiza własna: KNNR 0001 0408-0200 Zagęszczanie wykopów ubijakamii mechanicznymi, grunty spoiste kategorii III

Krotność: 1,0000
100 m32,1072  
 9 KNNR 0005 0707-0400 Ręczne układanie kabli o masie do 3,0 kg/mw rowach kablowych

Krotność: 1,0000
100 m1,9240  
 10 KNNR 0005 0707-0602 Ręczne układanie kabli o masie do 9,0 kg/mw rowach kablowych

Krotność: 1,0000
100 m0,9500  
 11 KNNR 0009 0806-0300 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 120 mm2, izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych.

Krotność: 1,0000
szt.2,0000  
 12 KNNR 0009 0805-0400 Mufy żeliwne przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 120 mm2, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych.

Krotność: 1,0000
szt.1,0000  
 13 KNNR 0005 0705-0100 Układanie rur osłonowych z pcw o średnicy do 140 mm

Krotność: 1,0000
100 m1,0300  
 14 Analiza własna: KNNR 0005 0705-0100 Układanie rur osłonowych z pcw o średnicy do 160 mm

Krotność: 1,0000
100 m1,9500  
 15 KNNR 0005 0713-0300 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel o masie do 3,0 kg/m

Krotność: 1,0000
100 m1,0300  
 16 Analiza własna: KNNR 0005 0713-0500 Układanie istniejących kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel o masie do 9,0 kg/m

Krotność: 1,0000
100 m1,9500  
 17 KNNR 0005 0726-1100 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2

Krotność: 1,0000
szt.2,0000  
 18 KNNR 0005 1302-0300 Badanie linii kablowej niskiego napięcia NN, o ilości żył 4

Krotność: 1,0000
odc.3,0000