Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Kontakty

Pokój Imię i nazwisko Telefon e-mail Stanowisko Komórka organizacyjna
12 Agnieszka Sadka 91 327 56 39 um_ksiegowosc@miedzyzdroje.pl Skarbnik Gminy Referat Budżetu i Finansów
5 Marta Trojan 91 327 56 58, 609 490 006 informatyk@miedzyzdroje.pl Informatyk
Krzysztof Grądz 603 380 032 krzysztof_gradz@miedzyzdroje.pl Informatyk
11 Adam Szczodry 91 327 56 45 um_sekretarz@miedzyzdroje.pl Sekretarz Gminy
14 Jan Węglorz 609 847 375, 91 327 56 47 jan_weglorz@miedzyzdroje.pl Przewodniczący Rady Miejskiej
15 Marian Kowalewski 91 327 56 49, 601 726 310 um_mariankowalewski@miedyzdroje.pl Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
12 Hanna Sobierajska 91 327 56 35 um_hannasobierajska@miedzyzdroje.pl Referat Budżetu i Finansów
Kolejowa 33 I Piętro - 4A Aleksandra Czyżak-Czmoch um_aleksandraczmoch@miedzyzdroje.pl decyzje środowiskowe, decyzje na wycinkę drzew Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
14 Sylwia Jakubowska 91 327 56 47 rada_miejska@miedzyzdroje.pl Biuro Rady Miejskiej
Kolejowa 33 I Piętro - 4C Paulina Ścisłowska 91 327 56 69 um_palinascislowska@miedzyzdroje.pl decyzje środowiskowe, decyzje na wycinkę drzew Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
12 Judyta Romanowska 91 327 56 35 um_judytaromanowska@miedzyzdroje.pl Podatki lokalne Referat Budżetu i Finansów
1 Stanisław Jakubek 91 327 56 41 um_stanislawjakubek@miedzyzdroje.pl Kasa Referat Budżetu i Finansów
12A Stanisława Widorowska 91 327 56 42 um_stanislawawidorowska@miedzyzdroje.pl Księgowość budżetowa Referat Budżetu i Finansów
17 Artur Widorowski 91 327 56 46 drogownictwo@miedzyzdroje.pl Drogownictwo Referat Infrastruktury
Kolejowa 33 I Piętro - 4B Wioletta Sosińska 91 327 56 57 um_wiolettasosinska@miedzyzdroje.pl Gospodarka Odpadami Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
8 Andżelika Przygodzka 91 327 56 51 um_andzelikaprzygodzka@miedzyzdroje.pl Planowanie Przestrzenne Referat Infrastruktury
17 Aneta Różańska 91 327 56 46 um_zamowieniapubliczne@miedzyzdroje.pl Zamówienia publiczne Referat Infrastruktury
Kolejowa 33 I Piętro - 4B Magdalena Żołędziewska 91 327 56 57, 722 010 626 um_magdalenazoledziewska@miedzyzdroje.pl Gospodarka Odpadami Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
9 Bożena Murawska 91 327 56 53 um_bozenamurawska@miedzyzdroje.pl Biuro Obsługi Interesanta Referat Organizacyjno-Administracyjny
Daria Kanabaj 91 327 56 38 dyzurka@miedzyzdroje.pl Punkt informacyjny Referat Organizacyjno-Administracyjny
6 Ewa Mioduszewska 91 327 56 33 um_ewamioduszewska@miedzyzdroje.pl Dowody osobiste Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
13 Mariusz Romanowski 91 327 56 65 um_mariuszromanowski@miedzyzdroje.pl Opłata miejscowa, windykacja Referat Budżetu i Finansów
16 Jarowsław Zalewski 91 327 56 61, 607 332 699 um_jaroslawzalewski@miedzyzdroje.pl Kierownik Referat Infrastruktury
12 Robert Hagaj 91 327 56 35 um_roberthagaj@miedzyzdroje.pl Podatki lokalne Referat Budżetu i Finansów
12A Anna Bartelmuss 91 327 56 42 um_annabartelmuss@miedzyzdroje.pl Płace Referat Budżetu i Finansów
17 Kornelia Litra 91 327 56 52 um_inwestycje@miedzyzdroje.pl Inwestycje Referat Infrastruktury
10 Longina Godlewska 91 327 56 31 um@miedzyzdroje.pl Sekretariat Burmistrza, Sekretariat Zastępcy Burmistrza Referat Organizacyjno – Administracyjny
15 Marian Kowalewski 91 327 56 49, 601 726 310 um_mariankowalewski@miedzyzdroje.pl Kierownik Referatu Referat Organizacyjno-Administracyjny
12A Katarzyna Karwan 91 327 56 42, 722 010 634 um_katarzynakarwan@miedzyzdroje.pl Kierownik Referat Budżetu i Finansów
5 Marta Trojan 91 327 56 58, 609 490 006 usc@miedzyzdroje.pl Kierownik Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
5 Mirosława Nowińska 91 327 56 63 um_miroslawanowinska@miedzyzdroje.pl Ds. Kadr
6 Monika Kalemba 91 327 56 33 um_ewidencjaludnosci@miedzyzdroje.pl Ewidencja Ludności Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
8 Patrycja Deptuła 91 327 56 51 um_patrycjadeptula@miedzyzdroje.pl Planowanie Przestrzenne Referat Infrastruktury
3 Magdalena Krawczyk 91 327 56 50 um_magdalenakrawczyk@miedzyzdoroje.pl Strefa Płatnego Parkowania - Windykacja Referat Budżetu i Finansów
17 Anna Lewandowska 91 327 56 52 um_annalewandowska@miedzyzdroje.pl Inwestycje Referat Infrastruktury
7 Sylwia Kowalewska-Matysiak 91 327 56 34 um_sylwiakowalewskamatysiak@miedzyzdroje.pl Działalność Gospodarcza, Opłata Targowa Referat Organizacyjno – Administracyjny
13 Anna Kochanek 91 327 56 65 um_annakochanek@miedzyzdroje.pl Opłata miejscowa, windykacja Referat Budżetu i Finansów
2 Izabela Mazur 91 327 56 67 um_izabelamazur@miedzyzdroje.pl Referat Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy
Krzysztof Rychel 601 080 704 iod@miedzyzdroje.pl Inspektor Danych Osobowych
12 Renata Mościcka 91 327 5635 um_renatamoscicka@miedzyzdroje.pl Podatki lokalne Referat Budżetu i Finansów
7 Marzena Paluch 91 327 56 34 um_marzenapaluch@miedzyzdroje.pl Działalność Gospodarcza, Opłata Targowa Referat Organizacyjno – Administracyjny
18 Sylwia Węgrzycka-Wnuk 91 327 56 66 um_sylwiawegrzyckawnuk@miedzyzdroje.pl Gospodarka Mieszkaniowa, użytkowanie wieczyste, numeracja porządkowa Gospodarka Nieruchomościami
Marian Buśko 603 620 079 soltyswicko@miedzyzdroje.pl Sołtys Wicko
Punkt Informacji Turystycznej Katarzyna Wojciechowska 91 328 04 41, 603 460 055 um_katarzynawojciechowska@miedzyzdroje.pl Referat Promocji, Kultury i Turystyki
20 Adam Bączek 91 327 56 40, 693 660 273 um_komendant@miedzyzdroje.pl Komendant Straży Miejskiej Straż Miejska
3 Róża Lach 91 327 56 60 um_rozalach@miedzyzdroje.pl Referat Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy
2 Jolanta Połoniewicz 91 327 56 67 um_jolantapoloniewicz@miedzyzdroje.pl Referat Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy
Kolejowa 33 I Piętro - 4A Radosław Skórkowski 91 327 56 56 um_radoslawskorkowski@miedzyzdroje.pl decyzje na wycinkę drzew, program opieki nad bezdomnymi zwierzętami Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2 Marzena Jasińska 91 327 56 67 um_marzenajasinska@miedzyzdroje.pl Referat Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy
3 Rita Osowicka 91 327 56 60 um_ritaosowicka@miedzyzdroje.pl Referat Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy
12 Katarzyna Miller 91 327 56 35 um_katarzynamiller@miedzyzdroje.pl Podatki lokalne Referat Budżetu i Finansów
12a Magdalena Zienko 91 327 56 42 um_magdalenazienko@miedzyzdroje.pl Księgowość budżetowa Referat Budżetu i Finansów
9 Bożena Murawska 91 327 56 53 um_bozenamurawska@miedyzdroje.pl Działalność Gospodarcza (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) Referat Organizacyjno-Administracyjny
Kolejowa 33 I Piętro - 4A Kamil Heimrot 91 327 56 56 um_kamilheimrot@miedzyzdroje.pl decyzje na wycinkę drzew, program opieki nad bezdomnymi zwierzętami Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Kolejowa 33 II Piętro - 12 Grażyna Dubako 91 327 56 36 um_oswiata@miedzyzdroje.pl Stanowisko ds. oświaty, zdrowia i spraw społecznych
13 Margareta Duda 91 327 56 65 um_margaretaduda@miedzyzdroje.pl Opłata miejscowa, windykacja Referat Budżetu i Finansów
19 Janusz Kalemba 91 327 56 37, 695 288 373 um_januszkalemba@miedzyzdroje.pl Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej
Kolejowa 33 II Piętro - 12 Anetta Czyżak 91 327 56 54, 609 519 590 anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl Promocja, kultura, turystyka, social media Referat Promocji, Kultury i Turystyki
18 Magdalena Dunder 91 327 56 32, 607 530 255 um_magdalenadunder@miedzyzdroje.pl Kierownik Referat Gospodarki Nieruchomościami
Kolejowa 33 II Piętro - 11 Jadwiga Bober 91 327 56 68 um_jadwigabober@miedzyzdroje.pl Kierownik Referat Budżetu i Finansów
Kolejowa 33 II Piętro - 12 Tomasz Rychłowski 91 327 56 64 um_tomaszrychlowski@miedzyzdroje.pl Ochrona zabytków, promocja, kultura, turystyka Referat Promocji, Kultury i Turystyki
Straż Miejska 91 327 56 40 strazmiejska@miedzyzdroje.pl Straż Miejska
Daniel Strużyna 603620073 soltyslubin@miedzyzdroje.pl Sołtys Lubin
18 Małgorzata Baczyńska 91 327 56 32 um_malgorzatabaczynska@miedzyzdroje.pl Sprzedaż, dzierżawa, podziały nieruchomości Referat Gospodarki Nieruchomościami
18 Dagmara Zygan 91 327 56 66 um_dagmarazygan@miedzyzdroje.pl Gospodarka Mieszkaniowa, użytkowanie wieczyste, numeracja porządkowa Referat Gospodarki Nieruchomościami
Katarzyna Auguścik 603620078 soltyswapnicy@miedzyzdroje.pl Sołtys Wapnica