Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2019 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31.12.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV; SN-15kV w zakresie rozbudowy stacji transformatorowej 15/0,4kV typu miejskiego, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. nr 3906/2018/OD3/RR2 z dnia 20.03.2018 oraz aneksem nr 1 z dnia 25.10.2019 dla Pr 2019-12-31 08:50:13
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23.12.2019 r. dotyczącego podjęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kładki spacerowej na wydmach na odcinku między Promenadą Gwiazd a molo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miasto Międzyzdroje, obręb Międzyzdroje 20, działka nr 431/1, 256, 76, 70/15, 70/31 i 70/29. 2019-12-23 08:45:59
Zamówienie na usługi społeczne - Ogłoszenie o zamówieniu " Obsługa prawna Gminy Międzyzdroje" - (artykuł stracił ważność) 2019-12-20 10:23:52
IV Edycja Konkursu "WYBIERAM WYBORY" 2019-12-18 11:06:26
Obieszczenie PPZ.6730.12.1150.2016.MB Burmistrza Mięzyzdrojów o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11.12.2019 r. umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wewnętrznej linii zasilającej złożonej z kabli i szaf elektrycznych, które zasilą budynek nr 4 w Kompleksie Edukacyjnym WPN Grodno, na części działki o numerze geodezyjnym: 1, zlokalizowanej w obrębie nr 22 WPN jednostki ew 2019-12-11 13:28:20
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o wydaniu w dniu 06 grudnia 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: SGK.6220.1.2018.AC.21, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "na budowie pola kempingowego czterogwiazdkowego na działce 1 (część) i 2/1 (część) obręb 16 gmina Międzyzdroje województwo Zachodniopomorskie" 2019-12-10 12:25:06
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. 2018r. poz. 1945) oraz w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. 2018r. poz. 2096) zawiadamiam o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 2.12.2019 r. dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony, od dnia złożenia wniosku tj. 28.11.2019r., w spr - (artykuł stracił ważność) 2019-12-02 11:34:33
Informacja Dyrektora Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek DNHS Sp. z o.o. - (artykuł stracił ważność) 2019-11-20 16:49:51
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz w związku z art. 123 § 1 i § 2ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 20.11.2019 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budo - (artykuł stracił ważność) 2019-11-20 10:38:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie kładki spacerowej na wydmach na odcinku między Promenadą Gwiazd a molo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miasto Międzyzdroje, obręb Międzyzdroje 20, działka nr 431/1, 256, 76, 70/15, 70/31 i 70/29. 2019-10-22 14:20:46
O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9.10.2019 r. dotyczącego podjęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi publicznej na działkach o numerach geodezyjnych: 5 i 190/9 z obrębu nr 16 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje 2019-10-09 12:05:11
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie publicznego przejazdu przez tory kolejowe relacji Międzyzdroje - Świnoujście na terenie działki nr: 6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 16 miasta Międzyzdroje [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2019-09-23 10:49:07
WAŻNY KOMUNIKAT BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW DLA RYBAKÓW, ŻEGLARZY, WĘDKARZY I OSÓB UPRAWIAJĄCYCH SPORTY WODNE. 2019-09-12 12:16:49
Informacja o zebraniu Sołeckim w Sołectwie Lubin 2019-09-06 08:33:04
Obwieszczenie Burmistrz Międzyzdrojów o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie pola kempingowego czterogwiazdkowego na działce nr 1 (część) i nr 2/1 (część) obręb 16, Gmina Międzyzdroje, województwo zachodniopomorskie - mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wszczęte na złożony 2019-09-05 12:44:43
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2019-09-05 08:58:32
Informacja o wprowadzeniu na terytorium całego kraju pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA ) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP ( stopień alarmowy ALFA ? CRP ) 2019-08-29 14:35:52
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2019-08-28 07:59:13
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przejazdu przez tory kolejowe relacji Międzyzdroje - Świnoujście na terenie działki nr 6 w obrębie ewidencyjnym nr 16 miasta Międzyzdroje, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2019-08-23 13:54:02
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 10/19 z dnia 16.08.2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wiaty ochronnej dla podnośnika koszowego do obsługi urządzeń energetycznych; na działce o numerze geodezyjnym: 471 z obrębu nr 19 w Międzyzdrojach, jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, po dokonaniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 oraz uzgodnień, o których mowa w art. 53 ust. 4. 2019-08-16 07:59:38
Wyłożenie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje, obejmujący obszar położony w CENTRUM PROMENADY w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, w rejonie granicy lądowo-morskiej gminy Międzyzdroje oraz na odcinku pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy, Promenady Gwiazd, Romualda Traugutta, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ignacego Krasickiego, Krótką, Gryfa Pomorskiego, Adama Mickiewicza, Rybacką wraz z prognozą oddziaływan 2019-08-12 08:10:03
OBWIESZCZENIE o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 9/19 z dnia 6.08.2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i NN 0,4kV, wraz z wymianą stacji transformatorowej ?Molo? na terenie działki nr 222 na prefabrykowaną stacje typu miejskiego ze zmianą jej lokalizacji, miasto Międzyzdroje, obręb nr 20 Międzyzdroje, działki nr 166, 136, 134, 137/1, 60/7, 164, 215, 225/3, 226/1, 2 2019-08-06 08:51:03
OBWIESZCZENIE w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w CENTRUM PROMENADY w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, w rejonie granicy lądowo-morskiej gminy Międzyzdroje oraz na odcinku pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy, Promenady Gwiazd, Romualda Traugutta, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ignacego Krasickiego, Krótką, Gryfa Pomorskiego, Adama Mickiewicza, Rybacką wra 2019-08-02 08:17:31
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-07-22 07:30:55
Informacja dla użytkowników wieczystych 2019-07-19 12:08:17
Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 4/Ka w Międzyzdrojach w sprawie odwołania wyborów członków izby rolnicznej przewidzianych na dzień 28 lipca 2019 r. 2019-07-18 11:05:54
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie wiaty ochronnej dla podnośnika koszowego do obsługi urządzeń energetycznych; na działce o numerze geodezyjnym: 471 z obrębu nr 19 w Międzyzdrojach, jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2019-07-18 08:38:01
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-07-12 09:29:29
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 8/19 z dnia 12.07.2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi dla mieszkańców Gminy Międzyzdroje, na działkach o numerach geodezyjnych: 8/3 i 9/4 z obrębu nr 24 w Lubinie, gm. Międzyzdroje, po dokonaniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 oraz uzgodnień, o których mowa w art. 53 ust. 4. 2019-07-12 09:28:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie drogi publicznej; na działkach o numerach geodezyjnych: 5 i 190/9 z obrębu nr 16 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje. 2019-07-10 10:24:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i NN 0,4kV, wraz z wymianą stacji transformatorowej ?Molo? na terenie działki nr 222 na prefabrykowaną stacje typu miejskiego ze zmianą jej lokalizacji, miasto Międzyzdroje, obręb nr 20 Międzyzdroje, działki nr 166, 136, 134, 137/1, 60/7, 164, 215, 225/3, 226/1, 226/2, 221/1, 223, 214, 216, 2019-07-04 08:04:55
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przeprowadzenie pod kierunkiem Pana Przemysława Guszpita archeologicznych badań powierzchniowych na trasie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Świnoujście - Troszyn, (w pasie o długości 34,5km i szerokości 300m, licząc po 150m od osi drogi i poszerzeniami w okolicach węzłów/skrzyżowań: Świnoujście, Dargobądz, Troszyn, na obszarach AZP 20-04, 20-05, 20-06, 21-05, 21-06, 21-07) na terenie m. Świnoujście i gmin Międzyzdroje i Wo 2019-06-21 10:42:06
Obwieszczenie w sprawie zebrania nowych materiały i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi dla mieszkańców Gminy Międzyzdroje, na działkach o numerach geodezyjnych: 8/3 i 9/4 z obrębu nr 24 w Lubinie, gm. Międzyzdroje na rzecz Międzyzdrojskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Cicha 2, 72-500 Międzyzdroje 2019-06-19 08:44:54
Protokół z oceny oferty dotyczący organizacji VI Pinkinu Rodzinnego - "Śledź po Międzyzdrojsku", promującego Program Operacyjny Rybactwo i Morze, który odbędzie się w dniu 07 września 2019 r. w amfiteatrze miejskim w Międzyzdrojach przy ul. Bohaterów Warszawy 18a oraz wydanie 1000 sztuk wydawnictwa pn. "Śledź po Międzyzdrojsku" 2019-06-13 11:34:35
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 2019-06-12 10:20:40
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu 2019-05-30 10:34:05
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje - Lubiewo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu 2019-05-30 10:33:31
Obiweszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi dla mieszkańców Gminy Międzyzdroje, na działkach o numerach geodezyjnych: 8/3 i 9/4 z obrębu nr 24 w Lubinie, gm. Międzyzdroje na rzecz Międzyzdrojskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Cicha 2, 72-500 Międzyzdroje. 2019-05-27 08:41:07
Zaproszenie do złożenia oferty na organizację VI Pikniku Rodzinnego - "Śledź po Międzyzdrojsku" oraz wydanie 1000 sztuk wydawnictwa 2019-05-14 08:42:00
OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2019-05-13 15:48:00
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje - Lubiewo 2019-04-25 08:52:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Międzyzdrojów nr 7/19 z dnia 25.04.2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" - promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury; na działkach o następujących numerach geodezyjnych: 813, 811/2 z obrębu 17 Lasy Państwowe, gm. Międzyzdroje oraz 193/2 z obrębu nr 2019-04-25 08:18:51
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polna, Adama Wodziczki. 2019-04-25 08:18:07
OBWIESZCZENIEo wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18.04.2019 r. dotyczącego sprostowania oczywistej pomyłki z urzędu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: odbudowie Nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Morskim Porcie w Lubinie, w ramach inwestycji p.n.: "Remont Nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Morskim Porcie w Lubinie", gmina MIĘDZYZDROJE, obręb LUBIN, cześć działki nr 2/3. 2019-04-18 14:35:38
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" - promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury: na działkach o następujących numerach geodezyjnych: -499/3. 499/2. 548 z obrębu nr 19 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje. -10/2 i 134 (w zakresie nie objętym pla 2019-04-17 07:58:45
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o wydaniu decyzji nr 5/19 z dnia 16.04.2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN, elektroenergetycznych linii kablowych nN, stacji transformatorowej SN/nN i złączy kablowych nN; na działkach o numerach geodezyjnych: 60/7, 133, 134, 136, 137/1, 165/1 i 166 z obrębu nr 20 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje, po dokonaniu analizy, o której mowa 2019-04-16 08:08:33
Protest w placówkach oświatowych 2019-04-05 11:08:00
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowanie przestrzennego Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ulicami: Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2019-04-04 08:49:54
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów dotyczące sprostowania oczywistej pomyłki z urzędu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie molo w Międzyzdrojach o podest dojściowy do przystani morskiej łączący drogę wewnętrzną z pomostem molo, miasto MIĘDZYZDROJE, obręb MIĘDZYZDROJE 20, działka nr 70/29, 70/12 i 70/13 2019-04-02 10:18:28
OBIESZCZENIE o wydaniu postanawiania Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29.03.2019 r. dotyczącego podjęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury; na działkach o następujących numerach geodezyjnych: 2019-03-29 10:54:43
OBIESZCZENIE o wydaniu postanawiania Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29.03.2019 r. dotyczącego podjęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury; na działkach o następujących numerach geodezyjnych: 2019-03-29 10:53:04
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 4/19 z dnia 27.03.2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: odbudowaniu Nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Morskim Porcie w Lubinie, w ramach inwestycji p.n.: "Remont Nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Morskim Porcie w Lubienie", gmina Międzyzdroje, obręb 24 Lubin, część działki nr 2/3, po dokonaniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 oraz uzgo 2019-03-27 09:56:48
OBWIESZCZENIE o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 3/19 z dnia 27.03.2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie molo w Międzyzdrojach o podest dojściowy do przystani morskiej łączący drogę wewnętrzną z pomostem molo, miasto Międzyzdroje, obręb Międzyzdroje 20, działka nr 70/29, 20/12 i 70/13, po dokonaniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 oraz uzgodnień, o których mowa w art. 53 ust. 4 2019-03-27 09:54:20
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ulicami: Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2019-03-25 14:50:46
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów nr 2/19 z dnia 20.03.2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i 2 studni chłonnych na dz. nr 230/2 i 130; likwidacja studni chłonnej na dz. nr 48/1 oraz budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na dz. nr 230/2, obręb 23 w Wapnicy gm. Międzyzdroje. 2019-03-20 10:18:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: SGK.6220.2.2019.10, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi rowerowej od ul. Żwirowej, w pasie ul. Okrągłej i ul. Turkusowej w m. Wapnica oraz w ciągu DP1002Z do m. Łubczewo" realizowanego w ramach programu "NA DWÓCH KÓŁKACH WOKÓŁ ZALEWU" - promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej 2019-03-15 14:02:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi rowerowej od ul. Żwirowej, w pasie ul. Okrągłej i ul. Turkusowej w m. Wapnica oraz w ciągu DP1002Z do m. Łubczewo" realizowanego w ramach programu "NA DWÓCH KÓŁKACH WOKÓŁ ZALEWU" - promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej 2019-03-15 13:58:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie ścieżki rowerowej nad brzegiem morza od zachodniej granicy Gminy Międzyzdroje do zejścia z plaży K w Międzyzdrojach" realizowanego w ramach programu ?NA DWÓCH KOŁKACH WOKÓŁ ZALEWU" - promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej 2019-03-15 13:57:10
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SM, elektroenergetycznych linii kablowych nN, stacji transformatorowej SN/nN i złączy kablowych nN na działkach o numerach geodezyjnych: 60/7, 133, 134, 136, 137/1, 165/1 i 166 obrębu nr 20 w Międzyzdrojach na rzecz ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 2019-03-14 08:58:24
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 1/19 z dnia 11.03.2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, miasto MIĘDZYZDROJE, obręb MIĘDZYZDROJE 20. ul. Bohaterów Warszawy, działki nr 60/7. 74/3. 74/4. 72/3 i 255/1. po dokonaniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 oraz uzgodnień, o których mowa w art. 53 st. 4. 2019-03-11 14:47:14
Obwieszczenie w sprawie zebrania nowych materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na odbudowie Nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w morskim Porcie w Lubinie, w ramach inwestycji p.n.:" Remont Nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Morskim Porcie w Lubinie", gmina MIĘDZYZDROJE, obręb LUBIN, część działko nr 2/3 na rzecz Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą: Plac Stefana Batorego 4, 7 2019-03-06 07:59:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i 2 studni chłonnych na dz. nr 230/2 i 130: likwidacji studni chłonnej na dz. nr 48/1 oraz budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na dz. nr 230/2. obręb 23 w Wapnicy gm. Międzyzdroje. 2019-03-05 14:22:13
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19 lutego 2019 r. znak: SZ.ZUZ.4.421.273B/6.2018.TS udzielonego Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ul. Przy Wodociągach 3, 72-500 Międzyzdroje 2019-02-27 09:59:00
Informacja Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje na rok 2019 2019-02-26 09:58:52
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi rowerowej od ul. Żwirowej, w prasie ul. Okrągłej i ul. Turkusowej w m. Wapnica oraz w ciągu DP1002Z do m. Łubczewo" realizowanego w ramach programu "NA DWÓCH KÓŁKACH WOKÓŁ ZALEWU" - promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej. 2019-02-20 10:41:27
Obieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarukowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi rowerowej od ul. Żwirowej, w pasie ul. Okrągłwej i ul. Turkusowej w m. Wapnica oraz w ciągu DP1002Z do m. Łubczewo" realizowanego w ramach programu "NA DWÓCH KÓŁKACH WOKÓŁ ZALEWU" - promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej 2019-02-18 10:06:24
Zawiadomienie o zebraniu nowych materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 60/7,74/3,74/4,72/3 i 255/1 zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2019-02-14 12:08:04
Obwieszczenie w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: odbudowie Nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Morskim Porcie w Lubinie, w ramach inwestycji p.n.: "Remont Nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Morskim Porcie w Lubinie", gmina Międzyzdroje, obręb LUBIN, część działki nr 2/3. 2019-01-31 08:52:18
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki.?- wnioski 2019-01-28 13:53:09
Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, na działkach o numerach geodezyjnych:60/7,74/3,74/4,72/3 i 255/1 zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2019-01-23 10:53:34
Zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie molo w Międzyzdrojach o podest dojściowy do przystani morskiej łączący drogę wewnętrzna z pomostem molo , na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/12 i 70/13 zlokalizowanej w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdrojach. 2019-01-23 10:51:31
Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21/01/2019r. dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony, od dnia złożenia wniosku tj. 15.01.2019r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu ?Na dwóch kółkach wokół zalewu? - promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury na d 2019-01-21 09:30:01
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku 2019-01-18 08:21:28
Zawiadomieniu o wszczęciu przez Burmistrza Międzyzdrojów postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko o nazwie: "Budowa drogi rowerowej od ul. Żwirowej, w pasie ul. Okrągłej i ul. Turkusowej w m. Wapnica oraz w ciągu DP 1002Z do m. Łubczewo" 1002Z do m. Łubczewo" 2019-01-10 09:28:24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ścieżki rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu ?Na dwóch kółkach wokół zalewu? - promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury; na działkach o następujących numerach geodezyjnych: 813, 811/2 z obrębu nr 17 Lasy Państwowe, gm. Międzyzdroje oraz 193/2 z obrębu nr 16 w Międzyzdrojach, m 2019-01-07 14:19:19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Grądz

Data wytworzenia:
07 sty 2019

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grądz

Data publikacji:
07 sty 2019, godz. 14:18

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grądz

Data aktualizacji:
07 sty 2019, godz. 14:18