Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Samodzielne stanowisko


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 12/KDR/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2021-01-12 12:16:15
ZARZĄDZENIE NR 300/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika do spraw obywatelskich do podpisywania dokumentów z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz innych zaświadczeń 2020-12-29 15:15:38
ZARZĄDZENIE NR 313/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2020-12-29 15:11:29
Zaproszenie dla instytucji finansowych do składania ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgonie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342) 2020-12-28 13:42:01
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Międzyzdroje 2020-12-15 14:43:36
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczacej przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" 2020-11-17 12:06:11
ZARZĄDZENIE NR 267/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2020-11-12 11:09:43
ZARZĄDZENIE NR 260/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami do podpisywania dokumentów dotyczących spraw związanych z gospodarką nieruchomościami 2020-11-12 11:06:16
ZARZĄDZENIE NR 217/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w okresie stanu epidemii wprowadzonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 2020-10-21 12:15:09
ZARZĄDZENIE NR 216/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-10-14 16:33:15
ZARZĄDZENIE NR 216/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-10-14 16:32:23
Wynik naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. wymiaru podatków w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-09-04 10:19:28
ZARZĄDZENIE NR 174/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. wymiaru podatków w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-08-20 10:22:06
ZARZĄDZENIE NR 166/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. wymiaru podatków w Referacie Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-08-03 14:13:16
ZARZĄDZENIE NR 165/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-08-03 14:12:38
ZARZĄDZENIE NR 165/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-08-03 14:11:45
Burmistrz Międzyzdrojów poszukuje kandydata na zastępstwo na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 5, w pełnym wymiarze czasu pracy 2020-07-17 14:28:50
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. planowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury 2020-07-07 11:27:31
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Międzyzdroje 2020-07-07 09:10:38
ZARZĄDZENIE NR 143/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. inwestycji w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-07-01 15:07:08
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji w Referacie Infrastruktury 2020-07-01 14:56:25
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. społecznych i funduszy zewnętrznych 2020-07-01 13:30:58
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2020-06-30 13:47:38
ZARZĄDZENIE NR 117/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-06-15 14:58:27
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 czerwca 2020 r. wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-15 10:13:00
ZARZĄDZENIE NR 124/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki i powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-10 15:52:51
ZARZĄDZENIE NR 124/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki i powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-10 15:52:13
ZARZĄDZENIE NR 116/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. społecznych i funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-06-08 15:29:12
ZARZĄDZENIE NR 115/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. planowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-06-08 15:28:40
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. społecznych i funduszy zewnętrznych 2020-06-05 14:23:06
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. planowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury 2020-06-05 14:22:11
ZARZĄDZENIE NR 102/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-06-04 08:22:53
ZARZĄDZENIE NR 102/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-06-04 08:22:09
ZARZĄDZENIE NR 104/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-06-02 11:54:30
ZARZĄDZENIE NR 103/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-06-02 11:53:57
ZARZĄDZENIE NR 108/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w okresie stanu epidemii wprowadzonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 2020-05-26 09:21:59
ZARZĄDZENIE NR 95/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania dokumentów elektronicznych wysyłanych za pomocą platformy ePUAP. 2020-05-11 08:03:05
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 1/20 z dnia 21.04.2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku i przebudowie gimnazjum na budynek wielofunkcyjny na potrzeby siedzib jednostek administracyjnych, na działce o numerze geodezyjnym: 179 z obrębu nr 21 w Międzyzdrojach, jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, położonej przy ul. Kolejowej 33, po dokonaniu analizy, o której 2020-04-21 11:15:02
ZARZĄDZENIE NR 69/ZKR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia korzystania z gminnych, publicznych placów zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu 2020-04-02 16:40:12
ZARZĄDZENIE NR 53/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. inwestycji w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-03-13 10:35:06
ZARZĄDZENIE NR 51/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-03-13 10:32:42
ZARZĄDZENIE NR 50/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-09 11:39:39
ZARZĄDZENIE NR 49/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi Gminy prowadzenia niektórych spraw gminy Międzyzdroje w imieniu Burmistrza Międzyzdrojów 2020-03-09 11:38:31
Burmistrz Międzyzdrojów poszukuje kandydata na zastępstwo na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 5, w pełnym wymiarze czasu pracy 2020-03-04 10:10:18
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wykazu miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-02-20 11:38:27
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wykazu miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-02-20 11:37:31
ZARZĄDZENIE NR 30/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Infrastruktury do podpisywania dokumentów 2020-02-11 11:08:31
ZARZĄDZENIE NR 22/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania z wnioskami dowodowymi składanymi drogą elektroniczną 2020-02-11 11:02:27
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów - ponowny 2020-01-30 08:46:36
Burmistrz Międzyzdrojów poszukuje kandydata na zastępstwo na stanowisko ds. administracyjnych i działalności gospodarczej w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 5, w pełnym wymiarze czasu pracy 2020-01-29 16:38:42
ZARZĄDZENIE NR 15/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Sołtysa Lubina do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Sołtysa oraz ogłoszenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa sołectwa Lubin 2020-01-17 08:49:40
ZARZĄDZENIE NR 12/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wapnica w sprawie nowego statutu sołectwa Wapnica 2020-01-14 15:00:06
ZARZĄDZENIE NR 9/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku  w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-01-14 14:56:13
ZARZĄDZENIE NR 236/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na rok 2019 2020-01-14 14:49:08
ZARZĄDZENIE NR 1/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy, zasad i norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidulanej oraz zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego i pranie odzieży roboczej 2020-01-09 13:15:45
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji zapasów. 2019-12-24 12:05:55
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego. 2019-12-24 12:04:10
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej. 2019-12-24 12:02:08
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji lekkiej atletyki. 2019-12-24 11:59:12
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate. 2019-12-24 11:56:34
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego- szkolenie dzieci i młodzieży. 2019-12-24 11:52:22
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Promocji i Obsługi Klienta 2019-12-18 14:36:23
ZARZĄDZENIE NR 243/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-12-16 07:29:21
ZARZĄDZENIE NR 241/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-12-16 07:28:43
ZARZĄDZENIE NR 235/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w używaniu przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, będących na stanie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-12-13 08:35:46
ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczacych realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. 2019-12-12 12:35:32
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuacje projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora" 2019-12-12 12:31:57
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. 2019-12-12 12:31:23
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób starszych w wieku emerytalnym, na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia. 2019-12-12 12:30:40
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia ? Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok". 2019-12-11 16:26:48
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie konsultacji zmiany uchwały nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" 2019-12-11 16:09:44
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r." 2019-12-10 13:25:04
ZARZĄDZENIE NR 230/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2019-11-28 13:30:04
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów - ponowny 2019-11-21 15:38:14
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów 2019-11-20 16:37:44
ZARZĄDZENIE NR 219/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-11-15 12:46:22
ZARZĄDZENIE NR 224/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Promocji i Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2019-11-15 12:44:15
Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Promocji i Obsługi Klienta 2019-11-14 15:10:19
ZARZĄDZENIE NR 207/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów 2019-10-18 08:26:16
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów - ponowny 2019-10-16 15:50:01
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów 2019-10-16 15:48:51
ZARZĄDZENIE NR 193/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów 2019-09-24 16:33:49
ZARZĄDZENIE NR 192/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2019-09-24 16:19:13
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów 2019-09-23 15:50:09
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 września 2019 roku w sprawie granic obwodów głosowania 2019-09-13 08:57:41
ZARZĄDZENIE NR 177/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-09-03 11:11:03
Informacja o wprowadzeniu na terytorium całego kraju pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA ) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP ( stopień alarmowy ALFA ? CRP ) 2019-08-29 14:35:52
ZARZĄDZENIE NR 176/RP/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej. 2019-08-29 12:44:52
ZARZĄDZENIE NR 172/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania informacji w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2019-08-29 12:43:42
Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2019-08-26 09:41:26
ZARZĄDZENIE NR 171/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-22 14:32:02
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-19 12:45:43
ZARZĄDZENIE NR 140/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-07-05 12:25:10
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Infrastruktury. 2019-06-18 10:06:54
ZARZĄDZENIE NR 126/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 czerwca 2019 r.w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do prowadzenia czynności związanych z wyborami ławników sądowych 2019-06-05 17:19:02
ZARZĄDZENIE NR 125/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 maja 2019 r.w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-06-05 17:18:10
INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023. 2019-06-05 16:43:20
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny specjalista - architekt w Referacie Infrastruktury -1/2 etatu. 2019-06-03 15:52:17
ZARZĄDZENIE NR 103/ZP/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-03 13:45:35
ZARZĄDZENIE NR 123/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach 2019-05-30 13:53:11
ZARZĄDZENIE NR 119/GKRPA/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyzdrojach 2019-05-30 13:49:50
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Międzyzdroje 2019-05-24 12:11:01
ZARZĄDZENIE NR 116/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania informacji w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2019-05-24 09:17:32
ZARZĄDZENIE NR 114/POK,PROM/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wydarzenia plenerowego pn. "Pchli Targ - nowe życie starych rzeczy" 2019-05-24 09:12:35
ZARZĄDZENIE NR 113/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Głównego specjalisty - architekta w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2019-05-24 09:11:32
ZARZĄDZENIE NR 112/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2019-05-24 09:10:54
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Infrastruktury. 2019-05-15 16:31:45
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główny specjalista - architekt w Referacie Infrastruktury -1/2 etatu. 2019-05-15 16:29:58
ZARZĄDZENIE NR 108/POIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Pionu Ochrony Informacji Niejawnych 2019-05-15 15:47:00
ZARZĄDZENIE NR 107/ZKR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2019-05-15 15:45:31
INFORMACJA dotycząca powierzenia prac projektowych nad sporządzeniem i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje - Lubiewo. 2019-04-26 08:42:26
OBWIESZCZENIEo wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18.04.2019 r. dotyczącego sprostowania oczywistej pomyłki z urzędu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: odbudowie Nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Morskim Porcie w Lubinie, w ramach inwestycji p.n.: "Remont Nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Morskim Porcie w Lubinie", gmina MIĘDZYZDROJE, obręb LUBIN, cześć działki nr 2/3. 2019-04-18 14:35:38
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" - promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury: na działkach o następujących numerach geodezyjnych: -499/3. 499/2. 548 z obrębu nr 19 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje. -10/2 i 134 (w zakresie nie objętym pla 2019-04-17 07:58:45
ZARZĄDZENIE NR 76/KW/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia pracownikom urzędu odpowiedzialności za składniki majątku gminy. 2019-04-15 15:28:56
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ulicami: Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2019-03-25 14:50:46
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym; wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją - śladami historii" i organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych. 2019-03-25 11:16:02
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa i promocja interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci" 2019-03-25 11:15:39
ZARZĄDZENIE NR 64/POIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie utworzenia bezpiecznego stanowiska komputerowego /BSK/ do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" 2019-03-22 14:42:53
ZARZĄDZENIE NR 63/POIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Pionu Ochrony Informacji Niejawnych 2019-03-22 14:41:57
ZARZĄDZENIE NR ZKR/62/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia osób do współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Świnoujściu w zakresie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Międzyzdroje 2019-03-22 14:41:04
ZARZĄDZENIE NR ZKR/61/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia kierującego akcją kurierską w Gminie Międzyzdroje 2019-03-22 14:39:28
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 1/19 z dnia 11.03.2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, miasto MIĘDZYZDROJE, obręb MIĘDZYZDROJE 20. ul. Bohaterów Warszawy, działki nr 60/7. 74/3. 74/4. 72/3 i 255/1. po dokonaniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 oraz uzgodnień, o których mowa w art. 53 st. 4. 2019-03-11 14:47:14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i 2 studni chłonnych na dz. nr 230/2 i 130: likwidacji studni chłonnej na dz. nr 48/1 oraz budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na dz. nr 230/2. obręb 23 w Wapnicy gm. Międzyzdroje. 2019-03-05 14:22:13
ZARZĄDZENIE NR 30/ZP/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-02-20 15:10:33
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2019-02-14 10:30:38
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2019-01-23 16:51:32
ZARZĄDZENIE NR 15/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w gminie Międzyzdroje w dniu 19.01.2019r. 2019-01-23 16:24:54
ZARZĄDZENIE NR 18/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia "Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach". 2019-01-23 16:00:03
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok 2019-01-23 09:40:24
ZARZĄDZENIE NR 200/KW/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach na rok 2019. 2019-01-10 14:10:00
Zawiadomienie o sesji 2019-01-03 15:29:43
Zawiadomienie o sesji 2018-12-06 15:01:57
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje 2018-12-04 09:44:26
ZARZĄDZENIE NR 134/ZKR/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 września 2018 r. w sprawie odwołania zakazu używania przedmiotów typu papierowe lampiony oraz rozpalania ognisk 2018-11-19 15:17:25
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 9 października 2018 roku 2018-11-16 11:50:35
Protokół z sesji nr L_VII 2018-11-16 11:49:53
Zawiadomienie o sesji 2018-10-25 11:58:47
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". 2018-10-23 15:05:58
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dni 19.10.2018r. dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony, od dnia złożenia wniosku tj. 19.10.2018r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" - promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury 2018-10-19 11:44:16
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubin w rejonie ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2018-10-10 12:32:11
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 10 lipca 2018 roku 2018-10-08 11:32:48
Protokół z sesji nr XLVIII_VII 2018-10-08 11:28:25
Protokół z sesji nr XLVII_VII 2018-10-08 11:27:55
Protokół z sesji nr XLVI_VII 2018-10-08 10:50:34
Protokół nr 47 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 maja 2018 roku 2018-10-08 10:38:47
Protokół nr 63 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 30 maja 2018 r. 2018-10-08 10:37:10
Protokół Nr 55 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 27 sierpnia 2018 r. 2018-10-08 10:34:02
Zawiadomienie o sesji 2018-10-04 15:52:55
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-10-04 15:51:54
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-10-04 15:49:44
OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje i prognozy oddziaływania na środowisko. 2018-09-26 10:11:23
ZARZĄDZENIE NR 131/ZP/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-09-21 11:32:47
Wyniki konkursu ofert w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego na kompleksową obsługę Gminy Międzyzdroje 2018-09-10 14:11:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego w ramach programu "Na dwóch kółkach wokół zalewu" promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej 2018-09-07 11:05:55
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-09-06 13:08:52
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-09-05 16:14:39
Ogłoszenie konkursu ofert w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego na kompleksową obsługę Gminy Międzyzdroje 2018-08-24 12:55:55
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje - TEKST JEDNOLITY 2018-08-01 14:00:30
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 5/18 z dnia 24.07.2018r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kv i nn 0,4 kv wraz z wymiana istniejącej stacji transformatorowej ?Nowe Molo" nr 2791 na prefabrykowana stację typu miejskiego ze zmiana lokalizacji stacji, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/13, 70/18, 255/1, 255/2, 60/7. 214, 215, 164, zlokalizowanych w o 2018-07-24 13:59:47
ZARZĄDZENIE NR 109/ZP/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-07-19 15:04:55
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2018 roku 2018-07-18 12:15:49
Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie przystąpenia do sporządzenia zmiany studium uwarukowań i kierunków zagospodrowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje 2018-07-18 12:04:05
Zawiadomienie o sesji 2018-07-18 11:34:48
ZARZĄDZENIE NR 93 /ZKR/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze Gminy Miedzyzdroje podsystemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa 2018-07-11 15:30:23
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-07-05 13:35:34
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kv i nn 0,4 kv wraz z wymiana istniejącej stacji transformatorowej "Nowe Molo" nr 2791 na prefabrykowana stację typu miejskiego ze zmiana lokalizacji stacji, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/13, 70/18, 255/1. 255/2, 60/7, 214. 215. 164, zlokalizowanej w obrębie 20 jednostki ewi 2018-06-29 09:48:09
Protokół z sesji nr XLV_VII 2018-06-27 15:41:12
Zawiadomienie o sesji 2018-06-21 15:03:48
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-06-21 15:00:32
Protokół nr 46 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 maja 2018 roku 2018-06-18 13:17:53
Protokół nr 45 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 maja 2018 roku 2018-06-18 13:17:24
Protokół nr 44 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7 maja 2018 roku 2018-06-18 13:16:25
Protokół nr 43 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 kwietnia 2018 roku 2018-06-18 13:15:44
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-06-14 14:33:36
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:1)Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ulicami: Zwycięstwa. Tadeusza Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludowa;2) miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości. Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwska. Komunalna;3)w miejscowości Lubin - w rejonie ulicy Geodezyjnej, gmina Międzyzdroj 2018-06-12 09:11:49
Zawiadomienie o sesji 2018-05-29 13:08:01
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego na okres 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku tj. do dnia 14.03.2019r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 74/1, 74/2, 72/2, 72/1, 255/1, 255/2, 60/7, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2018-05-18 09:50:48
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 4/18 z dnia 17.05.2018r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastruktura towarzyszącą w ul. Okrągłej, na działkach o numerach geodezyjnych: 237, 225/1 i 54/6, zlokalizowanych w obrębie 23 Wapnica jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje. 2018-05-17 12:48:15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie strefy wejściowej wraz ze schodami zewnętrznymi do budynku Komisariatu Policji w Międzyzdrojach oraz zmianie lokalizacji miejsc postojowych na terenie działki, na działce o numerze geodezyjnym: 190, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Mikołaja Kopernika 2 w Międzyzdrojach. 2018-05-15 10:56:26
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-05-11 13:01:44
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-05-11 12:59:30
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-05-09 14:25:39
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-04-30 13:15:44
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-04-30 13:06:41
Zarządzenie Nr 64/ZP/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-04-27 10:29:46
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kv i nn 0,4 kv wraz z wymiana istniejącej stacji transformatorowej "Nowe Molo" nr 2791 na prefabrykowana stację typu miejskiego ze zmiana lokalizacji stacji, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/13. 70/18, 255/1, 255/2, 60/7, 214, 215, 164, zlokalizowanej w obrębie 20 jednostki ewi 2018-04-27 10:26:05
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 2/18 z dnia 26.04.2018r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie szkoły podstawowej nr 2 w Wapnicy, położonej na działce o numerze geodezyjnym: 48/1, zlokalizowanej w obrębie nr 23 Wapnica, przy ulicy Jodłowej 3 w Wapnicy. 2018-04-26 11:41:10
Protokół nr 60 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 27 marca 2018 r. 2018-04-26 11:36:01
Protokół z sesji nr XLII_VII 2018-04-26 11:32:34
Wynik zapytania na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" 2018-04-24 15:02:17
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie strefy wejściowej wraz ze schodami zewnętrznymi do budynku Komisariatu Policji w Międzyzdrojach oraz zmianie lokalizacji miejsc postojowych na terenie działki, na działce o numerze geodezyjnym: 190, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Mikołaja Kopernika 2 w Międzyzdrojach. 2018-04-16 11:48:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastruktura towarzysząca w ul. Okrągłej, na działkach o numerach geodezyjnych: 237, 225/1 i 54/6, zlokalizowanej w obrębie 23 Wapnica jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje. 2018-04-13 13:12:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 74/1, 74/2, 72/2, 72/1, 255/1, 255/2. 60/7, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2018-04-13 10:16:37
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: sfinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach programu "Sportowe Międzyzdroje", w tym organizacja eliminacji oraz finału turnieju dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Międzyzdroje pn. Mini Mundial "Podejmij wyzwanie" 2018-04-12 09:16:19
Zarządzenie Nr 58/ZP/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-04-10 13:25:25
Protokół nr 58 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 23 stycznia 2018 r. 2018-04-06 10:17:45
Protokół nr 39 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 9 stycznia 2018 roku 2018-04-06 10:16:33
Protokół nr 38 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 listopada 2017 roku 2018-04-06 10:13:48
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 7 lutego 2018 roku 2018-04-06 10:12:48
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-04-05 13:54:24
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-04-05 08:15:18
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2018-04-04 08:54:34
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie i przebudowie szkoły podstawowej nr 2 w Wapnicy, położonej na działce o numerze geodezyjnym: 48/1, zlokalizowanej w obrębie nr 23 Wapnica, przy ulicy Jodłowej 3 w Wapnicy. 2018-03-26 10:48:55
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-03-22 15:23:30
Zarządzenie Nr 44/KW/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. 2018-03-22 14:32:12
Protokół z sesji nr XLI_VII 2018-03-14 09:34:37
Zarządzenie Nr 40/ZP/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-03-12 14:15:52
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-03-08 14:20:21
Zarządzenie Nr 37/ZP/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-03-07 14:49:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie strefy wejściowej wraz ze schodami zewnętrznymi do budynku Komisariatu Policji w Międzyzdrojach oraz zmianie lokalizacji miejsc postojowych na terenie działki, na działce o numerze geodezyjnym: 190, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Mikołaja Kopernika 2 w Międzyzdrojach. 2018-03-05 12:24:56
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 1/18 z dnia 02.03.2018r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 427/3, 428/1, 428/2, 428/3, 452, 505, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/14. 584/15, 601, 605, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2018-03-02 09:30:40
Zarządzenie Nr 31/KW/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. 2018-03-01 15:01:42
Zarządzenie Nr 30/KW/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. 2018-03-01 15:00:53
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do: 1) sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy "Kawczej Górze" obejmującego działki oznaczone numerami: 439 i 160/5 obrębu 20 jednostki ewidencyjnej gminy Międzyzdroje;2) sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania. 2018-02-23 07:41:09
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" 2018-02-16 11:58:18
Unieważnienie postępowania na pełnienie funkcji Inżyniera KOntraktu przy realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" 2018-02-15 14:46:27
Zarządzenie Nr 28/ZP/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-02-14 09:10:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kv i nn 0,4 kv wraz z wymianą istniejącej stacji transformatorowej "Nowe Molo" nr 2791 na prefabrykowaną stację typu miejskiego ze zmianą lokalizacji stacji, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29, 70/13, 70/18, 255/1, 255/2, 60/7, 214, 215, 164, zlokalizowanej w obrębie 20 jednostki ewidenc 2018-02-02 10:26:35
Protokół nr 57 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 12 stycznia 2018 r. 2018-01-30 15:22:41
Protokół nr 55 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 30 listopada 2017 r. 2018-01-30 15:20:56
Protokół nr 54 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 28 listopada 2017 r. 2018-01-30 15:20:24
Protokół nr 53 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 21 listopada 2017 r. 2018-01-30 15:19:46
Protokół Nr 49 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 12 grudnia 2017 r. 2018-01-30 15:18:00
Protokół Nr 48 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 27 listopada 2017 r. 2018-01-30 15:17:13
Protokół z sesji nr XL_VII 2018-01-30 15:14:48
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-01-30 14:43:22
Zarządzenie Nr 17/ZP/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2018-01-30 12:33:46
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 427/3,428/1, 428/2, 428/3,452, 505, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/14, 584/15, 601, 605, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2018-01-30 12:14:41
Pełnienie funkcji Inżyniera KOntraktu przy realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" 2018-01-29 14:36:00
Zarządzenie Nr 16/ZP/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji 2018-01-26 13:34:43
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubin w rejonie ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje. 2018-01-18 15:11:28
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok 2018-01-12 11:39:22
Zarządzenie Nr 210/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 130/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2018-01-05 10:44:04
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 14/17 z dnia 22.12.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbiórce i budowie stacji transformatorowej oraz przebudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i n.n. 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 10, 193/2, 193/3, 193/4, zlokalizowanych w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje 2017-12-22 10:20:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 427/3,428/1, 428/2,428/3,452, 505, 584/4, 584/5, 584/6, 584/7, 584/8, 584/14, 584/15, 601, 605, zlokalizowanych w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2017-12-15 12:40:31
Protokół nr 52 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 14 listopada 2017 r. 2017-12-14 08:46:48
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-12-07 14:52:20
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-12-07 14:48:33
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-12-04 12:38:27
Zawiadomienie o sesji 2017-11-30 15:15:20
Ogłoszenie - Zapytanie Ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej pn.: "Remont sali wielofunkcyjnej i siłowni w budynku "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 ". 2017-11-23 12:39:10
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o zebranych materiałach i dowodach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbiórce i budowie stacji transformatorowej oraz przebudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN- 15 kV i n.n. 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 10, 193/2, 193/3, 193/4, zlokalizowanych w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje oraz dz. nr 8, 430/1, cz. dz. nr 430/3, zlokalizowan 2017-11-17 10:54:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Międzyzdroje oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 2017-11-16 14:12:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok". 2017-11-16 14:04:59
Obwieszczenie z dnia 3.11.2017r. o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-11-13 10:13:43
Zawiadomienie o sesji 2017-11-06 15:19:09
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-11-03 12:54:20
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2017-11-03 08:40:57
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/551/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ul. Turystyczna, Promenada Gwiazd, Campingowa, Zwycięstwa, Gryfa Pomorskiego, Krótka, Ignacego Krasickiego, Książąt Pomorskich, Tadeusza Kościuszki, Tysiąclecia Państwa Pol 2017-10-24 14:26:18
Protokół z sesji nr XXXV_VII 2017-10-24 12:00:14
Protokół z sesji nr XXXIV_VII 2017-10-24 11:59:24
Protokół nr 35 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniach 7 i 20 września 2017 roku 2017-10-24 11:57:47
Protokół Nr 41 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 22 sierpnia 2017 r. 2017-10-24 11:48:29
Zarządzenie Nr 144/ZP/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-10-23 13:01:26
Zarządzenie Nr 143/ZP/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-10-23 12:59:32
Zarządzenie Nr 133/ZP/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-10-23 12:58:50
Zarządzenie Nr 134/ZKr/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia formacji obrony cywilnej w Gminie Międzyzdroje 2017-10-17 15:12:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbiórce i budowie stacji transformatorowej oraz przebudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i n.n. 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych: 10, 193/2, 193/3, 193/4, zlokalizowanych w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje oraz dz. nr 8, 430/1, cz. dz. nr 430/3, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewide 2017-10-09 14:11:05
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 13/17 z dnia 05.10.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zagospodarowaniu terenów zieleni w Międzyzdrojach", na części działki o numerze geodezyjnym: 73, zlokalizowanej w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach, do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2017-10-05 14:23:57
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 12/17 z dnia 03.10.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zagospodarowaniu terenów zieleni w Międzyzdrojach", na działce o numerze geodezyjnym: 286, zlokalizowanej w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Niepodległości w Międzyzdrojach. 2017-10-03 13:57:45
Obwieszcznie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 11/17 z dnia 26.09.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Zagospodarowaniu terenów zieleni w Międzyzdrojach", na działce o numerze geodezyjnym: 173/12, zlokalizowanej w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicach bukowe, Przy Wodociągach, Kolejowej w Międzyzdrojach. 2017-09-26 14:07:33
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 10/17 z dnia 20.09.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Zagospodarowaniu terenów zielonych w Międzyzdrojach na działce o numerze geodezyjnym: 256, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach. 2017-09-20 16:40:01
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 9/17 z dnia 20.09.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Zagospodarowaniu terenów zielonych w Międzyzdrojach na działce o numerze geodezyjnym: 251, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Ignacego Krasickiego w Międzyzdrojach. 2017-09-20 16:39:25
Protokół nr 45 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 16 maja 2017 r. 2017-09-15 13:52:43
Protokół nr 44 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 26 kwietnia 2017 r. 2017-09-15 13:50:42
Protokół Nr 40 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 23 maja 2017 r. 2017-09-15 13:48:26
Protokół Nr 39 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 25 kwietnia 2017 r. 2017-09-15 13:47:11
Protokół nr 31 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 maja 2017 roku 2017-09-15 13:41:40
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 8/17 z dnia 13.09.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie przedszkola publicznego Nr 1 o dwa oddziały żłobkowe, położonego na działce o numerze geodezyjnym: 272, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Myśliwskiej 13 w Międzyzdrojach. 2017-09-13 14:42:11
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 7/17 z dnia 13.09.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych15 kV i 0,4 kV, na części działki o numerze geodezyjnym: 381/1, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje 2017-09-13 14:40:53
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-09-08 12:51:42
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-09-05 11:21:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Zagospodarowaniu terenów zieleni w Międzyzdrojach", na części działki o numerze geodezyjnym: 73, zlokalizowanej w obrębie 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach. 2017-09-04 14:03:38
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 6/17 z dnia 25.08.2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stałego zjazdu technicznego na plażę przy obiekcie molo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/13, 70/36, 70/38, oraz na części działek o numerach geodezyjnych: 70/12 i 70/29, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, 2017-08-25 13:33:18
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie dofinansowania zakupu nowego fabrycznie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubinie 2017-08-17 15:00:38
Zawiadomienie o zawiadamiam o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 5/17 z dnia 17.08.2017 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie zejścia na plażę, na części działki o numerze geodezyjnym: 430/3, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Rybackiej w Międzyzdrojach. 2017-08-17 13:03:11
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej Zagospodarowaniu terenów zieleni w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 256, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach. 2017-08-16 12:26:20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Zagospodarowaniu terenów zieleni w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 251, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Ignacego Krasickiego w Międzyzdrojach 2017-08-16 12:25:19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Zagospodarowaniu terenów zieleni w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 173/12, zlokalizowanej w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicach Bukowej, Przy Wodociągach, Kolejowej w Międzyzdrojach. 2017-08-16 12:24:24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Zagospodarowaniu terenów zieleni w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 286, zlokalizowanej w obrębie nr 21 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Niepodległości w Międzyzdrojach. 2017-08-16 12:23:44
Zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV i 15 kV, na części działki o numerze geodezyjnym: 381/1, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach. 2017-08-16 12:22:28
Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pn. "Bieg śniadaniowy" 2017-08-11 10:37:35
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie przedszkola publicznego Nr 1 o dwa oddziały żłobkowe, położonego na działce o numerze geodezyjnym: 272, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Myśliwskiej 13 w Międzyzdrojach. 2017-08-08 09:07:24
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stałego zjazdu technicznego na plaże przy obiekcie molo wraz z niezbędna infrastruktura techniczna, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/13, 70/36, 70/38, oraz na części działek o numerach geodezyjnych: 70/12 i 70/29, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje 2017-07-28 08:54:13
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie zejścia na plażę, na części działki o numerze geodezyjnym: 430/3, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Rybackiej w Międzyzdrojach. 2017-07-24 10:59:25
Zarządzenie Nr 120/ZP/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-07-20 12:13:32
Zarządzenie Nr 119/ZP/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-07-20 12:12:56
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 26.06.2017r. dotyczącego podjęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stałego zjazdu technicznego na plaże przy obiekcie molo wraz z niezbędna infrastruktura techniczna, na działce o numerze geodezyjnym: 70/13 oraz na części działek o numerach geodezyjnych: 70/12 i 70/29, zlokalizowany 2017-06-26 12:07:20
Zarządzenie Nr 105/ZP/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-06-19 12:59:57
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-06-14 16:47:22
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13.06.2017 r. dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek Strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV i 15kV, na części działki o numerze geodezyjnym: 381/1, zlokalizowanej w obrębie 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2017-06-13 15:00:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie przedszkola publicznego Nr 1 o dwa oddziały żłobkowe, położonego na działce o numerze geodezyjnym: 272, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej, przy ulicy Myśliwskiej 13 w Międzyzdrojach 2017-06-06 13:18:26
Zarządzenie Nr 87/ZP/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-05-29 15:07:25
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-05-25 14:26:38
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV, na części działki o numerze geodezyjnym: 381/1, zlokalizowanej w obrębie 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2017-05-24 15:27:56
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 13 kwietnia 2017 roku 2017-05-19 08:45:11
Protokół z sesji nr XXXII_VII 2017-05-19 08:42:23
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Promenady Wschodniej w Międzyzdrojach. 2017-05-19 08:33:29
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną. 2017-05-19 08:32:42
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stałego zjazdu technicznego na plaże zejście ,.J", na części działki o numerze geodezyjnym: 193/2, zlokalizowanej w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2017-05-17 15:42:18
Zarządzenie Nr 77/ZP/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/ZP/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-05-10 16:45:27
Protokół nr 42 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 8 marca 2017 r. 2017-05-10 16:34:15
Obwieszczenie z dnia 28.04.2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2017-05-10 09:09:13
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-05-08 14:22:35
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-05-02 14:46:13
Zarządzenie Nr 72/ZP/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-04-25 15:21:20
Zawiadomienie o sesji 2017-04-25 07:47:00
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-04-05 11:14:48
Zarządzenie Nr 57/ZP/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-03-30 12:51:06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ścieżki spacerowej od zejścia na plażę "J" do mola 2017-03-27 13:25:21
Zarządzenie Nr 55/ZKr/17 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania, organizacji i przygotowania do działań formacji obrony cywilnej w Gminie Międzyzdroje 2017-03-24 12:32:58
Zawiadomienie o sesji 2017-03-24 12:28:20
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-03-24 12:27:26
Zarządzenie nr 205/KW/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 05.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach na rok 2017. 2017-03-20 11:16:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stałego zjazdu technicznego na plaże przy obiekcie Molo, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/12, 70/13 i 70/29, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje 2017-03-17 10:47:19
Protokół nr 39 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 25 stycznia 2017 r. 2017-03-15 09:02:18
Protokół Nr 35 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 24 stycznia 2017 r. 2017-03-15 08:59:03
Protokół nr 26 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 stycznia 2017 roku 2017-03-15 08:57:42
Protokół nr 25 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 5 i 8 grudnia 2016 r. 2017-03-15 08:56:11
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 16 stycznia 2017 roku 2017-03-15 08:54:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie zejścia na plażę, na części działki o numerze geodezyjnym: 430/3, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Rybackiej w Międzyzdrojach. 2017-03-10 10:59:08
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-03-10 10:12:05
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego podjęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stałego zjazdu technicznego na plaże zejście "J", na części działki o numerze geodezyjnym: 193/2, zlokalizowanej w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2017-03-03 11:51:21
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego podjęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ścieżki spacerowej 2017-03-02 13:29:57
Protokół z sesji nr XXVIII_VII 2017-03-02 09:07:28
Protokół z sesji nr XXVII_VII 2017-03-02 09:06:56
Protokół z sesji nr XXVI_VII 2017-03-02 09:06:18
Protokół nr 38 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 1 grudnia 2016 r. 2017-03-02 08:52:17
Protokół nr 37 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 29 listopada 2016 r. 2017-03-02 08:51:30
Protokół nr 36 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 17 listopada 2016 r. 2017-03-02 08:49:16
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 13 grudnia 2016 roku 2017-03-02 08:42:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: zagospodarowaniu terenu przy ulicy Bohaterów Warszawy i Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach, w tym zmianie zagospodarowania ciągu pieszego "Aleja Gwiazd" 2017-02-28 11:05:38
Zarządzenie Nr 28/ZP/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2017-02-23 15:09:45
Zarządzenie Nr 27/ZKr/17 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia osób do realizacji zadań Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Międzyzdroje 2017-02-23 15:07:49
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki. 2017-02-17 12:41:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu terenu przy ulicy Bohaterów Warszawy i Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach, w tym zmianie zagospodarowania ciągu pieszego "Aleja Gwiazd" (poszerzenie alei, wymiana nawierzchni i pobudowy, dostosowanie do ruchu średniego) wraz z przyległymi terenami zielonymi oraz wykonaniem podwyższenia zlokalizowanego we wschodniej części 2017-02-13 14:33:46
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-02-13 14:29:28
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-02-08 15:24:41
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-02-08 15:21:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: montażu urządzeń i budowie chodnika na stacji redukcyjno-pomiarowej gazu w Międzyzdrojach 2017-02-07 15:18:27
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-02-06 13:49:52
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-01-30 10:52:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną 2017-01-23 14:02:55
Zawiadomienie o sesji 2017-01-19 15:30:51
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-01-19 15:27:55
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-01-19 15:26:33
Zarządzenie Nr 14/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 30/Sek/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach. 2017-01-18 16:17:11
Zarządzenie Nr 11/ZKr/17 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Międzyzdroje 2017-01-18 16:15:37
Zarządzenie Nr 12/ZKr/17 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia osób do współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Świnoujściu w zakresie organizacji akcji kurierskiej 2017-01-18 16:10:37
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-01-17 14:02:48
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającej na montażu urządzeń i budowie chodnika na stacji redukcyjno -pomiarowej gazu w Międzyzdrojach 2017-01-12 12:09:45
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-01-11 16:33:52
Zarządzenie nr 233/ZP/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 62/ZP/2015 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 07 kwietnia 2015 roku w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 101/ZP/2014 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia zamówień publicznych wydatkowania w Gminie Międzyzdroje od 3 000 do 30 000 euro netto. 2017-01-11 16:13:28
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok 2017-01-11 15:44:18
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów dotyczącego podjęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: montażu urządzeń i budowie chodnika na stacji redukcyjno-pomiarowej gazu w Międzyzdrojach, położonej przy ul. Niepodległości w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 509/2, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. 2016-12-13 12:56:38
Protokół Nr 32 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 11 października 2016 r. 2016-12-08 13:09:08
Protokół nr 23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 października 2016 r. 2016-12-08 13:06:53
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 3 listopada 2016 roku 2016-12-08 13:06:04
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-12-05 14:19:49
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek Strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie wewnętrznej linii zasilającej złożonej z kabli i szaf elektrycznych, które zasila budynek nr 4 w Kompleksie Edukacyjnym WPN Grodno, na części działki o numerze geodezyjnym: 1, zlokalizowanej w obrębie nr 22 WPN jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje. 2016-11-22 09:10:36
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek Strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ścieżki spacerowej od zejścia na plażę "J" do mola 2016-11-22 09:08:08
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek Strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stałego zjazdu technicznego na plaże zejście "J". na części działki o numerze geodezyjnym: 193/2, zlokalizowanej w obrębie nr 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2016-11-22 09:05:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie strefy wejściowej i schodów ewakuacyjnych dla budynku socjalnego oraz remontu budynku garażowego na terenie Komisariatu Policji w Międzyzdrojach, położonego przy ul. Mikołaja Kopernika 2 w Międzyzdrojach 2016-11-22 09:03:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie skateparku w Międzyzdrojach, na części działki o numerze geodezyjnym: 100, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, położonej przy ulicy Gryfa Pomorskiego 61B w Międzyzdrojach. 2016-11-22 08:47:35
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 19 października 2016 roku 2016-11-14 13:01:20
Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 5 września 2016 r. 2016-11-14 12:56:57
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-11-14 08:56:00
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-11-10 14:19:31
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-11-10 14:17:09
Zawiadomienie o sesji 2016-11-08 09:47:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi wewnętrznej oraz rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej oraz gazowej dla obsługi przestrzeni parkowej z zabudową usługową w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu promenady zachodniej, na części działki o numerze geodezyjnym: 255, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m 2016-11-07 14:27:33
Zarządzenie Nr 186/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-11-03 13:57:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stałego zjazdu technicznego na plaże zejście "J" 2016-11-03 13:55:23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ścieżki spacerowej od zejścia na plażę "J" do mola. 2016-11-03 13:53:26
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-10-28 12:20:00
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną. 2016-10-28 09:47:48
Zawiadomienie o sesji 2016-10-27 13:52:06
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-10-27 13:50:00
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego: budowy skateparku w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 100, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, położonej przy ulicy Gryfa Pomorskiego 61B w Międzyzdrojach. 2016-10-25 12:13:51
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie strefy wejściowej i schodów ewakuacyjnych dla budynku socjalnego oraz remontu budynku garażowego na terenie Komisariatu Policji w Międzyzdrojach, położonego przy ul. Mikołaja Kopernika 2 w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 190, zlokalizowanej w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2016-10-25 12:11:30
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-10-13 12:35:37
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-10-13 11:41:02
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek Strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: montażu urządzeń i budowie chodnika na stacji redukcyjno-pomiarowej gazu w Międzyzdrojach, położonej przy ul. Niepodległości w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 509/2, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2016-10-10 13:58:37
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drogi wewnętrznej oraz rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej oraz gazowej dla obsługi przestrzeni parkowej z zabudową usługową w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu promenady zachodniej, na części działki o numerze geodezyjnym: 255, zlokalizowanej w obrębi 2016-10-10 09:35:38
Zarządzenie nr 173/ZP/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-10-07 13:39:23
Protokół nr 33 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 24 sierpnia 2016 r. 2016-10-07 11:44:31
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego podjęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie skateparku w Międzyzdrojach. 2016-10-07 10:16:02
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-10-06 14:46:04
Zarządzenie nr 169/ZP/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych wydatkowania w Gminie Międzyzdroje do 30 000 euro netto projektów dofinansowanych w ramach Projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 . 2016-09-29 10:35:31
Protokół z sesji nr XXIV_VII 2016-09-12 14:04:54
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym tj. dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo- turystycznej, a także propagowanie aktywnego stylu życia na terenie Gminy Międzyzdroje. 2016-09-02 11:47:55
Unieważnienie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym tj. dofinansowanie zadań na aktywację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturowej, twórczej i krajoznawczo - turystycznej, a także propagowanie aktywnego stylu życia na terenie Gminy Międzyzdroje 2016-09-02 11:37:33
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-09-01 14:15:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi wewnętrznej oraz rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej oraz gazowej dla obsługi przestrzeni parkowej z zabudową usługową w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej w ciągu promenady zachodniej, na części działki o numerze geodezyjnym: 255, zlokalizowanej w obrębie nr 20 2016-09-01 12:14:00
Zarządzenie Nr 150/ZP/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-08-26 11:25:24
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Bursztyn" w Międzyzdrojach w sektorze V, na części działek o numerach geodezyjnych: 381/2. 490, zlokalizowanych w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach do granicy zmiany obowiązującego miejscowe 2016-08-26 11:19:37
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego i lekkiej atletyki 2016-08-25 14:58:07
Protokół Nr 28 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 14 czerwca 2016 r. 2016-08-24 16:08:23
Protokół z sesji nr XXIII_VII 2016-08-24 16:07:29
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 8/16 z dnia 24.08.2016r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Bursztyn" w Międzyzdrojach w sektorze VI. na działce o numerze geodezyjnym: 492, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach do granicy zmiany obowiąz 2016-08-24 09:47:08
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 9/16 z dnia 24.08.2016r. odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 42690 Międzyzdroje Zalesie, na działkach o numerach geodezyjnych: 40/1 i 40/2, zlokalizowanych w obrębie nr 25 Wicko jednostki ewidencyjnej gm. Międzyzdroje. 2016-08-24 09:44:12
Zawiadomienie o sesji 2016-08-19 08:53:59
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-08-19 08:52:27
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-08-19 08:51:24
Obwieszczenie wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 7/16 z dnia 11.08.2016r. dotyczącej ustalenia zmiany lokalizacji inwestycji celu publicznego Decyzji Nr 3/16 z dnia 09.03.2016r. dla inwestycji polegającej na: budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach realizowanej w ramach projektu ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje", na działce o numerze geodezyjnym: 491, zlokalizowa 2016-08-11 12:15:27
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 5/16 z dnia 10.08.2016r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, stacji elektroenergetycznej 15/0,4 kV oraz złącza kablowego ZKP, na części działki o numerze geodezyjnym: 1, zlokalizowanej w obrębie 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Gryfa Pomorskiego do 2016-08-10 15:34:33
Zarządzenie Nr 140/KW/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach na rok 2016. 2016-08-08 15:21:23
Obwieszczenie o zebarniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Bursztyn" w Międzyzdrojach w sektorze V, na części działek o numerach geodezyjnych: 381/2, 490, zlokalizowanych w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach do granicy zmiany obowiązującego miej 2016-08-03 13:56:43
Zarządzenie Nr 141/ZP/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-08-01 10:33:07
Protokół nr 30 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 6 maja 2016 r. 2016-07-26 13:50:48
Protokół Nr 27 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 20 maja 2016 r. 2016-07-26 13:50:03
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 11 maja 2016 roku 2016-07-26 13:48:37
Zarządzenie Nr 136/ZP/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-07-25 13:19:01
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego: budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Bursztyn" w Międzyzdrojach w sektorze VI. na działce o numerze geodezyjnym: 492, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach do granicy zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospoda 2016-07-25 12:26:28
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie skateparku w Międzyzdrojach 2016-07-12 13:24:30
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, stacji elektroenergetycznej 15/0,4 kV oraz złącza kablowego ZKP, na części działki o numerze geodezyjnym: 1, zlokalizowanej w obrębie 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Gryfa Pomorskiego do granicy obowiązującego miejsco 2016-07-12 13:21:02
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 08.07.2016r. dotyczącego podjęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Bursztyn" w Międzyzdrojach w sektorze V, na części działek o numerach geodezyjnych: 381/2, 490, zlokalizowanych w obrębie nr 19 jednostki ewiden 2016-07-08 14:26:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Bursztyn" w Międzyzdrojach w sektorze VI, na działce o numerze geodezyjnym: 492, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2016-07-04 13:23:45
Zarządzenie Nr 115/ZP/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-06-27 12:16:35
Zarządzenie Nr 114/ZP/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-06-27 12:16:06
Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Bursztyn" w Międzyzdrojach w sektorze VI, na działce o numerze geodezyjnym: 492, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2016-06-24 08:46:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie skateparku w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 100, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, położonego przy ulicy Gryfa Pomorskiego 61B w Międzyzdrojach. 2016-06-22 16:10:41
Zarządzenie Nr 111/ZP/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-06-22 07:50:27
Zarządzenie Nr 103a/ZP/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/ZP/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-06-22 07:48:27
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-06-06 13:35:48
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 06.06.2016r. dotyczącego zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych ?Bursztyn" w Międzyzdrojach w sektorze V, na części działek o numerach geodezyjnych: 381/2, 490, zlokalizowanych w obrębie nr 19 jednostki ewid 2016-06-06 13:19:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, stacji elektroenergetycznej 15/0,4 kV oraz złącza kablowego ZKP, na części działki o numerze geodezyjnym: 1, zlokalizowanej w obrębie 16 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Gryfa Pomorskiego do granicy obowiązują 2016-06-02 11:06:24
Protokół z sesji nr XXI_VII 2016-05-24 09:41:44
Zarządzenie Nr 97/PPZ/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2016-05-20 13:51:14
Zarządzenie Nr 98/ZP/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-05-20 13:50:06
Zawiadomienie o sesji 2016-05-17 14:50:17
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-05-17 14:48:41
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-05-17 14:47:05
Protokół nr 29 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 19 kwietnia 2016 r. 2016-05-17 14:12:29
Protokół nr 27 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 2 marca 2016 r. 2016-05-17 14:10:42
Protokół Nr 25 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 7 kwietnia 2016 r. 2016-05-17 14:09:58
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Bursztyn" w Międzyzdrojach w sektorze VI, na działce o numerze geodezyjnym: 492, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2016-05-13 10:13:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych " Bursztyn" w Międzyzdrojach w sektorze V, na części działek o numerach geodezyjnych: 381/2, 490, zlokalizowanych w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje, przy ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach do granicy zmiany obowiązującego miejscoweg 2016-05-12 09:53:53
Zarządzenie Nr 92/ZP/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-05-11 14:31:32
Protokół Nr 24 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 10 marca 2016 r. 2016-05-06 11:07:53
Protokół nr 17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30 marca 2016 r. 2016-05-06 11:04:41
Zawiadomienia o posiedzeniu komisji 2016-05-05 14:02:14
Zawiadomienia o posiedzeniu komisji 2016-05-04 08:11:26
Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Bursztyn" w Międzyzdrojach w sektorze VI, na działce o numerze geodezyjnym: 492, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje 2016-04-27 08:37:46
Zarządzenie Nr 79/ZKr/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania, organizacji i przygotowania do działań formacji obrony cywilnej 2016-04-26 15:41:45
Zarządzenie Nr 78/ZKr/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania planu obrony cywilnej Gminy Międzyzdroje 2016-04-26 15:40:15
Zarządzenie Nr 76/ZP/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-04-26 15:37:24
Zawiadomienia o posiedzeniu komisji 2016-04-18 12:00:35
Zawiadomienia o posiedzeniu komisji 2016-04-18 11:36:45
Protokół z sesji nr XIX_VII 2016-04-14 14:18:30
Zawiadomienie o sesji 2016-04-14 14:14:32
Zawiadomienia o posiedzeniu komisji 2016-04-05 11:39:32
Zawiadomienia o posiedzeniu komisji 2016-04-01 10:49:13
Zawiadomienia o posiedzeniu komisji 2016-03-31 12:57:30
Zarządzenie Nr 56/ZP/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-03-29 13:43:49
Zawiadomienia o posiedzeniu komisji 2016-03-22 15:37:30
Zawiadomienie o sesji 2016-03-17 13:57:31
Zawiadomienia o posiedzeniu komisji 2016-03-17 13:56:30
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego zmiany Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 6/15 z dnia 15.07.2015r., znak: PPZ.6733.4.4693.2015.SJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie budynku biurowego Nadleśnictwa Międzyzdroje wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 2016-03-15 13:51:42
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 3/16 z dnia 09.03.2016r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach realizowanej w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje" 2016-03-09 15:32:23
Zawiadomienia o posiedzeniu komisji 2016-03-09 11:28:28
Zawiadomienia o posiedzeniu komisji 2016-03-07 14:59:38
Protokół nr 26 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 11 lutego 2016 r. 2016-03-07 10:23:40
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 2/16 z dnia 03.03.2016r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z dwoma przepompowniami na działkach o numerach geodezyjnych: 1 (cześć działki), do granicy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2016-03-03 09:51:12
Zarządzenie Nr 9/SEK/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie likwidacji środków trwałych, będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2016-03-02 15:43:40
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 1/16 z dnia 02.03.2016r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie schodów wejściowych na molo w Międzyzdrojach, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29 i 70/31, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2016-03-02 15:35:05
Zarządzenie Nr 32/ZP/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-02-29 10:59:30
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "C.H. Galeria Przy Wjeździe" w Międzyzdrojach 2016-02-25 14:13:28
Protokół nr 23 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 16 grudnia 2015 r. 2016-02-18 14:39:43
Protokół nr 22 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 9 grudnia 2015 r. 2016-02-18 14:39:07
Protokół nr 25 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 4 lutego 2016 r. 2016-02-17 11:11:09
Protokół nr 24 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 18 stycznia 2016 r. 2016-02-17 11:10:20
Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 grudnia 2015 r. 2016-02-17 11:06:29
Protokół z sesji nr XVIII_VII 2016-02-17 11:05:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego zmiany Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 6/15 z dnia 15.07.2015r., znak: PPZ.6733.4.4693.2015.SJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie budynku biurowego Nadleśnictwa Międzyzdroje wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 2016-02-16 13:39:30
Zarządzenie Nr 27/ZP/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-02-16 13:37:42
Zawiadomienia o posiedzeniu komisji 2016-01-28 15:02:40
Protokół z sesji nr XVII_VII 2016-01-27 14:17:46
Zarządzenie Nr 8/ZP/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-01-15 09:15:07
Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie i przebudowie oczyszczali ścieków komunalnych w Międzyzdrojach realizowanej w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje", na działce o numerze geodezyjnym: 491, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki e 2016-01-14 11:42:56
Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z dwoma przepompowniami 2016-01-13 12:12:58
Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie schodów wejściowych na molo w Międzyzdrojach, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29 i 70/31, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje 2016-01-12 12:46:45
Zawiadomienia o posiedzeniu komisji 2016-01-07 13:14:36
Zarządzenie Nr 4/ZP/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2016-01-07 12:18:28
Zarządzenie Nr 254/KW/2015 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach na rok 2016. 2015-12-29 12:47:13
Protokół nr 21 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 2 grudnia 2015 r. 2015-12-18 13:21:43
Obwieszczenie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Obwieszczeniu Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8.12.2015r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie schodów wejściowych na molo w Międzyzdrojach, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29 i 70/31, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2015-12-15 15:29:43
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 10/15 z dnia 11.12.2015r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 2/15 z dnia 11.03.2015r. znak: PPZ.6733.11.10864.2014.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku administracyjno -socjalnego na budynek admi 2015-12-11 10:49:59
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z dwoma przepompowniami 2015-12-09 12:10:11
Zarządzenie Nr 240/ZP/2015 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 232/ZP/2015 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-12-03 14:25:14
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie i przebudowie oczyszczali ścieków komunalnych w Międzyzdrojach realizowanej w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje", na działce o numerze geodezyjnym: 491, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewide 2015-12-01 13:18:44
Zarządzenie Nr 232/ZP/2015 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2015-11-25 12:34:33
Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie zmiany Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 2/15 z dnia 11.03.2015r. znak: PPZ.6733.11.10864.2014.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku administracyjno - socjalnego na budynek administracyjny Nadleśnictwa Międzyzdroje - Lasów Państwowych, na części działki o numerze geodezyjnym: 163/8, zlokalizowanej w 2015-11-20 13:03:02
Wynik pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych 2015-11-18 09:59:45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie schodów wejściowych na molo w Międzyzdrojach, na działkach o numerach geodezyjnych: 70/29 i 70/31, zlokalizowanych w obrębie nr 20 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzdroje. 2015-11-17 13:03:52
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie i przebudowie oczyszczali ścieków komunalnych w Międzyzdrojach realizowanej w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje", na działce o numerze geodezyjnym: 491, zlokalizowanej w obrębie nr 19 jednostki ewidencyjnej m. Międzyzd 2015-11-09 13:28:57
Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia lokalizacji inwesty