Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców osoby przebywającej czasowo na obszarze gminy lub nigdzie niezameldowanej 2020-04-24 13:12:10
Obwieszczenie o obwodach głosowania 2020-04-10 10:19:01
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów o wydaniu w dniu 06 grudnia 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: SGK.6220.1.2018.AC.21, dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "na budowie pola kempingowego czterogwiazdkowego na działce 1 (część) i 2/1 (część) obręb 16 gmina Międzyzdroje województwo Zachodniopomorskie" 2019-12-10 12:25:06
Ogłoszenie wraz z ofertą na realizację zadadania publicznego: dofinansowanie organizacji koncertów przyjaźni pn. "Muzyczny most" 2019-05-13 10:41:33
ZARZĄDZENIE NR 104/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Pana Adama Szczodrego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-05-09 16:27:40
ZARZĄDZENIE NR 98/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu Stadionu Miejskiego im. Ireny Szewńskiej w Międzyzdrojach ul. Gryfa Pomorskiego 61 b. 2019-05-09 16:25:31
ZARZĄDZENIE NR 96/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 2019-05-09 16:24:06
Udostępnienie spisu wyborców. 2019-05-09 09:24:26
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku. 2019-05-08 08:10:36
ZARZĄDZENIE NR 80/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-04-26 09:37:53
ZARZĄDZENIE NR 95/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej nr 13 Pani Elwirze Korcz 2019-04-26 09:36:12
ZARZĄDZENIE NR 93/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej 13 2019-04-26 09:30:36
ZARZĄDZENIE NR 81/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-04-26 09:28:43
ZARZĄDZENIE NR 80/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-04-26 09:27:57
Wynik konkursu na kandydata na stanowisko DYREKTORA Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej 13 2019-04-25 07:48:53
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 17 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-18 09:24:49
Informacja dot. obwodowych komisji wyborczych 2019-04-17 12:13:28
ZARZĄDZENIE NR 158/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-04-16 10:16:28
ZARZĄDZENIE NR 122/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-04-16 10:15:40
ZARZĄDZENIE NR 78/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-12 13:42:52
Informacja o możliwośći głosowania przez przełnomocnika 2019-04-11 11:52:07
Informacja dotycząca dopisania do spisu wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 2019-04-11 11:50:35
ZARZĄDZENIE NR 77/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2019-04-11 11:48:07
Protest w placówkach oświatowych 2019-04-05 11:08:00
Informacja dotycząca uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 2019-04-05 08:30:01
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 kwietnia 2019 r. - wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-03 15:54:21
ZARZĄDZENIE NR 70/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/SEK/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu o charakterze wyposażenia, materiałów o niskiej wartości - będących na wyposażeniu Świetlicy Wiejskiej "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 oraz druków ścisłego zarachowan 2019-04-03 09:06:41
ZARZĄDZENIE NR 68/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego do kierowania pracami komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 ?Morskie Skarby? w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej nr 13 2019-03-25 14:20:47
ZARZĄDZENIE NR 67/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/SEK/09 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-03-25 14:19:27
Konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej 13 2019-03-25 13:14:34
ZARZĄDZENIE NR 65/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej 13 2019-03-22 14:43:28
Protokół z Zebrania Wiejskiego dla Wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej Sołectwa Wicko z dnia 20 marca 2019 roku 2019-03-21 08:43:41
ZARZĄDZENIE NR 60/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 52/SOS/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 marca 2019 r. 2019-03-20 16:05:34
ZARZĄDZENIE NR 60/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 52/SOS/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 marca 2019 r. 2019-03-20 16:04:41
ZARZĄDZENIE NR 56/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-03-20 16:03:14
ZARZĄDZENIE NR 55/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-03-20 16:02:28
ZARZĄDZENIE NR 52/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-03-19 15:05:09
ZARZĄDZENIE NR 54/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu o charakterze wyposażenia, materiałów o niskiej wartości - będących na wyposażeniu Świetlicy Wiejskiej ?Wiklina? w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 oraz druków ścisłego zarachowania. 2019-03-19 15:03:20
ZARZĄDZENIE NR 53/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy 2019-03-19 15:02:38
ZARZĄDZENIE NR 52/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-03-19 15:01:49
ZARZĄDZENIE NR 49/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu związanego ze służbą przygotowawczą 2019-03-14 09:38:55
ZARZĄDZENIE NR 46/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników ds. planowania przestrzennego do podpisywania dokumentów 2019-03-05 14:57:13
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym; wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją - śladami historii" i organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych. 2019-02-25 10:39:07
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa i promocja interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci" 2019-02-25 10:37:05
Ogłoszenie, uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie dofinansowania zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie zadania - dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych - zamieszczam ofertę Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie, z siedzibą 72-510 Wolin ul. Mickiewicza 14 na realizację przedmiotowego zadania. 2019-02-25 10:35:44
ZARZĄDZENIE NR 27/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach 2019-02-05 15:20:09
ZARZĄDZENIE NR 26/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego nr 1 ?Morskie Skarby? w Międzyzdrojach oraz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyzdroje 2019-02-05 15:19:19
ZARZĄDZENIE NR 25/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach 2019-02-01 13:16:13
ZARZĄDZENIE NR 24/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Pana Adama Szczodrego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-02-01 13:15:42
ZARZĄDZENIE NR 23/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw gminy Międzyzdroje w imieniu Burmistrza Międzyzdrojów Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi Gminy 2019-02-01 13:14:42
ZARZĄDZENIE NR 20/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. 2019-02-01 13:11:31
Informacja odnośnie udostępnienia spisu wyborców 2019-01-22 09:08:21
Wynik otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje w 2019 r 2019-01-18 14:02:49
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób starszych w wieku emerytalnym, na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia. 2019-01-18 13:21:29
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku 2019-01-18 08:21:28
ZARZĄDZENIE NR 14/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2019-01-17 12:42:51
ZARZĄDZENIE NR 12/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów sportowych 2019-01-14 08:15:49
ZARZĄDZENIE NR 11/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: 1) wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego; 2) wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej; 3) wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia 2019-01-14 08:13:57
ZARZĄDZENIE NR 10/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-01-14 08:12:51
ZARZĄDZENIE NR 9/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Sportu w gminie Międzyzdroje oraz ustalenia regulaminu jej działania. 2019-01-10 14:14:21
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowania Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. 2019-01-09 16:27:21
Wynik otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora" 2019-01-09 16:26:08
Wynik otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w sferze promocji i organizacji wolontariatu, na sfinansowanie zadań z zakresu promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu. 2019-01-09 16:25:08
Obiweszczenie Burmistarza Międzyzdrojów z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie podania do wiadomości wyrobców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w okręgu wyborczym nr 9, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. 2019-01-08 10:24:36
ZARZĄDZENIE NR 6/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-01-07 14:33:08
ZARZĄDZENIE NR 5/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-01-07 14:32:46
ZARZĄDZENIE NR 4/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-01-07 14:32:11
ZARZĄDZENIE NR 197/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do przyjmowania wniosków oraz przekazywania informacji wyborcom niepełnosprawnym, do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania oraz do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze Gminy Międzyzdroje 2019-01-03 15:04:48
Wynik otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje 2018-12-31 10:03:38
Wynik konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku pn.: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do OREW w Ostromicach". 2018-12-28 11:22:29
ZARZĄDZENIE NR 189/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2018-12-27 14:10:03
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób starszych w wieku emerytalnym, na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia. 2018-12-24 12:36:29
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje na 2019 rok 2018-12-24 12:34:47
Wynik naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy 2018-12-24 10:19:13
Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na zastępstwo na samodzielne stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 5 w pełnym wymiarze czasu pracy 2018-12-24 10:11:59
Wynik zaproszenia do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW 2018-12-21 11:44:13
ZARZĄDZENIE NR 188/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Sportu w gminie Międzyzdroje oraz ustalenia regulaminu jej działania. 2018-12-18 14:34:49
ZARZĄDZENIE NR 187/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2018-12-18 14:34:00
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 grudnia 2018 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r 2018-12-17 10:34:12
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w sferze promocji i organizacji wolontariatu, na sfinansowanie zadań z zakresu promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu. 2018-12-13 13:24:22
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowania Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. 2018-12-13 13:23:18
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora" 2018-12-13 13:21:39
Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego 2018-12-12 07:46:07
Zapraszamy do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW 2018-12-10 13:32:32
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy 2018-12-04 14:19:50
ZARZĄDZENIE NR 184/GN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-12-04 14:14:45
ZARZĄDZENIE NR 183/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2018-12-04 14:14:04
ZARZĄDZENIE NR 182/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2018-12-04 14:13:26
ZARZĄDZENIE NR 181/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w używaniu przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, będących na stanie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2018-12-04 14:12:43
ZARZĄDZENIE NR 179/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastepcy Burmistrza Pani Beaty Kiryluk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2018-12-04 14:11:01
ZARZĄDZENIE NR 178/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw gminy Zastępcy Burmistrza Pani Beacie Kiryluk 2018-12-04 14:09:58
ZARZĄDZENIE NR 177/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania Zastępcy Burmistrza do dokonywania pozostałych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Międzyzdrojów 2018-12-04 14:09:08
ZARZĄDZENIE NR 176/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Burmistrza do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 2018-12-04 14:08:25
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok". 2018-11-28 11:21:21
ZARZĄDZENIE NR 171/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Międzyzdrojów 2018-11-28 11:19:22
ZARZĄDZENIE NR 170/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Międzyzdrojów 2018-11-28 11:18:30
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-11-23 12:59:33
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-11-23 12:52:20
Zarządzenie Nr 168/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na rok 2018. 2018-11-23 07:58:31
ZARZĄDZENIE NR 137/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-11-19 15:18:09
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 2018-11-19 15:08:35
Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". 2018-11-13 12:09:45
Uwaga uzupełnienie informacji- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 2018-11-07 17:00:53
ZARZĄDZENIE NR 159/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2018-11-07 11:26:15
ZARZĄDZENIE NR 158/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2018-11-07 11:25:40
Wynik zaproszenia do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie "Dostawa systemu wspomagającego obsługę biura rady miejskiej" 2018-11-07 10:44:13
Uwaga uzupełnienie informacji- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 2018-11-06 11:36:25
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 2018-11-05 15:46:14
Zawiadomienie o sesji 2018-10-31 11:08:21
Ogłoszenie Międzyzdroje, 22.10. 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019". 2018-10-26 10:55:36
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 25 października 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-26 10:06:55
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac w obwodowych komisjach wyborczych 2018-10-19 08:22:05
ZARZĄDZENIE NR 147/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 października 2018 r. w przedmiocie powołania komisji do udokumentowania, zbadania przyczyn i zaproponowania rozwiązań w zakresie incydentu dotyczącego ujawnienia danych osobowych. 2018-10-18 14:05:12
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds.gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018-10-17 16:19:05
ZARZĄDZENIE NR 138/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2018-10-17 12:43:03
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Międzyzdroje dodatkowych miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2018-10-12 13:05:25
ZARZĄDZENIE NR 141/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 października 2018 r.w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu na składanie wniosków o przyznanie stypendium sportowego na 2019 r. 2018-10-08 12:41:17
Protokół nr 49 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19 września 2018 roku 2018-10-08 11:35:43
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 24 września 2018 roku 2018-10-08 11:34:10
Protokół z sesji nr XLIX_VII 2018-10-08 11:29:55
Protokół nr 48 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 czerwca 2018 roku 2018-10-08 10:39:32
Protokół nr 64 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 29 sierpnia 2018 r. 2018-10-08 10:37:54
Protokół Nr 54 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 25 kwietnia 2018 r. 2018-10-08 10:32:28
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Międzyzdroje wraz z pełnionymi funkcjami 2018-10-05 14:25:29
Zaproszenie do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie "Dostawa systemu wspomagającego obsługę biura rady miejskiej" 2018-10-04 15:02:06
Udostępnienie spisu wyborców 2018-10-02 10:46:07
INFORMACJA O ZWOŁANIU PIERWSZYCH POSIEDZEŃ CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 2018-10-01 15:07:09
Zawiadomienie o sesji 2018-09-25 15:17:23
INFORMACJA O ZGŁASZANIA DODATKOWYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 2018-09-24 13:09:27
ZARZĄDZENIE NR 132/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2018-09-20 15:16:13
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-09-20 13:44:55
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds.gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018-09-20 13:27:11
OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 20 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-20 08:56:53
Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2018-09-18 08:07:56
ZARZĄDZENIE NR 122/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2018-09-12 12:32:07
Zarządzenie nr 119/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 2018-08-27 12:16:10
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Międzyzdroje miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2018-08-24 09:51:27
Obwieszczenie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 2018-08-23 14:09:38
Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego i kalendarz wyborczy 2018-08-17 10:11:00
Zarządzenie nr 115/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Safera w Wapnicy oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach 2018-08-13 10:14:25
ZARZĄDZENIE NR 113/ZKr/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zakazu używania przedmiotów typu papierowe lampiony oraz rozpalania ognisk 2018-08-01 13:17:14
ZARZĄDZENIE NR 112/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2018-08-01 11:21:59
ZARZĄDZENIE NR 107/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wykorzystanie infrastruktury sportowej Stadionu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 61b. 2018-07-18 12:06:11
Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu w Międzyzdrojach imienia Ireny Szewińskiej 2018-07-18 12:03:20
ZARZĄDZENIE NR 101/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowego 2018-07-04 09:59:06
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2018-06-29 13:32:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach 2018-06-21 14:45:36
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) 2018-06-18 14:27:54
Protokół nr 62 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 16 kwietnia 2018 r. 2018-06-18 13:18:33
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 9 maja 2018 roku 2018-06-18 13:14:10
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 2018 roku 2018-06-18 13:13:31
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 16 lutego 2018 roku 2018-06-18 13:12:58
Protokół z sesji nr XLIV_VII 2018-06-18 13:11:41
Protokół z sesji nr XLIII_VII 2018-06-18 13:10:54
ZARZĄDZENIE NR 81/SEK/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 maja 2018 r.w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2018-06-14 12:21:23
ZARZĄDZENIE NR 88/ZP/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 czerwca 2018 r.zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach zadania usług ratowniczych i usług zapewniających bezpieczeństwo. 2018-06-14 12:12:46
ZARZĄDZENIE NR 79/SOS/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw realizacji zadań dotyczących kąpieliska w gminie Międzyzdroje 2018-06-08 13:00:03
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-06-07 14:42:54
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-06-04 13:55:38
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego 2018-06-01 11:59:52
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-05-25 12:13:47
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki szlak turystyczny". 2018-05-24 14:28:19
Zawiadomienie o sesji 2018-05-24 10:46:52
Zarządzenie NR 80/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2018-05-23 15:58:03
Ogłoszenie - uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie dofinansowania zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: "Finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym dofinansowanie organizacji koncertu przyjaźni pn. Muzyczny most" zamieszczam ofertę Stowarzyszenia śpiewaczego Chór Akademicki im. Prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech 2018-05-23 08:48:48
Zarządzenie Nr 77/Sek/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji 2018-05-18 13:20:42
Zarządzenie Nr 76/Sek/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2018-05-18 13:19:41
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku. 2018-05-14 13:18:50
Zarządzenie Nr 74/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie likwidacji sprzętu komputerowego do systemu SWDO użyczonego przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA na rzecz Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. 2018-05-11 12:53:42
Zarządzenie nr 70/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2018-05-07 14:14:48
Zarządzenie nr 68/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2018-04-30 14:52:03
Naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego 2018-04-30 14:48:53
Zarządzenie nr 65/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2018-04-30 14:24:16
Protokół nr 61 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 11 kwietnia 2018 r. 2018-04-26 11:36:39
Protokół nr 59 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 13 marca 2018 r. 2018-04-26 11:35:25
Protokół Nr 53 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 17 kwietnia 2018 r. 2018-04-26 11:34:40
Protokół Nr 52 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 12 marca 2018 r. 2018-04-26 11:34:05
Protokół Nr 51 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 22 stycznia 2018 r. 2018-04-26 11:33:18
Protokół nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 marca 2018 roku 2018-04-26 11:31:38
Protokół nr 40 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 lutego 2018 roku 2018-04-26 11:30:54
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-04-23 09:49:25
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-04-20 12:20:28
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (powodującego chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym): w dniu 22 kwietnia 2018 roku, miejsce rozpoczęcia godz. 10.30 2018-04-18 10:54:04
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi Pana D. Sz. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2018-04-12 19:28:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-12 19:28:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-12 19:27:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje 2018-04-12 19:26:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Promenada Gwiazd, na wschód od hotelu Amber Baltic, położonym na obszarze miasta Międzyzdroje 2018-04-12 19:25:42
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na oddanie nieruchomości w trwały zarząd 2018-04-12 19:24:19
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności gruntowej 2018-04-12 19:23:29
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na wydzierżawienie nieruchomości 2018-04-12 19:22:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 2018-04-12 19:21:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2018-04-12 19:20:43
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018 2018-04-12 19:19:05
Zawiadomienie o sesji 2018-04-12 19:14:49
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-04-12 19:13:48
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-04-12 19:12:49
Protokół Nr 50 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 11 stycznia 2018 r. 2018-04-06 10:18:57
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 1 lutego 2018 roku 2018-04-06 10:12:08
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 18 stycznia 2018 roku 2018-04-06 10:11:27
Zarządzenie nr 54/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2018-04-06 09:48:59
Zarządzenie nr 51/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 2018-04-05 13:58:38
Zarządzenie Nr 47/GOP/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypłat ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Międzyzdroje za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 2018-04-03 13:40:11
Zarządzenie Nr 48/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów Z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw gminy Zastępcy Burmistrza Pani Katarzynie Kuterebie- Gniteckiej 2018-03-30 10:34:10
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-03-27 15:20:01
Zarządzenie nr 15/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 2018-03-26 11:26:39
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-03-19 13:16:18
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: sfinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach programu "Sportowe Międzyzdroje", w tym organizacja eliminacji oraz finału turnieju dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Międzyzdroje pn. Mini Mundial "Podejmij wyzwanie" 2018-03-16 10:49:28
Informacja o rozpoczęciu w dniu 13 marca 2018 roku konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje na rok 2018. Konsultacje potrwają do 3 kwietnia 2018 roku. 2018-03-15 09:23:25
Zarządzenie Nr 42/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie sprostowania Zarządzenia zmieniającego Zarządzenie w sprawie powierzenia niektórych spraw gminy Zastępcy Burmistrza Pani Katarzynie Kuterebie-Gniteckiej 2018-03-13 14:02:15
Wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją - śladami historii" i organizacji imprez kulturalnych pn. Światowy Dzień Wiatru" oraz wystawa "Od sieci Rybackiej do koronki" i Wystawa Farbiarstwa 2018-03-09 13:43:46
Wynik konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa i promocja interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci" wyniku ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie realizacji zadania w zakresie pro 2018-03-09 13:36:39
Zarządzenie Nr 36/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2018-03-09 12:49:10
Zarządzenie Nr 35/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2018-03-09 12:48:44
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-03-09 12:45:55
Zawiadomienie o sesji 2018-03-09 12:18:26
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-03-09 12:10:06
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-03-09 12:07:54
Zarządzenie Nr 39/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 6 marca 2018 r.zmieniające Zarządzenie w sprawie powierzenia niektórych spraw gminy Zastępcy Burmistrza Pani Katarzynie Kuterebie-Gniteckiej 2018-03-07 14:52:58
Zarządzenie Nr 38/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 6 marca 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2018-03-07 14:52:13
Zarządzenie Nr 6/ITI/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej. 2018-03-01 14:59:54
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Referacie Budżetu i Finansów. 2018-02-22 13:58:35
Informuję, że zamieszczam ofertę Stowarzyszenia na realizację zadania publicznego -wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe, w tym wdrożenie świadomości patriotycznych postaw i historii wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizację spotkań autorskich" 2018-02-14 16:38:47
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa i promocja interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci" 2018-02-14 09:20:17
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym; wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją - śladami historii" i organizacji imprez kulturalnych pn. Światowy Dzień Wiatru", "Wystawa Farbiarstwa". 2018-02-14 09:18:26
Informuję, że uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie dofinansowania zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: "Sfinansowanie zadania - dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych" zamieszczam ofertę Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie 2018-02-14 09:16:39
Zarządzenie nr 25/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach 2018-02-09 10:38:54
Zarządzenie Nr 14/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie likwidacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. 2018-02-08 07:43:31
Zarządzenie nr 24/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 2018-02-06 14:05:11
Zarządzenie nr 23/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach oraz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy na rok szkolny 2018/2019 2018-02-01 13:29:50
Zarządzenie nr 22/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2018-02-01 13:28:44
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Referacie Budżetu i Finansów. 2018-01-31 12:33:24
Protokół nr 56 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 13 grudnia 2017 r. 2018-01-30 15:21:35
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2017 roku 2018-01-30 15:16:22
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 16 listopada 2017 roku 2018-01-30 15:15:50
Zarządzenie Nr 18/SOS/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 2018-01-30 12:35:36
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-01-29 14:29:50
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-01-29 14:27:02
Burmistrz Międzyzdrojów poszukuje kandydata na zastępstwo za nieobecnego pracownika na samodzielne stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2018-01-26 13:33:41
Nabór na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury 2018-01-22 14:40:43
Nabór na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury 2018-01-22 14:10:10
Zarządzenie Nr 10/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2018-01-18 15:02:11
Zawiadomienie o sesji 2018-01-18 10:53:09
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-01-18 10:52:02
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-01-18 10:49:13
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-01-12 12:38:22
Wynik otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje. 2018-01-08 14:29:51
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. 2018-01-08 14:28:55
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób starszych w wieku emerytalnym, na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia. 2018-01-08 14:27:57
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora". 2018-01-08 14:25:58
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-01-05 14:01:37
Zarządzenie Nr 4/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: 1)wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego;2)wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej;3)wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcj 2018-01-05 10:49:26
Zarządzenie Nr 3/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2018-01-05 10:47:44
Zarządzenie Nr 2/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2018-01-05 10:47:17
Zarządzenie Nr 1/SEK/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2018-01-05 10:46:30
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-01-03 16:52:24
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2018-01-03 16:50:12
Zarządzenie nr 208/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2017-12-21 15:13:48
Wynik otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku pn.: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do OREW w Ostromicach" 2017-12-21 15:12:55
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje. 2017-12-21 14:00:41
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze promocji i organizacji wolontariatu, na sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu. 2017-12-21 13:59:47
Zapraszamy do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW - PONOWNE 2017-12-20 15:08:18
Unieważnienie postępowania w sprawie: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW 2017-12-20 13:29:40
Zarządzenie nr 205/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 15 grudnia 2017 rok w sprawie ustalenia w roku 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Międzyzdroje. 2017-12-20 08:25:22
Zarządzenie nr 200/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2017-12-20 08:19:39
Zarządzenie nr 199/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2017-12-20 08:19:01
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej pn: "Remont sali wielofunkcyjnej i siłowni w budynku "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 2017-12-15 12:35:41
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu ?Klubik rodzinny od juniora do seniora". 2017-12-14 13:45:29
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. 2017-12-14 13:43:11
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób starszych w wieku emerytalnym, na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia. 2017-12-14 13:39:52
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje. 2017-12-14 13:36:31
Wnik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 2017-12-14 12:14:12
Protokół Nr 47 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 20 listopada 2017 r. 2017-12-14 08:44:30
Protokół Nr 46 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 17 listopada 2017 r. 2017-12-14 08:43:51
Protokół z sesji nr XXXIX_VII 2017-12-14 08:42:20
Protokół z sesji nr XXXVIII_VII 2017-12-14 08:41:41
Protokół z sesji nr XXXVII_VII 2017-12-14 08:40:56
Zapraszamy do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW 2017-12-07 11:30:01
Ogłoszenie - zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej pn: "Remont sali wielofunkcyjnej i siłowni w budynku "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 2017-12-05 11:48:03
Zarządzenie nr 194/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2017-12-04 12:43:38
Zarządzenie Nr 190/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16l/SEK/09 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2017-11-29 16:07:43
Zarządzenie nr 189/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2017-11-29 16:06:23
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze promocji i organizacji wolontariatu, na sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu. 2017-11-29 12:18:07
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje. 2017-11-29 12:12:49
Informacja o wyborze oferty - Zapytanie Ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej pn.: "Remont sali wielofunkcyjnej i siłowni w budynku "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 ". 2017-11-29 10:30:33
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku pn.: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do OREW w Ostromicach" 2017-11-29 10:19:51
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-11-23 12:52:14
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-11-23 12:51:33
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-11-23 12:50:44
Zarządzenie Nr 182/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018r. w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2017-11-22 12:55:59
Zarządzenie nr 175/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji 2017-11-22 12:54:55
Zarządzenie nr 187/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w używaniu przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, będących na stanie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2017-11-22 12:54:19
Protokół z sesji nr XXXVI_VII 2017-11-17 09:09:04
Protokół nr 37 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 października 2017 roku 2017-11-17 09:06:30
Protokół nr 36 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 października 2017 roku 2017-11-17 09:05:48
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 21 września 2017 roku 2017-11-17 08:57:58
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2017 roku 2017-11-17 08:57:29
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 08 września 2017 roku 2017-11-17 08:56:40
Protokół nr 51 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 24 października 2017 r. 2017-11-17 08:53:18
Protokół nr 50 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 18 października 2017 r. 2017-11-17 08:52:46
Protokół nr 49 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 10 października 2017 r. 2017-11-17 08:52:15
Protokół nr 48 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 27 września 2017 r. 2017-11-17 08:51:43
Protokół nr 47 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 23 sierpnia 2017 r. 2017-11-17 08:51:07
Protokół Nr 45 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 23 października 2017 r. 2017-11-17 08:45:05
Protokół Nr 44 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 16 października 2017 r. 2017-11-17 08:44:26
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 2017-11-16 12:36:46
Zarządzenie nr 181/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2017-11-16 12:34:26
Ogłoszenie - Zapytanie Ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej pn.: "Remont sali wielofunkcyjnej i siłowni w budynku "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 ". - ponowne 2017-11-09 12:31:34
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-11-09 11:18:09
"Bliżej Przyrody - wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach parkowych Wolińskiego Parku Narodowego" - informacja o projekcie 2017-11-09 11:16:38
Protokół w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". 2017-11-07 13:40:21
Ogłoszenie - Zapytanie Ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej pn.: ?Remont sali wielofunkcyjnej i siłowni w budynku "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 ". 2017-10-31 13:48:23
Ogłoszenie w sparwie uznania celowości realizacji zadania publicznego w zakresie dofinansowania zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: "Sfinansowanie zadania - dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych" 2017-10-27 09:15:18
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2017-10-24 14:26:47
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy. 2017-10-24 14:25:45
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach. 2017-10-24 14:25:09
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze skateparku przy ul. Gryfa Pomorskiego 61 b w Międzyzdrojach. 2017-10-24 14:22:25
Protokół z sesji nr XXXIII_VII 2017-10-24 11:58:51
Protokół nr 34 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 maja 2017 roku 2017-10-24 11:53:08
Protokół Nr 43 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 9 października 2017 r. 2017-10-24 11:52:19
Protokół Nr 42 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 25 września 2017 r. 2017-10-24 11:51:28
Zawiadomienie o sesji 2017-10-20 11:35:05
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-10-20 11:29:38
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-10-20 11:26:54
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-10-13 13:47:33
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". 2017-10-10 11:07:51
Zarządzenie Nr 163/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 października 2017 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu na składanie wniosków o przyznanie stypendium sportowego na 2018r. 2017-10-10 11:06:49
Zarządzenie Nr 160/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 października 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2017r. w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2017-10-10 11:05:02
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-10-09 15:17:19
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-10-05 13:13:00
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-10-04 15:00:19
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-10-04 14:57:52
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. zamówień publicznych 2017-09-28 13:28:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze skateparku przy ul. Gryfa Pomorskiego 61b w Międzyzdrojach 2017-09-22 11:44:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach 2017-09-22 11:40:19
Zawiadomienie o sesji 2017-09-21 15:29:08
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-09-21 15:27:35
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-09-21 15:25:24
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przejście ulicami miasta barwnego korowodu zespołów w ramach Spotkań Artystycznych Seniorów (powodującego chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym): w dniu 22 września 2017 r. od godz. 16.00 do godz. 17.00 2017-09-19 11:00:02
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-09-18 09:37:46
Protokół nr 46 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 24 maja 2017 r. 2017-09-15 13:55:21
Protokół nr 34 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 maja 2017 roku 2017-09-15 13:44:24
Protokół nr 33 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 maja 2017 roku 2017-09-15 13:43:23
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 21 czerwca 2017 roku 2017-09-15 13:40:33
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 11 maja 2017 roku 2017-09-15 13:39:34
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-09-15 10:56:56
Zarządzenie nr 145/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. 2017-09-14 15:05:00
Zarządzenie nr 141/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Iwonie Banachowicz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach 2017-09-13 13:07:01
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-09-05 11:15:10
Zarządzenie nr Nr 132/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2017-08-29 13:29:45
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. zamówień publicznych 2017-08-29 13:18:20
Zarządzenie nr 131/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach 2017-08-25 13:34:56
Zarządzenie nr 130/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2017-08-23 15:38:36
Zarządzenie nr 128/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu o charakterze wyposażenia oraz materiałów o niskiej wartości - będących na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Międzyzdroje 2017-08-22 14:38:14
Zarządzenie nr 127/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu o charakterze wyposażenia oraz materiałów o niskiej wartości - będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2017-08-22 14:37:05
Zarządzenie nr 126/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-08-11 10:36:10
Zarządzenie Nr 115/SEK Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 103/FIN/2013 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie gminne 2017-07-12 12:48:11
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2017-06-30 14:12:36
Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2017-06-29 14:49:51
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko urzędnicze: Stanowisko: Podinspektor ds. księgowości podatkowej - ponowne 2017-06-29 08:36:45
Zarządzenie Nr 109/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2017-06-23 11:41:01
Zarządzenie Nr 101/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania upomnień na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2017-06-14 15:57:22
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku. 2017-06-08 11:18:05
Zawiadomienie o sesji 2017-06-07 16:35:51
Zarządzenie Nr 98/GKRPA/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do prowadzenia analiz ryzyka prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach działalności gospodarczej, obejmującej sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. 2017-06-05 14:05:35
Zarządzenie nr 93/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2017-06-02 10:48:39
Zarządzenie nr 94/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzeniu nr 141/PiK/2004 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18.08.2004 . w sprawie ustalenia stawek opłat pobieranych za wykorzystanie infrastruktury sportowej Stadionu miejskiego w Międzyzdrojach ul. Gryfa Pomorskiego 61 b. 2017-05-30 15:20:05
Zarządzenie Nr 90/GKRPA/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29.05.2017 roku w sprawie przyjęcia aneksu do regulaminu działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyzdrojach 2017-05-30 15:04:17
Protokół nr 29 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 kwietnia 2017 roku 2017-05-19 09:01:54
Protokół nr 30 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 5 maja 2017 roku 2017-05-19 08:44:17
Zawiadomienie o sesji 2017-05-18 15:04:49
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-05-18 15:02:29
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-05-18 15:00:02
Zarządzenie nr 83/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Pana Henryka Nogali do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2017-05-17 15:49:16
Zarządzenie nr 82/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Pani Katarzyny Kutereby-Gniteckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2017-05-17 15:48:05
Informada o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 2017-05-17 15:43:38
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-05-15 12:00:52
Zarządzenie Nr 81 /SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Międzyzdroje 2017-05-12 12:54:25
Zarządzenie Nr 78/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2017-05-10 16:47:33
Protokół Nr 38 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 9 marca 2017 r. 2017-05-10 16:35:33
Protokół nr 43 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 7 kwietnia 2017 r. 2017-05-10 16:34:51
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-05-10 16:22:05
Burmistrz Międzyzdrojów zaprasza zainteresowanych pracą w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach do złożenia oferty na stanowisko robotnik gospodarczy 2017-05-08 10:30:22
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-05-04 12:51:30
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-05-04 12:49:24
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/313/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 2017-04-25 07:56:19
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Międzyzdroje. 2017-04-25 07:55:52
Rozpoczęcie konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Międzyzdroje na rok 2017. 2017-04-05 15:35:20
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 14 marca 2017 roku 2017-04-05 15:20:17
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-04-05 08:19:53
Zarządzenie Nr 56/GKRPA/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyzdrojach 2017-03-31 10:51:46
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku 2017-03-24 13:36:48
Rozstrzygnięcie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17 2017-03-22 15:38:41
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów 2017-03-21 13:39:55
Zarządzenie nr 50/SOS/17 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17 2017-03-21 08:13:54
Ogłoszenie oferty na "Sfinansowanie zadania - dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych" 2017-03-16 09:54:47
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym; wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją - śladami historii" i organizacji imprez kulturalnych pn. Światowy Dzień Wiatru", "Wystawa Farbiarstwa". 2017-03-16 09:52:48
Zarządzenie nr 49/SOS/17 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego do kierowania pracami komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17 2017-03-16 09:47:31
Protokół nr 41 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 20 lutego 2017 r. 2017-03-15 09:03:48
Protokół nr 40 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 1 lutego 2017 r. 2017-03-15 09:03:17
Protokół Nr 37 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 21 lutego 2017 r. 2017-03-15 09:00:52
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2017 roku 2017-03-15 08:54:43
Zarządzenie Nr 44/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2017-03-10 11:02:55
Zarządzenie nr 43/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2017-03-10 11:01:50
Zarządzenie nr 41//SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy, Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach 2017-03-07 10:42:31
Wynik konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. 2017-03-02 14:41:44
Protokół Nr 34 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniach 21 i 28 listopada 2016 r. 2017-03-02 08:48:08
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 7 grudnia 2016 roku 2017-03-02 08:42:20
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 23 listopada 2016 roku 2017-03-02 08:41:35
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-02-28 14:56:38
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-02-28 12:34:39
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-02-28 12:32:33
Zarządzenie Nr 37/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2017-02-28 11:10:29
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17 2017-02-24 08:27:50
Zarządzenie nr 35/SOS/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17 2017-02-24 08:26:50
Zarządzenie Nr 30/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2017-02-23 15:30:17
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów 2017-02-22 14:10:00
Zarządzenie nr 33/SOS/20017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2017-02-22 14:08:46
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach oraz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy 2017-02-17 12:47:02
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-02-17 12:45:22
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach oraz w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy. 2017-02-17 12:44:59
Zawiadomienie o sesji 2017-02-16 15:13:22
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-02-16 15:11:38
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2017-02-16 15:09:45
Ogłoszenie - uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. "Sfinansowanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. urządzenie miejsca rekreacyjnego w Lubinie, z elementami infrastruktury edukacyjnej i przyrodo poznawczej" zamieszczam ofertę Stowarzyszenia obywatelskiego KLIF 2017-02-16 09:07:24
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. 2017-02-07 15:16:54
Wynik naboru na wolne stanowisko ds. administracyjnych w Referacie Spraw Obywatelskich i Społecznych 2017-01-25 11:37:25
Ogłoszenie o zamieszczeniu oferty Fundacji na realizacje zadania publicznego - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt. "Wdrożenie świadomości patriotycznych postaw i historii wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizację spotkań autorskich" 2017-01-24 15:08:52
Wynik otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2017-01-24 15:06:51
Zarządzenie nr 223/SEK/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia w roku 2016 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Międzyzdroje. 2017-01-18 16:07:19
Wynik otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 2017-01-18 15:24:36
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora". 2017-01-16 13:49:00
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze promocji i organizacji wolontariatu, na sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu. 2017-01-16 13:48:20
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób starszych w wieku emerytalnym na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej , kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia. 2017-01-16 13:47:35
Zarządzenie Nr 9//SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, 2017-01-11 16:43:38
Zarządzenie nr 10/SEK/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2017-01-11 16:42:56
Zarządzenie nr 5/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych w Referacie Spraw Obywatelskich i Społecznych w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2017-01-05 13:52:21
Nabór na wolne stanowisko ds. administracyjnych w Referacie Spraw Obywatelskich i Społecznych 2017-01-05 13:49:08
Wynik konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku pn.: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do OREW w Ostromicach" 2016-12-29 14:58:15
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach, które zamieszkują na terenie gminy Międzyzdroje. 2016-12-29 14:57:41
Zarządzenie nr 227/SOS/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy Międzyzdroje 2016-12-29 14:50:33
Zarządzenie nr 225/SEK/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2016-12-28 09:24:01
Zarządzenie nr 224/SEK/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2016-12-28 09:23:15
Otwarty konkursy ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje. 2016-12-21 15:07:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób starszych w wieku emerytalnym na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej , kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia. 2016-12-21 15:04:12
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora". 2016-12-21 14:57:32
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze promocji i organizacji wolontariatu, na sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu. 2016-12-21 14:53:31
Zarządzenie Nr 217/SOS/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania dokumentów elektronicznych wysyłanych za pomocą platformy ePUAP. 2016-12-21 14:43:30
Zarządzenie Nr 215/SEK/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2016-12-21 14:39:50
Zarządzenie nr 214/SEK/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 147/SEK/2013 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2016-12-21 14:35:31
Protokół nr 35 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 26 września 2016 r. 2016-12-08 13:10:31
Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 16 listopada 2016 r. 2016-12-08 13:09:50
Protokół Nr 31 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 27 września 2016 r. 2016-12-08 13:08:19
Protokół nr 24 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 listopada 2016 r. 2016-12-08 13:07:37
Zarządzenie nr 194/SEK/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w używaniu przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, będących na stanie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2016-12-08 11:32:55
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach, które zamieszkują na terenie gminy Międzyzdroje. 2016-12-06 08:52:45
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku pn.: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do OREW w Ostromicach" 2016-12-06 08:48:45
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-12-01 15:12:42
Zawiadomienie o sesji 2016-12-01 14:30:42
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-11-24 13:21:15
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-11-24 13:19:00
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-11-24 13:17:10
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-11-24 13:13:54
Odpowiedź na petycje Mieszkańców Gminy Międzyzdroje dotycząca Szkoły w Wapnicy opracowania Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Międzyzdroje 2016-11-23 11:55:14
Zarządzenie nr 195/SEK/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji do spisania i przejęcia przedmiotów przekazanych przez wdowę po Bronisławie Chmielowskim - Reginę Chmielowską 2016-11-22 13:23:28
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-11-22 08:33:58
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-11-16 12:36:38
Protokół nr 22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 września 2016 r. 2016-11-14 12:57:33
Protokół nr 20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 maja 2016 r. 2016-11-14 12:56:22
Korekta oferty na realizację zadania publicznego zakresie; w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym tj. dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo- turystycznej, a także propagowanie aktywnego stylu życia na terenie Gminy Międzyzdroje 2016-11-02 15:24:51
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 2016-10-28 09:52:13
Protokół z sesji nr XXV_VII 2016-10-27 13:58:58
Protokół w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017". 2016-10-26 16:58:28
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-10-24 13:02:29
Zarządzenie Nr 181/SEK/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 października 2016 r.w sprawie warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 2016-10-19 13:19:33
Zarządzenie Nr 181/SEK/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 października 2016 r.w sprawie warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 2016-10-19 13:18:08
Zarządzenie Nr 180/SEK/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych przekazanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, będących na stanie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2016-10-19 11:43:13
Zarządzenie nr 172/SOS/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 października 2016 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu na składanie wniosków o przyznanie stypendium sportowego na 2017 r. 2016-10-07 13:40:52
Protokół nr 34 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 21 września 2016 r. 2016-10-07 11:45:12
Protokół nr 32 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 15 czerwca 2016 r. 2016-10-07 11:43:51
Protokół nr 31 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 19 maja 2016 r. 2016-10-07 11:43:04
Protokół Nr 30 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 23 sierpnia 2016 r. 2016-10-07 11:41:24
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 1 września 2016 roku 2016-10-07 11:40:18
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa 2016-10-05 15:15:16
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko Starszy Informatyk w Referacie Spraw Obywatelskich i Społecznych 2016-10-04 14:30:53
Zarządzenie Nr 167/SEK/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 września 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert 2016-09-29 10:33:52
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017". 2016-09-29 10:31:19
Wynik konkursu ofert na realizację zadania publicznego zakresie; w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym tj. dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo- turystycznej, a także propagowanie aktywnego stylu życia na terenie Gminy Międzyzdroje 2016-09-29 10:26:59
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-09-23 11:12:46
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-09-23 11:11:04
Wyniku otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego i lekkiej atletyki 2016-09-19 12:52:45
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-09-16 10:49:17
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-09-14 16:26:01
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 9 czerwca 2016 roku 2016-09-12 14:06:08
Ogłoszenie oferty Stowarzyszenia obywatelskiego KLIF, z siedzibą w Lubinie ul. Główna 32 na Sfinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Międzyzdroje pn. "Sfinansowanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa z przeznaczeniem na urządzenie miejsca rekreacyjnego w Lubinie, z elementami infrastruktury edukacyjnej i przyrodo poznawczej" 2016-09-09 10:45:56
Zarządzenie Nr 158/SEK/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 września 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2016-09-09 10:44:22
Zarządzenie Nr 156/SOS/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 2 września 2016r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Starszego Informatyka w Referacie Spraw Obywatelskich i Społecznych w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2016-09-06 10:34:44
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko Starszy Informatyk w Referacie Spraw Obywatelskich i Społecznych 2016-09-02 10:54:52
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym tj. dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo- turystycznej, a także propagowanie aktywnego stylu życia na terenie Gminy Międzyzdroje. 2016-09-01 09:38:36
Zarządzenie nr 154/SOS/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy, Gimnazjum nr 1 w Międzyzdrojach oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach 2016-08-30 13:03:28
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-08-29 14:58:44
Zarządzenie Nr 153/SOS/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa w referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2016-08-29 14:53:30
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. drogownictwa 2016-08-29 14:51:21
Biuro ds. Społecznych i Kultury Fizycznej w Referacie Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, uprzejmie informuje, że przystępuje do prac nad przygotowaniem projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" oraz planu rzeczowo- finansowego do projektu budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2017 - na zadania własne gminy realizowane prz 2016-08-24 11:14:15
Protokół Nr 26 z posiedzenia Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w dniu 20 kwietnia 2016 r. 2016-07-26 13:49:22
Protokół z sesji nr XXII_VII 2016-07-26 13:47:53
Wynik konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: dofinansowania zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora" na terenie Gminy Międzyzdroje 2016-07-06 10:55:22
Zarządzenie Nr 122/SEK/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2016-07-04 13:22:45
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2016-06-30 15:18:54
Zarządzenie Nr 119/SOS/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-28 15:11:20
Zarządzenie Nr 118/SOS/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-28 15:11:00
Zarządzenie Nr 117/SOS/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-06-28 15:10:33
Zarządzenie Nr 113/SOS/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika ds. działalności gospodarczej do podpisywania dokumentów z zakresu działalności gospodraczej 2016-06-27 12:18:26
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2016-06-17 13:20:57
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: dofinansowania zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora" na terenie Gminy Międzyzdroje 2016-06-10 10:09:38
Zawiadomienie o sesji 2016-06-02 13:33:43
Zarządzenie Nr 34/SOS/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach na rok szkolny 2016/2017 2016-05-25 10:53:29
Protokół nr 28 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 15 kwietnia 2016 r. 2016-05-17 14:11:32
Protokół nr 19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 maja 2016 r. 2016-05-17 14:08:45