Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: Referat Budżetu i Finansów


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 7/FIN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-01-14 15:08:44
Uchwała nr II.4.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Międzyzdroje 2021-01-11 12:49:42
Uchwałą nr II.3.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIANALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Międzyzdroje na 2021 rok 2021-01-11 12:48:23
ZARZĄDZENIE NR 315/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 291/Fin/2020 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 grudnia 2020 r.w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2021-01-07 13:43:20
ZARZĄDZENIE NR 2/FIN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2021 rok 2021-01-07 13:41:57
ZARZĄDZENIE NR 318/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r. 2021-01-07 10:48:59
ZARZĄDZENIE NR 295/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-12-29 15:14:59
ZARZĄDZENIE NR 296/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-12-29 15:14:26
ZARZĄDZENIE NR 211/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pt. "Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin i Uznam" 2020-12-17 15:08:11
ZARZĄDZENIE NR 261/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-12-17 15:06:31
ZARZĄDZENIE NR 270/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pt. "POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA." 2020-12-17 15:05:36
ZARZĄDZENIE NR 180/FIN /2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia 138/FIN/2017 z dnia 1 września 2017 r . w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Międzyzdroje i jej jednostkach organizacyjnych 2020-12-16 13:34:37
ZARZĄDZENIE NR 189/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pt. "Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy w obszarze wsparcia w warunkach pandemii COVID-19." 2020-12-16 13:33:42
ZARZĄDZENIE NR 195/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 158/FIN/2020 z dnia 17 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia instrukcji poboru i rozliczenia przez inkasentów opłaty miejscowej oraz ustalenia i wypłacania wynagrodzenia za inkaso 2020-12-16 13:32:47
ZARZĄDZENIE NR 205/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 127/FIN/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób do Zespołu MDR i osób odpowiedzialnych za raportowanie schematów podatkowych w Gminie Międzyzdroje 2020-12-16 13:31:53
ZARZĄDZENIE NR 224/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Międzyzdroje i jej jednostkach organizacyjnych 2020-12-16 13:30:56
ZARZĄDZENIE NR 225/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 127/FIN/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób do Zespołu MDR i osób odpowiedzialnych za raportowanie schematów podatkowych w Gminie Międzyzdroje 2020-12-16 13:29:17
ZARZĄDZENIE NR 289/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-12-16 13:27:40
ZARZĄDZENIE NR 290/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-12-16 13:26:28
ZARZĄDZENIE NR 291/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2020-12-16 13:25:58
ZARZĄDZENIE NR 269/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-11-20 11:26:27
ZARZĄDZENIE NR 271/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-11-20 10:46:59
ZARZĄDZENIE NR 263/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-11-12 11:27:50
ZARZĄDZENIE NR 266/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-11-12 11:09:07
ZARZĄDZENIE NR 265/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-11-12 11:08:35
ZARZĄDZENIE NR 264/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-11-12 11:07:41
ZARZĄDZENIE NR 256/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-11-03 08:32:47
ZARZĄDZENIE NR 252/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-11-03 08:30:07
ZARZĄDZENIE NR 239/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-11-03 08:25:01
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.09.2020 r. 2020-10-30 09:23:14
ZARZĄDZENIE NR 236/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-10-26 15:50:36
ZARZĄDZENIE NR 222/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-10-26 15:49:42
ZARZĄDZENIE NR 221/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-10-26 15:49:19
ZARZĄDZENIE NR 214/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-10-26 15:48:52
ZARZĄDZENIE NR 213/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r. 2020-10-21 11:59:54
ZARZĄDZENIE NR 206/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-10-12 12:01:38
ZARZĄDZENIE NR 132/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-10-08 12:29:11
ZARZĄDZENIE NR 122/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji pt. ?Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 2020-10-05 11:03:16
ZARZĄDZENIE NR 123/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji pt. ?Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjno-sprawnościowe przy ul. Gryfa Pomorskiego róg ul. Spokojnej, w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego i okolic? 2020-10-05 11:02:50
ZARZĄDZENIE NR 209/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-10-05 08:34:11
ZARZĄDZENIE NR 57/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji pt. ?Wymień piec ? bądź EKO w Międzyzdrojach w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego? 2020-10-05 08:33:39
ZARZĄDZENIE NR 85/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji pt. ?Zdalna Szkoła ? wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego? 2020-10-05 08:33:11
ZARZĄDZENIE NR 48/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-10-05 08:32:45
ZARZĄDZENIE NR 58/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji pt. "Wymień piec - termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach - w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego" 2020-10-05 08:32:15
ZARZĄDZENIE NR 198/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r. 2020-09-29 12:22:21
ZARZĄDZENIE NR 187/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-09-08 15:31:29
ZARZĄDZENIE NR 184/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-09-08 15:31:01
ZARZĄDZENIE NR 172/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-08-25 15:10:25
ZARZĄDZENIE NR 173/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-08-25 15:09:54
ZARZĄDZENIE NR 171/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r. 2020-08-13 14:38:39
Zarządzenie Nr 170/FIN/2020 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 05.08.2020 r. w sprawie  zmiany w budżecie gminy na  2020 r. 2020-08-13 12:41:15
ZARZĄDZENIE NR 158/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji poboru i rozliczania przez inkasentów opłaty miejscowej oraz ustalenia i wypłacania wynagrodzenia za inkaso 2020-08-03 14:11:14
ZARZĄDZENIE NR 164/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-08-03 14:10:36
ZARZĄDZENIE NR 161/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-07-27 14:20:48
ZARZĄDZENIE NR 157/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-07-27 14:20:21
ZARZĄDZENIE NR 153/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-07-27 14:19:53
ZARZĄDZENIE NR 160/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury ? Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach 2020-07-21 14:29:20
ZARZĄDZENIE NR 159/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 2020-07-21 14:28:15
ZARZĄDZENIE NR 151/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-07-16 12:16:12
ZARZĄDZENIE NR 149/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-07-16 12:12:11
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2019 r. 2020-07-10 10:46:48
ZARZĄDZENIE NR 145/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-07-10 10:45:18
ZARZĄDZENIE NR 146/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-07-10 10:44:47
ZARZĄDZENIE NR 144/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-07-06 12:52:36
ZARZĄDZENIE NR 140/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-07-06 12:52:09
ZARZĄDZENIE NR 134/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-06-30 12:56:56
ZARZĄDZENIE NR 130/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2020-06-25 11:46:20
ZARZĄDZENIE NR 131/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia 2020-06-25 11:45:47
Informacja dla kwaterodawców świadczących usługi hotelarskie 2020-06-18 15:28:43
ZARZĄDZENIE NR 112/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-06-04 10:08:57
ZARZĄDZENIE NR 111/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-06-04 10:08:26
ZARZĄDZENIE NR 105/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2020 r. 2020-06-02 11:54:54
Roczna informacja Burmistrza Międzyzdrojów o sprawach finansowych za rok 2019 2020-06-01 09:21:31
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.03.2020 r. 2020-05-28 10:34:02
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku 2020-05-26 10:21:25
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2019 roku 2020-05-26 10:21:01
ZARZĄDZENIE NR 101/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 2020-05-26 07:56:31
ZARZĄDZENIE NR 96/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-05-13 08:56:16
ZARZĄDZENIE NR 83/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-05-05 13:39:39
ZARZĄDZENIE NR 79/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-05-05 13:37:48
ZARZĄDZENIE NR 84/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-05-05 13:32:54
ZARZĄDZENIE NR 77/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-04-20 14:41:44
ZARZĄDZENIE NR 74/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-04-20 14:41:14
ZARZĄDZENIE NR 71/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-04-08 09:37:42
ZARZĄDZENIE NR 70/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-04-08 09:31:40
SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za 2019 rok 2020-04-02 16:51:01
ZARZĄDZENIE NR 63/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2020 r. 2020-03-31 11:29:28
ZARZĄDZENIE NR 59/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-03-13 10:36:42
ZARZĄDZENIE NR 52/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-03-13 10:34:12
ZARZĄDZENIE NR 45/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-03-03 09:21:29
ZARZĄDZENIE NR 43/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-03-03 09:20:40
ZARZĄDZENIE NR 42/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji pt. ?Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach? 2020-03-03 09:19:27
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2019 r. 2020-02-28 09:44:55
ZARZĄDZENIE NR 35/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-02-20 13:13:21
DZ. URZ.WOJ. 2019.6002 Ogłoszony: 26 listopada 2019 r. UCHWAŁA NR XV/154/19 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej 2020-02-11 15:24:38
ZARZĄDZENIE NR 28/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-02-11 11:07:05
Zarządzenie Nr 26/FIN/2020 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-02-03 09:38:37
ZARZĄDZENIE NR 24/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-02-03 09:37:50
UCHWAŁA NR XXXII.97.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje 2020-01-28 08:31:55
UCHWAŁA NR XXXII.96.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2020 r. 2020-01-28 08:31:36
ZARZĄDZENIE NR 11/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-01-27 10:25:30
ZARZĄDZENIE NR 7/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2020 rok 2020-01-14 14:54:50
Odpowiedź na petycję w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu 2020-01-14 07:43:08
Zarządzenie Nr 251/FIN/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 .12. 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 r. 2020-01-09 12:57:31
ZARZĄDZENIE NR 246/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2020-01-09 12:53:38
ZARZĄDZENIE NR 234/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-01-09 12:52:46
DZ. URZ. WOJ. 2019.6001 Ogłoszony: 26.11.2019 Uchwała Nr XV/153/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2020-01-08 12:33:12
DZ. URZ. WOJ. 2019.5998 Ogłoszony: 26.11.2019 Uchwała Nr XV/152/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2020-01-08 12:31:18
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 2020-01-08 12:28:33
ZARZĄDZENIE NR 242/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-12-20 13:51:23
ZARZĄDZENIE NR 239/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-12-16 07:27:45
ZARZĄDZENIE NR 238/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-12-16 07:27:19
ZARZĄDZENIE NR 237/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. 2019-12-16 07:26:50
ZARZĄDZENIE NR 231A/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątkowych Gminy Międzyzdroje (likwidacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia, materiałów o niskiej wartości podlegającemu ewidencji ilościowej oraz druków ścisłego zarachowania). 2019-12-05 10:33:01
ZARZĄDZENIE NR 231/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-12-03 07:56:03
ZARZĄDZENIE NR 227/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-11-28 13:29:30
ZARZĄDZENIE NR 228/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów 2019-11-22 13:56:02
ZARZĄDZENIE NR 226/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-11-22 13:53:57
ZARZĄDZENIE NR 223/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-11-22 13:52:39
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 2019-11-14 12:18:01
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 2019-11-14 12:13:01
ZARZĄDZENIE NR 218/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-11-08 13:47:38
ZARZĄDZENIE NR 217/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-11-08 13:47:13
ZARZĄDZENIE NR 212/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-11-04 09:09:29
ZARZĄDZENIE NR 211/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-11-04 09:08:36
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.09.2019 r. 2019-10-31 12:36:55
ZARZĄDZENIE NR 203/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-10-23 08:06:13
ZARZĄDZENIE NR 205/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-10-23 08:05:00
ZARZĄDZENIE NR 200/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-10-18 08:23:52
ZARZĄDZENIE NR 199/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 października 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania upomnień z tytułu podatków i opłat i wezwań do zapłaty z tytułu należności cywilnoprawnych oraz w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Budżetu i Finansów do podpisywania indywidulanych decyzji w zakresie administracji publicznej. 2019-10-10 14:15:32
ZARZĄDZENIE NR 197/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-10-10 14:09:38
ZARZĄDZENIE NR 188/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-10-03 07:20:26
ZARZĄDZENIE NR 196/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmianybudżetu gminy na 2019 2019-10-01 13:49:50
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.07.2019 r. 2019-09-12 12:26:06
ZARZĄDZENIE NR 181/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-09-11 08:50:45
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzyzdroje za I półrocze 2019 rok 2019-09-04 15:00:44
ZARZĄDZENIE NR 179/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-09-03 11:14:48
ZARZĄDZENIE NR 174/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-09-03 11:12:03
ZARZĄDZENIE NR 173/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-08-29 12:44:15
ZARZĄDZENIE NR 170/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-08-22 14:31:31
ZARZĄDZENIE NR 169/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-08-22 14:31:07
ZARZĄDZENIE NR 165/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-08-08 16:01:12
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.06.2019 r. 2019-07-31 09:03:57
ZARZĄDZENIE NR 158/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-07-18 15:40:32
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzyzdroje na dzień 31.12.2017r. 2019-07-18 15:30:04
ZARZĄDZENIE NR 155/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania upomnień z tytułu podatków i opłat oraz wezwań do zapłaty z tytułu należności cywilnoprawnych 2019-07-16 08:58:57
ZARZĄDZENIE NR 154/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania upomnień z tytułu podatków i opłat oraz wezwań do zapłaty z tytułu należności cywilnoprawnych 2019-07-16 08:58:00
ZARZĄDZENIE NR 153/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania upomnień na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2019-07-16 08:57:23
ZARZĄDZENIE NR 151/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-07-16 08:54:22
ZARZĄDZENIE NR 148/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 04 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2019-07-16 08:52:55
ZARZĄDZENIE NR 147/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji w ramach projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Okrągłej w miejscowości Wapnica" nr RPZP.03.05.00-32-C006/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 03. 2019-07-16 08:52:10
Informacja w sprawie obowiązywania nowych informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od 01 lipca 2019 r. 2019-07-04 08:44:57
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników 2019-07-04 08:40:43
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 2019-07-04 08:40:33
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 2019-07-04 08:40:24
IR-1 Informacja o gruntach 2019-07-04 08:40:14
ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 2019-07-04 08:40:03
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 2019-07-04 08:39:53
DR-1 Deklaracja na podatek rolny 2019-07-04 08:39:38
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników 2019-07-04 08:39:02
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 2019-07-04 08:38:53
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 2019-07-04 08:38:42
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 2019-07-04 08:38:22
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 2019-07-04 08:37:51
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 2019-07-04 08:37:38
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości 2019-07-04 08:37:20
ZARZĄDZENIE NR 142/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-07-03 13:12:43
ZARZĄDZENIE NR 141/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-07-03 13:12:22
ZARZĄDZENIE NR 139/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 2019-07-03 13:11:50
ZARZĄDZENIE NR 138/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach 2019-07-03 13:11:21
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.05.2019 r. 2019-06-27 09:51:57
ZARZĄDZENIE NR 131/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-06-21 14:43:22
ZARZĄDZENIE NR 134/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-06-21 14:39:19
Plan oraz wykonanie dochodów do dnia 30.04.2019 r. 2019-06-17 13:05:37
Plan oraz wykonanie wydatków do dnia 30.04.2019 r. 2019-06-17 13:03:27
ZARZĄDZENIE NR 127/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-06-12 07:48:51
ZARZĄDZENIE NR 120/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-06-03 14:27:44
Roczna informacja Burmistrza Międzyzdrojów o sprawach finansowych za rok 2018 2019-05-28 08:26:21
ZARZĄDZENIE NR 115/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-05-24 09:14:52
ZARZĄDZENIE NR 110/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-05-24 09:10:16
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2019-05-10 11:43:07
ZARZĄDZENIE NR 97/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-05-09 16:24:42
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.03.2019 r. 2019-04-26 08:44:36
ZARZĄDZENIE NR 82/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-04-17 15:18:45
ZARZĄDZENIE NR 79/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-04-17 14:38:35
ZARZĄDZENIE NR 74/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-04-15 15:26:58
ZARZĄDZENIE NR 72/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-04-05 13:52:54
ZARZĄDZENIE NR 58/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-04-03 09:04:47
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzyzdroje na dzień 31.12.2018r. 2019-04-03 09:02:41
SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za 2018 rok 2019-04-03 09:00:38
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2018 r. - korekta 2019-03-28 10:32:21
ZARZĄDZENIE NR 45/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-03-07 15:48:34
ZARZĄDZENIE NR 40/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-02-28 12:03:09
ZARZĄDZENIE NR 39/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-02-28 11:59:04
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2018 r. 2019-02-27 12:53:39
ZARZĄDZENIE NR 198/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie Nr 00157-6523.2-SW1610239/18 na operację pt. ?Organizacja "VI Pikniku Rodzinnego"-Śledź po Międzyzdrojsku? w ramach Programu Operacyjnego ?Rybactwo i Morze?. 2019-02-20 15:17:36
ZARZĄDZENIE NR 19/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-02-05 15:18:21
ZARZĄDZENIE NR 17/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-02-01 13:09:57
ZARZĄDZENIE NR 16/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-01-23 16:26:58
ZARZĄDZENIE NR 13/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-01-23 16:23:19
ZARZĄDZENIE NR 8/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2019 rok 2019-01-10 14:13:33
ZARZĄDZENIE NR 199/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2019-01-10 14:09:14
ZARZĄDZENIE NR 3/FIN/19 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2019-01-07 14:31:38
ZARZĄDZENIE NR 195/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2019-01-03 15:03:48
ZARZĄDZENIE NR 193/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Międzyzdroje" 2019-01-03 15:02:16
ZARZĄDZENIE NR 192/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydania instrukcji ewidencji należności i windykacji opłaty dodatkowej za parkowanie oraz ustalenia procedury ewidencji należności i windykacji należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych 2019-01-03 15:00:11
ZARZĄDZENIE NR 174/FIN/18 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Międzyzdroje 2019-01-03 14:56:43
ZN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI, INFORMACJI 2018-12-31 13:05:53
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 2018-12-31 13:05:29
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2018-12-31 13:05:16
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2018-12-31 13:04:52
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2018-12-31 13:04:04
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 2018-12-31 13:03:29
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 2018-12-31 13:02:47
Uchwała Nr XXV/235/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2018-12-31 12:59:54
2019 r. 2018-12-31 12:58:51
ZARZĄDZENIE NR 186/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-12-13 10:26:29
ZARZĄDZENIE NR 185/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-12-13 10:25:39
ZARZĄDZENIE NR 175/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-12-06 15:40:02
ZARZĄDZENIE NR 172/FIN/18 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2018-11-30 13:36:17
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. 2018-11-28 11:20:59
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. 2018-11-28 11:20:29
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. 2018-11-28 11:20:10
ZARZĄDZENIE NR 166/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-11-28 11:14:58
ZARZĄDZENIE NR 167/FIN/18 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2018-11-22 13:35:20
ZARZĄDZENIE NR 163/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-11-19 14:39:01
ZARZĄDZENIE NR 162/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-11-19 14:38:33
ZARZĄDZENIE NR 164/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2018-11-16 13:25:21
ZARZĄDZENIE NR 165/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Międzyzdroje i jej jednostkach organizacyjnych za pomocą mechanizmu podzielonej płatności 2018-11-16 13:24:46
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 2018-11-15 11:13:35
Uzasadnienie do budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019 2018-11-15 11:10:45
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok 2018-11-15 11:02:18
ZARZĄDZENIE NR 160/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-11-14 12:15:31
ZARZĄDZENIE NR 157/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-11-14 12:14:57
ZARZĄDZENIE NR 156/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-11-05 10:37:30
ZARZĄDZENIE NR 154/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-11-05 10:34:55
ZARZĄDZENIE NR 152/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-11-05 10:33:10
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.09.2018 r. 2018-10-26 13:46:57
ZARZĄDZENIE NR 148/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-10-24 13:58:09
ZARZĄDZENIE NR 145/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-10-24 13:57:36
ZARZĄDZENIE NR 144/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 października 2018 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-10-24 13:57:01
ZARZĄDZENIE NR 143/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-10-17 12:44:20
ZARZĄDZENIE NR 142/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-10-17 12:43:51
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. 2018-10-08 13:25:23
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr VI/57/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje. 2018-10-08 13:25:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr LV/567/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze. 2018-10-08 13:24:16
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. 2018-10-08 13:23:34
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. 2018-10-08 13:22:38
ZARZĄDZENIE NR 136/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-10-04 08:07:22
ZARZĄDZENIE NR 135/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-10-04 08:06:46
ZARZĄDZENIE NR 133/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-10-04 08:06:04
ZARZĄDZENIE NR 130/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-09-20 15:15:27
Zarządzenie nr 126/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-09-12 12:31:25
Zarządzenie nr 120/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-08-29 09:17:42
Zarządzenie nr 118/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-08-22 11:17:43
Zarządzenie nr 116/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-08-16 08:43:29
Zarządzenie nr 114/FIN?2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-08-16 08:42:41
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.06.2018 r. 2018-07-18 16:56:14
ZARZĄDZENIE NR 108/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 lipca 2018 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-07-18 12:06:50
Zarządzenie Nr 104/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 lipca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-07-11 15:32:07
ZARZĄDZENIE NR 102/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-07-11 15:31:33
ZARZĄDZENIE NR 98/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-07-05 13:45:48
Zarządzenie Nr 97/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 czerwca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-07-05 13:45:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018 2018-06-21 15:01:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 2018-06-21 15:01:03
ZARZĄDZENIE NR 92/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 czerwca 2018 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach 2018-06-21 13:44:06
ZARZĄDZENIE NR 91/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 czerwca 2018 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 2018-06-21 13:43:22
ZARZĄDZENIE NR 90/FIN/2018 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-06-19 09:04:21
Zarządzenie Nr 86/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 czerwca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-06-14 12:11:06
Zarządzenie Nr 85/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 7 czerwca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-06-14 12:10:24
Roczna informacja Referatu Budżetu i Finansów o sprawach finansowych za rok 2017 2018-05-25 11:50:59
Zarządzenie Nr 78/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 maja 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-05-24 14:30:41
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. 2018-05-24 14:27:39
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. 2018-05-24 14:27:17
Zarządzenie nr 67/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-05-08 11:24:22
Zarządzenie nr 66/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-05-08 11:23:33
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.03.2018 r. 2018-04-27 11:28:22
Zarządzenie nr 62/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-04-27 10:32:41
Zarządzenie nr 61/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-04-24 09:15:49
Zarządzenie nr 55/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-04-09 13:44:12
Zarządzenie nr 50/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-04-09 13:37:43
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok 2018-04-04 08:58:07
Zarządzenie nr 45/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-03-26 10:47:57
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2018-03-09 12:37:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. 2018-03-09 12:36:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. 2018-03-09 12:36:05
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. 2018-03-09 12:35:35
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/489/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. 2018-03-09 12:34:09
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/404/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. 2018-03-09 12:33:40
Zarządzenie nr 32/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-03-06 14:18:42
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2017 r. 2018-02-27 15:08:51
Zmiana interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego 2018-02-21 14:26:10
Zarządzenie nr 26/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-02-14 15:48:23
Zarządzenie nr 20/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 2018-02-08 13:06:19
Zarządzenie Nr 214/Fin/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2018-01-30 12:45:37
Zarządzenie Nr 213/Fin/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji w ramach projektu pn. ?Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały - zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach" Nr RPZP.04.09.00-32-4007/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacy 2018-01-30 12:44:19
Zarządzenie Nr 149/Fin/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr l/Fin/2011 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2018-01-30 12:43:08
Zarządzenie Nr 212/Fin/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/FIN/2013 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie gminne 2018-01-26 13:37:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. 2018-01-18 15:08:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. 2018-01-18 15:07:37
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu na rok 2018. 2018-01-18 15:07:10
Zarządzenie nr 13/FIN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-01-18 15:05:07
Zarządzenie Nr 5/Fin/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2018-01-05 10:50:25
Zarządzenie nr 211/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2018-01-05 10:44:49
Zarządzenie nr 207/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-12-22 10:21:43
Zarządzenie nr 203/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-12-20 08:20:48
Zarządzenie nr 193/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-12-11 13:08:28
Zarządzenie nr 196/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-12-11 13:05:51
Zarządzenie nr 185/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-11-29 16:05:00
Zarządzenie nr 183/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-11-29 16:04:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035 2017-11-16 14:01:16
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok 2017-11-16 13:59:54
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 2017-11-16 13:58:23
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035a lata 2017 - 2035 2017-11-13 08:25:17
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2017-11-13 08:23:28
Zarządzenie nr 172/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-10-31 13:08:43
Zarządzenie nr 171/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-10-31 13:08:07
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.09.2017 r. 2017-10-26 09:01:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035 2017-10-24 14:19:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje 2017-10-24 14:18:35
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017 2017-10-24 14:18:00
Zarządzenie nr 167/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-10-17 15:19:18
Zarządzenie nr 166/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-10-17 15:18:39
Zarządzenie nr 162/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-10-17 15:15:49
Zarządzenie nr 155/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-10-10 10:54:12
Zarządzenie nr 154/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-10-10 10:53:17
Zarządzenie nr 151/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-10-02 11:56:48
Zarządzenie nr 150/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-10-02 11:55:47
Zarządzenie nr 147/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-09-28 13:38:59
Zarządzenie Nr 140/Fin/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 01 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o przyznaniu pomocy Nr 00114-6935-UM1610231/17 na operację pt. "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej rekreacyjnej pn. budowa siłowni plenerowych w Międzyzdrojach i Wapnicy wraz z małą architekturą parkową" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji 2017-09-28 13:37:21
Zarządzenie NR 139/FIN/17 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 01 września 2017 roku w sprawie utraty mocy zarządzenia Burmistrza Międzyzdrojów 2017-09-28 13:36:28
Zarządzenie nr 138/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 01 września 2017r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Międzyzdroje i jej jednostkach organizacyjnych 2017-09-28 13:34:02
Zarządzenie nr 137/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 01 września 2017 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Międzyzdroje i jej jednostkach organizacyjnych 2017-09-28 13:32:46
Zarządzenie nr 142/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-09-22 12:04:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035 2017-09-22 11:37:57
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje 2017-09-22 11:36:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017 2017-09-22 11:35:01
Zarządzenie nr 129/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-09-14 15:02:04
Zarządzenie nr 136/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-09-13 13:05:01
Zarządzenie nr 135/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-09-13 13:04:16
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku 2017-08-30 13:45:57
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności Gminy Międzyzdroje i jej jednostek mający charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 2017-08-17 14:29:26
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035 2017-08-17 14:19:59
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2017 2017-08-17 14:13:00
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017 2017-08-17 14:06:32
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2017-08-17 14:03:15
Zarządzenie nr 125/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-08-11 10:32:26
Zarządzenie nr 124/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 sieprnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-08-11 10:31:46
Zarządzenie nr 123/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-08-03 10:23:28
Zarządzenie nr 118/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-07-20 12:14:14
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.06.2017 r. 2017-07-20 12:10:12
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko urzędnicze: Stanowisko: Podinspektor ds. księgowości podatkowej - ponowne 2017-07-17 14:26:43
Zarządzenie nr 117/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-07-14 11:23:19
Zarządzenie nr 116/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-07-14 11:14:37
Zarządzenie nr 113/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-07-06 13:41:53
Zarządzenie nr 107/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-06-27 15:21:42
Zarządzenie nr 102/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-06-23 11:36:58
Zarządzenie Nr 61/Fin/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji w ramach projektu pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" nr POIS.02.05.00-00-0063/16 w ramach działania 2.5 - oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2017-06-14 16:03:53
Zarządzenie nr 100/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-06-14 16:02:40
Zarządzenie Nr 104/Fin/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach 2017-06-14 16:01:35
Zarządzenie Nr 103/Fin/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 2017-06-14 15:58:42
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko urzędnicze: Stanowisko: Podinspektor ds. księgowości podatkowej 2017-06-06 13:46:34
Zarządzenie nr 95/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-06-06 13:15:12
Zarządzenie nr 86/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-05-29 15:08:24
Roczna informacja Referatu Budżetu i Finansów o sprawach finansowych za rok 2016 2017-05-24 09:55:39
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035. 2017-05-19 08:26:16
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-05-19 08:25:26
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2017 rok 2017-05-19 08:24:58
Zarządzenie nr 80/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-05-17 15:46:59
Zarządzenie nr 73/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-05-02 15:30:08
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.03.2017 r. 2017-04-26 15:15:50
Zarządzenie nr 68/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-04-25 07:48:03
Zarządzenie nr 59/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-04-05 15:34:13
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzyzdroje na dzień 31.12.2016r. 2017-03-31 11:02:30
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok 2017-03-31 10:57:48
Zarządzenie nr 54/SOS/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17, Pani Iwonie Banachowicz 2017-03-24 13:58:11
Zarządzenie nr 52/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-03-24 13:57:20
Zarządzenie nr 51/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-03-24 13:56:40
Zarządzenie nr 48/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 231/FIN/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Międzyzdroje i jej jednostkach organizacyjnych 2017-03-24 13:55:57
Zarządzenie nr 47/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 229/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Międzyzdroje i jej jednostkach organizacyjnych 2017-03-24 13:55:09
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035. 2017-03-24 13:27:15
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-03-24 13:26:13
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2017 rok 2017-03-24 13:25:22
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2016 r. - korekta 2017-03-21 14:54:53
Zarządzenie nr 36/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-02-28 11:09:00
Zarządzenie nr 31/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-02-28 11:08:25
Zarządzenie nr 26/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-02-23 15:05:01
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2016 r. 2017-02-22 14:06:29
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017 - 2035 2017-02-17 12:35:22
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2017-02-17 12:34:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017. 2017-02-17 12:33:50
Zarządzenie nr 23/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-02-03 11:29:55
Zarządzenie nr 24/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. 2017-02-03 11:28:50
Zarządzenie nr 19/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 229/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Międzyzdroje i jej jednostkach organizacyjnych 2017-02-01 15:12:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016 - 2035 2017-01-23 14:00:04
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2017-01-23 13:59:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017. 2017-01-23 13:57:55
Zarządzenie Nr 234/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2017-01-11 15:45:10
Zarządzenie Nr 2/FIN/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2017 rok 2017-01-04 16:27:53
Zarządzenie Nr 226/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2017-01-04 16:25:07
Zarządzenie Nr 231/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Międzyzdroje i jej jednostkach organizacyjnych 2017-01-04 16:24:15
Zarządzenie Nr 232/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/FIN/2011 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2017-01-04 16:18:53
Zarządzenie Nr 230/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przygotowania oraz wysyłania zbiorczej ewidencji zakupu i sprzedaży towarów i usług w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego w Gminie Międzyzdroje 2017-01-04 16:17:27
Zarządzenie Nr 229/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Międzyzdroje 2017-01-04 16:16:40
Zarządzenie Nr 228/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/FIN/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2017-01-04 16:15:11
Zarządzenie Nr 219/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-12-28 09:21:44
Zarządzenie Nr 216/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-12-21 14:41:12
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017 - 2035 2016-12-08 11:29:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok 2016-12-08 11:28:30
Zarządzenie Nr 203/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-12-06 13:14:51
Zarządzenie Nr 202/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-12-06 13:14:01
Zarządzenie Nr 200/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-12-06 13:13:19
Zarządzenie Nr 197/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-12-06 13:11:06
Zarządzenie Nr 191/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-11-16 14:34:54
Zarządzenie Nr 190/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-11-16 14:34:24
Zarządzenie Nr 188/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-11-16 14:33:43
Zarządzenie Nr 187/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-11-16 14:32:04
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017 - 2035 2016-11-09 13:01:13
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok 2016-11-09 12:58:31
Zarządzenie Nr 159/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 września 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/FIN/2011 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2016-11-04 12:19:48
Zarządzenie Nr 185/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-11-03 13:56:29
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2016-10-28 09:44:17
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 20141 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035. 2016-10-28 09:43:00
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok. 2016-10-28 09:42:26
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016. 2016-10-28 09:41:58
Zarządzenie Nr 183/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-10-27 15:03:44
Zarządzenie Nr 182/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-10-25 12:15:06
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.09.2016 r. 2016-10-24 13:00:06
Zarządzenie Nr 179/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 17 października 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-10-21 13:57:40
Zarządzenie Nr 175/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 7 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-10-13 10:53:44
Zarządzenie Nr 171/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-10-07 13:37:45
Zarządzenie Nr 170/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-10-07 13:37:16
Zarządzenie Nr 168/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-09-29 10:34:33
Zarządzenie Nr 164/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 20 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-09-23 11:43:54
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2016-09-23 11:33:52
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok. 2016-09-23 11:30:43
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016. 2016-09-23 11:30:03
Zarządzenie Nr 157/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 6 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-09-09 10:43:27
Zarządzenie Nr 155/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-09-06 10:32:54
Zarządzenie Nr 149/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-08-26 11:24:58
Zarządzenie Nr 148/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-08-26 11:24:28
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku 2016-08-26 11:15:46
Zarządzenie Nr 147/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-08-19 14:26:15
Zarządzenie Nr 146/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-08-19 14:25:46
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035. 2016-08-19 14:18:45
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok. 2016-08-19 14:18:24
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016. 2016-08-19 14:17:42
Zarządzenie Nr 142/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-08-10 15:35:21
Zarządzenie Nr 137/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-07-27 15:55:06
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.06.2016 r. 2016-07-25 13:23:29
Zarządzenie Nr 132/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-07-18 09:14:33
Zarządzenie Nr 129/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-07-18 08:49:11
Zarządzenie Nr 120/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 80/FIN/2012 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych do przeprowadzenia kontroli podatkowych i określenia ich wzoru. 2016-07-05 13:52:11
Zarządzenie Nr 112/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-06-27 12:15:41
Zarządzenie Nr 108/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-06-22 07:49:44
Zarządzenie Nr 106/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 2016-06-10 13:50:34
Zarządzenie Nr 105/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach 2016-06-10 13:49:34
Zarządzenie Nr 101/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-05-30 12:32:32
Roczna informacja Referatu Budżetu i Finansów o sprawach finansowych za rok 2015 2016-05-25 12:06:33
Zarządzenie Nr 94/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-05-17 15:10:31
Zarządzenie Nr 93/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-05-17 15:10:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 2016-05-17 15:06:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok 2016-05-17 15:05:49
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016 2016-05-17 15:04:07
Zarządzenie Nr 91/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania wezwań do zapłaty z tytułu należności cywilnoprawnych. 2016-05-11 14:25:53
Zarządzenie Nr 89/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-05-11 14:23:37
Zarządzenie Nr 87/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-05-05 13:58:09
Zarządzenie Nr 82/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-04-27 13:26:34
Zarządzenie Nr 81/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-04-27 13:25:59
Zarządzenie Nr 75/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-04-26 15:36:14
Zarządzenie Nr 69/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-04-26 15:35:17
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.03.2016 r. 2016-04-26 13:23:40
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 2016-04-14 13:18:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016 2016-04-14 13:18:05
Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego 2016-04-13 09:49:05
Zarządzenie Nr 66/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-04-12 13:21:59
Zarządzenie Nr 65/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-04-12 13:21:31
Zarządzenie Nr 61/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-04-08 13:03:38
Zarządzenie Nr 63/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-04-08 13:02:54
Zarządzenie Nr 58/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-04-04 14:17:41
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzyzdroje na dzień 31.12.2014r. 2016-03-30 16:12:05
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzyzdroje na dzień 31.12.2015r. 2016-03-30 15:45:27
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok 2016-03-30 15:42:39
Uchwała Nr XX/195/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 2016-03-30 15:31:01
Uchwała Nr XX/194/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok 2016-03-30 15:30:25
Uchwała Nr XX/193/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016 2016-03-30 15:29:25
Uchwała Nr XX/192/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2016-03-30 15:28:49
Zarządzenie Nr 41/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-03-29 13:54:26
Zarządzenie Nr 53/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-03-29 13:45:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 2016-03-22 11:13:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok 2016-03-22 11:12:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016 2016-03-22 11:11:56
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2016-03-22 11:11:11
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2015 r. - korekta 2016-03-09 11:54:17
Zarządzenie Nr 35/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-03-02 15:51:44
Zarządzenie Nr 23/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-03-02 15:46:31
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2015 r. 2016-02-29 13:10:10
Zarządzenie Nr 30/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-02-25 14:17:19
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 2016-02-25 14:04:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok 2016-02-25 14:04:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016 2016-02-25 14:03:57
Zarządzenie Nr 17/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-02-05 13:41:10
Zarządzenie Nr 16/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016r. 2016-02-02 12:36:57
Zarządzenie nr 259/FIN/2015 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/FIN/2011 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2016-01-26 08:10:49
Zarządzenie nr 258/FIN/2015 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania, wykorzystania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Międzyzdroje dla samorządowych zakładów budżetowych. 2016-01-26 08:09:02
Zarządzenie Nr 1/Fin/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2016 rok 2016-01-15 09:33:03
Zarządzenie Nr 7/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/Fin/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2016 rok 2016-01-15 09:13:28
Zarządzenie Nr 6/FIN/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r. 2016-01-15 09:11:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 2016-01-15 09:03:22
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok 2016-01-15 09:01:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmian w budżecie na rok 2016 2016-01-15 08:58:24
Zarządzenie nr 261/FIN/2015 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2016-01-07 12:17:18
Zarządzenie nr 260/FIN/2015 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2016-01-05 12:46:11
Zarządzenie nr 257/FIN/2015 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 2015-12-31 09:57:26
Uchwała Nr XVII/163/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2035 2015-12-22 10:22:32
Uchwała Nr XVII/162/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2015 rok 2015-12-22 10:21:19
Uchwała Nr XVII/161/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2015 2015-12-22 10:19:43
Uchwała Nr XVII/160/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 2015-12-22 10:18:57
Uchwała Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok 2015-12-22 10:18:07
ZN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI, INFORMACJI 2015-12-18 13:36:51
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 2015-12-18 13:36:19
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2015-12-18 13:35:51
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 2015-12-18 13:35:19
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2015-12-18 13:34:37
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2015-12-18 13:34:00
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 2015-12-18 13:33:28
Zarządzenie nr 247/FIN/2015 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-12-17 14:02:58
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2035 2015-12-11 09:27:26