Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: projekt uchwały


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036 2020-11-12 14:24:56
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2021 rok. 2020-11-12 14:23:06
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia ? Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok". 2019-12-11 16:26:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 2019-11-14 12:18:01
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 2019-11-14 12:13:01
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2019 rok 2018-12-06 15:42:53
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2019 r. 2018-12-06 15:41:58
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018-11-28 11:24:01
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018-11-28 11:23:40
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018-11-28 11:23:22
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018-11-28 11:23:06
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2018-11-28 11:22:45
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. 2018-11-28 11:22:18
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 2018-11-28 11:21:43
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok". 2018-11-28 11:21:21
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. 2018-11-28 11:20:59
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. 2018-11-28 11:20:29
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. 2018-11-28 11:20:10
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 2018-11-15 11:13:35
Uzasadnienie do budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019 2018-11-15 11:10:45
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok 2018-11-15 11:02:18
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" 2018-10-09 14:47:11
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zawiadomienia Pana Ireneusza P. o niezałatwieniu skargi w terminie. 2018-10-09 14:46:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi Pana Ireneusza P. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2018-10-09 14:45:30
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. 2018-10-08 13:36:27
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. 2018-10-08 13:25:23
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr VI/57/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje. 2018-10-08 13:25:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr LV/567/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze. 2018-10-08 13:24:16
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. 2018-10-08 13:23:34
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. 2018-10-08 13:22:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" 2018-10-08 13:21:17
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Międzyzdrojów porozumienia z Zarządem Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie przejęcia obowiązków zarządcy drogi powiatowej nr 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin 2018-09-26 11:00:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1001Z (Zalesie - Wapnica - Lubin) i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych 2018-09-26 10:58:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustanowienia tytułów "Zasłużony dla Międzyzdrojów" i "Honorowy Obywatel Międzyzdrojów". 2018-09-26 10:57:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje 2018-09-26 10:56:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 2018-08-24 13:43:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Międzyzdroje 2018-08-24 13:41:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr I/6/14 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych, określenie jej składu oraz podmiotu działania, zmienionej uchwałą nr XXXVI/363/17 z dnia 29 września 2017 r. 2018-08-24 13:41:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 2018-08-24 13:40:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach zmieniająca uchwałę nr I/8/14 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Międzyzdrojów 2018-08-24 13:40:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 113/ZKR/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zakazu używania przedmiotów typu papierowe lampiony oraz rozpalania ognisk 2018-08-24 13:39:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności przesyłu 2018-08-24 13:38:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności przesyłu 2018-08-24 13:37:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2018-08-24 13:37:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności przesyłu 2018-08-24 13:36:31
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności gruntowej 2018-08-24 13:36:04
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na wydzierżawienie nieruchomości 2018-08-24 13:35:03
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2018-08-24 13:34:31
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności gruntowej 2018-08-24 13:34:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na sprzedaż nieruchomości 2018-08-24 13:33:35
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgodny na sprzedaż nieruchomości 2018-08-24 13:33:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały NR IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 2018-08-24 13:32:34
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2018-08-24 13:31:04
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2018-08-24 13:30:19
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamieńskiemu 2018-08-24 13:29:45
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu i zmian w budżecie na rok 2018 2018-08-24 13:29:08
Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2018-07-18 12:04:59
Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie przystąpenia do sporządzenia zmiany studium uwarukowań i kierunków zagospodrowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje 2018-07-18 12:04:05
Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu w Międzyzdrojach imienia Ireny Szewińskiej 2018-07-18 12:03:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2018-06-21 15:10:17
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje 2018-06-21 15:09:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018 2018-06-21 15:01:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 2018-06-21 15:01:03
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Międzyzdroje w latach 2015 - 2019 2018-06-21 14:57:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 2018-06-21 14:57:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania 2018-06-21 14:56:16
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XL/383/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje 2018-06-21 14:55:16
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2018-06-21 14:53:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2018-06-21 14:53:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2018-06-21 14:51:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2018-06-21 14:51:16
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2018-06-21 14:50:29
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2018-06-21 14:49:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2018-06-21 14:49:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2018-06-21 14:47:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2018-06-21 14:47:13
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2018-06-21 14:46:32
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach 2018-06-21 14:45:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Międzyzdroje 2018-06-21 14:44:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020 2018-06-21 14:43:59
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana T.L. z dnia 16.04.2018 r. ma działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. 2018-05-24 14:29:21
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki szlak turystyczny". 2018-05-24 14:28:19
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. 2018-05-24 14:27:39
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. 2018-05-24 14:27:17
Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. dokonania zmian w statucie Gminy Międzyzdroje. 2018-03-09 12:46:28
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-03-09 12:45:55
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego Gminy Międzyzdroje w zakresie prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych z gminy Międzyzdroje. 2018-03-09 12:45:04
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do ?Zakładu Wodociągów i Kanalizacji" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach. 2018-03-09 12:44:15
Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości w użytkowanie 2018-03-09 12:42:57
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018-03-09 12:42:24
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018-03-09 12:41:47
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 2018-03-09 12:41:12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2018-03-09 12:40:45
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2018-03-09 12:40:04
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Międzyzdrojach na lata 2018-2020. 2018-03-09 12:39:15
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na 2018 r. 2018-03-09 12:38:05
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2018-03-09 12:37:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. 2018-03-09 12:36:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. 2018-03-09 12:35:35
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/489/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. 2018-03-09 12:34:09
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/404/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. 2018-03-09 12:33:40
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 2018-01-18 15:13:12
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na rok 2018. 2018-01-18 15:12:32
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na rok 2018. 2018-01-18 15:12:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubin w rejonie ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje. 2018-01-18 15:11:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. 2018-01-18 15:10:56
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018-01-18 15:10:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018-01-18 15:09:40
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. 2018-01-18 15:08:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. 2018-01-18 15:07:37
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu na rok 2018. 2018-01-18 15:07:10
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok." 2017-11-30 15:27:02
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok." 2017-11-30 15:25:52
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035a lata 2017 - 2035 2017-11-13 08:25:17
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2017-11-13 08:23:28
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana R.R. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów. 2017-10-24 14:28:14
Projekt uchwały w sprawie skargi G.P. oraz K.Cz. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów. 2017-10-24 14:27:38
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2017-10-24 14:26:47
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/551/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ul. Turystyczna, Promenada Gwiazd, Campingowa, Zwycięstwa, Gryfa Pomorskiego, Krótka, Ignacego Krasickiego, Książąt Pomorskich, Tadeusza Kościuszki, Tysiąclecia Państwa Pol 2017-10-24 14:26:18
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy. 2017-10-24 14:25:45
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach. 2017-10-24 14:25:09
Projekt uchwały w sprawie Raportu z realizacji ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje? za lata 2015/2016. 2017-10-24 14:24:10
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/265/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15.12.2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-10-24 14:23:42
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie. 2017-10-24 14:23:04
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze skateparku przy ul. Gryfa Pomorskiego 61 b w Międzyzdrojach. 2017-10-24 14:22:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-10-24 14:21:37
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-10-24 14:21:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-10-24 14:20:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-10-24 14:20:22
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-10-24 14:19:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035 2017-10-24 14:19:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje 2017-10-24 14:18:35
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017 2017-10-24 14:18:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zawiadomienia Pana R.R. o niezałatwieniu skargi w terminie. 2017-09-22 12:01:44
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi E.SZ. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2017-09-22 12:00:54
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi G.P oraz K.Cz na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2017-09-22 12:00:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" 2017-09-22 11:58:42
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" 2017-09-22 11:58:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" 2017-09-22 11:56:19
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" 2017-09-22 11:55:43
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Międzyzdrojów" 2017-09-22 11:54:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wicko nad zmianą w statucie sołectwa Wicko 2017-09-22 11:53:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-09-22 11:49:43
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2017-09-22 11:49:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2017-09-22 11:48:34
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2017-09-22 11:48:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2017-09-22 11:47:54
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Międzyzdroje 2017-09-22 11:47:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze skateparku przy ul. Gryfa Pomorskiego 61b w Międzyzdrojach 2017-09-22 11:44:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach 2017-09-22 11:40:19
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035 2017-09-22 11:37:57
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje 2017-09-22 11:36:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017 2017-09-22 11:35:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr I/6/14 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych, określenie jej składu oraz pomiotu działania. 2017-09-22 11:34:34
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zawiadomienia E.Sz. o niezałatwieniu skargi w terminie 2017-08-17 15:12:33
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi Pani E. Sz. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2017-08-17 15:09:57
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zawiadomienia pani G.P. oraz K.Cz. o niezałatwieniu skargi w terminie 2017-08-17 15:07:42
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2017-08-17 15:04:56
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie dofinansowania zakupu nowego fabrycznie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubinie 2017-08-17 15:00:38
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie w formie dotacji budowy stałego zjazdu na plażę realizowanego w ramach zadania pn. "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las - zejście J " 2017-08-17 14:49:46
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie w formie dotacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Bocznej i Wikingów w miejscowości Lubin" 2017-08-17 14:44:19
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2017-08-17 14:34:17
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2017-08-17 14:31:52
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności Gminy Międzyzdroje i jej jednostek mający charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 2017-08-17 14:29:26
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035 2017-08-17 14:19:59
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2017 2017-08-17 14:13:00
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017 2017-08-17 14:06:32
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2017-08-17 14:03:15
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. 2017-06-07 16:49:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. 2017-06-07 16:49:15
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Promenady Wschodniej w Międzyzdrojach. 2017-05-19 08:33:29
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną. 2017-05-19 08:32:42
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-05-19 08:31:39
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. 2017-05-19 08:30:43
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2017-05-19 08:29:59
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2017-05-19 08:29:43
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2017-05-19 08:29:22
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2017-05-19 08:28:57
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-05-19 08:28:11
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-05-19 08:27:48
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-05-19 08:27:13
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-05-19 08:26:51
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035. 2017-05-19 08:26:16
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-05-19 08:25:26
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2017 rok 2017-05-19 08:24:58
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/313/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 2017-04-25 07:56:19
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Międzyzdroje. 2017-04-25 07:55:52
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-04-25 07:55:20
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2017-04-25 07:54:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-04-25 07:53:06
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. 2017-04-25 07:52:18
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych ? gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. 2017-04-25 07:49:30
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków 2017-03-24 13:43:49
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2017-03-24 13:42:29
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-03-24 13:41:58
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-03-24 13:41:38
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-03-24 13:40:46
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-03-24 13:40:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-03-24 13:40:03
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje. 2017-03-24 13:39:24
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia tytułów "Zasłużony dla Międzyzdrojów? i "Honorowy Obywatel Międzyzdrojów? 2017-03-24 13:38:28
Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku 2017-03-24 13:36:48
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2017-03-24 13:28:28
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035. 2017-03-24 13:27:15
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-03-24 13:26:13
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2017 rok 2017-03-24 13:25:22
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na rok 2017 . 2017-02-17 12:50:15
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów. 2017-02-17 12:48:03
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na rok 2017. 2017-02-17 12:47:38
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach oraz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy 2017-02-17 12:47:02
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-02-17 12:45:22
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach oraz w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy. 2017-02-17 12:44:59
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2017-02-17 12:44:01
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia "Planu działań Gminy Międzyzdroje w zakresie rozwoju turystyki". 2017-02-17 12:42:54
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki. 2017-02-17 12:41:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki "Promenada" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2017-02-17 12:40:56
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia minimalnych wysokości opłat z tytułu użytkowania nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje 2017-02-17 12:37:56
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-02-17 12:36:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-02-17 12:36:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-02-17 12:36:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017 - 2035 2017-02-17 12:35:22
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2017-02-17 12:34:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017. 2017-02-17 12:33:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażania zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2017-01-23 14:11:03
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zawiadomienia Z.K. o niezałatwieniu skargi w terminie. 2017-01-23 14:10:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów. 2017-01-23 14:09:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia na sprzedaż nieruchomości 2017-01-23 14:08:39
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia na sprzedaż nieruchomości 2017-01-23 14:08:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia na sprzedaż nieruchomości 2017-01-23 14:06:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia na wydzierżawienie nieruchomości 2017-01-23 14:05:39
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia na wydzierżawienie nieruchomości 2017-01-23 14:05:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-01-23 14:04:29
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną 2017-01-23 14:02:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016 - 2035 2017-01-23 14:00:04
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2017-01-23 13:59:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017. 2017-01-23 13:57:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017 - 2035 2016-12-08 11:29:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok 2016-12-08 11:28:30
Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych - gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. 2016-12-08 11:23:51
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usytuowanie służebności przesyłu. 2016-12-08 11:23:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017 - 2035 2016-11-09 13:01:13
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok 2016-11-09 12:58:31
Projekt uchwały w sprawie zawiadomienia A.P. oraz B. Sz. o niezałatwieniu skargi w terminie. 2016-10-28 09:53:24
Projekt uchwały w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów. 2016-10-28 09:53:00
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 2016-10-28 09:52:13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 2016-10-28 09:51:42
Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na ustanowienie służebności przesytu ( nieodpłatna służebność przesyłu na rzecz SAT Kabel s. c) 2016-10-28 09:50:22
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( gminny lokal użytkowy Gryfa Pomorskiego 23) 2016-10-28 09:49:49
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( dz. o pow. 22,64m? i 10,34m?) 2016-10-28 09:49:21
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną. 2016-10-28 09:47:48
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Międzyzdroje. 2016-10-28 09:47:14
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-10-28 09:46:39
Projekt uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje 2016-10-28 09:45:52
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2016-10-28 09:44:17
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 20141 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035. 2016-10-28 09:43:00
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok. 2016-10-28 09:42:26
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016. 2016-10-28 09:41:58
Projekt uchwały w sprawie skargi J.Z. na bezczynność Burmistrza Międzyzdrojów. 2016-09-23 11:39:53
Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. zagospodarowania terenu przy Molo 2016-09-23 11:39:28
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrzeby ochrony przyrody przy pomnikach przyrody. 2016-09-23 11:38:52
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2016-09-23 11:38:23
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2016-09-23 11:38:06
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2016-09-23 11:37:21
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz. dz. Nr 74/2 o pow. 241 m2; ul. Bohaterów Warszawy). 2016-09-23 11:36:33
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Międzyzdrojów do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach". 2016-09-23 11:35:51
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2016-09-23 11:34:45
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok. 2016-09-23 11:30:43
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016. 2016-09-23 11:30:03
Projekt uchwały w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów. 2016-08-19 14:21:19
Projekt uchwały w sprawie zawiadomienia J.Z. o niezałatwieniu skargi w terminie. 2016-08-19 14:20:55
Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2016-08-19 14:20:24
Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (dz. Nr 305 o pow. 140 m2 na dz. Nr 303 o pow. 70 m2 ul. Słowiańska) 2016-08-19 14:20:02
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 24/7 o pow. 133 m2). 2016-08-19 14:19:38
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 224/3 o pow. 103 m2). 2016-08-19 14:19:16
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035. 2016-08-19 14:18:45
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok. 2016-08-19 14:18:24
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016. 2016-08-19 14:17:42
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. 2016-06-02 13:43:49
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. 2016-06-02 13:42:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uzgodnienia granicy pasa technicznego na terenie Gminy Międzyzdroje 2016-05-17 15:08:17
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2016-05-17 15:07:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2016-05-17 15:07:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2016-05-17 15:06:45
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 2016-05-17 15:06:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok 2016-05-17 15:05:49
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016 2016-05-17 15:04:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu 2016-04-14 13:28:03
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2016-04-14 13:27:19
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości w użytkowanie 2016-04-14 13:26:52
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia minimalnych wysokości opłat z tytułu użytkowania nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje 2016-04-14 13:26:31
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości aportem do spółki "Zakład Wodociągów i Kanalizacji" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2016-04-14 13:25:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2016-04-14 13:23:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości w użytkowanie 2016-04-14 13:22:54
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości w użytkowanie 2016-04-14 13:22:35
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości w użytkowanie 2016-04-14 13:22:13
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022 2016-04-14 13:20:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Międzyzdroje 2016-04-14 13:19:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 2016-04-14 13:18:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016 2016-04-14 13:18:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2016-03-22 11:17:27
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia gody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie w formie dotacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej realizowanej w ramach zadania pn. ?Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I w Międzyzdrojach wraz z sieciami? 2016-03-22 11:16:23
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 2016-03-22 11:13:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok 2016-03-22 11:12:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016 2016-03-22 11:11:56
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2016-03-22 11:11:11
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie oświadczenia w zakresie utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego. 2016-02-25 14:15:03
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "C.H. Galeria Przy Wjeździe" w Międzyzdrojach 2016-02-25 14:13:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości 2016-02-25 14:12:16
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości 2016-02-25 14:11:57
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości 2016-02-25 14:11:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości 2016-02-25 14:11:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych - gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje 2016-02-25 14:09:47
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie sprawozdania z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje za rok 2015 2016-02-25 14:08:47
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje w 2016 r. 2016-02-25 14:06:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 2016-02-25 14:04:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok 2016-02-25 14:04:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016 2016-02-25 14:03:57
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 2016-01-15 09:08:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu prac Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej 2016-01-15 09:07:42
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2016-01-15 09:06:15
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2016-01-15 09:04:12
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 2016-01-15 09:03:22
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok 2016-01-15 09:01:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmian w budżecie na rok 2016 2016-01-15 08:58:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/153/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok" 2015-12-11 09:37:49
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyzdroje 2015-12-11 09:36:12
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, w sprawie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach 2015-12-11 09:34:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie 2015-12-11 09:32:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2035 2015-12-11 09:27:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr III/32/14 rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2015 rok 2015-12-11 09:25:52
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2015 2015-12-11 09:23:54
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2016 r. 2015-12-03 14:19:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2016 rok 2015-12-03 14:19:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016 - 2035 2015-11-13 09:47:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok 2015-11-13 09:46:47
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2015-11-13 09:39:17
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości 2015-11-13 09:38:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 2015-11-13 09:37:49
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Międzyzdroje w latach 2015-2019 2015-11-13 09:36:51
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok" 2015-11-13 09:30:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-11-13 09:28:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-11-13 09:27:17
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie opłaty miejscowej 2015-11-13 09:24:58
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-13 09:24:27
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia minimalnych wysokości opłat z tytułu użytkowania nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje 2015-11-13 09:23:39
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie opłaty targowej 2015-11-13 09:21:57
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Międzyzdroje 2015-11-13 09:21:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2035 2015-11-13 09:19:12
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2015 2015-11-13 09:18:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2015-10-08 14:33:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi Pani I.CZ. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 17.07.2015 r. 2015-10-08 14:15:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/111/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "C.H. Galeria Przy Wjeździe" w Międzyzdrojach 2015-10-08 14:12:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie potwierdzenia członkostwa Gminy Międzyzdroje w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Szczeciński" 2015-10-08 14:11:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej 2015-10-08 14:09:47
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2015-10-08 14:09:11
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2015-10-08 14:08:40
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2015-10-08 14:07:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2015-10-08 14:07:34
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2015-10-08 14:06:57
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-10-08 14:05:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje 2015-10-08 14:02:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025 2015-10-08 13:56:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr III/32/14 rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2015 rok 2015-10-08 13:56:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2015 2015-10-08 13:53:52
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 2015-10-08 13:53:18
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025 2015-09-30 10:16:47
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 2015-09-30 10:16:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025 2015-09-22 09:49:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmian w budżecie na rok 2015 2015-09-22 09:48:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2015-08-26 08:19:42
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi K.J. na bezczynność Burmistrza Międzyzdrojów 2015-08-26 08:15:56
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2015-08-26 08:14:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2015-08-26 08:12:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości 2015-08-26 08:12:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2015-08-26 08:11:18
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Międzyzdroje na lata 2015-2019 2015-08-26 08:10:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-08-26 08:08:12
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 2015-08-26 08:05:45
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/408/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje 2015-08-26 08:03:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-08-26 08:00:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje" za lata 2013-2014 2015-08-26 07:59:27
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "C.H. Galeria Przy Wjeździe" w Międzyzdrojach 2015-08-26 07:57:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2015 2015-08-26 07:55:58
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2015-06-19 10:41:42
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2015-06-19 10:40:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody zbycie udziału w nieruchomości 2015-06-19 10:38:51
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2015-06-19 10:36:52
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2015-06-19 10:36:22
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Międzyzdroje 2015-06-19 10:35:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Międzyzdroje w latach 2015-2019 2015-06-19 10:33:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025 2015-06-19 10:31:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2015 2015-06-19 10:28:30
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r. 2015-06-15 09:24:51
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie absolutorium z tytułu budżetu za rok 2014 2015-06-15 09:24:04
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2015-06-15 09:23:01
Uchwała Nr X/82/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025 2015-06-01 14:50:27
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi Pana I.P. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów oraz Kierownika Zakładu Ochrony Środowiska 2015-05-27 16:21:03
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2015-05-27 16:19:49
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2015-05-27 16:19:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2015-05-27 16:19:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2015-05-27 16:18:49
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2015-05-27 16:16:52
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości 2015-05-27 16:15:53
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości 2015-05-27 16:15:29
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2015-05-27 16:15:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2015-05-27 16:14:39
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Międzyzdroje 2015-05-27 16:14:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025 2015-05-27 16:13:12
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2015. 2015-05-27 16:12:39
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych - gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje 2015-05-27 16:11:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Wicko 2015-04-17 08:12:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów oraz Kierownika Zakładu Ochrony Środowiska. 2015-04-17 08:11:32
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zawiadomienia I.P. o niezałatwieniu skargi w terminie. 2015-04-17 08:10:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2015-04-17 08:07:15
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2015-04-17 08:06:54
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XL/383/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje. 2015-04-17 08:01:58
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmian w budżecie na rok 2015. 2015-04-17 07:58:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025 2015-04-01 12:04:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwała Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2015 rok. 2015-04-01 12:03:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2015. 2015-04-01 12:03:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2015-04-01 12:02:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki budżetowej Żłobka Miejskiego w Międzyzdrojach 2015-04-01 11:59:16
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi z dnia 23.02.2015 r. na bezczynność Burmistrza Międzyzdrojów 2015-03-20 11:50:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2015-03-20 11:49:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wicko w sprawie nowego statutu sołectwa Wicko 2015-03-20 11:43:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016 2015-03-20 11:40:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje 2015-03-20 11:39:30
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025 2015-03-20 11:38:32
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwała Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2015 rok. 2015-03-20 11:38:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2015. 2015-03-20 11:37:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w trwały zarząd. 2015-02-20 11:55:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje w 2015r. 2015-02-20 11:53:57
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych - gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje 2015-02-20 11:51:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016 2015-02-20 11:46:34
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie opłaty targowej 2015-02-20 11:45:19
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania dla powiatu kamieńskiego w ramach udzielonej dotacji 2015-02-20 11:44:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025 2015-02-20 11:43:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwała Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2015 rok. 2015-02-20 11:41:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2015. 2015-02-20 11:39:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2015-02-20 11:38:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie powołania przedstawiciela do Związku Gmin Wysypy Wolin 2015-01-20 14:24:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/175/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18.12.2007 r. w sprawie wstąpienia Miasta Międzyzdroje do organizacji międzynarodowej pod nazwą "Związek Miast Bałtyckich". 2015-01-20 14:23:52
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 2015-01-20 14:21:35
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu prac Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 2015-01-20 14:21:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu prac Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej 2015-01-20 14:19:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie sprawozdania z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje za rok 2014 2015-01-20 14:18:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2015-01-20 14:16:34
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości 2015-01-20 14:16:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej właściwego dla określenia polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miejskiej 2014-12-11 15:33:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-12-11 15:32:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-12-11 15:31:47
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-12-11 15:31:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2014-12-11 15:31:11
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-12-11 15:30:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w trwały zarząd 2014-12-11 15:29:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2014-12-11 15:29:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2014-12-11 15:28:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych - gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje 2014-12-11 15:28:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych" na 2014 rok 2014-12-11 15:26:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2015r. 2014-12-11 15:25:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Międzyzdroje 2014-12-11 15:25:03
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Międzyzdroje w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI 2014-12-11 15:24:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie 2014-12-11 15:23:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, w zakresie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach 2014-12-11 15:21:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach 2014-12-11 15:19:57
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/445/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2014 rok 2014-12-11 15:19:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 2014-12-11 15:18:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015 - 2024 2014-11-17 01:40:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2015 rok 2014-11-17 01:36:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Międzyzdroje 2014-11-06 10:45:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024 2014-11-06 10:44:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Międzyzdroje na lata 2015-2017 2014-11-06 10:42:45
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Wapnica 2014-11-06 10:41:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024 2014-11-06 10:40:51
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/445/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2014 rok 2014-11-06 10:40:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2014 2014-11-06 10:39:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Wyspy Wolin 2014-11-06 10:38:29
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" 2014-10-23 09:46:03
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości 2014-10-23 09:44:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości 2014-10-23 09:44:13
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" 2014-10-23 09:43:04
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" 2014-10-23 09:40:58
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-10-23 09:37:15
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2014-10-23 09:36:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2014-10-23 09:35:12
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024 2014-10-23 09:34:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/445/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2014 rok 2014-10-23 09:33:03
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2014 2014-10-23 09:30:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2014-09-26 09:25:03
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-09-26 09:24:23
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-09-26 09:24:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2014-09-26 09:23:35
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-09-26 09:22:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2014-09-26 09:22:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2014-09-26 09:21:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje 2014-09-26 09:21:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024 2014-09-26 09:20:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2014 2014-09-26 09:19:32
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/445/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2014 rok. 2014-09-08 10:37:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024 2014-09-08 10:35:53
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu na rok 2014 2014-09-08 10:33:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje 2014-09-08 10:32:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 2014-09-08 10:32:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ostąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawracia umowy dzierżawy 2014-08-25 15:30:37
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr LII/517/2014 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy placowi w Międzyzdrojach 2014-08-25 15:30:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ostąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawracia umowy dzierżawy 2014-08-25 15:28:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości 2014-08-25 15:28:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ostąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawracia umowy dzierżawy 2014-08-25 15:27:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/528/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2014-08-25 15:25:56
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/144/03 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia indywidulanej ochrony przyrody w drodze uznania za pomnik przyrody 2014-08-25 15:24:43
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/429/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu ochrony środowiska 2014-08-25 15:21:56
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024 2014-08-25 15:20:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2014 2014-08-25 15:19:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-06-13 13:00:11
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na stale obwody do głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-06-13 12:58:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/409/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2014-06-13 12:56:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/408/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje 2014-06-13 12:54:42
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2014-06-13 12:51:30
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2014-06-13