Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: projekt uchwały


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2021 rok. 2020-11-12 14:23:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036 2020-11-12 14:24:56
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 2019-11-14 12:13:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 2019-11-14 12:18:01
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia ? Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok". 2019-12-11 16:26:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok 2018-11-15 11:02:18
Uzasadnienie do budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019 2018-11-15 11:10:45
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 2018-11-15 11:13:35
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2017-11-13 08:23:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035a lata 2017 - 2035 2017-11-13 08:25:17
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok 2016-11-09 12:58:31
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017 - 2035 2016-11-09 13:01:13
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok 2015-11-13 09:46:47
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016 - 2035 2015-11-13 09:47:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2015 rok 2014-11-17 01:36:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015 - 2024 2014-11-17 01:40:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2014 rok 2013-11-14 10:26:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2014 - 2024 2013-11-14 10:27:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-11-14 14:24:42
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2013 2012-11-14 14:23:28
Projeket Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2012 2011-11-15 15:32:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2011-11-15 15:36:37
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2017 rok 2017-03-24 13:25:22
Uchwała Nr X/82/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025 2015-06-01 14:50:27
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2011 2011-10-24 13:45:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 rokuw sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2011-2024 2011-10-24 13:46:58
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2011-10-24 13:53:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wyskości stawek podatku od nieruchomości 2011-10-24 13:54:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłaty miejscowej 2011-10-24 13:56:49
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/67/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin R-XXI 2011-10-24 14:02:04
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2011-10-24 14:03:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2011-10-24 14:04:15
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/136/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011 r. 2011-10-24 14:05:32
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2011-11-25 10:24:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Międzyzdroje 2011-11-25 10:25:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wiloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2011-2024 2011-11-25 10:28:37
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2011 rok 2011-11-25 10:30:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2011 2011-11-25 10:31:11
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012" 2011-11-25 10:41:37
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2011-11-25 10:45:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2011-11-25 10:46:43
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2011-11-25 10:47:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2011-11-25 10:48:34
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 2011-11-25 10:49:04
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2011-11-25 10:49:47
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie: wykazu kąpielisk na rok 2011 na terenie Gminy Międzyzdroje 2011-04-12 15:07:15
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2011-04-19 09:03:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2011 rok 2011-04-19 09:09:22
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2011-04-19 09:10:45
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2011 2011-04-19 09:11:29
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr Iv/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wiololetniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2011-2024 2011-04-19 09:13:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr Iv/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wiololetniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2011-2024 2011-04-19 09:14:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie sprawozdania z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje 2011-04-19 09:15:32
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje 2011-04-19 09:16:29
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2011-04-19 09:17:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2011-04-19 09:18:19
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 2011-04-19 09:19:12
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2011-04-19 09:20:15
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/246/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych. 2011-04-19 09:21:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/453/06 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2006r. 2011-05-17 14:58:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej włsność Gminy Międzyzdroje, jako zabezpieczenie pożyczki Jessica, udzielonego dla "Promenada" spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach przez Bank Ochrony Środowiska s.a. 2011-05-17 15:00:53
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2011-05-17 15:02:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie odwołania i wyboru Wiceprzedwodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 2011-05-17 15:03:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w składzie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 2011-05-17 15:04:51
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi Mirosława Ziółkowskiego na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2011-05-17 15:06:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie współpracy Gminy Międzyzdroje z Miastem Čačak - Serbia 2011-05-17 15:11:19
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmian w podziale Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2011-05-17 15:12:54
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmian w podziale Gminy Międzyzdroje na obwody głosowania 2011-05-17 15:13:37
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010. 2011-06-20 12:27:56
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu za rok 2010. 2011-06-20 12:29:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi Pana Mirosława Ziółkowskiego na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2011-06-20 12:30:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi Iwony Ostrejko na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2011-06-20 12:31:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2011 2011-06-24 10:19:51
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzzydroje na 2011 rok 2011-06-24 10:21:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwał Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzzydroje na lata 2011-2024 2011-06-24 10:23:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Międzyzdroje 2011-06-24 10:25:34
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyzdroje, jako zabezpieczenie pożyczki Jessica, udzielonego dla "Promenada" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach przez Bank Ochrony Środowiska S.A. 2011-06-24 10:30:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Nowe Centrum" 2011-06-24 10:32:32
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spólki z ograniczoną odpowiedzialnością "Nowe Centrum" 2011-06-24 10:33:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2011-06-24 10:35:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego 2011-06-24 10:39:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2011-06-24 10:40:51
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2011-06-24 10:42:03
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2011-06-24 10:43:56
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie współpracy Gminy Międzyzdroje z Miastem Izola-Słovenia 2011-06-24 10:44:49
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie "Miejscowego planu "zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje dla potrzeb lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia" 2011-06-24 10:46:32
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2011 2011-07-20 16:43:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwał Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2011-2024 2011-07-20 16:44:42
Projekty uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2011 2011-09-22 14:30:22
Projekty uchwały w sprawie zmiany uchwał Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy fiannsowej Gminy Międzyzdroje na lata 2011-2024 2011-09-22 14:32:04
Projekty uchwały w sprawie miejscowego palnu zagospodarownia przestrzennego przy "Kawczej Górze" obejmującego działki oznaczone numerami: 439 i 160/5 obręb 20 jednostki ewidencyjnej gminy Międzyzdroje 2011-09-22 14:33:52
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. 2011-12-12 10:31:40
Projekty uchwały w sprawie palnu pod nazwą: "Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje oraz planu zagospodarowania przestrzennego Centrum w Międzyzdrojach, rejonie ulic: Cypriana Kamila Norwida, Kolejowej, Zwycięstwa " 2011-09-22 14:37:59
Projekty uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego. 2011-09-22 14:39:10
Projekty uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2011-09-22 14:40:31
Projekty uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2011-09-22 14:41:03
Projekty uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2011-09-22 14:41:26
Projekty uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2011-09-22 14:41:56
Projekty uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2011-09-22 14:42:26
Projekty uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2011-09-22 14:42:48
Projekty uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2011-09-22 14:43:46
Projekty uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2011-09-22 14:44:44
Projekty uchwały w sprawie skargi Jacka Kaczmarka na działalność Zakładu Ochrony Środowiska 2011-09-22 14:45:51
Projekty uchwały w sprawie skargi Jana Burzyńskiego na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2011-09-22 14:46:55
Projekty uchwały w sprawie skargi Józefa Szczupakiewicza na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2011-09-22 14:47:34
Projekty uchwały w sprawie skargi Barbary Bilskiej na działalność Burmistrza Międzyzdrojów w zakresie opieszałego działania Prezesa MTBS 2011-09-22 14:48:34
Projekty uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. opracowania nowego statutu Gminy Międzyzdroje 2011-09-22 14:49:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/377/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje 2011-12-12 10:23:11
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 2011-12-12 10:24:03
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/151/11 rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2011 2011-12-12 10:25:45
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia stawek dotacji pzredmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania wywozu odpadów komunalnych z Gminy Międzyzdroje. 2011-12-12 10:27:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzzydrojach i Lubinie 2011-12-12 10:29:15
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. 2011-12-12 10:30:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" 2012-04-20 10:30:47
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-04-20 10:31:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/11 Rady Miejskiej w Mięzdzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2012 rok 2012-04-20 10:32:53
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje 2012-04-20 10:33:44
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie operacji pt. "Zakup pomp melioracyjnych wraz z demontażem starego i montażem nowego zestawu pompowego na kanale Stary Zdrój w Międzyzdrojach " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. 2012-04-20 10:36:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie operacji pt. "Zabezpieczenie i oznakowanie przyrody poprzez wykonanie ogrodzeń oraz tablic informacyjnych o treści przyrodniczej w 3 językach przy pomnikach przyrody na terenie Gminy Międzyzdroje" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. 2012-04-20 10:38:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wykazu kąpielisk na 2012 rok na terenie Gminy Międzyzdroje 2012-04-20 10:39:47
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-02-24 12:51:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2012 rok 2012-02-24 12:53:44
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzzydroje na lata 2012-2024 2012-02-24 12:56:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania dla Powiatu Kamieńskiego w ramach udzielonej dotacji 2012-02-24 12:57:04
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie sprawozdania z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje za rok 2011 2012-02-24 12:58:34
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 2012-02-24 12:59:22
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 2012-02-24 13:00:12
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych zarzadzanych przez Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach 2012-02-24 13:01:23
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie statutu sołectwa Wapnica 2012-02-24 13:02:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie delegowania radnego do Społecznej Komisji do Spraw Mieszkaniowych Gminy Międzyzdroje 2012-02-24 13:03:17
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-03-26 09:51:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr XIX/162/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2012 rok 2012-03-26 09:53:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje 2012-03-26 09:54:37
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2012-03-26 09:56:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi orazs zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje 2012-03-26 09:57:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Międzyzdroje" 2012-03-26 09:59:22
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/632/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych 2012-03-26 10:01:27
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia części nieruchomości Sakrbu Państwa położonej w granicach portu rybackiego w Wapnicy 2012-03-26 10:03:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy z innymi gminami 2012-03-26 10:03:58
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2012-03-26 10:04:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umowy wydzierżawienia nieruchomości 2012-03-26 10:06:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-03-26 10:09:37
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-03-26 10:10:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-03-26 10:11:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości 2012-03-26 10:12:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-03-26 10:12:51
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-03-26 10:13:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-03-26 10:13:31
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013 2012-03-26 10:14:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu u zmian w budżecie na rok 2012 2012-05-28 11:58:16
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2012 rok 2012-05-28 12:01:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje 2012-05-28 12:03:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje 2012-05-28 12:08:42
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Kamień Pomorski, Dziwnów, Wolin, Golczewo, Świerzno oraz Starostwem Powiatowym w Kamieniu Pomorskim porozumienia w sprawie wspólnego postepowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej. 2012-05-28 12:21:22
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2012-05-28 12:26:40
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażnie zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-05-28 12:27:30
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażnie zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-05-28 12:28:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażnie zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-05-28 12:28:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażnie zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-05-28 12:29:58
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażnie zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-05-28 12:30:31
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażnie zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-05-28 12:31:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażnie zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-05-28 12:32:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-06-20 11:46:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje 2012-06-20 11:47:49
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do statutu Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie 2012-06-20 11:49:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2012-06-20 11:51:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/286/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9 października 2008r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje 2012-06-20 11:53:44
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Międzyzdrojów 2012-06-20 11:54:31
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Międzyzdrojów 2012-06-20 11:54:53
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2012-06-20 11:55:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmian w budżecie na rok 2012. 2012-07-17 13:08:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2011-2024 2012-07-17 13:10:04
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi na nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych 2012-08-27 12:16:31
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie użytkowania nieruchomości i wniesienie nieruchomości aportem do spólki "Promenada" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2012-08-27 12:18:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-08-27 12:19:40
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-08-27 12:20:49
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-09-19 08:01:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-09-19 08:02:27
Projekt Uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr LVII/581/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkłdania na raty wierzytelności Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa 2012-09-19 08:06:06
Projekt Uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2012-09-19 08:07:02
Projekt Uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie opłaty targowej 2012-09-19 08:08:28
Projekt Uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-09-19 08:10:56
Projekt Uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-09-19 08:11:48
Projekt Uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-09-19 08:12:23
Projekt Uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-09-19 08:12:45
Projekt Uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2012-09-19 08:14:29
Projekt Uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2012-09-19 08:16:05
Projekt Uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-09-19 08:16:37
Projekt Uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2012-09-19 08:17:54
Projekt Uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpatrzenia skargi Pani Edyry Szymczak na Kierownika OPS i na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach 2012-09-19 08:20:56
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawrcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa i remont drogi gminnej ul. Polnej w Międzyzdrojach wraz z remontem i przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i linii kablowej oraz wymiana lamp oświetleniowych w miejscowości Międzyzdroje - etap I". 2012-10-10 11:52:29
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych przy ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz publicznych środków krajowych. 2012-10-10 11:53:21
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych. 2012-10-10 11:53:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-10-18 13:32:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-10-18 13:32:52
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charkter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Oradynacja podatkowa. 2012-10-18 13:37:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 2012-10-18 13:56:58
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-10-18 13:58:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie podjęcia współpracy Gminy Międzyzdroje z Uniwersytetem Szczecińskim w Szczecinie Wydział Nauk o Ziemi oraz ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej - Jednostką Wojskową Nr 1905 2012-10-18 14:04:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2012-10-18 14:06:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2012-10-18 14:07:13
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-10-18 14:07:56
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-10-18 14:08:18
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-10-18 14:08:42
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-10-18 14:09:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-10-18 14:09:31
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi Pani Edyty Szymczak na Kierownika OPS i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach 2012-10-18 14:10:58
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-11-06 12:01:31
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/11 Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedzyzdroje na 2012 rok. 2012-11-06 12:03:18
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-11-06 12:03:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sparwie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012. 2012-11-22 11:30:57
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-11-22 11:31:40
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sparwie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Międzyzdroje 2012-11-22 11:33:47
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013" 2012-11-22 11:34:47
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-11-22 11:36:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie podziału Gminy Międzydroje na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-11-22 11:37:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wgaszenie użytkowania nieruchomości i wniesienie nieruchomości aportem do spółki "Promenada" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2012-11-22 11:39:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sparwie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012. 2012-12-17 13:02:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-12-17 13:03:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje 2012-12-17 13:04:37
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 2012-12-17 13:09:45
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2012-12-17 13:14:44
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-17 13:17:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie terminu, częstotliwośći i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-17 13:18:03
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami kamunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2012-12-17 13:19:31
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wzoru deklaracji o wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Międzyzdroje 2012-12-17 13:21:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 2012-12-17 13:23:23
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. 2012-12-17 13:25:44
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, w zakresie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach 2012-12-17 13:27:18
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-12-17 13:28:11
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2012-12-17 13:28:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-12-17 13:29:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-12-17 13:30:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2013 r. 2012-12-17 13:31:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2013 rok 2012-12-17 13:32:16
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpatrzenia skargi Pani Iwony Jachimek z dnia 12.11.2012 na nieprawidłowości w Gminie Międzyzdroje w zakresie gospodraki finansowej 2012-12-17 13:34:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 2012-12-17 13:35:03
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie upoważnienia Kierownika samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach - Adama Celińskiego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu gospodarowania odpadami. 2012-12-17 13:50:16
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla wypoczynkowo-mieszkaniowego WESOŁA w Międzyzdrojach. 2012-12-17 13:51:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 2013-01-22 10:14:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok. 2013-01-22 10:21:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024 2013-01-22 10:23:13
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwała Nr XXXIII/292/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013" 2013-01-22 10:24:45
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2013-01-22 10:25:30
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2013-01-22 10:25:49
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie upoważnienia kierownika Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu obowiązkowychz adań własnych Gminy Międzyzdroje związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-01-22 10:28:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach 2013-01-22 10:29:34
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach zmieniająca uchwałę nr LI/535/2010 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Międzyzdroje. 2013-01-22 10:52:45
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu prac Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej. 2013-01-22 10:53:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 2013-02-20 15:41:17
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok. 2013-02-20 15:42:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024 2013-02-20 15:43:30
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2013 na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-02-20 15:44:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje w 2013 r. 2013-02-20 15:45:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie sprawozdania z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje za rok 2012 2013-02-20 15:47:11
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Międzyzdroje do współpracy z Gminą Gryfice oraz partnerem nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu przy realizacji projektu pod nazwą: "MEW@plus - Morze Cyfrowych Kompetencji" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 2013-02-20 15:49:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2013-02-20 15:51:32
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 2013-02-20 15:52:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2013-02-20 15:52:49
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2013-02-20 15:53:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi Pani Iwony Jachimek z dnia 12.11.2012 na nieprawidłowości w Gminie Międzyzdroje w zakresie gospodraki finansowej. 2013-02-20 15:55:04
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2013-03-20 08:10:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 2013-03-20 08:11:56
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2013-03-20 08:12:31
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Świnoujście 2013-03-20 08:15:34
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/98/2011 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Międzyzdroje i w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/78/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie okreslenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Międzyzdroje 2013-03-20 08:20:49
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania dla Powiatu Kamieńskiego w ramach udzielonej dotacji. 2013-03-20 08:23:04
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2013 2013-03-20 08:23:42
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2013-03-20 08:24:32
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 2013-03-20 08:25:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024 2013-03-20 08:26:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2013 2013-04-19 08:14:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024 2013-04-19 08:15:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-04-19 08:18:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-04-19 08:19:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-04-19 08:23:56
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarownia tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami kamunalnymi 2013-04-19 08:28:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 2013-04-19 08:37:27
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2013-04-19 08:38:35
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/286/08 Rady Miejskiej z dnia 9 października 2008r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-04-19 08:43:16
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2013-04-19 08:44:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2013-04-19 08:48:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów 2013-04-19 08:49:04
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości 2013-04-19 08:49:43
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie statutu sołectwa Lubin 2013-04-19 08:52:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Międzyzdrojów" 2013-04-19 08:54:27
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2013 2013-05-23 08:41:27
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok 2013-05-23 08:43:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024 2013-05-23 08:44:31
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2013-05-23 08:46:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-05-23 08:47:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie statutu sołectwa Lubin 2013-05-23 08:47:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa i remont drogi gminnej ul. Polnej w Międzyzdrojach wraz z remontem i przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i linii kablowej oraz wymiana lamp oświetleniowych w miejscowości Międzyzdroje - Etap II" 2013-05-23 08:49:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. 2013-06-18 13:47:22
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. 2013-06-18 13:48:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 2013-06-18 13:50:44
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013 - 2024 2013-06-18 13:52:49
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustnowienie służebności gruntowej 2013-06-18 13:53:45
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uzgodnienia granicy pasa technicznego na terenie gminy Międzyzdroje 2013-06-18 13:55:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzzydroje " za lata 2011-2012 2013-06-18 13:57:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Międzyzdrojach oraz nadania jego statutu 2013-06-18 13:58:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Międzyzdrojach 2013-06-18 13:59:19
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach oraz w punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. prof. dr. Władysława Szafera Wapnicy 2013-06-18 14:02:39
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozowju sportu przez gmnię Międzyzdroje 2013-06-18 14:03:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania dla Powiatu Kamieńskiego w ramach udzielonej dotacji. 2013-06-18 14:07:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/261/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opłaty targowej. 2013-06-18 14:08:15
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 2013-07-04 13:15:35
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok 2013-07-04 13:17:31
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013 - 2024 2013-07-04 13:18:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Termodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje" i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego PL04 pn: "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" ze środków Mechnizmu Finansowego Eurpejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 2013-07-04 13:21:13
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej na nieruchomości stanowiącej własność gminy Międzyzdroje, jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, wynikających z umowy o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-015/10 2013-07-04 13:24:44
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 2013-08-26 10:51:18
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok 2013-08-26 10:51:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013 - 2024 2013-08-26 10:52:31
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 2013-08-26 10:54:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2013-08-26 10:55:18
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2013-08-26 10:56:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2013-08-26 10:56:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. 2013-08-26 10:57:45
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-08-26 13:59:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-08-26 13:59:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-08-26 14:01:45
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2013 2013-09-18 10:51:45
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013 - 2024 2013-09-18 10:52:40
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok 2013-09-18 10:53:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach w sprawie opłaty od posiadania psów 2013-09-18 10:54:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2013-09-18 10:54:49
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2013-09-18 10:55:56
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych 2013-09-18 11:00:40
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 2013-09-18 11:01:44
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 2013-09-18 11:02:19
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Międzyzdroje nad projektem strategii Rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2025 2013-09-18 11:04:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Międzyzdrojów 2013-09-18 11:09:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 2013-09-18 11:10:12
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok 2013-10-22 12:29:17
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013 - 2024 2013-10-22 12:30:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2013 2013-10-22 12:30:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi na zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Międzyzdrojów 2013-10-22 12:31:35
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Międzyzdrojów 2013-10-22 12:32:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Międzyzdrojach 2013-10-22 12:34:54
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" 2013-11-22 11:43:12
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. 2013-11-22 11:44:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2013-11-22 11:46:12
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 2013-11-22 11:46:53
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach zmieniająca uchwałę nr LI/535/2010 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Międzyzdroje. 2013-11-22 11:52:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Międzyzdroje. 2013-11-22 12:01:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na tok 2014" 2013-11-22 12:03:29
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013 - 2024 2013-11-22 12:04:37
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2013 2013-11-22 12:05:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok 2013-11-22 12:05:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia statutu Gminy Międzyzdroje. 2013-11-22 12:08:53
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2013 2013-12-13 12:29:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Miedzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok 2013-12-13 12:30:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013 - 2024 2013-12-13 12:30:39
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi na zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Międzyzdrojów 2013-12-13 12:34:35
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Międzyzdrojów 2013-12-13 12:36:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, w zakresie dofinansowania i utrzymywania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach 2013-12-13 12:37:43
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2014r. 2013-12-13 12:38:35
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych" an 2014 rok 2013-12-13 12:39:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2014 2014-01-22 09:39:18
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2014 - 2024 2014-01-22 09:40:30
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje w 2014r. 2014-01-22 09:42:17
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania dla powiatu kamieńskiego w ramach udzielonej dotacji. 2014-01-22 09:43:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-01-22 09:48:15
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-01-22 09:50:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-01-22 09:52:17
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2014-01-22 09:55:23
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-01-22 09:56:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-01-22 09:57:15
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-01-22 09:57:35
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-01-22 09:57:53
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-01-22 09:58:22
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-01-22 09:58:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-01-22 09:59:27
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-01-22 09:59:45
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-01-22 10:00:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-01-22 10:00:22
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a Gminą Międzyzdroje dotyczącego wspólnej realizacji lokalnego transportu zbiorowego 2014-01-22 10:03:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany miejscowego palnu zagospodarownia przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ul. Komunalną, ul. Nowomyśliwską, ul. Wodziczki, ciekiem wodnym "Stary Zdrój", torami kolejowymi i ul. Niepodległości. 2014-01-22 10:05:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Burmistrza Międzyzdrojów 2014-02-13 09:53:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Międzyzdroje 2014-02-13 09:56:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie sprawozdania z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje za rok 2013 2014-02-13 09:58:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2025 2014-02-13 09:59:17
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu sołectwa Lubin 2014-02-13 10:00:18
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 2014-03-21 10:04:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2014-03-21 10:05:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 2014-03-21 10:05:51
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2014-03-21 10:07:19
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-03-21 10:07:53
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-03-21 10:08:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-03-21 10:08:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-03-21 10:09:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Przy WPN w Lubinie" na obszarze obejmującym część miejscowości Lubin gminy Międzyzdroje 2014-03-21 10:10:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024 2014-03-21 10:12:54
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/445/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2014 rok 2014-03-21 10:14:57
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2014 2014-03-21 10:15:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Międzyzdrojów" 2014-04-22 14:37:57
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/452/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje 2014-04-22 14:42:53
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-04-22 14:45:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje. 2014-04-22 14:46:37
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 2014-04-22 14:47:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 2014-04-22 14:48:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-04-22 14:49:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-04-22 14:49:43
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-04-22 14:50:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-04-22 14:50:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-04-22 14:51:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2014-04-22 14:52:16
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przystąpienia Gminy Międzyzdroje do stowarzyszenia pn. Lokalna Grupy Działania "Partnerstwo w rozwoju" z siedzibą w Wolinie 2014-04-22 14:54:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie nadania nazwy ulicy w Międzyzdrojach 2014-04-25 13:41:13
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie nadania nazwy placowi w Międzyzdrojach 2014-04-25 13:41:34
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunlaną. 2014-05-09 11:23:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2014 2014-05-09 11:24:43
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024 2014-05-09 11:25:42
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/445/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2014 rok 2014-05-09 11:26:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2014-05-09 11:27:29
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na działalność OPS 2014-05-09 11:28:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Dziwnów obejmujacego likwidację aglomeracji wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 23/2006 z dnia 16 lutego 2006r. oraz wyznaczenia aglomeracji Dziwnów. 2014-05-09 11:30:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-05-22 09:17:37
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-05-22 09:17:53
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" 2014-05-22 09:19:22
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej 2014-05-22 09:20:27
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje" i złożenia wniosku o jego dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa. 2014-05-22 09:24:27
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Dziwnów obejmujacego likwidację aglomeracji wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 23/2006 z dnia 16 lutego 2006r. oraz wyznaczenia aglomeracji Dziwnów przesłanego pismem z dnia 18 kwietnia 2014r. znak WOŚ.II.7310.3.4.2014.WI 2014-05-22 09:26:11
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2014-05-22 09:26:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2014-05-22 09:27:19
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do krórych nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. 2014-05-22 09:30:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Międzyzdrojów 2014-05-22 09:31:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Dziwnów obejmujacego likwidację aglomeracji wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 23/2006 z dnia 16 lutego 2006r. oraz wyznaczenia aglomeracji Dziwnów przesłanego pismem z dnia 18 kwietnia 2014r. znak WOŚ.II.7310.3.4.2014.WI 2014-06-13 12:45:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2014-06-13 12:46:05
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2014-06-13 12:47:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2014-06-13 12:48:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Międzyzdroje 2014-06-13 12:50:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2014-06-13 12:50:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2014-06-13 12:51:30
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/408/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje 2014-06-13 12:54:42
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/409/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2014-06-13 12:56:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na stale obwody do głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-06-13 12:58:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-06-13 13:00:11
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2014 2014-08-25 15:19:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024 2014-08-25 15:20:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/429/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu ochrony środowiska 2014-08-25 15:21:56
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-09-26 09:24:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/144/03 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia indywidulanej ochrony przyrody w drodze uznania za pomnik przyrody 2014-08-25 15:24:43
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/528/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2014-08-25 15:25:56
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ostąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawracia umowy dzierżawy 2014-08-25 15:27:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości 2014-08-25 15:28:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ostąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawracia umowy dzierżawy 2014-08-25 15:28:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr LII/517/2014 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy placowi w Międzyzdrojach 2014-08-25 15:30:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ostąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawracia umowy dzierżawy 2014-08-25 15:30:37
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. 2014-09-08 10:32:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje 2014-09-08 10:32:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu na rok 2014 2014-09-08 10:33:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024 2014-09-08 10:35:53
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/445/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2014 rok. 2014-09-08 10:37:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2014 2014-09-26 09:19:32
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024 2014-09-26 09:20:00
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje 2014-09-26 09:21:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2014-09-26 09:21:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2014-09-26 09:22:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-09-26 09:22:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2014-09-26 09:23:35
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-09-26 09:24:23
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2014-09-26 09:25:03
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2014 2014-10-23 09:30:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/445/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2014 rok 2014-10-23 09:33:03
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024 2014-10-23 09:34:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2014-10-23 09:35:12
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2014-10-23 09:36:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-10-23 09:37:15
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" 2014-10-23 09:40:58
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" 2014-10-23 09:43:04
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości 2014-10-23 09:44:13
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości 2014-10-23 09:44:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" 2014-10-23 09:46:03
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Wyspy Wolin 2014-11-06 10:38:29
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2014 2014-11-06 10:39:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/445/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2014 rok 2014-11-06 10:40:26
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024 2014-11-06 10:40:51
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Wapnica 2014-11-06 10:41:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Międzyzdroje na lata 2015-2017 2014-11-06 10:42:45
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024 2014-11-06 10:44:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Międzyzdroje 2014-11-06 10:45:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmian w budżecie na rok 2014 2014-12-11 15:18:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/445/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2014 rok 2014-12-11 15:19:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach 2014-12-11 15:19:57
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, w zakresie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach 2014-12-11 15:21:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie 2014-12-11 15:23:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Międzyzdroje w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI 2014-12-11 15:24:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Międzyzdroje 2014-12-11 15:25:03
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2015r. 2014-12-11 15:25:41
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych" na 2014 rok 2014-12-11 15:26:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych - gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje 2014-12-11 15:28:09
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2014-12-11 15:28:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2014-12-11 15:29:14
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w trwały zarząd 2014-12-11 15:29:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-12-11 15:30:25
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2014-12-11 15:31:11
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-12-11 15:31:28
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-12-11 15:31:47
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2014-12-11 15:32:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej właściwego dla określenia polecenia wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miejskiej 2014-12-11 15:33:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości 2015-01-20 14:16:07
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2015-01-20 14:16:34
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie sprawozdania z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje za rok 2014 2015-01-20 14:18:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu prac Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej 2015-01-20 14:19:59
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu prac Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 2015-01-20 14:21:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia planu prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 2015-01-20 14:21:35
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/175/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18.12.2007 r. w sprawie wstąpienia Miasta Międzyzdroje do organizacji międzynarodowej pod nazwą "Związek Miast Bałtyckich". 2015-01-20 14:23:52
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie powołania przedstawiciela do Związku Gmin Wysypy Wolin 2015-01-20 14:24:50
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2015-02-20 11:38:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2015. 2015-02-20 11:39:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwała Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2015 rok. 2015-02-20 11:41:38
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025 2015-02-20 11:43:02
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania dla powiatu kamieńskiego w ramach udzielonej dotacji 2015-02-20 11:44:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie opłaty targowej 2015-02-20 11:45:19
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016 2015-02-20 11:46:34
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych - gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje 2015-02-20 11:51:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje w 2015r. 2015-02-20 11:53:57
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w trwały zarząd. 2015-02-20 11:55:10
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2015. 2015-03-20 11:37:48
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwała Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2015 rok. 2015-03-20 11:38:08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025 2015-03-20 11:38:32
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje 2015-03-20 11:39:30
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016 2015-03-20 11:40:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wicko w sprawie nowego statutu sołectwa Wicko 2015-03-20 11:43:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2015-03-20 11:49:21
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie skargi z dnia 23.02.2015 r. na bezczynność Burmistrza Międzyzdrojów 2015-03-20 11:50:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyposażenia w majątek gminnej jednostki budżetowej Żłobka Miejskiego w Międzyzdrojach 2015-04-01 11:59:16
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2015-04-01 12:02:20
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2015. 2015-04-01 12:03:01
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwała Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2015 rok. 2015-04-01 12:03:46
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025 2015-04-01 12:04:24
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmian w budżecie na rok 2015. 2015-04-17 07:58:55
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany uchwały Nr XL/383/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje. 2015-04-17 08:01:58
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2015-04-17 08:06:54
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2015-04-17 08:07:15
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zawiadomienia I.P. o niezałatwieniu skargi w terminie. 2015-04-17 08:10:06
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów oraz Kierownika Zakładu Ochrony Środowiska. 2015-04-17 08:11:32
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Wicko 2015-04-17 08:12:36
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych - gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje 2015-05-27 16:11:33
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2015. 2015-05-27 16:12:39