Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 156/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miedzyzdroje 2020-07-17 09:50:30
ZARZĄDZENIE NR 262/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miedzyzdroje 2020-11-05 14:59:57
ZARZĄDZENIE NR 227/2018 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 21 listopada 2018 r.w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 2018-11-23 13:16:40
ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 2018-07-11 15:43:01
Zarządzenie Nr 112/PROM/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Międzyzdroje 2017-06-30 09:48:17
Zarządzenie Nr 63/PROM/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Międzyzdroje 2018-04-24 09:19:32
Zarządzenie Nr 181/SEK/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 października 2016 r.w sprawie warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 2016-10-19 13:19:33
Zarządzenie Nr 45/PROM/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Międzyzdroje 2017-03-10 11:11:02
Zarządzenie Nr 138/PROM/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Międzyzdroje 2016-07-25 12:31:44
Zarządzenie Nr 125/PROM/2014 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 73/PROM/2014 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Międzyzdroje - straciło moc prawną 2014-07-21 15:17:16
Zarządzenie Nr 164/PROM/2014 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 125/PROM/2014 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 73/PROM/2014 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Międzyzdroje - straciło moc prawną 2014-10-02 12:54:44
Zarządzenie Nr 31/PROM/2014 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie założenia i prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Międzyzdroje - straciło moc prawną 2014-02-14 08:51:24
Zarządzenie Nr 73/PROM/2014 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/PROM/2014 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Międzyzdroje - straciło moc prawną 2014-04-22 13:59:03
ZARZĄDZENIE NR 14/GN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 9/GN/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 2021-01-14 15:09:19
ZARZĄDZENIE NR 13/GN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Międzyzdrojach 2021-01-13 08:07:58
ZARZĄDZENIE NR 12/KDR/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2021-01-12 12:16:15
ZARZĄDZENIE NR 10/GN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego portu jachtowego w Wapnicy 2021-01-12 12:14:37
ZARZĄDZENIE NR 8/GN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 2021-01-12 12:11:58
ZARZĄDZENIE NR 7/FIN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-01-14 15:08:44
ZARZĄDZENIE NR 124/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki i powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-10 15:52:51
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie istniejącego zejścia na plażę wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce o numerze geodezyjnym: 430/3 z obrębu nr 20 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje., po dokonaniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 oraz uzgodnień, o których mowa w art. 53 ust. 4. 2020-05-05 13:48:27
ZARZĄDZENIE NR 107/RI/20209 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 2020-05-26 08:04:58
ZARZĄDZENIE NR 100/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-05-26 08:02:30
ZARZĄDZENIE NR 106/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-05-26 08:03:30
ZARZĄDZENIE NR 4/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do protokolarnego przejęcia nieruchomości położonej w Międzyzdrojach 2020-01-09 13:16:26
ZARZĄDZENIE NR 5/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2020-01-09 13:17:08
ZARZĄDZENIE NR 7/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2020 rok 2020-01-14 14:54:50
ZARZĄDZENIE NR 8/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2020-01-14 14:55:35
ZARZĄDZENIE NR 9/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku  w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-01-14 14:56:13
ZARZĄDZENIE NR 12/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wapnica w sprawie nowego statutu sołectwa Wapnica 2020-01-14 15:00:06
ZARZĄDZENIE NR 102/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-06-04 08:22:09
ZARZĄDZENIE NR 103/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-06-02 11:53:57
ZARZĄDZENIE NR 104/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-06-02 11:54:30
ZARZĄDZENIE NR 105/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2020 r. 2020-06-02 11:54:54
ZARZĄDZENIE NR 108/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w okresie stanu epidemii wprowadzonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 2020-05-26 09:21:59
ZARZĄDZENIE NR 110/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy przy ul. Jodłowej 3 Pani Iwonie Sołtysiak 2020-06-02 11:55:26
ZARZĄDZENIE NR 111/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-06-04 10:08:26
ZARZĄDZENIE NR 112/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-06-04 10:08:57
ZARZĄDZENIE NR 113/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-06-02 11:56:27
ZARZĄDZENIE NR 114/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2020-06-02 11:57:08
ZARZĄDZENIE NR 2/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 2020-01-14 14:52:36
ZARZĄDZENIE NR 3/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-01-14 14:53:53
ZARZĄDZENIE NR 13/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2020-01-17 08:56:04
ZARZĄDZENIE NR 16/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-01-17 08:57:44
ZARZĄDZENIE NR 18/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej 2020-01-17 09:00:13
ZARZĄDZENIE NR 20/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-01-17 09:00:59
ZARZĄDZENIE NR 22/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania z wnioskami dowodowymi składanymi drogą elektroniczną 2020-02-11 11:02:27
ZARZĄDZENIE NR 23/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego nr 1 ?Morskie Skarby? w Międzyzdrojach, Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Predszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy, dla których organem prowadzącym jest Gm 2020-01-27 10:29:09
ZARZĄDZENIE NR 24/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-02-03 09:37:50
Zarządzenie Nr 26/FIN/2020 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-02-03 09:38:37
ZARZĄDZENIE NR 27/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-02-11 11:06:27
ZARZĄDZENIE NR 32/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-02-11 11:01:15
ZARZĄDZENIE NR 11/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-01-27 10:25:30
ZARZĄDZENIE NR 15/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Sołtysa Lubina do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Sołtysa oraz ogłoszenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa sołectwa Lubin 2020-01-17 08:49:40
ZARZĄDZENIE NR 17/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-01-17 08:59:26
ZARZĄDZENIE NR 19/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-01-27 10:27:27
ZARZĄDZENIE NR 21/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-01-17 09:01:45
ZARZĄDZENIE NR 25/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów 2020-02-11 11:03:42
ZARZĄDZENIE NR 35/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-02-20 13:13:21
ZARZĄDZENIE NR 36/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2020-02-20 13:12:54
ZARZĄDZENIE NR 37/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2020-02-20 13:12:16
ZARZĄDZENIE NR 38/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-03-03 09:17:42
ZARZĄDZENIE NR 39/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2020-02-20 13:13:56
ZARZĄDZENIE NR 40/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-03-03 09:18:11
ZARZĄDZENIE NR 42/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji pt. ?Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach? 2020-03-03 09:19:27
ZARZĄDZENIE NR 43/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-03-03 09:20:40
ZARZĄDZENIE NR 44/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach 2020-03-04 10:31:43
ZARZĄDZENIE NR 45/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-03-03 09:21:29
ZARZĄDZENIE NR 46/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-03-09 11:37:03
ZARZĄDZENIE NR 47/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy przy ul. Jodłowej 3 2020-03-09 11:37:43
ZARZĄDZENIE NR 30/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Infrastruktury do podpisywania dokumentów 2020-02-11 11:08:31
ZARZĄDZENIE NR 31/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2020-02-11 11:09:04
ZARZĄDZENIE NR 33/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-02-11 11:11:45
ZARZĄDZENIE NR 34/SM/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniające załącznik do zarządzenia nr 34/SM/2014 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie umundurowania oraz wysokości i warunków przyznawania strażnikom Straży Miejskiej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie 2020-02-11 11:12:54
ZARZĄDZENIE NR 54/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego do kierowania pracami komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy przy ul. Jodłowej 3 2020-03-13 10:35:45
ZARZĄDZENIE NR 55/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach oraz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyzdroje 2020-03-17 14:03:46
ZARZĄDZENIE NR 56/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności (zamknięcia) Żłobka Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-03-13 10:36:18
ZARZĄDZENIE NR 59/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-03-13 10:36:42
ZARZĄDZENIE NR 60/ZKR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze Gminy Międzyzdroje podsystemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa 2020-03-17 14:05:13
ZARZĄDZENIE NR 61/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-03-17 14:04:20
ZARZĄDZENIE NR 62/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-03-31 11:30:31
ZARZĄDZENIE NR 63/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2020 r. 2020-03-31 11:29:28
ZARZĄDZENIE NR 65/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności (zamknięcia) Żłobka Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-03-31 11:28:58
ZARZĄDZENIE NR 66/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-04-02 16:37:48
ZARZĄDZENIE NR 67/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-16 12:54:54
ZARZĄDZENIE NR 68/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie odwołania konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy przy ul. Jodłowej 3 2020-04-02 16:38:59
ZARZĄDZENIE NR 50/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-09 11:39:39
ZARZĄDZENIE NR 51/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-03-13 10:32:42
ZARZĄDZENIE NR 53/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. inwestycji w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-03-13 10:35:06
ZARZĄDZENIE NR 70/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-04-08 09:31:40
ZARZĄDZENIE NR 71/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-04-08 09:37:42
ZARZĄDZENIE NR 72/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-04-08 09:39:09
ZARZĄDZENIE NR 73/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłozenia o przetargu na sprzedaż nieruchomosci 2020-04-08 09:39:50
ZARZĄDZENIE NR 74/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-04-20 14:41:14
ZARZĄDZENIE NR 75/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2020-04-09 21:30:15
ZARZĄDZENIE NR 76/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-04-09 21:32:26
ZARZĄDZENIE NR 77/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-04-20 14:41:44
ZARZĄDZENIE NR 78/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-04-25 08:59:41
ZARZĄDZENIE NR 79/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-05-05 13:37:48
ZARZĄDZENIE NR 80/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-25 09:00:17
ZARZĄDZENIE NR 81/PPZ/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Międzyzdrojów Nr 41/PPZ/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. 2020-05-05 13:39:10
ZARZĄDZENIE NR 82/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia 2020-04-25 09:01:06
ZARZĄDZENIE NR 83/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-05-05 13:39:39
ZARZĄDZENIE NR 84/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-05-05 13:32:54
ZARZĄDZENIE NR 86/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia 2020-05-05 13:34:54
ZARZĄDZENIE NR 64/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-04-08 09:31:15
ZARZĄDZENIE NR 69/ZKR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia korzystania z gminnych, publicznych placów zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu 2020-04-02 16:40:12
ZARZĄDZENIE NR 92/ RI /2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-05-13 08:55:01
ZARZĄDZENIE NR 93/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 maja  2020 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki i zakłady budżetowe 2020-05-07 15:46:53
ZARZĄDZENIE NR 94/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności (zamknięcia) Żłobka Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-05-11 08:02:29
ZARZĄDZENIE NR 95/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania dokumentów elektronicznych wysyłanych za pomocą platformy ePUAP. 2020-05-11 08:03:05
ZARZĄDZENIE NR 96/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-05-13 08:56:16
ZARZĄDZENIE NR 97/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 2020-05-13 08:56:46
ZARZĄDZENIE NR 98/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-05-13 08:55:39
ZARZĄDZENIE NR 115/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. planowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-06-08 15:28:40
ZARZĄDZENIE NR 116/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. społecznych i funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-06-08 15:29:12
ZARZĄDZENIE NR 117/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-06-15 14:58:27
ZARZĄDZENIE NR 118/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Międzyzdrojach 2020-06-15 10:20:30
ZARZĄDZENIE NR 124/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki i powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-10 15:52:13
ZARZĄDZENIE NR 88/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-05-07 15:48:12
ZARZĄDZENIE NR 89/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji do Spraw Mieszkaniowych 2020-05-07 15:48:51
ZARZĄDZENIE NR 90/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-05-12 15:17:32
ZARZĄDZENIE NR 91/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-05-07 15:47:33
ZARZĄDZENIE NR 129/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-23 14:55:05
ZARZĄDZENIE NR 130/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2020-06-25 11:43:00
ZARZĄDZENIE NR 131/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia 2020-06-25 11:43:27
ZARZĄDZENIE NR 134/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-06-30 12:56:56
ZARZĄDZENIE NR 135/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-06-30 12:57:21
ZARZĄDZENIE NR 125/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-16 13:10:57
ZARZĄDZENIE NR 137/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-07-01 08:38:40
ZARZĄDZENIE NR 138/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-07-01 08:39:23
ZARZĄDZENIE NR 139/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-30 12:57:55
ZARZĄDZENIE NR 153/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-07-27 14:19:53
ZARZĄDZENIE NR 157/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-07-27 14:20:21
ZARZĄDZENIE NR 161/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-07-27 14:20:48
ZARZĄDZENIE NR 274/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-11-30 14:47:00
ZARZĄDZENIE NR 275/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-11-30 14:47:38
ZARZĄDZENIE NR 279/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzec osób niepełnosprawnych 2020-11-27 14:50:09
ZARZĄDZENIE NR 280/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2020-11-27 14:49:36
ZARZĄDZENIE NR 136/GKRPA/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyzdrojach 2020-07-01 08:38:11
ZARZĄDZENIE NR 126/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-16 13:11:29
ZARZĄDZENIE NR 141/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-07-03 09:40:00
ZARZĄDZENIE NR 142/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-07-03 14:52:35
ZARZĄDZENIE NR 143/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. inwestycji w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-07-01 15:07:08
ZARZĄDZENIE NR 144/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-07-06 12:52:36
ZARZĄDZENIE NR 145/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-07-10 10:45:18
ZARZĄDZENIE NR 146/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-07-10 10:44:47
ZARZĄDZENIE NR 147/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2020-07-08 14:11:08
ZARZĄDZENIE NR 148/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-07-15 15:03:37
ZARZĄDZENIE NR 149/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-07-16 12:12:11
ZARZĄDZENIE NR 151/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-07-16 12:16:12
ZARZĄDZENIE NR 152/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-07-16 12:13:53
ZARZĄDZENIE NR 158/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji poboru i rozliczania przez inkasentów opłaty miejscowej oraz ustalenia i wypłacania wynagrodzenia za inkaso 2020-08-03 14:11:14
ZARZĄDZENIE NR 162/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-07-27 14:21:24
ZARZĄDZENIE NR 163/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-07-27 14:21:54
ZARZĄDZENIE NR 164/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-08-03 14:10:36
ZARZĄDZENIE NR 165/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-08-03 14:11:45
ZARZĄDZENIE NR 121/SGK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu pn.:"Wymień piec - termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach - w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2020-07-06 09:44:08
ZARZĄDZENIE NR 140/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-07-06 12:52:09
ZARZĄDZENIE NR 159/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 2020-07-21 14:28:15
ZARZĄDZENIE NR 160/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury ? Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach 2020-07-21 14:29:20
ZARZĄDZENIE NR 166/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. wymiaru podatków w Referacie Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-08-03 14:13:16
ZARZĄDZENIE NR 167/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-08-04 15:46:59
ZARZĄDZENIE NR 168/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie sprostowania wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-08-03 14:13:46
ZARZĄDZENIE NR 169/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru remontów 2020-08-06 15:35:01
Zarządzenie Nr 170/FIN/2020 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 05.08.2020 r. w sprawie  zmiany w budżecie gminy na  2020 r. 2020-08-13 12:41:15
ZARZĄDZENIE NR 171/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r. 2020-08-13 14:38:39
ZARZĄDZENIE NR 172/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-08-25 15:10:25
ZARZĄDZENIE NR 173/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-08-25 15:09:54
ZARZĄDZENIE NR 175/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 2020-08-20 11:30:12
ZARZĄDZENIE NR 176/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2020-08-24 13:07:34
ZARZĄDZENIE NR 177/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-08-26 14:06:38
ZARZĄDZENIE NR 197/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-09-24 10:00:18
ZARZĄDZENIE NR 154/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu remontów 2020-07-17 09:46:07
ZARZĄDZENIE NR 155/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-07-16 12:16:39
ZARZĄDZENIE NR 156/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miedzyzdroje 2020-07-17 09:46:45
ZARZĄDZENIE NR 190/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-09-09 15:36:37
ZARZĄDZENIE NR 191/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-09-09 15:37:12
ZARZĄDZENIE NR 192/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 2020-09-17 08:47:45
ZARZĄDZENIE NR 194/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-09-17 08:48:22
ZARZĄDZENIE NR 278/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-11-27 10:42:36
ZARZĄDZENIE NR 182/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach 2020-09-01 14:55:47
ZARZĄDZENIE NR 178/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2020 r. 2020-09-01 14:54:37
ZARZĄDZENIE NR 181/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej ds. likwidacji składników majątkowych Gminy Międzyzdroje 2020-08-27 13:52:33
ZARZĄDZENIE NR 183/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-09-02 16:33:32
ZARZĄDZENIE NR 185/SGK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 2020-09-04 08:44:29
ZARZĄDZENIE NR 186/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-09-04 08:45:06
ZARZĄDZENIE NR 187/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-09-08 15:31:29
ZARZĄDZENIE NR 193/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-09-11 14:35:25
ZARZĄDZENIE NR 277/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-11-26 09:33:23
ZARZĄDZENIE NR 179/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-09-01 14:55:08
ZARZĄDZENIE NR 184/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-09-08 15:31:01
ZARZĄDZENIE NR 188/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-09-08 15:31:56
ZARZĄDZENIE NR 201/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-09-29 12:22:49
ZARZĄDZENIE NR 203/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi głosowania, sposobu oddawania głosów oraz weryfikacji ważności głosów i uprawnień do głosowania Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. 2020-09-29 12:23:15
ZARZĄDZENIE NR 207/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-10-05 11:02:18
ZARZĄDZENIE NR 210/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-10-05 11:00:45
ZARZĄDZENIE NR 85/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji pt. ?Zdalna Szkoła ? wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego? 2020-10-05 08:33:11
ZARZĄDZENIE NR 122/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji pt. ?Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 2020-10-05 11:03:16
ZARZĄDZENIE NR 196/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-09-19 15:29:54
ZARZĄDZENIE NR 198/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r. 2020-09-29 12:22:21
ZARZĄDZENIE NR 200/ RI /2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-09-24 10:01:34
ZARZĄDZENIE NR 202/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r., określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji i listy poparcia, ustalenia sposobu i miejsca udostępnienia formularzy zgłoszenia oraz terminów ogłoszenia wyników glosowania. 2020-09-29 12:21:58
ZARZĄDZENIE NR 204/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2020-09-29 12:21:07
ZARZĄDZENIE NR 209/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-10-05 08:34:11
ZARZĄDZENIE NR 212/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki komunalnej w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-10-05 11:03:38
ZARZĄDZENIE NR 214/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-10-26 15:48:52
ZARZĄDZENIE NR 215/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-10-14 08:36:55
ZARZĄDZENIE NR 216/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-10-14 16:32:23
ZARZĄDZENIE NR 217/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w okresie stanu epidemii wprowadzonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 2020-10-21 12:15:09
ZARZĄDZENIE NR 221/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-10-26 15:49:19
ZARZĄDZENIE NR 222/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-10-26 15:49:42
ZARZĄDZENIE NR 223/ZP/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/ZP/2014 Burmistrza Międzyzdrojów z dniz 4 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych wydatkowania w Gminie Międzyzdroje od 3000 do 30000 euro netto 2020-10-26 15:50:12
ZARZĄDZENIE NR 235/SGK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania komisji potwierdzającej wykonanie inwestycji przez Grantobiorców w ramach projektu pn. "Wymień piec - termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach - w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego" nr. RPZP.02.15.00-32-A009/19 2020-11-03 08:22:46
ZARZĄDZENIE NR 236/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-10-26 15:50:36
ZARZĄDZENIE NR 237/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Gminy Międzyzdroje przy czynnościach wznowienia granic i okazania punktów granicznych nieruchomości 2020-10-26 15:51:14
Zarządzenie Nr 250/GN/2020 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-10-29 15:02:32
Zarządzenie Nr 253/GN/2020 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-10-29 15:01:08
ZARZĄDZENIE NR 213/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r. 2020-10-21 11:59:54
ZARZĄDZENIE NR 206/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-10-12 12:01:38
ZARZĄDZENIE NR 208/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r. 2020-10-08 12:29:32
ZARZĄDZENIE NR 132/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-10-08 12:29:11
ZARZĄDZENIE NR 252/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-11-03 08:30:07
ZARZĄDZENIE NR 255/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Pana Adam Szczodrego Sekretarza Gminy do dokonywania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-11-03 08:31:57
ZARZĄDZENIE NR 256/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-11-03 08:32:47
ZARZĄDZENIE NR 258/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji czteroletniej i jednorocznej 2020-11-16 12:53:45
ZARZĄDZENIE NR 266/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-11-12 11:09:07
ZARZĄDZENIE NR 260/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami do podpisywania dokumentów dotyczących spraw związanych z gospodarką nieruchomościami 2020-11-12 11:06:16
ZARZĄDZENIE NR 262/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miedzyzdroje 2020-11-05 14:58:53
ZARZĄDZENIE NR 264/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-11-12 11:07:41
ZARZĄDZENIE NR 267/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2020-11-12 11:09:43
ZARZĄDZENIE NR 265/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-11-12 11:08:35
ZARZĄDZENIE NR 239/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-11-03 08:25:01
ZARZĄDZENIE NR 251/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-11-03 08:29:24
ZARZĄDZENIE NR 254/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania komisji opiniującej przyznanie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich. 2020-11-03 08:31:16
ZARZĄDZENIE NR 257/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-11-03 08:33:43
ZARZĄDZENIE NR 259/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 118/RI/2020 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Międzyzdrojach 2020-11-06 14:30:26
ZARZĄDZENIE NR 263/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-11-12 11:27:50
ZARZĄDZENIE NR 273/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu remontów 2020-11-20 10:49:45
ZARZĄDZENIE NR 281/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-12-03 15:10:50
ZARZĄDZENIE NR 282/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-12-03 15:11:24
ZARZĄDZENIE NR 284/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-12-04 11:10:37
ZARZĄDZENIE NR 285/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 2020-12-04 11:11:15
ZARZĄDZENIE NR 286/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. 2020-12-04 11:11:48
ZARZĄDZENIE NR 287/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2020-12-04 11:12:14
ZARZĄDZENIE NR 288/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na 2021 r. 2020-12-04 11:12:37
ZARZĄDZENIE NR 291/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2020-12-16 13:25:58
ZARZĄDZENIE NR 292/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-12-15 15:27:01
ZARZĄDZENIE NR 219/OPS/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2020-12-02 10:02:27
ZARZĄDZENIE NR 220/OPS/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2020-12-02 10:03:11
ZARZĄDZENIE NR 269/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-11-20 11:26:27
ZARZĄDZENIE NR 271/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-11-20 10:46:59
ZARZĄDZENIE NR 272/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-11-20 10:49:07
ZARZĄDZENIE NR 261/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-12-17 15:06:31
ZARZĄDZENIE NR 270/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pt. "POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA." 2020-12-17 15:05:36
ZARZĄDZENIE NR 276 / RI /2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-12-16 13:38:43
ZARZĄDZENIE NR 289/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-12-16 13:27:40
ZARZĄDZENIE NR 290/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-12-16 13:26:28
ZARZĄDZENIE NR 293/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-12-17 15:07:09
ZARZĄDZENIE NR 294/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-12-18 08:28:18
ZARZĄDZENIE NR 302/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 14:58:35
ZARZĄDZENIE NR 304/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 14:55:29
ZARZĄDZENIE NR 306/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 14:57:02
ZARZĄDZENIE NR 195/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 158/FIN/2020 z dnia 17 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia instrukcji poboru i rozliczenia przez inkasentów opłaty miejscowej oraz ustalenia i wypłacania wynagrodzenia za inkaso 2020-12-16 13:32:47
ZARZĄDZENIE NR 205/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 127/FIN/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób do Zespołu MDR i osób odpowiedzialnych za raportowanie schematów podatkowych w Gminie Międzyzdroje 2020-12-16 13:31:53
ZARZĄDZENIE NR 211/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pt. "Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin i Uznam" 2020-12-17 15:08:11
ZARZĄDZENIE NR 224/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Międzyzdroje i jej jednostkach organizacyjnych 2020-12-16 13:30:56
ZARZĄDZENIE NR 225/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 127/FIN/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób do Zespołu MDR i osób odpowiedzialnych za raportowanie schematów podatkowych w Gminie Międzyzdroje 2020-12-16 13:29:17
ZARZĄDZENIE NR 295/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-12-29 15:14:59
ZARZĄDZENIE NR 296/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-12-29 15:14:26
ZARZĄDZENIE NR 297/ROA/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-12-22 18:57:56
ZARZĄDZENIE NR 298/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2020-12-22 08:57:45
ZARZĄDZENIE NR 299/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów 2020-12-22 18:59:26
ZARZĄDZENIE NR 301/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-12-29 15:18:57
ZARZĄDZENIE NR 303/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 15:00:10
ZARZĄDZENIE NR 305/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 15:01:40
ZARZĄDZENIE NR 307/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 15:03:04
ZARZĄDZENIE NR 308/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 15:04:31
ZARZĄDZENIE NR 309/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 15:06:00
ZARZĄDZENIE NR 310/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 15:07:20
ZARZĄDZENIE NR 311/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 15:08:39
ZARZĄDZENIE NR 312/POK/2020 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2020-12-29 15:10:05
ZARZĄDZENIE NR 313/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2020-12-29 15:11:29
ZARZĄDZENIE NR 314/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 15:12:50
ZARZĄDZENIE NR 316/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powolania komisji 2021-01-07 10:49:56
ZARZĄDZENIE NR 318/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r. 2021-01-07 10:48:59
ZARZĄDZENIE NR 241/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-12-31 09:37:09
ZARZĄDZENIE NR 317/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2021-01-07 15:30:41
ZARZĄDZENIE NR 279/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzec osób niepełnosprawnych 2020-11-27 14:51:09
ZARZĄDZENIE NR 280/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2020-11-27 14:51:42
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora" 2020-12-04 11:16:46
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. 2020-12-04 11:17:28
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób starszych w wieku emerytalnym, na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia. 2020-12-04 11:18:01
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego. 2020-12-04 11:23:21
ZARZĄDZENIE NR 130/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2019-06-14 11:56:09
ZARZĄDZENIE NR 159/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2019-07-18 15:41:40
ZARZĄDZENIE NR 175/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 2020-08-20 11:31:51
ZARZĄDZENIE NR 163/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-07-27 14:23:40
ZARZĄDZENIE NR 162/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-07-27 14:23:10
ZARZĄDZENIE NR 90/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-05-12 15:19:53
ZARZĄDZENIE NR 73/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłozenia o przetargu na sprzedaż nieruchomosci 2020-04-08 09:43:48
ZARZĄDZENIE NR 72/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-04-08 09:42:54
ZARZĄDZENIE NR 232/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-12-04 10:13:28
Zarządzenie Nr 216/RI, GN/ 2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-10-31 09:39:56
ZARZĄDZENIE NR 204/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-10-18 08:37:17
ZARZĄDZENIE NR 198/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszeń o przetargach na sprzeadaż nieruchomości 2019-10-10 14:21:01
ZARZĄDZENIE NR 166/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-08-22 14:35:19
ZARZĄDZENIE NR 162/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-07-26 12:35:03
ZARZĄDZENIE NR 220/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-11-08 13:50:11
ZARZĄDZENIE NR 161/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-07-26 12:34:40
ZARZĄDZENIE NR 209/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-10-05 08:42:49
ZARZĄDZENIE NR 190/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-09-09 16:07:21
ZARZĄDZENIE NR 191/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-09-09 16:06:31
ZARZĄDZENIE NR 277/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-11-26 09:35:50
ZARZĄDZENIE NR 177/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-08-26 14:08:08
ZARZĄDZENIE NR 102/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-05-14 16:06:14
ZARZĄDZENIE NR 105/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-05-14 16:06:42
ZARZĄDZENIE NR 106/RI,GN/2019 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości 2019-05-14 16:07:13
ZARZĄDZENIE NR 99/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierzawienie nieruchomości 2019-05-09 16:28:56
ZARZĄDZENIE NR 94/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2019-04-26 09:38:52
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Międzyzdrojach 2019-02-06 16:59:05
ZARZĄDZENIE NR 109/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2019-05-15 16:38:28
ZARZĄDZENIE NR 111/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2019-05-15 16:39:02
ZARZĄDZENIE NR 32/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-02-20 15:20:34
ZARZĄDZENIE NR 34/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-02-20 15:20:57
ZARZĄDZENIE NR 35/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-02-20 15:21:14
ZARZĄDZENIE NR 36/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-02-20 15:21:30
ZARZĄDZENIE NR 37/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-02-28 12:07:47
ZARZĄDZENIE NR 42/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/GN/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 20.02.2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-02-28 12:08:36
ZARZĄDZENIE NR 43/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży 2019-03-05 15:00:04
ZARZĄDZENIE NR 44/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-03-05 15:00:45
ZARZĄDZENIE NR 47/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2019-03-07 15:50:35
Ogłoszenie wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej niemieszkalnej przy ulicy Gryfa Pomorskiego 21,23,25 2019-03-20 11:34:09
ZARZĄDZENIE NR 51/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-03-20 16:06:25
ZARZĄDZENIE NR 57/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 140/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 2019-03-20 16:07:02
ZARZĄDZENIE NR 59/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-03-22 14:35:45
ZARZĄDZENIE NR 66/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 2019-03-25 14:22:01
ZARZĄDZENIE NR 71/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-04-03 09:08:48
ZARZĄDZENIE NR 73/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/GN/2019 z dnia 20.02.2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-04-05 13:56:31
ZARZĄDZENIE NR 83/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-04-15 15:30:33
ZARZĄDZENIE NR 84/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierzawę 2019-04-17 15:31:33
ZARZĄDZENIE NR 85/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 2019-04-17 15:32:00
ZARZĄDZENIE NR 85/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 2019-04-17 15:32:39
ZARZĄDZENIE NR 143/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2019-07-03 13:14:51
Wynik otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora" 2019-01-09 16:26:08
ZARZĄDZENIE NR 108/POIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Pionu Ochrony Informacji Niejawnych 2019-05-15 15:47:00
ZARZĄDZENIE NR 110/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-05-24 09:10:16
ZARZĄDZENIE NR 112/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2019-05-24 09:10:54
ZARZĄDZENIE NR 113/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Głównego specjalisty - architekta w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2019-05-24 09:11:32
ZARZĄDZENIE NR 114/POK,PROM/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wydarzenia plenerowego pn. "Pchli Targ - nowe życie starych rzeczy" 2019-05-24 09:12:35
ZARZĄDZENIE NR 115/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-05-24 09:14:52
ZARZĄDZENIE NR 116/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania informacji w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2019-05-24 09:17:32
ZARZĄDZENIE NR 18/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia "Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach". 2019-01-23 16:00:03
ZARZĄDZENIE NR 100/RI.ITI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych - gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. 2019-05-14 16:00:56
ZARZĄDZENIE NR 102/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-05-14 16:02:58
ZARZĄDZENIE NR 105/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-05-14 16:03:45
ZARZĄDZENIE NR 106/RI,GN/2019 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości 2019-05-14 16:04:21
ZARZĄDZENIE NR 107/ZKR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2019-05-15 15:45:31
ZARZĄDZENIE NR 109/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2019-05-15 15:49:49
ZARZĄDZENIE NR 111/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2019-05-15 15:50:57
ZARZĄDZENIE NR 177/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-09-03 11:11:03
ZARZĄDZENIE NR 174/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-09-03 11:12:03
ZARZĄDZENIE NR 178/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach 2019-09-03 11:13:46
ZARZĄDZENIE NR 179/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-09-03 11:14:48
ZARZĄDZENIE NR 182/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-09-11 08:51:41
ZARZĄDZENIE NR 186/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany planu remontów 2019-09-11 08:53:19
ZARZĄDZENIE NR 91/ITI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji 2019-05-09 16:23:14
ZARZĄDZENIE NR 96/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych 2019-05-09 16:24:06
ZARZĄDZENIE NR 98/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu Stadionu Miejskiego im. Ireny Szewńskiej w Międzyzdrojach ul. Gryfa Pomorskiego 61 b. 2019-05-09 16:25:31
ZARZĄDZENIE NR 99/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierzawienie nieruchomości 2019-05-09 16:26:13
ZARZĄDZENIE NR 101/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do sporządzenia Raportu o stanie Gminy Międzyzdroje na dzień 31-12-2018 2019-05-09 16:27:03
ZARZĄDZENIE NR 104/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Pana Adama Szczodrego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-05-09 16:27:40
ZARZĄDZENIE NR 80/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-04-26 09:27:57
ZARZĄDZENIE NR 81/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-04-26 09:28:43
ZARZĄDZENIE NR 90/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu remontów 2019-04-26 09:29:44
ZARZĄDZENIE NR 93/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej 13 2019-04-26 09:30:36
ZARZĄDZENIE NR 94/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2019-04-26 09:31:53
ZARZĄDZENIE NR 92/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-04-26 09:33:59
ZARZĄDZENIE NR 95/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej nr 13 Pani Elwirze Korcz 2019-04-26 09:36:12
ZARZĄDZENIE NR 162/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-07-26 11:31:46
ZARZĄDZENIE NR 160/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2019-07-26 11:30:41
ZARZĄDZENIE NR 161/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-07-26 11:31:22
ZARZĄDZENIE NR 210/RI/19 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-11-04 09:07:44
ZARZĄDZENIE NR 212/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-11-04 09:09:29
ZARZĄDZENIE NR 215/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-11-04 09:11:56
ZARZĄDZENIE NR 209/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-11-08 13:46:18
ZARZĄDZENIE NR 217/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-11-08 13:47:13
ZARZĄDZENIE NR 218/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-11-08 13:47:38
ZARZĄDZENIE NR 220/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-11-08 13:48:11
ZARZĄDZENIE NR 37/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-02-28 11:53:46
ZARZĄDZENIE NR 29/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-02-06 16:57:28
ZARZĄDZENIE NR 120/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-06-03 14:27:44
ZARZĄDZENIE NR 3/FIN/19 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2019-01-07 14:31:38
ZARZĄDZENIE NR 4/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-01-07 14:32:11
ZARZĄDZENIE NR 5/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-01-07 14:32:46
ZARZĄDZENIE NR 6/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-01-07 14:33:08
ZARZĄDZENIE NR 1/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego portu jachtowego w Wapnicy 2019-01-10 14:10:58
ZARZĄDZENIE NR 2/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 2019-01-10 14:11:45
ZARZĄDZENIE NR 7/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów 2019-01-10 14:12:38
ZARZĄDZENIE NR 8/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2019 rok 2019-01-10 14:13:33
ZARZĄDZENIE NR 9/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Sportu w gminie Międzyzdroje oraz ustalenia regulaminu jej działania. 2019-01-10 14:14:21
ZARZĄDZENIE NR 10/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-01-14 08:12:51
ZARZĄDZENIE NR 11/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym: 1) wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego; 2) wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej; 3) wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia 2019-01-14 08:13:57
ZARZĄDZENIE NR 12/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów sportowych 2019-01-14 08:15:49
ZARZĄDZENIE NR 14/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2019-01-17 12:42:51
ZARZĄDZENIE NR 13/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-01-23 16:23:19
ZARZĄDZENIE NR 15/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w gminie Międzyzdroje w dniu 19.01.2019r. 2019-01-23 16:24:54
ZARZĄDZENIE NR 16/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-01-23 16:26:58
ZARZĄDZENIE NR 17/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-02-01 13:09:57
ZARZĄDZENIE NR 20/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. 2019-02-01 13:11:31
ZARZĄDZENIE NR 21/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji do Spraw Mieszkaniowych 2019-02-01 13:12:34
ZARZĄDZENIE NR 22/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu pracy Społecznej Komisji do Spraw Mieszkaniowych 2019-02-01 13:13:29
ZARZĄDZENIE NR 23/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw gminy Międzyzdroje w imieniu Burmistrza Międzyzdrojów Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi Gminy 2019-02-01 13:14:42
ZARZĄDZENIE NR 24/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Pana Adama Szczodrego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-02-01 13:15:42
ZARZĄDZENIE NR 25/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach 2019-02-01 13:16:13
ZARZĄDZENIE NR 19/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-02-05 15:18:21
ZARZĄDZENIE NR 26/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego nr 1 ?Morskie Skarby? w Międzyzdrojach oraz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyzdroje 2019-02-05 15:19:19
ZARZĄDZENIE NR 27/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach 2019-02-05 15:20:09
ZARZĄDZENIE NR 31/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do protokolarnego przejęcia nieruchomości położonej w Międzyzdrojach 2019-02-15 10:33:42
ZARZĄDZENIE NR 28/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego oddanych w dzierżawę dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2019-02-20 15:09:56
ZARZĄDZENIE NR 30/ZP/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-02-20 15:10:33
ZARZĄDZENIE NR 32/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-02-20 15:13:31
ZARZĄDZENIE NR 33/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji do Spraw Mieszkaniowych 2019-02-20 15:14:06
ZARZĄDZENIE NR 34/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-02-20 15:15:07
ZARZĄDZENIE NR 35/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-02-20 15:15:39
ZARZĄDZENIE NR 36/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-02-20 15:16:29
ZARZĄDZENIE NR 39/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-02-28 11:59:04
ZARZĄDZENIE NR 40/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-02-28 12:03:09
ZARZĄDZENIE NR 41/PROM/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu szkolnego p.n. "Moje Międzyzdroje za 50 lat" 2019-02-28 12:04:28
ZARZĄDZENIE NR 42/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/GN/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 20.02.2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-02-28 12:05:26
ZARZĄDZENIE NR 52/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-03-19 15:01:49
ZARZĄDZENIE NR 43/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży 2019-03-05 14:55:29
ZARZĄDZENIE NR 44/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-03-05 14:56:26
ZARZĄDZENIE NR 46/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników ds. planowania przestrzennego do podpisywania dokumentów 2019-03-05 14:57:13
ZARZĄDZENIE NR 38/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia terminu i miejsca wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich 2019-03-07 15:45:22
ZARZĄDZENIE NR 45/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-03-07 15:48:34
ZARZĄDZENIE NR 47/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2019-03-07 15:49:15
ZARZĄDZENIE NR 48/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego na socjalny 2019-03-07 15:49:48
ZARZĄDZENIE NR 49/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu związanego ze służbą przygotowawczą 2019-03-14 09:38:55
ZARZĄDZENIE NR 50/PROM/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu pn. "Najładniejsze podwórko - wizytówką Gminy" 2019-03-14 09:39:56
ZARZĄDZENIE NR 53/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy 2019-03-19 15:02:38
ZARZĄDZENIE NR 54/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu o charakterze wyposażenia, materiałów o niskiej wartości - będących na wyposażeniu Świetlicy Wiejskiej ?Wiklina? w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 oraz druków ścisłego zarachowania. 2019-03-19 15:03:20
ZARZĄDZENIE NR 51/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-03-20 16:01:30
ZARZĄDZENIE NR 55/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-03-20 16:02:28
ZARZĄDZENIE NR 56/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-03-20 16:03:14
ZARZĄDZENIE NR 57/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 140/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 2019-03-20 16:04:06
ZARZĄDZENIE NR 60/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 52/SOS/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 marca 2019 r. 2019-03-20 16:04:41
ZARZĄDZENIE NR 59/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-03-22 14:32:31
ZARZĄDZENIE NR ZKR/61/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia kierującego akcją kurierską w Gminie Międzyzdroje 2019-03-22 14:39:28
ZARZĄDZENIE NR ZKR/62/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia osób do współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Świnoujściu w zakresie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Międzyzdroje 2019-03-22 14:41:04
ZARZĄDZENIE NR 63/POIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Pionu Ochrony Informacji Niejawnych 2019-03-22 14:41:57
ZARZĄDZENIE NR 64/POIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie utworzenia bezpiecznego stanowiska komputerowego /BSK/ do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" 2019-03-22 14:42:53
ZARZĄDZENIE NR 65/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej 13 2019-03-22 14:43:28
ZARZĄDZENIE NR 66/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 2019-03-25 14:18:26
ZARZĄDZENIE NR 67/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/SEK/09 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 15 września 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-03-25 14:19:27
ZARZĄDZENIE NR 68/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego do kierowania pracami komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 ?Morskie Skarby? w Międzyzdrojach przy ul. Myśliwskiej nr 13 2019-03-25 14:20:47
ZARZĄDZENIE NR 58/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-04-03 09:04:47
ZARZĄDZENIE NR 69/GN/2019 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Międzyzdroje 2019-04-03 09:05:48
ZARZĄDZENIE NR 70/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/SEK/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu o charakterze wyposażenia, materiałów o niskiej wartości - będących na wyposażeniu Świetlicy Wiejskiej "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 oraz druków ścisłego zarachowan 2019-04-03 09:06:41
ZARZĄDZENIE NR 71/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-04-03 09:07:30
ZARZĄDZENIE NR 72/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-04-05 13:52:54
ZARZĄDZENIE NR 73/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/GN/2019 z dnia 20.02.2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-04-05 13:55:09
ZARZĄDZENIE NR 77/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2019-04-11 11:48:07
ZARZĄDZENIE NR 78/SOS/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-12 13:42:52
ZARZĄDZENIE NR 74/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-04-15 15:26:58
ZARZĄDZENIE NR 75/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego portu jachtowego w Wapnicy 2019-04-15 15:27:51
ZARZĄDZENIE NR 76/KW/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia pracownikom urzędu odpowiedzialności za składniki majątku gminy. 2019-04-15 15:28:56
ZARZĄDZENIE NR 83/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-04-15 15:29:52
ZARZĄDZENIE NR 79/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-04-17 14:38:35
ZARZĄDZENIE NR 82/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-04-17 15:18:45
ZARZĄDZENIE NR 84/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierzawę 2019-04-17 15:20:13
ZARZĄDZENIE NR 85/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 2019-04-17 15:21:09
ZARZĄDZENIE NR 87/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-04-17 15:22:06
ZARZĄDZENIE NR 89/PROM/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu pn. "Najładniejsze podwórko - wizytowką Gminy" 2019-04-18 14:28:41
ZARZĄDZENIE NR 86/ITI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji 2019-04-19 10:10:45
ZARZĄDZENIE NR 88/GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-04-19 10:11:46
ZARZĄDZENIE NR 119/GKRPA/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyzdrojach 2019-05-30 13:49:50
ZARZĄDZENIE NR 121/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-05-30 13:52:22
ZARZĄDZENIE NR 124/POK,PROM/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds.weryfikacji wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie Gminy Międzyzdroje 2019-05-30 13:54:21
ZARZĄDZENIE NR 103/ZP/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-06-03 13:45:35
ZARZĄDZENIE NR 118/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia lokalu socjalnego na pomieszczenie tymczasowe 2019-06-03 14:26:49
ZARZĄDZENIE NR 122/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw realizacji zadań dotyczących kąpieliska w Gminie Międzyzdroje 2019-06-03 14:30:31
ZARZĄDZENIE NR 126/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 czerwca 2019 r.w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do prowadzenia czynności związanych z wyborami ławników sądowych 2019-06-05 17:19:02
ZARZĄDZENIE NR 127/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-06-12 07:48:51
ZARZĄDZENIE NR 130/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2019-06-14 11:54:27
ZARZĄDZENIE NR 135/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2019-06-21 14:38:43
ZARZĄDZENIE NR 134/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-06-21 14:39:19
ZARZĄDZENIE NR 133/POK,PROM/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji opiniującej przyznanie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich. 2019-06-21 14:40:35
ZARZĄDZENIE NR 132/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-06-21 14:42:55
ZARZĄDZENIE NR 131/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-06-21 14:43:22
ZARZĄDZENIE NR 138/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach 2019-07-03 13:11:21
ZARZĄDZENIE NR 139/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 2019-07-03 13:11:50
ZARZĄDZENIE NR 141/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-07-03 13:12:22
ZARZĄDZENIE NR 142/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-07-03 13:12:43
ZARZĄDZENIE NR 143/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2019-07-03 13:13:10
ZARZĄDZENIE NR 140/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-07-05 12:25:10
ZARZĄDZENIE NR 168 /RI/ITI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji 2019-08-22 14:30:38
ZARZĄDZENIE NR 147/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji w ramach projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Okrągłej w miejscowości Wapnica" nr RPZP.03.05.00-32-C006/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 03. 2019-07-16 08:52:10
ZARZĄDZENIE NR 148/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 04 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2019-07-16 08:52:55
ZARZĄDZENIE NR 149/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie odstąpienia od naliczenia opłaty adiacenckiej 2019-07-16 08:53:41
ZARZĄDZENIE NR 151/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-07-16 08:54:22
ZARZĄDZENIE NR 152/RI.ITI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych ? gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje 2019-07-16 08:56:34
ZARZĄDZENIE NR 153/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania upomnień na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2019-07-16 08:57:23
ZARZĄDZENIE NR 154/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania upomnień z tytułu podatków i opłat oraz wezwań do zapłaty z tytułu należności cywilnoprawnych 2019-07-16 08:58:00
ZARZĄDZENIE NR 155/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania upomnień z tytułu podatków i opłat oraz wezwań do zapłaty z tytułu należności cywilnoprawnych 2019-07-16 08:58:57
ZARZĄDZENIE NR 157/ RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu remontów 2019-07-18 15:38:16
ZARZĄDZENIE NR 159/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2019-07-18 15:38:42
ZARZĄDZENIE NR 158/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-07-18 15:40:32
ZARZĄDZENIE NR 163/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-08-02 07:54:32
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 150/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia analizy potrzeb i strategii, optymalnego wykorzystania budynku po Gimnazjum przy ul. Kolejowej 2019-08-08 15:57:58
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 156/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kompleksowego zagospodarowania i organizacji funkcjonowania działalności na plaży w Międzyzdrojach 2019-08-08 15:58:25
ZARZĄDZENIE NR 164/POK.OZ/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-08 15:59:14
ZARZĄDZENIE NR 165/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-08-08 16:01:12
ZARZĄDZENIE NR 167/ZP/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-08-22 14:29:52
ZARZĄDZENIE NR 169/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-08-22 14:31:07
ZARZĄDZENIE NR 170/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-08-22 14:31:31
ZARZĄDZENIE NR 171/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-22 14:32:02
ZARZĄDZENIE NR 175/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji 2019-08-22 14:33:02
ZARZĄDZENIE NR 166/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-08-22 14:34:07
ZARZĄDZENIE NR 172/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania informacji w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2019-08-29 12:43:42
ZARZĄDZENIE NR 173/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-08-29 12:44:15
ZARZĄDZENIE NR 176/RP/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej. 2019-08-29 12:44:52
Zarządzenie nr 180/OPS/2019 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Międzyzdrojach oraz zmiany zarządzenia nr 27/OPS/2013 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Międzyzdrojach 2019-08-29 15:04:53
ZARZĄDZENIE NR 187/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-09-11 08:54:48
ZARZĄDZENIE NR 183/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-09-23 14:46:20
ZARZĄDZENIE NR 189/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji ruchu na terenie Gminy Międzyzdroje. 2019-09-23 16:08:07
ZARZĄDZENIE NR 190/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-09-23 16:08:47
ZARZĄDZENIE NR 191/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-09-23 16:09:33
ZARZĄDZENIE NR 192/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2019-09-24 16:19:13
ZARZĄDZENIE NR 193/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów 2019-09-24 16:33:49
ZARZĄDZENIE NR 194/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wdrażania i realizacji Miedzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego, okreslenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji i listy poparcia, ustalenia sposobu i miejsca udostępnienia formularzy zgłoszenia oraz terminów ogłoszenia wyników glosowania. 2019-1