Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 229/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w używaniu przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, będących na stanie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2021-01-18 15:37:57
ZARZĄDZENIE NR 228/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątkowych Gminy Międzyzdroje 2021-01-18 15:34:29
ZARZĄDZENIE NR 227/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powierzenia pracownikom urzędu odpowiedzialności za składniki majątku gminy 2021-01-18 15:33:15
ZARZĄDZENIE NR 14/GN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 9/GN/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 2021-01-14 15:09:19
ZARZĄDZENIE NR 7/FIN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 2021-01-14 15:08:44
ZARZĄDZENIE NR 13/GN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Międzyzdrojach 2021-01-13 08:07:58
ZARZĄDZENIE NR 12/KDR/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2021-01-12 12:16:15
ZARZĄDZENIE NR 10/GN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego portu jachtowego w Wapnicy 2021-01-12 12:14:37
ZARZĄDZENIE NR 9/GN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 2021-01-12 12:13:25
ZARZĄDZENIE NR 8/GN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 2021-01-12 12:11:58
ZARZĄDZENIE NR 6/GN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji do Spraw Mieszkaniowych 2021-01-12 12:10:43
ZARZĄDZENIE NR 4/GN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2021-01-12 12:08:20
ZARZĄDZENIE NR 5/GN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru remontó 2021-01-12 12:06:56
ZARZĄDZENIE NR 317/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2021-01-07 15:31:39
ZARZĄDZENIE NR 317/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2021-01-07 15:30:41
ZARZĄDZENIE NR 315/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 291/Fin/2020 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 grudnia 2020 r.w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2021-01-07 13:43:20
ZARZĄDZENIE NR 2/FIN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2021 rok 2021-01-07 13:41:57
ZARZĄDZENIE NR 3/GN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do protokolarnego przekazywania i przejmowania nieruchomości gminnych, oddanych w najem, dzierżawę, użyczenie lub użytkowanie 2021-01-07 10:52:08
ZARZĄDZENIE NR 1/GN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 2021-01-07 10:51:35
ZARZĄDZENIE NR 226/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej 2021-01-07 10:50:39
ZARZĄDZENIE NR 316/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powolania komisji 2021-01-07 10:49:56
ZARZĄDZENIE NR 318/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r. 2021-01-07 10:48:59
ZARZĄDZENIE NR 241/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-12-31 09:37:09
ZARZĄDZENIE NR 301/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-12-29 15:18:57
ZARZĄDZENIE NR 300/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika do spraw obywatelskich do podpisywania dokumentów z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz innych zaświadczeń 2020-12-29 15:15:38
ZARZĄDZENIE NR 295/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-12-29 15:14:59
ZARZĄDZENIE NR 296/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-12-29 15:14:26
ZARZĄDZENIE NR 314/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 15:12:50
ZARZĄDZENIE NR 313/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2020-12-29 15:11:29
ZARZĄDZENIE NR 312/POK/2020 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2020-12-29 15:10:05
ZARZĄDZENIE NR 311/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 15:08:39
ZARZĄDZENIE NR 310/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 15:07:20
ZARZĄDZENIE NR 309/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 15:06:00
ZARZĄDZENIE NR 308/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 15:04:31
ZARZĄDZENIE NR 307/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 15:03:04
ZARZĄDZENIE NR 305/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 15:01:40
ZARZĄDZENIE NR 303/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 15:00:10
ZARZĄDZENIE NR 302/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 14:58:35
ZARZĄDZENIE NR 306/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 14:57:02
ZARZĄDZENIE NR 304/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-12-29 14:55:29
ZARZĄDZENIE NR 299/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów 2020-12-22 18:59:26
ZARZĄDZENIE NR 297/ROA/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-12-22 18:57:56
ZARZĄDZENIE NR 298/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2020-12-22 08:57:45
ZARZĄDZENIE NR 294/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-12-18 08:28:18
ZARZĄDZENIE NR 211/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pt. "Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin i Uznam" 2020-12-17 15:08:11
ZARZĄDZENIE NR 293/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-12-17 15:07:36
ZARZĄDZENIE NR 293/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-12-17 15:07:09
ZARZĄDZENIE NR 261/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-12-17 15:06:31
ZARZĄDZENIE NR 270/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pt. "POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA." 2020-12-17 15:05:36
ZARZĄDZENIE NR 276 / RI /2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-12-16 13:38:43
ZARZĄDZENIE NR 180/FIN /2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia 138/FIN/2017 z dnia 1 września 2017 r . w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Międzyzdroje i jej jednostkach organizacyjnych 2020-12-16 13:34:37
ZARZĄDZENIE NR 189/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pt. "Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy w obszarze wsparcia w warunkach pandemii COVID-19." 2020-12-16 13:33:42
ZARZĄDZENIE NR 195/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 158/FIN/2020 z dnia 17 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia instrukcji poboru i rozliczenia przez inkasentów opłaty miejscowej oraz ustalenia i wypłacania wynagrodzenia za inkaso 2020-12-16 13:32:47
ZARZĄDZENIE NR 205/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 127/FIN/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób do Zespołu MDR i osób odpowiedzialnych za raportowanie schematów podatkowych w Gminie Międzyzdroje 2020-12-16 13:31:53
ZARZĄDZENIE NR 224/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Międzyzdroje i jej jednostkach organizacyjnych 2020-12-16 13:30:56
ZARZĄDZENIE NR 225/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 127/FIN/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób do Zespołu MDR i osób odpowiedzialnych za raportowanie schematów podatkowych w Gminie Międzyzdroje 2020-12-16 13:29:17
ZARZĄDZENIE NR 289/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-12-16 13:27:40
ZARZĄDZENIE NR 290/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-12-16 13:26:28
ZARZĄDZENIE NR 291/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2020-12-16 13:25:58
ZARZĄDZENIE NR 292/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-12-15 15:27:39
ZARZĄDZENIE NR 292/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-12-15 15:27:01
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego. 2020-12-04 11:23:21
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności na rzecz osób starszych w wieku emerytalnym, na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia. 2020-12-04 11:18:01
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. 2020-12-04 11:17:28
Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora" 2020-12-04 11:16:46
ZARZĄDZENIE NR 288/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na 2021 r. 2020-12-04 11:12:37
ZARZĄDZENIE NR 287/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2020-12-04 11:12:14
ZARZĄDZENIE NR 286/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. 2020-12-04 11:11:48
ZARZĄDZENIE NR 285/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 2020-12-04 11:11:15
ZARZĄDZENIE NR 284/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-12-04 11:10:37
ZARZĄDZENIE NR 282/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-12-03 15:11:24
ZARZĄDZENIE NR 281/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-12-03 15:10:50
ZARZĄDZENIE NR 240/ROA/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątkowych Gminy Międzyzdroje (likwidacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia oraz materiałów o niskiej wartości podlegającemu ewidencji ilościowej). 2020-12-02 10:03:50
ZARZĄDZENIE NR 220/OPS/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2020-12-02 10:03:11
ZARZĄDZENIE NR 219/OPS/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2020-12-02 10:02:27
ZARZĄDZENIE NR 218/OPS/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2020-12-02 10:01:48
ZARZĄDZENIE NR 275/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-11-30 14:47:38
ZARZĄDZENIE NR 274/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-11-30 14:47:00
ZARZĄDZENIE NR 280/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2020-11-27 14:51:42
ZARZĄDZENIE NR 279/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzec osób niepełnosprawnych 2020-11-27 14:51:09
ZARZĄDZENIE NR 279/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzec osób niepełnosprawnych 2020-11-27 14:50:09
ZARZĄDZENIE NR 280/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2020-11-27 14:49:36
ZARZĄDZENIE NR 278/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-11-27 10:42:36
ZARZĄDZENIE NR 277/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-11-26 09:35:50
ZARZĄDZENIE NR 277/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-11-26 09:33:23
ZARZĄDZENIE NR 269/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-11-20 11:26:27
ZARZĄDZENIE NR 272/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-11-20 10:51:39
ZARZĄDZENIE NR 273/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu remontów 2020-11-20 10:49:45
ZARZĄDZENIE NR 272/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-11-20 10:49:07
ZARZĄDZENIE NR 271/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-11-20 10:46:59
ZARZĄDZENIE NR 268/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych do Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyzdroje w związku z realizacją projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA ED 2020-11-18 09:04:33
ZARZĄDZENIE NR 258/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji czteroletniej i jednorocznej 2020-11-16 12:53:45
ZARZĄDZENIE NR 263/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-11-12 11:27:50
ZARZĄDZENIE NR 267/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2020-11-12 11:09:43
ZARZĄDZENIE NR 266/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-11-12 11:09:07
ZARZĄDZENIE NR 265/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-11-12 11:08:35
ZARZĄDZENIE NR 264/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-11-12 11:07:41
ZARZĄDZENIE NR 260/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami do podpisywania dokumentów dotyczących spraw związanych z gospodarką nieruchomościami 2020-11-12 11:06:16
ZARZĄDZENIE NR 259/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 118/RI/2020 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Międzyzdrojach 2020-11-06 14:30:26
Zarządzenie Nr 253/GN/2020 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-11-05 15:14:02
ZARZĄDZENIE NR 262/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miedzyzdroje 2020-11-05 14:59:57
ZARZĄDZENIE NR 262/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miedzyzdroje 2020-11-05 14:58:53
ZARZĄDZENIE NR 257/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-11-03 08:33:43
ZARZĄDZENIE NR 256/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-11-03 08:32:47
ZARZĄDZENIE NR 255/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Pana Adam Szczodrego Sekretarza Gminy do dokonywania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-11-03 08:31:57
ZARZĄDZENIE NR 254/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania komisji opiniującej przyznanie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich. 2020-11-03 08:31:16
ZARZĄDZENIE NR 252/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-11-03 08:30:07
ZARZĄDZENIE NR 251/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-11-03 08:29:24
ZARZĄDZENIE NR 239/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-11-03 08:25:01
ZARZĄDZENIE NR 238/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 października 2020 r. w sprawiew sprawie powołania Zespołu Opiniującego ds. oceny merytorycznej i formalnej projektów oraz ustalenia list zadań do glosowania w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. 2020-11-03 08:23:44
ZARZĄDZENIE NR 235/SGK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania komisji potwierdzającej wykonanie inwestycji przez Grantobiorców w ramach projektu pn. "Wymień piec - termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach - w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego" nr. RPZP.02.15.00-32-A009/19 2020-11-03 08:22:46
ZARZĄDZENIE NR 234/SGK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania komisji potwierdzającej wykonanie inwestycji przez Grantobiorców w ramach projektu pn. "Wymień piec - Bądź EKO w Międzyzdrojach - w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego" nr. RPZP.02.14.00-32-A008/19 2020-11-03 08:19:58
Zarządzenie Nr 250/GN/2020 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-10-29 15:02:32
Zarządzenie Nr 253/GN/2020 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-10-29 15:01:08
ZARZĄDZENIE NR 237/GN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Gminy Międzyzdroje przy czynnościach wznowienia granic i okazania punktów granicznych nieruchomości 2020-10-26 15:51:14
ZARZĄDZENIE NR 236/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-10-26 15:50:36
ZARZĄDZENIE NR 223/ZP/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/ZP/2014 Burmistrza Międzyzdrojów z dniz 4 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych wydatkowania w Gminie Międzyzdroje od 3000 do 30000 euro netto 2020-10-26 15:50:12
ZARZĄDZENIE NR 222/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-10-26 15:49:42
ZARZĄDZENIE NR 221/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-10-26 15:49:19
ZARZĄDZENIE NR 214/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-10-26 15:48:52
ZARZĄDZENIE NR 217/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w okresie stanu epidemii wprowadzonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 2020-10-21 12:15:09
ZARZĄDZENIE NR 213/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r. 2020-10-21 11:59:54
ZARZĄDZENIE NR 216/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-10-14 16:33:15
ZARZĄDZENIE NR 216/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-10-14 16:32:23
ZARZĄDZENIE NR 215/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-10-14 08:36:55
ZARZĄDZENIE NR 206/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-10-12 12:01:38
ZARZĄDZENIE NR 208/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r. 2020-10-08 12:29:32
ZARZĄDZENIE NR 132/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-10-08 12:29:11
ZARZĄDZENIE NR 210/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-10-05 11:05:59
ZARZĄDZENIE NR 212/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki komunalnej w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-10-05 11:03:38
ZARZĄDZENIE NR 122/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji pt. ?Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 2020-10-05 11:03:16
ZARZĄDZENIE NR 123/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji pt. ?Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjno-sprawnościowe przy ul. Gryfa Pomorskiego róg ul. Spokojnej, w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego i okolic? 2020-10-05 11:02:50
ZARZĄDZENIE NR 207/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-10-05 11:02:18
ZARZĄDZENIE NR 210/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-10-05 11:00:45
ZARZĄDZENIE NR 209/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-10-05 08:42:49
ZARZĄDZENIE NR 209/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-10-05 08:34:11
ZARZĄDZENIE NR 57/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji pt. ?Wymień piec ? bądź EKO w Międzyzdrojach w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego? 2020-10-05 08:33:39
ZARZĄDZENIE NR 85/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji pt. ?Zdalna Szkoła ? wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego? 2020-10-05 08:33:11
ZARZĄDZENIE NR 48/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-10-05 08:32:45
ZARZĄDZENIE NR 58/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji pt. "Wymień piec - termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach - w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego" 2020-10-05 08:32:15
ZARZĄDZENIE NR 203/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi głosowania, sposobu oddawania głosów oraz weryfikacji ważności głosów i uprawnień do głosowania Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. 2020-09-29 12:23:15
ZARZĄDZENIE NR 201/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-09-29 12:22:49
ZARZĄDZENIE NR 198/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r. 2020-09-29 12:22:21
ZARZĄDZENIE NR 202/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r., określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji i listy poparcia, ustalenia sposobu i miejsca udostępnienia formularzy zgłoszenia oraz terminów ogłoszenia wyników glosowania. 2020-09-29 12:21:58
ZARZĄDZENIE NR 204/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2020-09-29 12:21:07
ZARZĄDZENIE NR 200/ RI /2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-09-24 10:01:34
ZARZĄDZENIE NR 197/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-09-24 10:00:18
ZARZĄDZENIE NR 196/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-09-19 15:30:39
ZARZĄDZENIE NR 196/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-09-19 15:29:54
ZARZĄDZENIE NR 194/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-09-17 08:48:22
ZARZĄDZENIE NR 192/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 2020-09-17 08:47:45
ZARZĄDZENIE NR 193/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-09-11 14:35:25
ZARZĄDZENIE NR 190/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-09-09 16:07:21
ZARZĄDZENIE NR 191/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-09-09 16:06:31
ZARZĄDZENIE NR 191/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-09-09 15:37:12
ZARZĄDZENIE NR 190/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-09-09 15:36:37
ZARZĄDZENIE NR 188/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-09-08 15:31:56
ZARZĄDZENIE NR 187/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-09-08 15:31:29
ZARZĄDZENIE NR 184/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-09-08 15:31:01
ZARZĄDZENIE NR 186/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-09-04 08:46:12
ZARZĄDZENIE NR 186/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-09-04 08:45:06
ZARZĄDZENIE NR 185/SGK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 2020-09-04 08:44:29
ZARZĄDZENIE NR 183/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-09-02 16:33:32
ZARZĄDZENIE NR 182/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach 2020-09-01 14:55:47
ZARZĄDZENIE NR 179/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-09-01 14:55:08
ZARZĄDZENIE NR 178/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2020 r. 2020-09-01 14:54:37
ZARZĄDZENIE NR 181/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej ds. likwidacji składników majątkowych Gminy Międzyzdroje 2020-08-27 13:52:33
ZARZĄDZENIE NR 177/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-08-26 14:08:08
ZARZĄDZENIE NR 177/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-08-26 14:06:38
ZARZĄDZENIE NR 172/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-08-25 15:10:25
ZARZĄDZENIE NR 173/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-08-25 15:09:54
ZARZĄDZENIE NR 176/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2020-08-24 13:08:17
ZARZĄDZENIE NR 176/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2020-08-24 13:07:34
ZARZĄDZENIE NR 175/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 2020-08-20 11:31:51
ZARZĄDZENIE NR 175/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 2020-08-20 11:30:12
ZARZĄDZENIE NR 174/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. wymiaru podatków w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-08-20 10:22:06
ZARZĄDZENIE NR 171/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r. 2020-08-13 14:38:39
Zarządzenie Nr 170/FIN/2020 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 05.08.2020 r. w sprawie  zmiany w budżecie gminy na  2020 r. 2020-08-13 12:41:15
ZARZĄDZENIE NR 169/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do odbioru remontów 2020-08-06 15:35:01
ZARZĄDZENIE NR 167/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-08-04 15:47:39
ZARZĄDZENIE NR 167/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-08-04 15:46:59
ZARZĄDZENIE NR 168/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie sprostowania wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-08-03 14:14:39
ZARZĄDZENIE NR 168/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie sprostowania wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-08-03 14:13:46
ZARZĄDZENIE NR 166/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. wymiaru podatków w Referacie Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-08-03 14:13:16
ZARZĄDZENIE NR 165/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-08-03 14:12:38
ZARZĄDZENIE NR 165/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-08-03 14:11:45
ZARZĄDZENIE NR 158/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji poboru i rozliczania przez inkasentów opłaty miejscowej oraz ustalenia i wypłacania wynagrodzenia za inkaso 2020-08-03 14:11:14
ZARZĄDZENIE NR 164/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-08-03 14:10:36
ZARZĄDZENIE NR 163/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-07-27 14:23:40
ZARZĄDZENIE NR 162/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-07-27 14:23:10
ZARZĄDZENIE NR 163/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-07-27 14:21:54
ZARZĄDZENIE NR 162/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-07-27 14:21:24
ZARZĄDZENIE NR 161/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-07-27 14:20:48
ZARZĄDZENIE NR 157/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-07-27 14:20:21
ZARZĄDZENIE NR 153/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-07-27 14:19:53
ZARZĄDZENIE NR 160/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury ? Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach 2020-07-21 14:29:20
ZARZĄDZENIE NR 159/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 2020-07-21 14:28:15
ZARZĄDZENIE NR 150/SGK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z toalety miejskiej stanowiącej własność Gminy Międzyzdroje 2020-07-17 14:25:04
ZARZĄDZENIE NR 156/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miedzyzdroje 2020-07-17 09:50:30
ZARZĄDZENIE NR 156/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miedzyzdroje 2020-07-17 09:46:45
ZARZĄDZENIE NR 154/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu remontów 2020-07-17 09:46:07
ZARZĄDZENIE NR 155/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-07-16 12:16:39
ZARZĄDZENIE NR 151/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-07-16 12:16:12
ZARZĄDZENIE NR 152/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-07-16 12:14:38
ZARZĄDZENIE NR 152/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-07-16 12:13:53
ZARZĄDZENIE NR 149/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-07-16 12:12:11
ZARZĄDZENIE NR 148/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-07-15 15:04:26
ZARZĄDZENIE NR 148/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-07-15 15:03:37
ZARZĄDZENIE NR 145/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-07-10 10:45:18
ZARZĄDZENIE NR 146/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-07-10 10:44:47
ZARZĄDZENIE NR 147/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do oddania w użytkowanie 2020-07-08 14:11:08
ZARZĄDZENIE NR 144/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-07-06 12:52:36
ZARZĄDZENIE NR 140/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-07-06 12:52:09
ZARZĄDZENIE NR 121/SGK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu pn.:"Wymień piec - termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach - w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 2020-07-06 09:44:08
ZARZĄDZENIE NR 120/SGK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu pn.:"Wymień piec - bądź EKO w Międzyzdrojach - w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2020-07-06 09:41:24
ZARZĄDZENIE NR 142/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-07-03 14:52:35
ZARZĄDZENIE NR 141/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-07-03 09:41:37
ZARZĄDZENIE NR 141/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-07-03 09:40:00
ZARZĄDZENIE NR 143/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. inwestycji w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-07-01 15:07:08
ZARZĄDZENIE NR 138/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-07-01 08:39:23
ZARZĄDZENIE NR 137/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-07-01 08:38:40
ZARZĄDZENIE NR 136/GKRPA/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyzdrojach 2020-07-01 08:38:11
ZARZĄDZENIE NR 139/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-30 12:57:55
ZARZĄDZENIE NR 135/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-06-30 12:57:21
ZARZĄDZENIE NR 134/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-06-30 12:56:56
ZARZĄDZENIE NR 109/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-06-30 10:40:25
ZARZĄDZENIE NR 130/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2020-06-25 11:46:20
ZARZĄDZENIE NR 131/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia 2020-06-25 11:45:47
ZARZĄDZENIE NR 131/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia 2020-06-25 11:43:27
ZARZĄDZENIE NR 130/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2020-06-25 11:43:00
ZARZĄDZENIE NR 129/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-23 14:55:05
ZARZĄDZENIE NR 128/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2020-06-18 09:31:41
ZARZĄDZENIE NR 128/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2020-06-18 09:30:55
ZARZĄDZENIE NR 126/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-16 13:11:29
ZARZĄDZENIE NR 125/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-16 13:10:57
ZARZĄDZENIE NR 67/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-06-16 12:54:54
ZARZĄDZENIE NR 117/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-06-15 14:58:27
ZARZĄDZENIE NR 119/ZKR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 69/ZKR/2020 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń korzystania z gminnych, publicznych placów zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu 2020-06-15 10:25:34
ZARZĄDZENIE NR 118/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Międzyzdrojach 2020-06-15 10:20:30
ZARZĄDZENIE NR 124/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki i powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-10 15:52:51
ZARZĄDZENIE NR 124/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki i powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-10 15:52:13
ZARZĄDZENIE NR 116/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. społecznych i funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-06-08 15:29:12
ZARZĄDZENIE NR 115/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. planowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-06-08 15:28:40
ZARZĄDZENIE NR 112/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-06-04 10:08:57
ZARZĄDZENIE NR 111/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-06-04 10:08:26
ZARZĄDZENIE NR 102/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-06-04 08:22:53
ZARZĄDZENIE NR 102/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-06-04 08:22:09
ZARZĄDZENIE NR 114/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2020-06-02 12:00:11
ZARZĄDZENIE NR 114/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2020-06-02 11:57:08
ZARZĄDZENIE NR 113/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-06-02 11:56:27
ZARZĄDZENIE NR 110/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy przy ul. Jodłowej 3 Pani Iwonie Sołtysiak 2020-06-02 11:55:26
ZARZĄDZENIE NR 105/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2020 r. 2020-06-02 11:54:54
ZARZĄDZENIE NR 104/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-06-02 11:54:30
ZARZĄDZENIE NR 103/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-06-02 11:53:57
ZARZĄDZENIE NR 108/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w okresie stanu epidemii wprowadzonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 2020-05-26 09:21:59
ZARZĄDZENIE NR 107/RI/20209 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 2020-05-26 08:06:40
ZARZĄDZENIE NR 107/RI/20209 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 2020-05-26 08:04:58
ZARZĄDZENIE NR 106/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-05-26 08:03:30
ZARZĄDZENIE NR 100/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-05-26 08:02:30
ZARZĄDZENIE NR 101/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 2020-05-26 07:56:31
ZARZĄDZENIE NR 99/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia 2020-05-26 07:54:57
ZARZĄDZENIE NR 99/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia 2020-05-26 07:53:38
ZARZĄDZENIE NR 97/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 2020-05-13 08:58:18
ZARZĄDZENIE NR 97/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 2020-05-13 08:56:46
ZARZĄDZENIE NR 96/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-05-13 08:56:16
ZARZĄDZENIE NR 98/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-05-13 08:55:39
ZARZĄDZENIE NR 92/ RI /2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji 2020-05-13 08:55:01
ZARZĄDZENIE NR 90/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-05-12 15:19:53
ZARZĄDZENIE NR 90/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-05-12 15:17:32
ZARZĄDZENIE NR 95/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania dokumentów elektronicznych wysyłanych za pomocą platformy ePUAP. 2020-05-11 08:03:05
ZARZĄDZENIE NR 94/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności (zamknięcia) Żłobka Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-05-11 08:02:29
ZARZĄDZENIE NR 89/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji do Spraw Mieszkaniowych 2020-05-07 15:48:51
ZARZĄDZENIE NR 88/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-05-07 15:48:12
ZARZĄDZENIE NR 91/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-05-07 15:47:33
ZARZĄDZENIE NR 93/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 maja  2020 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki i zakłady budżetowe 2020-05-07 15:46:53
ZARZĄDZENIE NR 87/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach w okresie stanu epidemii wprowadzonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 2020-05-05 14:12:03
Obwieszczenie o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie istniejącego zejścia na plażę wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce o numerze geodezyjnym: 430/3 z obrębu nr 20 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje., po dokonaniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 oraz uzgodnień, o których mowa w art. 53 ust. 4. 2020-05-05 13:48:27
ZARZĄDZENIE NR 83/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-05-05 13:39:39
ZARZĄDZENIE NR 81/PPZ/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Międzyzdrojów Nr 41/PPZ/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. 2020-05-05 13:39:10
ZARZĄDZENIE NR 79/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-05-05 13:37:48
ZARZĄDZENIE NR 41/PPZ/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Międzyzdrojów Nr 41/PPZ/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. 2020-05-05 13:37:05
ZARZĄDZENIE NR 86/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia 2020-05-05 13:36:06
ZARZĄDZENIE NR 86/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia 2020-05-05 13:34:54
ZARZĄDZENIE NR 84/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-05-05 13:32:54
ZARZĄDZENIE NR 14/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji do Spraw Mieszkaniowych 2020-04-25 09:47:45
ZARZĄDZENIE NR 78/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-04-25 09:03:19
ZARZĄDZENIE NR 82/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia 2020-04-25 09:02:39
ZARZĄDZENIE NR 82/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia 2020-04-25 09:01:06
ZARZĄDZENIE NR 80/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-25 09:00:17
ZARZĄDZENIE NR 78/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-04-25 08:59:41
ZARZĄDZENIE NR 252/ SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyceny środków trwałych związanych z ujawnieniem dróg publicznych w trakcie inwentaryzacji przeprowadzanej w ramach Zarządzenia 236/SEK/2019 2020-04-20 14:42:45
ZARZĄDZENIE NR 77/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-04-20 14:41:44
ZARZĄDZENIE NR 74/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-04-20 14:41:14
ZARZĄDZENIE NR 75/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2020-04-09 21:41:29
ZARZĄDZENIE NR 76/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-04-09 21:40:12
ZARZĄDZENIE NR 76/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-04-09 21:32:26
ZARZĄDZENIE NR 75/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2020-04-09 21:30:15
ZARZĄDZENIE NR 73/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłozenia o przetargu na sprzedaż nieruchomosci 2020-04-08 09:43:48
ZARZĄDZENIE NR 72/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-04-08 09:42:54
ZARZĄDZENIE NR 73/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłozenia o przetargu na sprzedaż nieruchomosci 2020-04-08 09:39:50
ZARZĄDZENIE NR 72/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-04-08 09:39:09
ZARZĄDZENIE NR 71/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-04-08 09:37:42
ZARZĄDZENIE NR 70/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-04-08 09:31:40
ZARZĄDZENIE NR 64/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-04-08 09:31:15
ZARZĄDZENIE NR 69/ZKR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia korzystania z gminnych, publicznych placów zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu 2020-04-02 16:40:12
ZARZĄDZENIE NR 68/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie odwołania konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy przy ul. Jodłowej 3 2020-04-02 16:38:59
ZARZĄDZENIE NR 66/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2020-04-02 16:37:48
ZARZĄDZENIE NR 62/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-03-31 11:34:39
ZARZĄDZENIE NR 62/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-03-31 11:30:31
ZARZĄDZENIE NR 63/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2020 r. 2020-03-31 11:29:28
ZARZĄDZENIE NR 65/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności (zamknięcia) Żłobka Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-03-31 11:28:58
ZARZĄDZENIE NR 60/ZKR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze Gminy Międzyzdroje podsystemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa 2020-03-17 14:05:13
ZARZĄDZENIE NR 61/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-03-17 14:04:20
ZARZĄDZENIE NR 55/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach oraz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyzdroje 2020-03-17 14:03:46
ZARZĄDZENIE NR 41/PPZ/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2020-03-16 11:55:34
ZARZĄDZENIE NR 59/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-03-13 10:36:42
ZARZĄDZENIE NR 56/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności (zamknięcia) Żłobka Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-03-13 10:36:18
ZARZĄDZENIE NR 54/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego do kierowania pracami komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy przy ul. Jodłowej 3 2020-03-13 10:35:45
ZARZĄDZENIE NR 53/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. inwestycji w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-03-13 10:35:06
ZARZĄDZENIE NR 51/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2020-03-13 10:32:42
ZARZĄDZENIE NR 46/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-03-09 11:40:48
ZARZĄDZENIE NR 50/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-09 11:39:39
ZARZĄDZENIE NR 49/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi Gminy prowadzenia niektórych spraw gminy Międzyzdroje w imieniu Burmistrza Międzyzdrojów 2020-03-09 11:38:31
ZARZĄDZENIE NR 47/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy przy ul. Jodłowej 3 2020-03-09 11:37:43
ZARZĄDZENIE NR 46/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-03-09 11:37:03
ZARZĄDZENIE NR 44/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach 2020-03-04 10:31:43
ZARZĄDZENIE NR 40/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-03-03 09:31:10
ZARZĄDZENIE NR 38/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-03-03 09:30:39
ZARZĄDZENIE NR 45/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-03-03 09:21:29
ZARZĄDZENIE NR 43/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-03-03 09:20:40
ZARZĄDZENIE NR 42/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji pt. ?Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach? 2020-03-03 09:19:27
ZARZĄDZENIE NR 40/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-03-03 09:18:11
ZARZĄDZENIE NR 38/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2020-03-03 09:17:42
ZARZĄDZENIE NR 37/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2020-02-20 13:18:57
ZARZĄDZENIE NR 36/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2020-02-20 13:17:44
ZARZĄDZENIE NR 39/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2020-02-20 13:15:58
ZARZĄDZENIE NR 39/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2020-02-20 13:13:56
ZARZĄDZENIE NR 35/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-02-20 13:13:21
ZARZĄDZENIE NR 36/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2020-02-20 13:12:54
ZARZĄDZENIE NR 37/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2020-02-20 13:12:16
ZARZĄDZENIE NR 34/SM/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniające załącznik do zarządzenia nr 34/SM/2014 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie umundurowania oraz wysokości i warunków przyznawania strażnikom Straży Miejskiej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie 2020-02-11 11:12:54
ZARZĄDZENIE NR 33/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-02-11 11:11:45
ZARZĄDZENIE NR 31/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2020-02-11 11:09:04
ZARZĄDZENIE NR 30/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Infrastruktury do podpisywania dokumentów 2020-02-11 11:08:31
ZARZĄDZENIE NR 29/RI.ITI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych ? gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje 2020-02-11 11:07:51
ZARZĄDZENIE NR 28/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-02-11 11:07:05
ZARZĄDZENIE NR 27/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-02-11 11:06:27
ZARZĄDZENIE NR 25/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów 2020-02-11 11:03:42
ZARZĄDZENIE NR 22/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania z wnioskami dowodowymi składanymi drogą elektroniczną 2020-02-11 11:02:27
ZARZĄDZENIE NR 32/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2020-02-11 11:01:15
Zarządzenie Nr 26/FIN/2020 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 2020-02-03 09:38:37
ZARZĄDZENIE NR 24/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 2020-02-03 09:37:50
ZARZĄDZENIE NR 23/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego nr 1 ?Morskie Skarby? w Międzyzdrojach, Punktu Przedszkolnego oraz Oddziału Predszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy, dla których organem prowadzącym jest Gm 2020-01-27 10:29:09
ZARZĄDZENIE NR 19/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-01-27 10:27:27
ZARZĄDZENIE NR 11/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-01-27 10:25:30
ZARZĄDZENIE NR 13/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2020-01-17 09:04:25
ZARZĄDZENIE NR 21/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-01-17 09:01:45
ZARZĄDZENIE NR 20/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-01-17 09:00:59
ZARZĄDZENIE NR 18/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej 2020-01-17 09:00:13
ZARZĄDZENIE NR 17/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-01-17 08:59:26
ZARZĄDZENIE NR 16/POK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-01-17 08:57:44
ZARZĄDZENIE NR 13/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2020-01-17 08:56:04
ZARZĄDZENIE NR 10/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 162 /ITI/2016 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19.09.2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu p.n. ?Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach? ubiegającego się o dofinansowanie z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II ? Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzia 2020-01-17 08:54:43
ZARZĄDZENIE NR 6/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego portu jachtowego w Wapnicy 2020-01-17 08:53:38
ZARZĄDZENIE NR 15/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji Sołtysa Lubina do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Sołtysa oraz ogłoszenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa sołectwa Lubin 2020-01-17 08:49:40
ZARZĄDZENIE NR 8/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2020-01-14 15:02:53
ZARZĄDZENIE NR 3/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-01-14 15:02:24
ZARZĄDZENIE NR 12/SEK/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wapnica w sprawie nowego statutu sołectwa Wapnica 2020-01-14 15:00:06
ZARZĄDZENIE NR 9/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku  w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-01-14 14:56:13
ZARZĄDZENIE NR 8/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2020-01-14 14:55:35
ZARZĄDZENIE NR 7/FIN/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2020 rok 2020-01-14 14:54:50
ZARZĄDZENIE NR 3/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-01-14 14:53:53
ZARZĄDZENIE NR 2/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 2020-01-14 14:52:36
ZARZĄDZENIE NR 248/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-01-14 14:49:54
ZARZĄDZENIE NR 236/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na rok 2019 2020-01-14 14:49:08
ZARZĄDZENIE NR 5/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2020-01-09 13:18:36
ZARZĄDZENIE NR 5/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2020-01-09 13:17:08
ZARZĄDZENIE NR 4/RI/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do protokolarnego przejęcia nieruchomości położonej w Międzyzdrojach 2020-01-09 13:16:26
ZARZĄDZENIE NR 1/KDR/2020 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk pracy, zasad i norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidulanej oraz zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego i pranie odzieży roboczej 2020-01-09 13:15:45
Zarządzenie Nr 251/FIN/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 .12. 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 r. 2020-01-09 12:57:31
ZARZĄDZENIE NR 250/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-01-09 12:56:22
ZARZĄDZENIE NR 249/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-01-09 12:55:26
ZARZĄDZENIE NR 247/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2020-01-09 12:54:31
ZARZĄDZENIE NR 246/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2020-01-09 12:53:38
ZARZĄDZENIE NR 234/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-01-09 12:52:46
ZARZĄDZENIE NR 146/OPS/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 01.07.2019 rok w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 2020-01-08 11:34:16
ZARZĄDZENIE NR 146/OPS/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 01.07.2019 rok w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 2020-01-08 11:31:43
ZARZĄDZENIE NR 144/OPS/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 01.07.2019 rok w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 2020-01-08 11:28:50
ZARZĄDZENIE NR 244/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-12-20 13:52:05
ZARZĄDZENIE NR 242/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-12-20 13:51:23
ZARZĄDZENIE NR 245/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-12-20 13:50:25
ZARZĄDZENIE NR 243/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-12-16 07:29:21
ZARZĄDZENIE NR 241/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-12-16 07:28:43
ZARZĄDZENIE NR 240/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-12-16 07:28:16
ZARZĄDZENIE NR 239/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-12-16 07:27:45
ZARZĄDZENIE NR 238/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-12-16 07:27:19
ZARZĄDZENIE NR 237/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji środków trwałych będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach. 2019-12-16 07:26:50
ZARZĄDZENIE NR 235/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w używaniu przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, będących na stanie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-12-13 08:35:46
ZARZĄDZENIE NR 233/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-12-13 08:35:15
ZARZĄDZENIE NR 213/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 października 2019 r. w sprawie sprostowania omyłki w załączniku do zarzadzenia nr 187/RI,GN/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10 września 2019 r. 2019-12-13 08:34:29
ZARZĄDZENIE NR 231A/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątkowych Gminy Międzyzdroje (likwidacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia, materiałów o niskiej wartości podlegającemu ewidencji ilościowej oraz druków ścisłego zarachowania). 2019-12-05 10:33:01
ZARZĄDZENIE NR 232/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-12-04 10:13:28
ZARZĄDZENIE NR 232/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-12-04 10:11:47
ZARZĄDZENIE NR 229/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-12-03 07:58:12
ZARZĄDZENIE NR 231/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-12-03 07:56:03
ZARZĄDZENIE NR 229/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-12-03 07:55:38
ZARZĄDZENIE NR 230/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2019-11-28 13:30:04
ZARZĄDZENIE NR 227/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-11-28 13:29:30
ZARZĄDZENIE NR 228/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów 2019-11-22 13:56:02
ZARZĄDZENIE NR 226/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-11-22 13:53:57
ZARZĄDZENIE NR 225/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu remontów 2019-11-22 13:53:22
ZARZĄDZENIE NR 223/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-11-22 13:52:39
ZARZĄDZENIE NR 222/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 28/GEO/04 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 2 marca 2004r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości przy sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2019-11-22 13:51:28
ZARZĄDZENIE NR 219/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-11-15 12:46:22
ZARZĄDZENIE NR 224/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Promocji i Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2019-11-15 12:44:15
ZARZĄDZENIE NR 220/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-11-08 13:50:11
ZARZĄDZENIE NR 220/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-11-08 13:48:11
ZARZĄDZENIE NR 218/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-11-08 13:47:38
ZARZĄDZENIE NR 217/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-11-08 13:47:13
ZARZĄDZENIE NR 209/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-11-08 13:46:18
ZARZĄDZENIE NR 215/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-11-04 09:11:56
ZARZĄDZENIE NR 212/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-11-04 09:09:29
ZARZĄDZENIE NR 210/RI/19 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-11-04 09:07:44
Zarządzenie Nr 216/RI, GN/ 2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-10-31 09:41:29
Zarządzenie Nr 216/RI, GN/ 2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-10-31 09:39:56
ZARZĄDZENIE NR 214/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-10-29 12:50:18
ZARZĄDZENIE NR 203/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-10-23 08:06:13
ZARZĄDZENIE NR 208/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-10-23 08:05:47
ZARZĄDZENIE NR 205/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-10-23 08:05:00
ZARZĄDZENIE NR 206/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi procesu głosowania, sposobu oddawania głosów oraz weryfikacji ważności głosów i uprawnień do głosowania w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. 2019-10-23 08:03:37
ZARZĄDZENIE NR 204/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-10-18 08:37:17
ZARZĄDZENIE NR 207/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów 2019-10-18 08:26:16
ZARZĄDZENIE NR 204/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-10-18 08:25:20
ZARZĄDZENIE NR 202/GKRPA/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyzdrojach 2019-10-18 08:24:39
ZARZĄDZENIE NR 200/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-10-18 08:23:52
ZARZĄDZENIE NR 201/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu na składanie wniosków o przyznanie stypendium sportowego na 2020 r. 2019-10-11 09:38:22
ZARZĄDZENIE NR 198/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszeń o przetargach na sprzeadaż nieruchomości 2019-10-10 14:21:01
ZARZĄDZENIE NR 199/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 października 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania upomnień z tytułu podatków i opłat i wezwań do zapłaty z tytułu należności cywilnoprawnych oraz w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Budżetu i Finansów do podpisywania indywidulanych decyzji w zakresie administracji publicznej. 2019-10-10 14:15:32
ZARZĄDZENIE NR 198/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszeń o przetargach na sprzeadaż nieruchomości 2019-10-10 14:11:21
ZARZĄDZENIE NR 197/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-10-10 14:09:38
ZARZĄDZENIE NR 188/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-10-03 07:20:26
ZARZĄDZENIE NR 196/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmianybudżetu gminy na 2019 2019-10-01 13:49:50
ZARZĄDZENIE NR 195/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego ds. oceny merytorycznej i formalnej projektów oraz ustalenia list zadań do glosowania w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. 2019-10-01 13:49:02
ZARZĄDZENIE NR 194/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wdrażania i realizacji Miedzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego, okreslenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji i listy poparcia, ustalenia sposobu i miejsca udostępnienia formularzy zgłoszenia oraz terminów ogłoszenia wyników glosowania. 2019-10-01 13:47:58
ZARZĄDZENIE NR 193/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów 2019-09-24 16:33:49
ZARZĄDZENIE NR 192/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2019-09-24 16:19:13
ZARZĄDZENIE NR 191/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-09-23 16:09:33
ZARZĄDZENIE NR 190/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-09-23 16:08:47
ZARZĄDZENIE NR 189/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji ruchu na terenie Gminy Międzyzdroje. 2019-09-23 16:08:07
ZARZĄDZENIE NR 183/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-09-23 14:46:20
ZARZĄDZENIE NR 187/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-09-11 08:54:48
ZARZĄDZENIE NR 186/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany planu remontów 2019-09-11 08:53:19
ZARZĄDZENIE NR 182/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2019-09-11 08:51:41
ZARZĄDZENIE NR 179/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-09-03 11:14:48
ZARZĄDZENIE NR 178/POK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach 2019-09-03 11:13:46
ZARZĄDZENIE NR 174/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-09-03 11:12:03
ZARZĄDZENIE NR 177/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-09-03 11:11:03
Zarządzenie nr 180/OPS/2019 w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Międzyzdrojach oraz zmiany zarządzenia nr 27/OPS/2013 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Międzyzdrojach 2019-08-29 15:04:53
ZARZĄDZENIE NR 176/RP/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej. 2019-08-29 12:44:52
ZARZĄDZENIE NR 173/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-08-29 12:44:15
ZARZĄDZENIE NR 172/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania informacji w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2019-08-29 12:43:42
ZARZĄDZENIE NR 166/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-08-22 14:35:19
ZARZĄDZENIE NR 166/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-08-22 14:34:07
ZARZĄDZENIE NR 175/RI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji 2019-08-22 14:33:02
ZARZĄDZENIE NR 171/KDR/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-22 14:32:02
ZARZĄDZENIE NR 170/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-08-22 14:31:31
ZARZĄDZENIE NR 169/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-08-22 14:31:07
ZARZĄDZENIE NR 168 /RI/ITI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji 2019-08-22 14:30:38
ZARZĄDZENIE NR 167/ZP/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-08-22 14:29:52
ZARZĄDZENIE NR 165/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-08-08 16:01:12
ZARZĄDZENIE NR 164/POK.OZ/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-08 15:59:14
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 156/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kompleksowego zagospodarowania i organizacji funkcjonowania działalności na plaży w Międzyzdrojach 2019-08-08 15:58:25
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 150/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia analizy potrzeb i strategii, optymalnego wykorzystania budynku po Gimnazjum przy ul. Kolejowej 2019-08-08 15:57:58
ZARZĄDZENIE NR 163/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-08-02 08:59:55
ZARZĄDZENIE NR 163/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-08-02 07:54:32
ZARZĄDZENIE NR 162/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-07-26 12:35:03
ZARZĄDZENIE NR 161/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-07-26 12:34:40
ZARZĄDZENIE NR 160/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2019-07-26 12:34:15
ZARZĄDZENIE NR 162/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-07-26 11:31:46
ZARZĄDZENIE NR 161/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2019-07-26 11:31:22
ZARZĄDZENIE NR 160/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2019-07-26 11:30:41
ZARZĄDZENIE NR 159/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2019-07-18 15:41:40
ZARZĄDZENIE NR 158/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-07-18 15:40:32
ZARZĄDZENIE NR 159/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2019-07-18 15:38:42
ZARZĄDZENIE NR 157/ RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu remontów 2019-07-18 15:38:16
ZARZĄDZENIE NR 155/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania upomnień z tytułu podatków i opłat oraz wezwań do zapłaty z tytułu należności cywilnoprawnych 2019-07-16 08:58:57
ZARZĄDZENIE NR 154/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania upomnień z tytułu podatków i opłat oraz wezwań do zapłaty z tytułu należności cywilnoprawnych 2019-07-16 08:58:00
ZARZĄDZENIE NR 153/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania upomnień na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2019-07-16 08:57:23
ZARZĄDZENIE NR 152/RI.ITI/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych ? gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje 2019-07-16 08:56:34
ZARZĄDZENIE NR 151/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-07-16 08:54:22
ZARZĄDZENIE NR 149/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie odstąpienia od naliczenia opłaty adiacenckiej 2019-07-16 08:53:41
ZARZĄDZENIE NR 148/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 04 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2019-07-16 08:52:55
ZARZĄDZENIE NR 147/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją operacji w ramach projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Okrągłej w miejscowości Wapnica" nr RPZP.03.05.00-32-C006/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 03. 2019-07-16 08:52:10
ZARZĄDZENIE NR 140/SEK/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-07-05 12:25:10
ZARZĄDZENIE NR 143/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2019-07-03 13:14:51
ZARZĄDZENIE NR 143/RI,GN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2019-07-03 13:13:10
ZARZĄDZENIE NR 142/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-07-03 13:12:43
ZARZĄDZENIE NR 141/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 2019-07-03 13:12:22
ZARZĄDZENIE NR 139/FIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Międzynarodowego Domu Kultury w Mię