Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: informacja


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Dyżury Radnych 2022-03-04 11:01:36
Informacja dla osoby składającej wniosek o ustalenie numeru porządkowego 2021-01-05 15:06:10
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 - na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenach Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej, piłki nożnej i piłki siatkowej 2021-01-04 15:09:21
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 - na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia 2021-01-04 14:57:53
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 - na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora" 2021-01-04 14:52:32
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 - na dofinansowanie zadań z zakresu wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje 2021-01-04 14:48:20
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 - na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenach Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego 2021-01-04 14:41:47
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 - na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenach Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego - szkolenie dzieci i młodzieży 2021-01-04 14:33:06
Informacja Burmistrza Międzyzdrojów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2020 2021-01-04 14:32:42
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 - na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenach Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji lekkiej atletyki 2021-01-04 14:27:58
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 - na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenach Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate 2021-01-04 14:25:07
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 - na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenach Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji zapasów 2021-01-04 14:20:54
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r 2020-12-21 13:16:52
Informacja dla osoby fizycznej uczestniczącej w postępowaniu przetargowym na zbycie nieruchomości 2020-12-17 10:12:00
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe w związku ze skierowanym do Administratora pismem 2020-12-16 09:41:52
Informacja dla osoby składającej wniosek o zamianę lokalu 2020-12-16 09:41:05
Informacja dla osoby składającej wniosek o przydział lokalu 2020-12-16 09:40:27
Informacja dla osoby składającej wniosek o przedłużenie najmu socjalnego lokalu 2020-12-16 09:39:36
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ DLA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 2020-12-15 11:44:18
Wzór wypełnionej deklaracji 2020-12-14 14:16:52
INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2020-12-14 14:14:15
Wykaz obowiązujących uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach dotyczących gospodarowania odpadami przez gminę, stanowiących akty prawa miejscowego 2020-12-14 14:13:06
Dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-12-14 14:12:06
Jak segregować? Krok po kroku 2020-12-14 14:11:20
Rodzaje pojemników wykorzystywanych do zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Międzyzdroje 2020-12-14 14:10:39
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK 2020-12-14 14:08:44
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji - 15 grudnia 2020 r. 11:00 2020-12-14 08:31:01
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. 2020-12-07 08:39:04
Informacja dla strony postępowania uczestniczącej w naliczaniu opłaty adiacenckiej 2020-12-02 09:36:35
Informacja dla osoby wnoszącej skargę na działania Burmistrza Międzyzdrojów 2020-12-02 09:36:04
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku 2020-11-25 14:38:25
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji 2020-11-16 10:32:51
Odpowiedź na petycję Związku Gmin Wyspy Wolin w przedmiocie akceptacji przez organy Gminy Międzyzdroje propozycji zmian w statucie Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin 2020-11-13 08:56:26
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.09.2020 r. 2020-10-30 09:23:14
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. gospodarki komunalnej w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 2020-10-30 08:30:51
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji 2020-10-29 11:39:03
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2020-10-22 09:54:00
OGŁOSZENIE WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO DO WŁAŚCICIELI LUB UŻTKOWINIKÓW WIECZYSTYCH NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁYCH na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w przy ul. Polnej , stanowiącej działkę nr 487/47 2020-10-16 12:49:44
Rachunek zysków i strat za 2019 rok 2020-10-15 10:48:50
Rachunek zysków i strat za 2019 rok 2020-10-15 10:47:52
Rachunek zysków i strat za 2019 rok 2020-10-15 10:46:55
Bilans, rachunek zysków i strat za 2019 rok 2020-10-15 10:45:58
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej 2020-10-06 10:27:44
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2020-10-06 09:15:57
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji 2020-10-06 09:14:20
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie SZ.RUZ.4213.5-1.2020.IW 2020-09-16 10:55:27
OGŁOSZENIE WYNIKU PIĄTEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Lubin, obręb 24, stanowiącej działki nr 128/12, 128/13, 128/14, 128/15 2020-09-14 11:55:02
Wynik naboru na stanowisko urzędnicze Inspektor ds. wymiaru podatków w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2020-09-04 10:19:28
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. 2020-08-21 13:02:59
Wykaz obowiązujących uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach dotyczących gospodarowania odpadami przez gminę, stanowiących akty prawa miejscowego 2020-08-21 12:34:10
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK 2020-08-21 12:33:43
Rodzaje pojemników wykorzystywanych do zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Międzyzdroje 2020-08-21 12:33:13
Jak segregować? Krok po kroku 2020-08-21 12:32:43
Informacja o przedsiębiorcy świadczącym w roku 2020 usługę odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje 2020-08-21 12:32:06
Dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-08-21 12:31:38
Informacja dla osoby składającej wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu 2020-08-10 13:10:20
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.06.2020 r. 2020-07-24 13:34:16
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji w Referacie Infrastruktury 2020-07-22 16:13:41
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Międzyzdrojów 2020-07-21 09:17:43
Burmistrz Międzyzdrojów poszukuje kandydata na zastępstwo na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach ul. Książąt Pomorskich 5, w pełnym wymiarze czasu pracy 2020-07-17 14:28:50
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2019 r. 2020-07-10 10:46:48
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. planowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury 2020-07-07 11:27:31
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Międzyzdroje 2020-07-07 09:10:38
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. społecznych i funduszy zewnętrznych 2020-07-01 13:30:58
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Międzyzdrojach w roku 2019 2020-06-29 10:31:59
Nabór na kandydata na rachmistrza terenowego 2020-06-25 13:26:42
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r. 2020-06-24 12:06:49
Informacja dla kwaterodawców świadczących usługi hotelarskie 2020-06-18 15:28:43
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 10 czerwca 2020 r.o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-10 08:45:32
Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na 28 czerwca 2020 r. 2020-06-09 10:21:40
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. przez Burmistrza Międzyzdrojów 2020-06-08 12:31:04
Roczna informacja Burmistrza Międzyzdrojów o sprawach finansowych za rok 2019 2020-06-01 09:21:31
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.03.2020 r. 2020-05-28 10:34:02
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku 2020-05-26 10:21:25
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2019 roku 2020-05-26 10:21:01
Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 28 maja 2020 r. o godz. 12.00 2020-05-21 14:20:07
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji 2020-05-21 14:18:34
Informacja Burmistrza Międzyzdrojów w zakresie udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłat na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł ze wskazaniem wysokości umorzeń kwot i przyczyn umorzenia w roku 2019. 2020-05-21 10:28:28
Informacja dla osoby objętej działaniami GKRPA 2020-04-30 11:57:14
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Międzyzdroje za rok 2019 2020-04-30 08:57:36
INFORMACJA o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji w Referacie Infrastruktury 2020-04-24 14:08:04
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców osoby przebywającej czasowo na obszarze gminy lub nigdzie niezameldowanej 2020-04-24 13:12:10
Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika 2020-04-22 17:52:10
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzyzdroje na dzień 31.12.2019r. 2020-04-02 11:09:16
Zawiadamienie o wydaniu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 30/2020 z 23.03.2020 r., znak: AP-1.7840.1.225-7.2019.WP o pozwoleniu na budowę dwóch sztucznych wysp na obszarze morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego (zadanie IV) w ramach przedsięwzięcia pn.: ?Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m". 2020-04-01 11:51:16
Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na 10 maja 2020 r. 2020-03-26 14:52:00
Informacja dla osoby składającej wniosek o udostępnienie informacji publicznej 2020-03-16 11:37:01
INFORMACJA DLA OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJE INKASENTA 2020-03-16 07:51:04
INFORMACJA DLA OSOBY WNOSZĄCEJ OPŁATĘ MIEJSCOWĄ 2020-03-16 07:50:35
Zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej w Wapnicy 2020-03-10 11:25:00
Polityka prywatności - pliki cookies 2020-03-05 08:19:41
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-04 14:47:41
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-04 14:47:02
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R. 2020-03-04 14:39:03
Ogłoszenie Kierownika Zakładu Ochrony Środowiska - Ogłoszenie o pracę - Stanowisko robotnik - 6 osób 2020-03-03 13:46:23
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2019 r. 2020-02-28 09:44:55
Informacja Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach przyległych do Gminy Międzyzdroje na rok 2020. 2020-02-17 15:22:09
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów - ponowny 2020-01-30 08:46:36
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych 2020-01-28 07:48:27
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w roku 2020, na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate 2020-01-23 14:50:55
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w roku 2020, na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji lekkiej atletyki 2020-01-23 14:48:30
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w roku 2020, na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego 2020-01-23 14:45:20
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w roku 2020, na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji zapasów 2020-01-23 14:42:24
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w roku 2020, na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej 2020-01-23 14:40:19
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w roku 2020, na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego - szkolenie dzieci i młodzieży 2020-01-23 14:36:49
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok 2020-01-23 11:46:12
Uchwała Nr XIII/94/2019 RADY POWIATU w KAMIENIU POMORSKIM z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2020 2020-01-17 08:45:05
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w roku 2020, pn. ? Dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje" 2020-01-15 13:52:56
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w roku 2020, pn. ?Dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu ?Klubik rodzinny od juniora do seniora" 2020-01-15 13:26:50
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w roku 2020, pn." Dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turys 2020-01-15 13:24:38
Informacja Burmistrza Międzyzdrojów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2019 2020-01-14 13:22:47
Odpowiedź na petycję w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu 2020-01-14 07:43:08
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 2020-01-08 12:28:33
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w 2020 roku pn. "Finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje" 2020-01-07 11:48:51
Informacja o wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w 2020 roku pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do OREW w Ostromicach" 2019-12-31 11:03:53
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 2019-12-23 09:51:27
IV Edycja Konkursu "WYBIERAM WYBORY" 2019-12-18 11:06:26
ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczacych realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. 2019-12-12 12:35:32
Rachunek zysków i strat za 2018 rok 2019-12-11 10:38:29
Rachunek zysków i strat za 2018 rok 2019-12-11 10:37:59
Rachunek zysków i strat za 2018 rok 2019-12-10 08:14:52
Rachunek zysków i strat za 2018 rok 2019-12-04 08:30:41
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów 2019-11-20 16:37:44
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.09.2019 r. 2019-10-31 12:36:55
Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu 2019-10-18 10:50:54
Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu 2019-10-18 10:50:28
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów 2019-10-16 15:48:51
Informacja o skłdach Obwodowych Komisji Wyborczych 2019-10-04 10:45:06
Zawiadomienie o kontynuacji posiedzenia komisji 2019-10-04 07:42:24
Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w terminie od 25.09.2019 do 11.10.2019 przy ulicy Bohaterów Warszawy i Promenada Gwiazd 2019-09-27 07:37:54
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji 2019-09-24 07:44:27
Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 2019-09-24 07:43:32
UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW 2019-09-23 10:57:40
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 17 września 2019 r. 2019-09-17 09:30:59
Odpowiedź na petycję w sprawie opublikowania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wybranych służbowych telefonów komórkowych 2019-09-13 07:52:59
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.07.2019 r. 2019-09-12 12:26:06
WAŻNY KOMUNIKAT BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW DLA RYBAKÓW, ŻEGLARZY, WĘDKARZY I OSÓB UPRAWIAJĄCYCH SPORTY WODNE. 2019-09-12 12:16:49
INFORMACJA dotycząca powierzenia prac projektowych nad sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje 2019-09-06 11:08:31
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzyzdroje za I półrocze 2019 rok 2019-09-04 15:00:44
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2019-09-04 08:25:55
Informacja o wprowadzeniu na terytorium całego kraju pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA ) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP ( stopień alarmowy ALFA ? CRP ) 2019-08-29 14:35:52
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. 2019-08-28 07:53:05
Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2019-08-26 09:41:26
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE 2019-08-22 15:44:55
Dopisanie do spisu wyborców 2019-08-22 15:43:41
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-22 15:40:48
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-22 15:39:58
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-22 15:38:50
INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2019-08-22 15:38:01
Informacja dotycząca uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku 2019-08-22 15:34:20
GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2019-08-22 15:32:15
Informacja dla użytkowników wieczystych 2019-08-07 12:14:02
Geoportal2 iMap 2019-08-07 11:43:39
System informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2019-08-07 11:41:16
Portal Mapowy GISON 2019-08-07 11:39:16
Publicznie dostępny wykaz danych 2019-08-07 07:53:26
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.06.2019 r. 2019-07-31 09:03:57
Wynik pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na spredaż nieruchomości gruntowej 2019-07-26 12:31:20
Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe - Petycje 2019-07-23 10:43:29
Informacja dla użytkowników wieczystych 2019-07-19 12:08:17
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzyzdroje na dzień 31.12.2017r. 2019-07-18 15:30:04
Informacja w sprawie obowiązywania nowych informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od 01 lipca 2019 r. 2019-07-04 08:44:57
Wynik otwartego konkursu na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje od 01 lipca do 31 grudnia 2019 roku 2019-06-28 12:09:35
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.05.2019 r. 2019-06-27 09:51:57
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. 2019-06-25 07:27:45
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r. przez Radę Miejską w Międzyzdrojach 2019-06-18 08:24:46
Plan oraz wykonanie dochodów do dnia 30.04.2019 r. 2019-06-17 13:05:37
Plan oraz wykonanie wydatków do dnia 30.04.2019 r. 2019-06-17 13:03:27
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r. przez Burmistrza Międzyzdrojów 2019-06-14 10:09:06
Raport o stanie Gminy Międzyzdroje w 2018 roku 2019-06-06 11:15:38
INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023. 2019-06-05 16:43:20
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny specjalista - architekt w Referacie Infrastruktury -1/2 etatu. 2019-06-03 15:52:17
Roczna informacja Burmistrza Międzyzdrojów o sprawach finansowych za rok 2018 2019-05-28 08:26:21
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Międzyzdroje 2019-05-24 12:11:01
Komisarz Wyborczy w Szczecinie I Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Gminy Międzyzdroje 2019-05-15 15:55:02
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2019-05-10 11:43:07
Udostępnienie spisu wyborców. 2019-05-09 09:24:26
Odpowiedź na petycję 2019-05-09 09:21:38
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 29 kwietnia 2019 r. dla pełnomocników komitetów wyborczych terminie o dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. 2019-04-29 09:37:11
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.03.2019 r. 2019-04-26 08:44:36
INFORMACJA dotycząca powierzenia prac projektowych nad sporządzeniem i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje - Lubiewo. 2019-04-26 08:42:26
Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2018 2019-04-23 08:32:32
Informacja dot. obwodowych komisji wyborczych 2019-04-17 12:13:28
Informacja o możliwośći głosowania przez przełnomocnika 2019-04-11 11:52:07
Informacja dotycząca dopisania do spisu wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 2019-04-11 11:50:35
Zawiadomienie o sesji 2019-04-11 07:29:11
KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 9 KWIETNIA 2019 ROKU o zgłoszaniu list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego 2019-04-10 12:09:14
INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach 2019-04-10 12:07:32
Informacja dotycząca uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 2019-04-05 08:30:01
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowanie przestrzennego Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ulicami: Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2019-04-04 08:49:54
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzyzdroje na dzień 31.12.2018r. 2019-04-03 09:02:41
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2018 r. - korekta 2019-03-28 10:32:21
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym; wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją - śladami historii" i organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych. 2019-03-25 11:16:02
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa i promocja interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci" 2019-03-25 11:15:39
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-03-07 08:07:15
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-03-07 08:06:19
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (po aktualizacji) 2019-03-07 08:04:54
Informacja o UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2019-03-07 07:55:25
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2018 r. 2019-02-27 12:53:39
Petycja w sprawie naprawy instalacji oświetleniowej przy ul. Głównej w Lubinie na odcinku od remizy OSP do ul. Głównej 58 2019-02-26 12:31:44
Informacja Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje na rok 2019 2019-02-26 09:58:52
Informacja w sprawie zmiany terminów odbioru odpadów wielkogabarytowych 2019-02-20 13:01:32
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu 10 lutego 2019 r. 2019-02-08 16:32:15
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych 2019-02-06 08:42:50
Ogłoszenie wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej niemieszkalnej przy ulicy Gryfa Pomorskiego 21,23,25 2019-01-30 10:04:24
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok 2019-01-23 09:40:24
Informacja odnośnie udostępnienia spisu wyborców 2019-01-22 09:08:21
Jak segregować - Krok po kroku. 2019-01-10 10:58:07
Wykaz obowiązujących uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach dotyczących gospodarowania odpadami przez gminę, stanowiących akty prawa miejscowego 2019-01-10 09:17:48
Formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie 2019-01-09 07:39:10
Formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie 2019-01-09 07:38:30
Dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-01-04 09:13:44
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK. 2019-01-04 09:12:01
Informacja o przedsiębiorcy świadczącym w roku 2019 usługę odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje. 2019-01-04 09:09:56
Rodzaje pojemników wykorzystywanych do zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Międzyzdroje. 2019-01-04 09:08:17
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. 2019-01-03 08:15:11
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 2018-12-31 13:05:29
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2018-12-31 13:04:52
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 2018-12-31 13:03:29
Wynik otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach na terenie gminy Międzyzdroje 2018-12-31 10:03:38
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach w sprawie harmonogramu dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych. 2018-12-28 12:30:48
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach w sprawie składu komisji. 2018-12-28 12:29:38
Wynik konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku pn.: "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do OREW w Ostromicach". 2018-12-28 11:22:29
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach 2018-12-28 10:53:42
Wynik naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy 2018-12-24 10:19:13
Wynik zaproszenia do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW 2018-12-21 11:44:13
Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego 2018-12-12 07:46:07
Zapraszamy do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW 2018-12-10 13:32:32
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 2018-11-19 15:08:35
Uwaga uzupełnienie informacji- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 2018-11-07 17:00:53
Wynik zaproszenia do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie "Dostawa systemu wspomagającego obsługę biura rady miejskiej" 2018-11-07 10:44:13
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.09.2018 r. 2018-10-26 13:46:57
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac w obwodowych komisjach wyborczych 2018-10-19 08:22:05
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds.gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2018-10-17 16:19:05
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Międzyzdroje wraz z pełnionymi funkcjami 2018-10-05 14:25:29
Zaproszenie do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie "Dostawa systemu wspomagającego obsługę biura rady miejskiej" 2018-10-04 15:02:06
Udostępnienie spisu wyborców 2018-10-02 10:46:07
INFORMACJA O ZWOŁANIU PIERWSZYCH POSIEDZEŃ CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 2018-10-01 15:07:09
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MIĘDZYZDROJACH o terminie losowania numerów dla zarejestrowanych list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 2018-09-28 09:16:55
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 26 września 2018 r. o przedłużeniu terminu składania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 2018-09-26 14:32:08
INFORMACJA O ZGŁASZANIA DODATKOWYCH KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 2018-09-24 13:09:27
Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2018-09-18 08:07:56
Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017 2018-09-13 09:46:37
INFORMACJA - harmonogram dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i burmistrza 2018-09-13 09:13:50
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej 2018-09-12 15:19:53
Informacja o osiągniętych przez Gminę w 2017r. wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 2018-09-05 12:21:40
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r. 2018-08-29 13:27:04
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Międzyzdrojów 2018-07-19 11:29:12
Wykaz obowiązujących uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach dotyczących gospodarowania odpadami przez gminę, stanowiących akty prawa miejscowego 2018-07-19 09:02:28
Wspólny system segregacji odpadów 2018-07-19 08:44:42
Jednolity system selektywnego zbierania odpadów w całym kraju od 1 lipca 2017 r. - w naszej gminie od 1 stycznia 2019r. 2018-07-19 08:43:22
Dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-07-19 08:42:35
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK. 2018-07-19 08:41:35
Informacja o przedsiębiorcy świadczącym w latach 2017-2018 usługę odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje 2018-07-19 08:40:28
Rodzaje pojemników wykorzystywanych do zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Międzyzdroje 2018-07-19 08:39:46
Zbiórka przeterminowanych leków ( oraz zużytych strzykawek ) pochodzących z gospodarstw domowych 2018-07-19 08:38:53
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2018-07-19 08:38:10
Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U. poz. 1688 ). 2018-07-19 08:37:04
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 2018-07-19 08:36:00
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.06.2018 r. 2018-07-18 16:56:14
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) 2018-06-18 14:27:54
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 2018-06-18 14:22:20
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r. 2018-06-18 10:24:27
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Międzyzdrojów 2018-06-14 12:23:08
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności). 2018-06-01 10:21:52
Informacja 2018-05-30 16:30:56
Roczna informacja Burmistrza Międzyzdrojów o sprawach finansowych za rok 2017 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 2018-05-30 15:26:42
Roczna informacja Referatu Budżetu i Finansów o sprawach finansowych za rok 2017 2018-05-25 11:50:59
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.03.2018 r. 2018-04-27 11:28:22
Informacja o III edycji "Bieg po Kulturę" 2018-04-24 11:06:42
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok 2018-04-04 08:58:07
Informacja o rozpoczęciu w dniu 13 marca 2018 roku konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje na rok 2018. Konsultacje potrwają do 3 kwietnia 2018 roku. 2018-03-15 09:23:25
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2017 r. 2018-02-27 15:08:51
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Referacie Budżetu i Finansów. 2018-02-22 13:58:35
Informacja o VI edycji "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" 2018-02-22 11:36:28
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok 2018-01-12 11:39:22
Zapraszamy do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW - PONOWNE 2017-12-20 15:08:18
Unieważnienie postępowania w sprawie: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW 2017-12-20 13:29:40
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. 2017-12-20 08:32:40
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej pn: "Remont sali wielofunkcyjnej i siłowni w budynku "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 2017-12-15 12:35:41
Wnik naboru na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. drogownictwa w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji 2017-12-14 12:14:12
Informacja o wyborze oferty - Zapytanie Ofertowe na wykonanie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej pn.: "Remont sali wielofunkcyjnej i siłowni w budynku "Wiklina" w Wapnicy przy ul. Turkusowej 26 ". 2017-11-29 10:30:33
"Bliżej Przyrody - wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach parkowych Wolińskiego Parku Narodowego" - informacja o projekcie 2017-11-09 11:16:38
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.09.2017 r. 2017-10-26 09:01:21
Ankieta dotycząca konsultacji społecznych nad zmianą w statucie sołectwa Lubin 2017-10-13 12:46:14
Ankieta dotycząca konsultacji społecznych nad zmianą w statucie sołectwa Wicko 2017-10-13 12:45:51
Unieważnienie postępowania - Zaproszenie do składania ofert na opracowanie szczegółowej koncepcji programowo-przestrzennej na zadanie pn. "Zadaszenie amfiteatru" 2017-10-03 09:27:17
Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przejście ulicami miasta barwnego korowodu zespołów w ramach Spotkań Artystycznych Seniorów (powodującego chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym): w dniu 22 września 2017 r. od godz. 16.00 do godz. 17.00 2017-09-19 11:00:02
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim o wprowadzeniu do obrotu grzybów świeżych, przetworów z grzybów oraz środków spożywczych zawierających grzyby 2017-09-13 12:59:22
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku 2017-08-30 13:45:57
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. 2017-08-30 08:47:30
Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pn. "Bieg śniadaniowy" 2017-08-11 10:37:35
Wspólny system segregacji odpadów 2017-08-09 11:50:22
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.06.2017 r. 2017-07-20 12:10:12
Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2017-06-29 14:49:51
Jednolity system selektywnego zbierania odpadów w całym kraju od 1 lipca 2017 r. - w naszej gminie od 1 stycznia 2019r. 2017-06-29 10:03:30
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r. 2017-06-23 13:40:02
Roczna informacja Burmistrza Międzyzdrojów o sprawach finansowych za rok 2016 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 2017-05-30 13:21:47
Roczna informacja Referatu Budżetu i Finansów o sprawach finansowych za rok 2016 2017-05-24 09:55:39
Informada o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 2017-05-17 15:43:38
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.03.2017 r. 2017-04-26 15:15:50
Informacja o II edycji "Bieg po Kulturę" 2017-04-26 10:20:50
Rozpoczęcie konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Międzyzdroje na rok 2017. 2017-04-05 15:35:20
Informacja o osiągniętych przez Gminę w 2016r. wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 2017-04-05 15:17:05
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzyzdroje na dzień 31.12.2016r. 2017-03-31 11:02:30
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok 2017-03-31 10:57:48
Rozstrzygnięcie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17 2017-03-22 15:38:41
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2016 r. - korekta 2017-03-21 14:54:53
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów 2017-03-21 13:39:55
Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016r 2017-03-21 10:34:18
Wykaz obowiązujących uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach dotyczących gospodarowania odpadami przez gminę, stanowiących akty prawa miejscowego 2017-03-02 08:02:15
Dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017-03-02 07:53:53
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK. 2017-03-02 07:52:42
Informacja o przedsiębiorcy świadczącym w latach 2017-2018 usługę odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje 2017-03-02 07:51:53
Rodzaje pojemników wykorzystywanych do zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Międzyzdroje 2017-03-02 07:51:05
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 2017-03-02 07:49:44
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2017-03-02 07:48:58
Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U. poz. 1688 ). 2017-03-02 07:48:14
Zbiórka przeterminowanych leków ( oraz zużytych strzykawek ) pochodzących z gospodarstw domowych 2017-03-02 07:46:57
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2016 r. 2017-02-22 14:06:29
Informacja o V edycji "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" 2017-01-31 13:44:11
Wynik naboru na wolne stanowisko ds. administracyjnych w Referacie Spraw Obywatelskich i Społecznych 2017-01-25 11:37:25
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok 2017-01-11 15:44:18
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. 2016-12-29 08:29:59
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.09.2016 r. 2016-10-24 13:00:06
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa 2016-10-05 15:15:16
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko Starszy Informatyk w Referacie Spraw Obywatelskich i Społecznych 2016-10-04 14:30:53
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. 2016-08-30 12:32:05
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku 2016-08-26 11:15:46
Biuro ds. Społecznych i Kultury Fizycznej w Referacie Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, uprzejmie informuje, że przystępuje do prac nad przygotowaniem projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" oraz planu rzeczowo- finansowego do projektu budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2017 - na zadania własne gminy realizowane prz 2016-08-24 11:14:15
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.06.2016 r. 2016-07-25 13:23:29
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r. 2016-06-27 15:39:28
Zawiadomienie o sesji 2016-06-02 13:33:43
Roczna informacja Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa o sprawach finansowych za rok 2015 2016-05-30 13:54:24
Roczna informacja Referatu Budżetu i Finansów o sprawach finansowych za rok 2015 2016-05-25 12:06:33
Informacja o osiągniętych w 2015r. przez Gminę wymaganych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 2016-05-19 12:42:05
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.03.2016 r. 2016-04-26 13:23:40
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu na zbycie udziałów gminy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 2016-04-20 13:56:09
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzyzdroje na dzień 31.12.2014r. 2016-03-30 16:12:05
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzyzdroje na dzień 31.12.2015r. 2016-03-30 15:45:27
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok 2016-03-30 15:42:39
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2015 r. - korekta 2016-03-09 11:54:17
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2015 r. 2016-02-29 13:10:10
Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U. poz. 1688 ). 2016-01-12 14:29:15
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 2016-01-12 14:16:51
Wykaz obowiązujących uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach dotyczących gospodarowania odpadami przez gminę, stanowiących akty prawa miejscowego 2016-01-12 14:09:19
Rodzaje pojemników wykorzystywanych do zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Międzyzdroje 2016-01-12 14:06:40
Zbiórka przeterminowanych leków (oraz zużytych strzykawek) pochodzących z gospodarstw domowych 2016-01-12 14:05:18
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK. 2016-01-12 14:03:50
Informacja o przedsiębiorcy świadczącym w 2016r. usługę odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje 2016-01-12 14:02:33
Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych 2016-01-12 14:01:41
Obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, dla których podstawą ustalenia tej opłaty jest średnie miesięczne zużycie wody z nieruchomości w 2015 r. 2016-01-12 14:00:02
Dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-01-12 13:55:48
Od 1 stycznia 2016r. zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 2016-01-12 13:52:57
Informacje ogólne 2016-01-12 13:50:38
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. 2015-12-28 10:59:06
Wynik konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach" 2015-12-18 11:02:51
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.09.2015 r. 2015-10-28 10:56:00
Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25.10.2015 roku w Gminie Międzyzdroje 2015-10-26 11:03:44
Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25.10.2015 roku w Gminie Międzyzdroje 2015-10-26 11:03:00
Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Międzyzdroje 2015-10-24 17:13:18
Informacja - Konsultacje społeczne dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyzdroje" (PGN) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-10-16 13:56:03
Informacja o organizowaniu zgromadzeń 2015-10-15 14:10:36
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Wapnicy 2015-10-14 09:27:11
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Międzyzdrojach 2015-10-14 09:26:52
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Międzyzdrojach 2015-10-14 09:26:34
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Międzyzdrojach 2015-10-14 09:26:20
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Międzyzdrojach 2015-10-14 09:26:02
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za I pólrocze 2015 roku 2015-10-08 13:04:46
Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców 2015-10-05 13:43:53
Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Międzyzdroje 2015-09-09 14:06:52
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Międzyzdroje 2015-09-03 12:12:17
Wynik nabór na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. księgowości podatkowej 2015-09-01 08:20:31
Informacja o składzie Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 5 w Wapnicy 2015-08-24 14:49:24
Informacja o składzie Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 4 w Międzyzdrojach 2015-08-24 14:48:51
Informacja o składzie Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 3 w Międzyzdrojach 2015-08-24 14:48:33
Informacja o składzie Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 2 w Międzyzdrojach 2015-08-24 14:48:13
Informacja o składzie Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 1 w Międzyzdrojach 2015-08-24 14:47:53
Informacja o udostępnieniu spisu wybroców 2015-08-19 10:57:24
Informacja o zgłaszaniu kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum 2015-07-14 12:14:13
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. promocji, kultury i turystyki w Referacie Promocji i Współpracy z Zagranicą 2015-06-30 12:01:55
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.07.2015r. do 31.08.2015r. 2015-06-29 15:23:58
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy przy ul. Jodłowej 3 2015-06-01 15:35:23
Burmistrz Międzyzdrojów informuje, że Rada Miejska w Międzyzdrojach przystępuje do wyboru dwóch ławników dla spraw rodzinnych do Sądu Rejonowego w Świnoujściu na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 2015-05-29 13:19:49
Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników dla spraw rodzinnych do Sądu Rejonowego w Świnoujściu na kadencję od 2016 r. do 2019 r. 2015-05-28 09:21:08
Roczna informacja Referatu Budżetu i Finansów o sprawach finansowych za rok 2014 2015-05-28 09:15:18
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r., w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich 2015-05-12 10:27:33
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 2015-05-12 09:01:30
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Międzyzdroje 2015-05-08 08:14:23
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 o rozpoczęciu godzin pracy 2015-05-08 08:12:10
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 o rozpoczęciu godzin pracy 2015-05-08 08:11:57
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 o rozpoczęciu godzin pracy 2015-05-08 08:11:44
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 o rozpoczęciu godzin pracy 2015-05-08 08:11:29
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 o rozpoczęciu godzin pracy 2015-05-08 08:11:14
Wynik na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko Strażnik Straży Miejskiej - 2 etaty 2015-04-27 08:23:05
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.03.2015 r. 2015-04-23 10:42:16
Informacja o osiągniętych w 2014r. przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 2015-04-20 14:21:53
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 2015-04-20 14:20:36
Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych 2015-04-20 14:19:23
Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wybrczych 2015-04-08 09:11:11
Informacja Burmistrza Międzyzdrojów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014 2015-03-25 07:31:37
Burmistrz Gminy Międzyzdroje Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie pn. "Projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie." 2015-03-23 09:03:10
Zawiadomienie o sesji 2015-03-19 14:54:40
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2015-03-19 14:52:55
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2015-03-19 14:51:17
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2015-03-13 12:57:39
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2015-03-12 12:35:07
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2015-03-04 15:35:54
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. księgowości podatkowej 2015-03-02 13:46:14
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2015-02-27 12:31:20
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31.12.2014 r. 2015-02-27 08:59:27
Zawiadomienie o sesji 2015-02-19 15:18:46
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2015-02-19 15:16:17
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2015-02-19 15:14:26
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2015-02-16 10:28:52
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2015-02-04 13:19:36
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2015-01-29 14:27:35
Zawiadomienie o sesji 2015-01-20 14:30:41
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2015-01-20 14:28:14
Opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych w roku 2015 pozostają na poziomie roku 2014. 2015-01-20 08:29:02
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2015-01-16 13:38:17
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2015-01-16 13:35:49
Rodzaje pojemników wykorzystywanych do zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Międzyzdroje 2015-01-13 12:46:40
Rejestr działalności regulowanej (rejestr podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje) 2015-01-13 12:44:44
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje 2015-01-13 12:42:03
Informacja o przedsiębiorcy świadczącym w 2015r. usługę odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje 2015-01-13 10:45:55
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje 2015-01-13 10:43:39
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2015-01-08 09:04:45
Nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, dla których podstawą ustalenia tej opłaty jest średnie miesięczne zużycie wody z nieruchomości w 2014r. 2015-01-07 08:34:13
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2015-01-05 15:18:07
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2015-01-05 11:01:36
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje 2014-12-29 08:48:33
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. urbanistyczno-architektonicznych. 2014-12-23 13:00:03
Zawiadomienie o sesji 2014-12-17 09:02:22
Zawiadomienie o sesji 2014-12-11 14:46:32
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-12-11 14:44:30
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-12-11 14:41:46
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-12-10 14:42:14
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-12-03 14:22:21
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2014-12-01 13:22:56
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-11-28 13:09:59
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-11-28 13:06:49
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-11-28 13:04:30
Zawiadomienie o sesji 2014-11-26 14:45:43
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach z dnia 17 listopada 2014 r. 2014-11-17 15:57:59
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Międzyzdroje 2014-11-13 14:12:46
Informacja dla wyborców niepełnosprawnych 2014-11-05 14:16:11
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Międzyzdrojach w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2016 r. 2014-11-03 08:47:32
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Międzyzdrojach w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2016 r. 2014-11-03 08:47:18
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Międzyzdrojach w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2016 r. 2014-11-03 08:47:03
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Międzyzdrojach w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2016 r. 2014-11-03 08:46:32
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Międzyzdrojach w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2016 r. 2014-11-03 08:46:04
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.09.2014r. 2014-10-30 10:43:58
Rejestr działalności regulowanej (rejestr podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje) 2014-10-30 08:37:03
Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców 2014-10-29 08:32:04
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach z dnia 20 października 2014 roku w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Międzyzdroje 2014-10-20 13:56:23
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach z dnia 20 października 2014 roku w sprawie publicznego losowania numerów zarejestrowanych list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 2014-10-20 13:51:21
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-10-08 13:46:06
Informacja o godzinach dyżurowania Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach 2014-10-06 18:22:08
Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Międzyzdroje 2014-09-30 09:58:12
Informacja o zmianch godzin dyżurowania Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach 2014-09-26 13:57:11
Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach 2014-09-24 14:20:42
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach 2014-09-24 14:19:48
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-09-16 12:13:43
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-09-11 10:45:08
Zawiadomienie o sesji 2014-08-25 15:39:35
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-07-31 15:15:13
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy na dzień 30.06.2014r. 2014-07-24 14:54:52
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-07-21 11:09:20
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu scopingowego pt: "Wniosek dotyczący planu utworzenia ostatecznego składowiska duńskich odpadów nisko - i średnioaktywanych o odnośnym zakresie" 2014-07-08 14:04:36
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-06-16 13:44:47
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-06-16 13:43:23
Wykaz nazw miejscowości Gminy Międzyzdroje 2014-06-16 10:51:35
Zawiadomienie o sesji 2014-06-10 15:25:51
Zawiadomienie o sesji 2014-06-10 15:23:26
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-06-04 16:54:29
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-06-04 16:52:09
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-06-02 13:30:47
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-05-28 13:46:13
Roczna informacja Burmistrza Międzyzdrojów o sprawach finansowych za rok 2013. 2014-05-28 07:57:39
Wyniki Wyborów w Gminie Międzyzdroje 2014-05-27 10:14:13
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Międzyzdroje 2014-05-23 09:26:46
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNLANYCH Z TERENÓW MIEJKICH I WIEJSKICH GMINY MIĘDZYZDROJE w okresie od 01.07.2014r. do 31.08.2014r. 2014-05-21 11:38:21
Informacja o osiągniętych w 2013r. przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 2014-05-21 11:37:43
Kandydaci na posłów do Parlamentu Europejskiego - okręg wyborczy nr 13 2014-05-21 11:06:41
Zawiadomienie o sesji 2014-05-21 07:52:24
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-05-21 07:50:11
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-05-21 07:47:05
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-05-20 14:51:07
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-05-14 14:47:17
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-05-09 13:43:14
Zawiadomienie o sesji 2014-05-08 14:43:01
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-05-08 10:17:41
Nowy podział Gminy na obwody głosowania 2014-05-06 10:39:27
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-04-25 13:37:01
Wynik naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Międzyzdrojach 2014-04-24 09:00:00
Zaświadczenie o prawie do głosowania 2014-04-23 15:01:23
Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów 2014-04-23 14:59:57
Dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego 2014-04-23 14:59:31
Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego 2014-04-23 14:59:09
Dopisanie do spisu wyborców za granicą 2014-04-23 14:58:43
Spis wyborców 2014-04-23 14:58:21
Rejestr wyborców - wpisanie na wniosek 2014-04-23 14:54:12
Głosowanie za granicą 2014-04-23 14:51:54
Głosowanie w kraju osób stale przebywających za granicą 2014-04-23 14:51:02
Głosowanie przez pełnomocnika 2014-04-23 14:49:12
Głosowanie poza miejscem zamieszkania 2014-04-23 14:45:49
Głosowanie osób niepełnosprawnych lub tych, które ukończyły 75 lat 2014-04-23 14:44:35
Głosowanie korespondencyjne za granicą 2014-04-23 14:43:13
Głosowanie korespondencyjne w kraju dla osób niepełnosprawnych 2014-04-23 14:41:47
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2014-04-23 14:36:44
Zawiadomienie o sesji 2014-04-23 13:41:21
Dyżur Urzędnika Wyborczego w dniu 2 maja 2014 roku 2014-04-22 14:58:05
Zawiadomienie o sesji 2014-04-22 08:55:26
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-04-22 08:52:56
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-04-22 08:51:00
Informacja z wykonania budżetu Gminy na dzień 31.03.2014r. 2014-04-18 09:44:21
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-04-17 14:41:15
Informacja o kontroli nieruchomości w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2014-04-11 13:30:54
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-04-10 12:09:48
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-04-04 09:39:01
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzyzdroje na dzień 31.12.2013r. 2014-04-02 09:47:17
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Międzyzdroje za okres 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 2014-04-02 09:44:41
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-03-31 15:13:08
Wynik konkursu ofert na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach 2014-03-31 12:29:24
Rejestr działalności regulowanej (rejestr podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje) 2014-03-28 13:35:24
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-03-28 11:59:56
Zawiadomienie o sesji 2014-03-21 09:10:13
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-03-21 09:07:08
Informacja 2014-03-18 15:26:24
Zbiórka przeterminowanych leków (oraz zużytych strzykawek) pochodzących z gospodarstw domowych 2014-03-17 11:54:12
Rejestr działalności regulowanej (rejestr podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje) 2014-03-17 11:50:55
W związku z przystąpieniem strony polskiej do postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni atomowej w gminie Pyhajoki" - Finlandia oraz przekazaniem przez stronę fińską "Raportu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej elektrowni atomowej" w języku angielskim oraz streszczenia raportu w języku polskim pt: "Raport z oceny oddziaływania elektrowni jądrowej na środowisko - podsumowanie" z 2014-03-07 12:22:06
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-03-07 10:08:41
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-03-04 09:36:07
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-02-28 09:27:53
Informacja z wykonania budżetu Gminy na dzień 31.12.2013r. 2014-02-20 14:01:18
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-02-17 11:45:51
GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINY MIĘDZYZDROJE 2014-02-14 08:52:32
Informacja w sprawie wyłapywania psów 2014-02-13 12:40:48
Zawiadomienie o sesji 2014-02-12 17:40:38
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-02-12 17:35:38
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-02-12 17:34:04
Informacja Burmistrza Międzyzdrojów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2013 2014-02-12 12:19:32
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-01-31 11:20:19
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-01-30 12:11:03
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-01-29 13:36:12
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-01-23 08:05:07
Uwagi i reklamacje dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2014-01-22 13:46:58
Zawiadomienie o sesji 2014-01-21 15:11:28
Protokół nr 56 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4 grudnia 2013r. 2014-01-20 15:20:58
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-01-20 14:48:13
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-01-15 13:25:00
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-01-15 08:54:32
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. urbanistyczno-architektonicznych. 2014-01-08 15:44:21
Rejestr działalności regulowanej (rejestr podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje) 2014-01-08 11:58:32
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-01-07 15:25:07
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2014-01-07 12:27:36
Rodzaje pojemników wykorzystywanych do zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Międzyzdroje 2014-01-07 10:59:17
Informacja o przedsiębiorcy świadczącym w 2014r. usługę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje 2014-01-07 10:57:39
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów miejskich i wiejskich Gminy Międzyzdroje w okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. 2014-01-07 10:49:29
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2013-12-24 08:56:02
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni atomowej w gminie Pyhajoki" - Finlandia. 2013-12-12 12:16:36
Zawiadomienie o sesji 2013-12-10 09:53:23
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-12-06 13:03:46
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-12-06 12:59:54
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-12-06 12:56:46
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-12-04 11:40:03
Informacja o wyłożeniu do wglądu przekazanych przez stronę niemiecką dokumentów, w tym nietechniczne podsumowanie projektu Raportu Oddziaływania na Środowisko doi. Federalnego Specjalistycznego Planu Przybrzeżnego dla wyłącznej strefy ekonomicznej Bałtyku 2013 2013-12-02 14:00:30
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-11-29 07:54:34
Zawiadomienie o sesji 2013-11-21 14:22:47
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-11-21 14:20:23
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-11-21 14:18:40
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-11-21 14:16:41
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-11-21 14:15:02
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-11-21 14:12:35
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-11-21 14:10:06
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-11-21 14:07:38
Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2013-11-19 10:04:39
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-11-07 14:14:42
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-11-07 14:12:11
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-11-06 16:23:54
Informacja z wykonania budżetu Gminy na dzień 30.09.2013r. 2013-10-25 11:53:25
Zawiadomienie o sesji 2013-10-22 14:47:25
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-10-22 14:44:30
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty i zawarciu umowy postępowaniu na Budowę Kawiarni Parkowej. Obiekt Usług Gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Międzyzdrojach. 2013-10-22 11:04:00
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-10-09 13:30:49
Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadó 2013-09-26 13:30:32
Protokół nr 52 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 12 września 2013r. 2013-09-25 13:37:28
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-09-25 11:00:56
Zawiadomienie o sesji 2013-09-17 14:07:37
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-09-17 14:05:01
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-09-17 14:02:53
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-09-09 14:12:37
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-09-09 14:10:31
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji 2013-09-05 11:38:37
Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm. ). 2013-09-04 14:57:28
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( PSZOK ) 2013-09-04 14:56:54
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Międzyzdroje zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania