Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała nr II.4.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Międzyzdroje 2021-01-11 12:49:42
Uchwałą nr II.3.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIANALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Międzyzdroje na 2021 rok 2021-01-11 12:48:23
UCHWAŁA NR CCXLIV.488.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 25 listopada 2020 r w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2021 r. 2020-12-01 07:59:52
UCHWAŁA NR CCXLIV.487.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2021 rok 2020-12-01 07:59:05
UCHWAŁA NR CCXLIV.489.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje 2020-12-01 07:58:16
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-1.4131.96.2020.EM WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2020 r. do UCHWAŁY NR XIX/223/20 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Wapnica 2020-06-08 12:36:33
UCHWAŁA NR XIX/223/20 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Wapnica 2020-06-08 12:35:24
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "C.H. Galeria Przy Wjeździe" w Międzyzdrojach 2020-05-18 11:29:40
UCHWAŁA NR XCIX.210.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia 2020-05-05 13:51:27
UCHWAŁA NR XVII/193/20 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w CENTRUM PROMENADY w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje,w rejonie granicy lądowo-morskiej gminy Międzyzdroje oraz na odcinku pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy, Promenady Gwiazd, Romualda Traugutta, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ignacego Krasickiego, Krótką, Gryfa Pomorski 2020-03-25 10:29:31
UCHWAŁA NR XVIII/200/20 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną 2020-03-25 10:25:55
UCHWAŁA NR XVII/195/20 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko 2020-03-03 14:21:32
UCHWAŁA NR LIII.127.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2020 r. 2020-02-13 08:31:41
DZ. URZ.WOJ. 2019.6002 Ogłoszony: 26 listopada 2019 r. UCHWAŁA NR XV/154/19 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej 2020-02-11 15:24:38
UCHWAŁA NR XXXII.97.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje 2020-01-28 08:31:55
UCHWAŁA NR XXXII.96.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2020 r. 2020-01-28 08:31:36
DZ. URZ. WOJ. 2019.6001 Ogłoszony: 26.11.2019 Uchwała Nr XV/153/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2020-01-08 12:33:12
DZ. URZ. WOJ. 2019.5998 Ogłoszony: 26.11.2019 Uchwała Nr XV/152/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2020-01-08 12:31:18
Uchwała Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 2019-12-30 11:18:29
UCHWAŁA NR XVI/172/19 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 2019-12-30 11:15:47
UCHWAŁA NR CDXLI.826.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 2019-12-19 14:28:50
UCHWAŁA NR CDXLI.825.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 11 grudnia 2019 r w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2020 r. 2019-12-19 14:26:51
UCHWAŁA NR CDXLI.824.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2020 rok 2019-12-19 14:25:39
UCHWAŁA NR CCCLXXII.624.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 31 października 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje 2019-11-12 15:13:47
UCHWAŁA NR CCCI.551.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje planowanego na 2019 rok 2019-09-11 08:20:12
22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ulicami: Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludową 2019-08-02 10:34:10
21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubin w rejonie ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje 2019-08-02 10:31:34
Uchwała Nr CCXL.474.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje 2019-07-10 12:42:36
Uchwała Nr CCXL.473.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje planowanego na 2019 rok 2019-07-10 12:41:43
Uchwała Nr CCXIII.419.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje planowanego na 2019 rok 2019-06-18 09:56:26
UCHWAŁA NR CLXX.316.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 9 maja 2019 r.w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Mię-dzyzdroje planowanego na 2019 rok 2019-05-16 10:20:51
UCHWAŁA NR CXV1II.191.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje planowanego na 2019 rok 2019-04-12 08:36:41
Uchwała Nr LXXXII.156.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 lutego 2019 r.w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje planowanego na 2019 rok 2019-02-27 12:52:34
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach z dnia 16 stycznia 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. 2019-01-16 16:55:39
UCHWAŁA NR XXIII.50.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 11 stycznia 2019 r w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykaza-nego w uchwale budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2019 r. 2019-01-16 10:11:37
UCHWAŁA NR XXIII.49.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje 2019-01-16 10:10:33
UCHWAŁA NR X.11.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ SZCZECINIE z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje 2019-01-10 14:21:06
UCHWAŁA NR XLIX/525/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje - aktualny 2019-01-03 15:15:03
Uchwała Nr XXV/235/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2018-12-31 12:59:54
UCHWAŁA NR III/20/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok. 2018-12-27 12:27:28
UCHWAŁA NR III/20/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok. 2018-12-27 12:23:41
UCHWAŁA NR III/40/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej 2018-12-27 12:20:31
UCHWAŁA NR III/39/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i określenie jej składu 2018-12-27 12:18:49
UCHWAŁA NR III/38/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2019 r. 2018-12-27 12:11:45
UCHWAŁA NR III/37/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2019 rok 2018-12-27 12:10:11
UCHWAŁA NR III/36/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia Gminy Międzyzdroje z organizacji międzynarodowej pod nazwą "Związek Miast Bałtyckich". 2018-12-27 12:08:09
UCHWAŁA NR III/35/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" 2018-12-27 12:07:25
UCHWAŁA NR III/34/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania delegata do Związku Miast i Gmin Morskich 2018-12-27 12:06:36
UCHWAŁA NR III/33/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Międzyzdroje w stowarzyszeniu pn. Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w Rozwoju" z siedzibą w Wolinie. 2018-12-27 12:05:19
UCHWAŁA NR III/32/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/538/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje 2018-12-27 11:54:29
UCHWAŁA NR III/31/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, w sprawie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach. 2018-12-27 11:52:58
UCHWAŁA NR III/30/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie 2018-12-27 11:51:52
UCHWAŁA NR III/29/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2018-12-27 11:49:11
UCHWAŁA NR III/28/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2018-12-27 11:48:19
UCHWAŁA NR III/27/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2018-12-27 11:47:16
UCHWAŁA NR III/26/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2018-12-27 11:45:54
UCHWAŁA NR III/25/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2018-12-27 11:41:09
Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 2018-12-27 11:39:32
UCHWAŁA NR III/23/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2018-12-27 11:38:32
UCHWAŁA NR III/22/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018 2018-12-27 11:37:59
Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 2018-12-27 11:35:54
UCHWAŁA NR II/19/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/2/18 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 2018-12-07 09:45:25
UCHWAŁA NR II/18/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 2018-12-07 09:44:46
UCHWAŁA NR II/17/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018-12-07 09:43:44
UCHWAŁA NR II/16/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018-12-07 09:43:14
UCHWAŁA NR II/15/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018-12-07 09:42:09
UCHWAŁA NR II/14/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018-12-07 09:41:16
UCHWAŁA NR II/13/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2018-12-07 09:40:22
UCHWAŁA NR II/12/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2018-12-07 09:39:38
UCHWAŁA NR II/11/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2018-12-07 09:38:32
UCHWAŁA NR II/10/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" 2018-12-07 09:37:44
UCHWAŁA NR II/9/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 2018-12-07 09:36:02
UCHWAŁA NR II/8/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2018-12-07 09:30:33
UCHWAŁA NR II/7/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018 2018-12-07 09:29:38
UCHWAŁA NR I/6/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Międzyzdrojów 2018-12-07 09:24:18
UCHWAŁA NR I/5/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych, określenie jej składu oraz przedmiotu działania. 2018-12-07 09:23:42
UCHWAŁA NR I/4/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, określenia jej składu oraz przedmiotu działania. 2018-12-07 09:23:10
UCHWAŁA NR I/3/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 2018-12-07 09:22:28
UCHWAŁA NR I/2/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej . 2018-12-07 09:21:39
UCHWAŁA NR I/1/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 2018-12-07 09:20:12
UCHWAŁA NR CDXXXIV.752.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. 2018-11-30 10:42:41
UCHWAŁA NR CDXXXIV.751.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 23 listopada 2018 r w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykaza-nego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2019 r. 2018-11-30 10:41:39
UCHWAŁA NR CDXXXIV.750.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2019 rok 2018-11-30 10:40:56
UCHWAŁA NR LI/544/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 października 2018 r. w sprawie umorzenia postępowania skargowego 2018-10-31 11:13:15
UCHWAŁA NR LI/543/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2018-10-31 11:12:46
UCHWAŁA NR LI/542/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 października 2018 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2018-10-31 11:12:17
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. 2018-10-24 09:29:04
Uchwała Nr L/531/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 2018-10-17 10:31:52
UCHWAŁA NR L/541/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zawiadomienia Pana Ireneusza P. o niezałatwieniu skargi w terminie. 2018-10-17 08:47:22
UCHWAŁA NR L/540/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi Pana Ireneusza P. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2018-10-17 08:46:49
UCHWAŁA NR L/539/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" 2018-10-17 08:46:01
UCHWAŁA NR L/538/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje 2018-10-17 08:45:24
UCHWAŁA NR L/537/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje 2018-10-17 08:44:43
UCHWAŁA NR L/536/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-10-17 08:43:46
UCHWAŁA NR L/535/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. 2018-10-17 08:42:51
UCHWAŁA NR L/534/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" 2018-10-17 08:41:54
UCHWAŁA NR L/533/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/567/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za pierwsze półrocze, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2018-10-17 08:40:50
UCHWAŁA NR L/532/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/57/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje 2018-10-17 08:39:58
UCHWAŁA NR L/530/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2018-10-17 08:38:57
UCHWAŁA NR L/529/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018 2018-10-17 08:37:07
UCHWAŁA NR XLIX/528/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1001Z (Zalesie - Wapnica - Lubin) i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych 2018-10-04 08:36:28
UCHWAŁA NR XLIX/527/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Międzyzdrojów porozumienia z Zarządem Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie przejęcia obowiązków zarządcy drogi powiatowej nr 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin 2018-10-04 08:35:43
UCHWAŁA NR XLIX/526/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 września 2018 r.w sprawie ustanowienia tytułów "Zasłużony dla Międzyzdrojów" i "Honorowy Obywatel Międzyzdrojów" oraz określenia zasad ich nadawania. 2018-10-04 08:34:18
UCHWAŁA NR XLIX/525/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 września 2018 r.w sprawie uchwalenia statutu Gminy Międzyzdroje. 2018-10-04 08:32:48
UCHWAŁA NR XLVIII/524/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/6/14 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych, określenie jej składu oraz podmiotu działania, zmienionej uchwałą nr XXXVI/363/17 z dnia 29 września 2017 r. 2018-09-04 12:33:14
UCHWAŁA NR XLVIII/523/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 2018-09-04 12:32:32
UCHWAŁA NR XLVIII/522/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Międzyzdroje 2018-09-04 12:32:05
UCHWAŁA NR XLVIII/521/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 113/ZKR/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zakazu używania przedmiotów typu papierowe lampiony oraz rozpalania ognisk 2018-09-04 12:31:14
UCHWAŁA NR XLVIII/520/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2018-09-04 12:30:16
UCHWAŁA NR XLVIII/519/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2018-09-04 12:29:43
UCHWAŁA NR XLVIII/518/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2018-09-04 12:29:05
UCHWAŁA NR XLVIII/517/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2018-09-04 12:28:08
UCHWAŁA NR XLVIII/516/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2018-09-04 12:27:13
UCHWAŁA NR XLVIII/515/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2018-09-04 12:23:07
UCHWAŁA NR XLVIII/514/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/491/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020 2018-09-04 12:21:39
UCHWAŁA NR XLVIII/513/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa ulicy Marii Dąbrowskiej w Międzyzdrojach wraz z sieciami", "Przebudowa ulicy Słowiańskiej w Międzyzdrojach wraz z sieciami" 2018-09-04 12:20:57
UCHWAŁA NR XLVIII/512/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamieńskiemu 2018-09-04 12:18:49
UCHWAŁA NR XLVIII/511/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr I/8/14 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Międzyzdrojów 2018-09-04 12:16:02
UCHWAŁA NR XLVIII/510/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 2018-09-04 12:13:42
UCHWAŁA NR XLVIII/509/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2018-09-04 12:08:00
UCHWAŁA NR XLVIII/508/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018 2018-09-04 12:07:20
UCHWAŁA NR XLVII/507/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu w Międzyzdrojach imienia Ireny Szewińskiej 2018-07-23 13:59:24
UCHWAŁA NR XLVII/506/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przystąpenia do sporządzenia zmiany studium uwarukowań i kierunków zagospodrowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje 2018-07-23 13:58:41
UCHWAŁA NR XLVII/505/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2018-07-23 13:57:57
UCHWAŁA NR XLVII/504/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018 2018-07-23 13:54:08
UCHWAŁA NR XLIII/470/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-07-11 15:44:42
UCHWAŁA NR XLIII/469/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-07-11 15:44:08
Uchwała Nr Cclxix.511.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 lipca 201 8 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje 2018-07-11 15:36:49
UCHWAŁA NR XLV/482/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje" 2018-07-04 10:30:27
UCHWAŁA NR XLVI/503/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2018-07-04 09:58:10
UCHWAŁA NR XLVI/502/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje 2018-07-04 09:57:42
UCHWAŁA NR XLVI/501/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 2018-07-04 09:57:05
UCHWAŁA NR XLVI/500/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Międzyzdroje w latach 2015 - 2019 2018-07-04 09:56:32
UCHWAŁA NR XLVI/499/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2018-07-04 09:56:01
UCHWAŁA NR XLVI/498/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2018-07-04 09:55:35
UCHWAŁA NR XLVI/497/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2018-07-04 09:55:02
UCHWAŁA NR XLVI/496/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/383/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje 2018-07-04 09:54:29
UCHWAŁA NR XLVI/495/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2018-07-04 09:53:37
UCHWAŁA NR XLVI/494/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2018-07-04 09:53:01
UCHWAŁA NR XLVI/493/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2018-07-04 09:52:23
UCHWAŁA NR XLVI/492/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach 2018-07-04 09:51:31
UCHWAŁA NR XLVI/491/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 ? 2020 2018-07-04 09:50:39
UCHWAŁA NR XLVI/490/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Międzyzdroje 2018-07-04 09:49:58
UCHWAŁA NR XLVI/489/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 2018-07-04 09:48:42
UCHWAŁA NR XLVI/488/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018 2018-07-04 09:45:58
UCHWAŁA NR XLV/487/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zawiadomienia AMW Rewita Sp. z o.o. o niezałatwieniu skargi w terminie. 2018-06-21 13:38:18
UCHWAŁA NR XLV/486/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie uznania właściwośc Rady Miejskiej do rozpoznania skargi AMW Rewita Sp. z o.o. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2018-06-21 13:37:42
UCHWAŁA NR XLV/485/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/457/18 z dnia 15.03.2018 r.w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. opracowania zmian do statutu Gminy Międzyzdroje. 2018-06-21 13:36:40
UCHWAŁA NR XLV/484/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyzdroje. 2018-06-21 13:35:30
UCHWAŁA NR XLV/483/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Międzyzdroje miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2018-06-21 13:34:33
UCHWAŁA NR XLV/482/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje" 2018-06-21 13:33:14
UCHWAŁA NR XLV/481/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r.w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2018-06-21 13:29:52
UCHWAŁA NR XLV/480/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/ll Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 2018-06-21 13:29:20
UCHWAŁA NR XLV/479/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r.w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. 2018-06-21 13:13:22
UCHWAŁA NR XLV/478/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. 2018-06-21 13:12:23
Uchwała Nr XLIV/475/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IY723/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 2018-06-07 10:00:49
Uchwała Nr XLIV/477/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie skargi Pana T.L z dnia 16.04.2018 r. na działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2018-06-07 08:16:43
Uchwała Nr XLIV/476/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki szlak turystyczny?" 2018-06-07 08:14:47
Uchwała Nr XLIV/474/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 2018-06-07 08:13:57
Uchwała Nr XLIII/473/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zawiadomienia Pana T.L. o niezałatwieniu skargi w terminie. 2018-04-25 16:17:32
Uchwała Nr XLIII/472/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi Pana T.L. na działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 2018-04-25 16:16:10
Uchwała Nr XLIII/471/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie skargi Pana D. Sz. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów. 2018-04-25 16:13:56
Uchwała Nr XLIII/470/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-04-25 16:12:56
Uchwała Nr XLIII/469/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2018-04-25 16:12:19
Uchwała Nr XLIII/468/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych go Gminy Międzyzdroje. 2018-04-25 16:11:38
Uchwała Nr XLIII/467/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Promenada Gwiazd, na wschód od hotelu Amber Baltic, położonym na obszarze miasta Międzyzdroje. 2018-04-25 16:10:53
Uchwała Nr XLIII/466/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w trwały zarząd 2018-04-25 16:09:55
Uchwała Nr XLIII/465/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018-04-25 16:09:16
Uchwała Nr XLIII/464/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018-04-25 16:08:38
Uchwała Nr XLIII/463/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. 2018-04-25 16:07:57
Uchwała Nr XLIII/462/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. 2018-04-25 16:07:20
Uchwała Nr XLIII/461/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. 2018-04-25 16:06:40
Uchwała Nr XLIII/460/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego 2018-04-25 16:05:40
Uchwała Nr LXXXVIII.180.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mię-dzyzdroje 2018-03-28 11:04:10
Uchwała Nr LXXXVIII.179.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje planowanego na 2018 rok 2018-03-28 11:02:35
Uchwała nr 4/2018 z dnia 20 marca 2018 r. Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach w sprawie wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 2018-03-21 15:16:02
Uchwała Nr XLII/459/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie zawiadomienia Pana D.Sz. o niezałatwieniu skargi w terminie 2018-03-21 15:14:55
Uchwała Nr XLII/458/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi Pana D.Sz. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2018-03-21 15:13:47
Uchwała Nr XLII/457/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. dokonania zmian w statucie Gminy Międzyzdroje. 2018-03-21 15:11:59
Uchwała Nr XLII/456/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-03-21 15:11:20
Uchwała Nr XLII/455/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kamień Pomorski realizacji zadania publicznego Gminy Międzyzdroje w zakresie prowadzenia ogrzewalni dla osób bezdomnych z gminy Międzyzdroje. 2018-03-21 15:10:37
Uchwała Nr XLII/454/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości w użytkowanie 2018-03-21 15:09:27
Uchwała Nr XLII/453/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018-03-21 15:08:32
Uchwała Nr XLII/452/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018-03-21 15:07:59
Uchwała Nr XLII/451/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 2018-03-21 15:07:12
Uchwała Nr XLII/450/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2018-03-21 15:06:07
Uchwała Nr XLII/449/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2018-03-21 15:04:57
Uchwała Nr XLII/448/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do "Zakładu Wodociągów i Kanalizacji" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach. 2018-03-21 15:03:16
Uchwała Nr XLII/447/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Międzyzdrojach na lata 2018-2020. 2018-03-21 15:02:33
Uchwała Nr XLII/446/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na 2018 r. 2018-03-21 15:01:54
Uchwała Nr XLII/445/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2018-03-21 15:00:36
Uchwała Nr XLII/444/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. 2018-03-21 14:59:53
Uchwała Nr XLII/443/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2018-03-21 14:59:06
Uchwała Nr XLII/442/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. 2018-03-21 14:58:15
Uchwała Nr XLII/441/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. 2018-03-21 14:57:36
Uchwała Nr XLII/440/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/489/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. 2018-03-21 14:56:51
Uchwała Nr XLII/439/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 marca 2018 r. roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/404/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. 2018-03-21 14:55:56
Uchwała nr 4/2018 z dnia 20 marca 2018 r. Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach w sprawie wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 2018-03-21 12:09:03
Uchwała Nr XLIII.126.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje planowanego na 2018 rok 2018-02-14 15:41:38
Uchwała NR XXI.74.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2018-01-30 12:49:56
Uchwała NR XXI.73.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje 2018-01-30 12:48:41
Uchwała Nr XLI/438/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r. roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 2018-01-30 12:30:40
Uchwała Nr XLI/437/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r. roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na rok 2018. 2018-01-30 12:30:03
Uchwała Nr XLI/436/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r. roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na rok 2018. 2018-01-30 12:29:27
Uchwała Nr XLI/435/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r. roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubin w rejonie ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje. 2018-01-30 12:28:44
Uchwała Nr XLI/434/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r. roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. 2018-01-30 12:28:05
Uchwała Nr XLI/433/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018-01-30 12:27:28
Uchwała Nr XLI/432/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r. roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2018-01-30 12:27:04
Uchwała Nr XLI/431/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. 2018-01-30 12:25:36
Uchwała Nr XLI/430/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r. roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. 2018-01-30 12:24:55
Uchwała Nr XLI/429/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 stycznia 2018 r. roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2018. 2018-01-30 12:24:11
Uchwała Nr XXV/235/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2017-12-29 08:01:07
Uchwała Nr XL/428/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Lubin 2017-12-20 08:14:44
Uchwała Nr XL/427/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Wicko 2017-12-20 08:14:15
Uchwała Nr XL/426/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy "Kawczej Górze" obejmującego działki oznaczone numerami: 439 i 106/5 obrębu 20 jednostki ewidencyjnej Gminy Międzyzdroje 2017-12-20 08:13:24
Uchwała Nr XL/425/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, w sprawie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach 2017-12-20 08:10:52
Uchwała Nr XL/424/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok." 2017-12-20 08:08:52
Uchwała Nr XL/423/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok." 2017-12-20 08:08:12
Uchwała Nr XL/422/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2017-12-20 08:07:22
Uchwała Nr XL/421/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035 2017-12-20 08:06:29
Uchwała Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2017-12-20 08:04:39
Uchwała Nr XL/419/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035 2017-12-20 08:03:26
Uchwała Nr XL/418/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok 2017-12-20 08:02:24
Uchwała Nr XL/417/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 2017-12-20 08:00:01
Uchwała NRXXVIII/184/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2018. 2017-12-11 13:12:14
Uchwała Nr CCCLII.560.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r.w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. 2017-12-04 12:51:46
Uchwała Nr CCCLII.559.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2018 r. 2017-12-04 12:51:20
Uchwała NRCCCLII.558.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2017-12-04 12:50:52
Uchwała Nr CCCLII.560.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r.w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. 2017-12-04 12:49:02
Uchwała Nr CCCLII.559.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2018 r. 2017-12-04 12:47:49
Uchwała NRCCCLII.558.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2017-12-04 12:46:40
Uchwała Nr XXXIX/416/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgodny na ustanowienie służebności przesyłu. 2017-11-29 16:32:51
Uchwała Nr XXXIX/415/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-11-29 16:32:18
Uchwała Nr XXXIX/414/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 2017-11-29 16:31:37
Uchwała Nr XXXIX/413/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 2017-11-29 16:30:37
Uchwała Nr XXXIX/412/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 2017-11-29 16:30:09
Uchwała Nr XXXIX/411/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Międzyzdroje oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 2017-11-29 16:29:27
Uchwała Nr XXXIX/410/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/248/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje. 2017-11-29 16:28:45
Uchwała Nr XXXIX/409/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/265/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017-11-29 16:27:14
Uchwała Nr XXXIX/408/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których są świadczone usługi hotelarskie. 2017-11-29 16:24:04
Uchwała Nr XXXIX/407/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok". 2017-11-29 16:23:11
Uchwała Nr XXXIX/406/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Międzyzdroje 2017-11-29 16:22:33
Uchwała Nr XXXIX/405/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035 2017-11-29 16:21:55
Uchwała Nr XXXIX/404/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok 2017-11-29 16:21:05
Uchwała Nr XXXIX/403/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 2017-11-29 16:19:38
Uchwała Nr XXXVII/394/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Raportu z realizacji ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje" za lata 2015/2016. 2017-11-08 09:37:22
Uchwała Nr XXXVII/402/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie skargi Pana R.R. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów. 2017-10-31 13:25:40
Uchwała Nr XXXVII/401/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie skargi G.P. oraz K.Cz. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów. 2017-10-31 13:25:13
Uchwała Nr XXXVII/400/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" 2017-10-31 13:24:28
Uchwała Nr XXXVII/399/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" 2017-10-31 13:24:02
Uchwała Nr XXXVII/398/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2017-10-31 13:22:57
Uchwała Nr XXXVII/397/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr LVI/551/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ul. Turystyczna, Promenada Gwiazd, Campingowa, Zwycięstwa, Gryfa Pomorskiego, Krótka, Ignacego Krasick 2017-10-31 13:22:17
Uchwała Nr XXXVII/396/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy. 2017-10-31 13:21:49
Uchwała Nr XXXVII/395/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach. 2017-10-31 13:21:15
Uchwała Nr XXXVII/394/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Raportu z realizacji ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje? za lata 2015/2016. 2017-10-31 13:20:43
Uchwała Nr XXXVII/393/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/265/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15.12.2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2017-10-31 13:20:08
Uchwała Nr XXXVII/392/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie. 2017-10-31 13:19:35
Uchwała Nr XXXVII/391/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze skateparku przy ul. Gryfa Pomorskiego 61 b w Międzyzdrojach. 2017-10-31 13:19:00
Uchwała Nr XXXVII/390/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości 2017-10-31 13:18:25
Uchwała Nr XXXVII/389/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-10-31 13:17:30
Uchwała Nr XXXVII/388/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-10-31 13:17:11
Uchwała Nr XXXVII/387/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-10-31 13:16:47
Uchwała Nr XXXVII/386/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-10-31 13:16:24
Uchwała Nr XXXVII/385/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-10-31 13:16:00
Uchwała Nr XXXVII/384/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035 2017-10-31 13:15:26
Uchwała Nr XXXVII/383/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje 2017-10-31 13:14:49
Uchwała Nr XXXVII/382/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017 2017-10-31 13:14:06
Uchwała Nr XXXVI/381/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zawiadomienia Pana R.R. o niezałatwieniu skargi w terminie. 2017-10-10 12:12:18
Uchwała Nr XXXVI/380/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi R.R. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2017-10-10 12:11:33
Uchwała Nr XXXVI/379/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie skargi E.SZ. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2017-10-10 12:09:38
Uchwała Nr XXXVI/378/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" 2017-10-10 12:09:02
Uchwała Nr XXXVI/377/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" 2017-10-10 12:08:40
Uchwała Nr XXXVI/376/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Międzyzdrojów" 2017-10-10 12:07:51
Uchwała Nr XXXVI/375/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wicko nad zmianą w statucie sołectwa Lubin 2017-10-10 12:07:15
Uchwała Nr XXXVI/374/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wicko nad zmianą w statucie sołectwa Wicko 2017-10-10 12:06:41
Uchwała Nr XXXVI/373/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-10-10 12:05:59
Uchwała Nr XXXVI/372/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2017-10-10 12:05:15
Uchwała Nr XXXVI/371/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2017-10-10 12:04:39
Uchwała Nr XXXVI/370/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2017-10-10 12:04:16
Uchwała Nr XXXVI/369/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Międzyzdroje 2017-10-10 12:03:30
Uchwała Nr XXXVI/368/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze skateparku przy ul. Gryfa Pomorskiego 61b w Międzyzdrojach 2017-10-10 12:02:51
Uchwała Nr XXXVI/367/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach 2017-10-10 12:02:04
Uchwała Nr XXXVI/366/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035 2017-10-10 12:01:11
Uchwała Nr XXXVI/365/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje 2017-10-10 12:00:19
Uchwała Nr XXXVI/364/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017 2017-10-10 11:59:29
Uchwała Nr XXXVI/363/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/6/14 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych, określenie jej składu oraz pomiotu działania. 2017-10-10 11:58:41
Uchwała Nr XXXV/362/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zawiadomienia Pani E.Sz. o niezałatwieniu skargi w terminie. 2017-09-14 14:58:50
Uchwała Nr XXXV/361/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi Pani E.Sz. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2017-09-14 14:57:52
Uchwała Nr XXXV/360/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zawiadomienia Pani G.P. oraz K.Cz. o niezałatwieniu skargi w terminie. 2017-09-14 14:56:17
Uchwała Nr XXXV/359/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2017-09-14 14:54:57
Uchwała Nr XXXV/358/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2017-09-14 14:52:49
Uchwała Nr XXXV/357/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu nieruchomości między jednostkami organizacyjnymi 2017-09-14 14:52:16
Uchwała Nr XXXV/356/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2017-09-14 14:50:28
Uchwała Nr XXXV/355/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2017-09-14 14:49:49
Uchwała Nr XXXV/354/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie dofinansowania zakupu nowego fabrycznie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubinie 2017-09-14 14:49:01
Uchwała Nr XXXV/353/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie w formie dotacji budowy stałego zjazdu na plażę realizowanego w ramach zadania pn. "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las - zejście J " 2017-09-14 14:46:44
Uchwała Nr XXXV/352/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie w formie dotacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Bocznej i Wikingów w miejscowości Lubin" 2017-09-14 14:45:52
Uchwała Nr XXXV/351/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności Gminy Międzyzdroje i jej jednostek mający charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 2017-09-14 14:44:54
Uchwała Nr XXXV/350/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035 2017-09-14 14:44:05
Uchwała Nr XXXV/349/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2017 2017-09-14 14:43:23
Uchwała Nr XXXV/348/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017 2017-09-14 14:42:28
Uchwała Nr XXXV/347/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2017-09-14 14:41:36
UCHWAŁA Nr CCLXXV.4O2.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje 2017-09-13 14:29:59
Uchwała nr CCXXXVI.405.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 2017-07-14 11:12:46
Uchwała Nr XXXIV/346/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w trwały zarząd 2017-06-23 13:38:44
Uchwała Nr XXXIV/345/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu nieruchomości między jednostkami organizacyjnymi 2017-06-23 13:37:30
Uchwała Nr XXXIV/344/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2017-06-23 13:36:25
Uchwała Nr XXXIV/343/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2017-06-23 13:35:58
Uchwała Nr XXXIV/342/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-06-23 13:35:13
Uchwała Nr XXXIV/340/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035. 2017-06-23 13:34:37
Uchwała Nr XXXIV/339/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie miany uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-06-23 13:33:53
Uchwała Nr XXXIV/341/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-06-23 13:32:05
Uchwała Nr XXXIV/338/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2017 rok 2017-06-23 11:45:32
Uchwała Nr XXXIV/337/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. 2017-06-23 11:44:31
Uchwała Nr XXXIV/336/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. 2017-06-23 11:43:39
Uchwała Nr CLXXXIII.331.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-06-06 13:51:09
Uchwała Nr XXXIII/335/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 maja 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Promenady Wschodniej w Międzyzdrojach. 2017-06-02 08:13:37
Uchwała Nr XXXIII/334/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 maja 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną. 2017-06-02 08:12:50
Uchwała Nr XXXIII/333/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 maja 2017 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-06-02 08:12:04
Uchwała Nr XXXIII/332/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 maja 2017 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. 2017-06-02 08:11:28
Uchwała Nr XXXIII/331/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 maja 2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2017-06-02 08:10:34
Uchwała Nr XXXIII/330/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 maja 2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-06-02 08:09:56
Uchwała Nr XXXIII/329/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 maja 2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-06-02 08:09:28
Uchwała Nr XXXIII/328/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 maja 2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-06-02 08:09:05
Uchwała Nr XXXIII/327/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 maja 2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-06-02 08:08:38
Uchwała Nr XXXIII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 maja 2017 w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035. 2017-06-02 08:08:00
Uchwała Nr XXXIII/325/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 maja 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-06-02 08:07:05
Uchwała Nr XXXIII/324/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 maja 2017 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2017 rok 2017-06-02 08:06:13
Uchwała Nr XXXII/323/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Międzyzdroje. 2017-05-08 14:29:28
Uchwała Nr XXXII/322/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-05-08 14:28:53
Uchwała Nr XXXII/321/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2017-05-08 14:28:10
Uchwała Nr XXXII/320/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-05-08 14:27:30
Uchwała Nr XXXII/319/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. 2017-05-08 14:26:53
Uchwała Nr XXXII/318/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-05-08 14:26:12
Uchwała Nr XXXII/317/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 kwietnia 2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/313/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. 2017-05-08 14:25:17
Uchwała Nr CXIX.215.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2017 r.w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-04-26 15:24:00
Uchwała Nr CXIX.214.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr CV.191.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-04-26 15:17:46
Uchwała nr CV.191.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-04-14 10:57:10
Uchwała Nr XXXI/316/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 marca 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia tytułów "Zasłużony dla Międzyzdrojów" i "Honorowy Obywatel Międzyzdrojów" 2017-04-05 15:53:14
Uchwała Nr XXXI/315/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 marca 2017 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2017-04-05 15:52:17
Uchwała Nr XXXI/314/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 marca 2017 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków 2017-04-05 15:51:35
Uchwała Nr XXXI/313/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 marca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku 2017-04-05 15:50:50
Uchwała Nr XXXI/312/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 marca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2017-04-05 15:50:11
Uchwała Nr XXXI/311/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 marca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-04-05 15:49:44
Uchwała Nr XXXI/310/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 marca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-04-05 15:49:16
Uchwała Nr XXXI/309/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 marca 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-04-05 15:48:29
Uchwała Nr XXXI/308/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 marca 2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje. 2017-04-05 15:47:52
Uchwała Nr XXXI/307/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 marca 2017 w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035. 2017-04-05 15:47:07
Uchwała Nr XXXI/306/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 marca 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-04-05 15:46:31
Uchwała Nr XXXI/305/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 marca 2017 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2017 rok 2017-04-05 15:45:41
Uchwała Nr XXX/304/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów. 2017-02-28 11:39:17
Uchwała Nr XXX/303/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na rok 2017 . 2017-02-28 11:38:45
Uchwała Nr XXX/302/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na rok 2017. 2017-02-28 11:38:12
Uchwała Nr XXX/301/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach oraz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy 2017-02-28 11:37:41
Uchwała Nr XXX/300/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach oraz w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy. 2017-02-28 11:37:03
Uchwała Nr XXX/299/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. 2017-02-28 11:36:23
Uchwała Nr XXX/298/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2017-02-28 11:35:10
Uchwała Nr XXX/297/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie przyjęcia "Planu działań Gminy Międzyzdroje w zakresie rozwoju turystyki". 2017-02-28 11:34:31
Uchwała Nr XXX/296/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki. 2017-02-28 11:33:44
Uchwała Nr XXX/295/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki "Promenada" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2017-02-28 11:32:43
Uchwała Nr XXX/294/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie ustalenia minimalnych wysokości opłat z tytułu użytkowania nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje 2017-02-28 11:32:08
Uchwała Nr XXX/293/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-02-28 11:30:58
Uchwała Nr XXX/292/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-02-28 11:30:20
Uchwała Nr XXX/291/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2017-02-28 11:29:46
Uchwała Nr XXX/290/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017 - 2035 2017-02-28 11:28:52
Uchwała Nr XXX/289/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2017-02-28 11:28:00
Uchwała Nr XXX/288/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 lutego 2017 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017 2017-02-28 11:18:11
Uchwała nr L.115.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-02-13 07:57:51
Uchwała Nr XXIX/287/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie ustanowienia św. Piotra Apostoła duchowym Patronem Miasta Międzyzdroje 2017-02-01 14:58:19
Uchwała Nr XXIX/286/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie zawiadomienia Z.K. o niezałatwieniu skargi w terminie. 2017-02-01 14:56:21
Uchwała Nr XXIX/285/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów. 2017-02-01 14:55:44
Uchwała Nr XXIX/284/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 2017-02-01 14:55:06
Uchwała Nr XXIX/283/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie wyrażenia na sprzedaż nieruchomości 2017-02-01 14:54:09
Uchwała Nr XXIX/282/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie wyrażenia na sprzedaż nieruchomości 2017-02-01 14:50:06
Uchwała Nr XXIX/281/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie wyrażenia na sprzedaż nieruchomości 2017-02-01 14:49:31
Uchwała Nr XXIX/280/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie wyrażenia na wydzierżawienie nieruchomości 2017-02-01 14:48:51
Uchwała Nr XXIX/279/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie wyrażenia na wydzierżawienie nieruchomości 2017-02-01 14:48:01
Uchwała Nr XXIX/278/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2017-02-01 14:46:57
Uchwała Nr XXIX/277/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016 - 2035 2017-02-01 14:46:10
Uchwała Nr XXIX/276/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2017-02-01 14:45:31
Uchwała Nr XXIX/275/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2017 2017-02-01 14:44:46
Uchwała Nr CCCLX.710.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-01-10 09:20:54
Uchwała nr CCCLX.709.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Szczecinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na łata 2017-2035. 2017-01-10 09:19:05
Uchwała Nr XXV/235/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2016-12-28 10:20:14
ZN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI, INFORMACJI 2016-12-28 10:15:53
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 2016-12-28 10:15:32
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2016-12-28 10:15:09
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 2016-12-28 10:14:42
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2016-12-28 10:14:06
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2016-12-28 10:13:33
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 2016-12-28 10:12:35
Uchwała Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok 2016-12-22 15:03:30
Uchwała Nr XXVIII/274/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zawiadomienia J.Z. o niezałatwieniu skargi w terminie 2016-12-21 14:22:32
Uchwała Nr XXVIII/273/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2016-12-21 14:21:36
Uchwała Nr XXVIII/272/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie skargi z dnia 22.09.2016 r. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2016-12-21 14:20:18
Uchwała Nr XXVIII/271/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2017 r. 2016-12-21 14:19:09
Uchwała Nr XXVIII/270/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2017 rok 2016-12-21 14:18:26
Uchwała Nr XXVIII/269/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dokumentacji technicznej aportem do spółki "Zakład Wodociągów i Kanalizacji" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2016-12-21 14:17:27
Uchwała Nr XXVIII/268/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni na terenie aglomeracji Międzyzdroje" 2016-12-21 14:15:31
Uchwała Nr XXVIII/267/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, w sprawie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach 2016-12-21 14:13:23
Uchwała Nr XXVIII/266/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie 2016-12-21 14:12:40
Uchwała Nr XXVIII/265/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-12-21 14:11:27
Uchwała Nr XXVIII/264/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2016-12-21 14:09:23
Uchwała Nr XXVIII/263/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości 2016-12-21 14:08:40
Uchwała Nr XXVIII/262/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości 2016-12-21 14:08:04
Uchwała Nr XXVIII/261/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości w użytkowanie 2016-12-21 14:06:41
Uchwała Nr XXVIII/260/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 2016-12-21 14:04:13
Uchwała Nr XXVIII/259/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok 2016-12-21 14:00:37
Uchwała Nr XXVIII/258/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016. 2016-12-21 13:58:46
Uchwała Nr XXVIII/257/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035 2016-12-21 13:57:17
Uchwała Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok 2016-12-21 13:46:27
Uchwała nr CCCXL.661.2016 składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2016 r.w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2016-12-21 11:49:02
Uchwała nr CCCXL.660.2016 składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2016 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr CCCXX.542.2016 Składu Orzekającego Regio-nalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2016-12-21 11:47:08
Uchwała Nr CCCXXIV.549.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2016 r.w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2016-12-13 11:26:44
Uchwała Nr CCCXXIV.548.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr CCCIX.494.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2016-12-13 11:24:34
Uchwała Nr CCCXX.542.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2016-12-13 11:22:09
Uchwała Nr CCCXXIV.541.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr CCCIX.493.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2016-12-13 11:20:08
Uchwała Nr CCCIX.494.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2016 r.w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2016-12-08 11:39:12
Uchwała Nr CCCIX.493.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2016-12-08 11:37:29
Uchwała Nr CCCIX.495.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035. 2016-12-07 09:48:20
Uchwała Nr XXVI/255/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie uznania Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi, i przekazania jej według właściwości. 2016-11-16 14:08:49
Uchwała Nr XXVI/252/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 2016-11-16 14:02:49
Uchwała Nr XXVI/254/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie zawiadomienia A.P. oraz B. Sz. o niezałatwieniu skargi w terminie. 2016-11-16 14:00:14
Uchwała Nr XXVI/253/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów. 2016-11-16 13:59:46
Uchwała Nr XXVI/252/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 2016-11-16 13:58:44
Uchwała Nr XXVI/251/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 2016-11-16 13:57:52
Uchwała Nr XXVI/250/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2016-11-16 13:57:15
Uchwała Nr XXVI/249/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2016-11-16 13:56:24
Uchwała Nr XXVI/248/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje 2016-11-16 13:55:17
Uchwała Nr XXVI/247/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2016-11-16 13:54:07
Uchwała Nr XXVI/246/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 20141 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035. 2016-11-16 13:53:30
Uchwała Nr XXVI/245/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok. 2016-11-16 13:51:50
Uchwała Nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016 2016-11-16 13:51:04
Uchwała Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie skargi J.Z. na bezczynność Burmistrza Międzyzdrojów. 2016-10-04 14:44:17
Uchwała Nr XXV/242/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2016-10-04 14:43:45
Uchwała Nr XXV/241/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2016-10-04 14:43:03
Uchwała Nr XXV/240/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2016-10-04 14:42:34
Uchwała Nr XXV/239/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2016-10-04 14:42:00
Uchwała Nr XXV/238/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrzeby ochrony przyrody przy pomnikach przyrody. 2016-10-04 14:41:00
Uchwała Nr XXV/237/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Międzyzdrojów do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach". 2016-10-04 14:40:16
Uchwała Nr XXV/236/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2016-10-04 14:39:12
Uchwała Nr XXV/235/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2016-10-04 14:38:30
Uchwała Nr XXV/234/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035. 2016-10-04 14:37:20
Uchwała Nr XXV/233/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok. 2016-10-04 14:35:57
Uchwała Nr XXV/232/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016 2016-10-04 14:34:34
Uchwała Nr XXV/231/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. zagospodarowania terenu przy molo 2016-10-04 14:33:19
Uchwała Nr XXIV/230/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zawiadomienia J.Z. o niezałatwieniu skargi w terminie. 2016-09-06 10:31:43
Uchwała Nr XXIV/229/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów. 2016-09-06 10:31:14
Uchwała Nr XXIV/228/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2016-09-06 10:30:38
Uchwała Nr XXIV/227/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zamiany nieruchomości 2016-09-06 10:29:58
Uchwała Nr XXIV/226/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2016-09-06 10:29:13
Uchwała Nr XXIV/225/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2016-09-06 10:28:47
Uchwała Nr XXIV/224/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035. 2016-09-06 10:27:46
Uchwała Nr XXIV/223/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok. 2016-09-06 10:26:59
Uchwała Nr XXIV/222/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016. 2016-09-06 10:25:49
Uchwała Nr XXIII/221/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2016-06-28 13:41:36
Uchwała Nr XXIII/220/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2016-06-28 13:40:51
Uchwała Nr XXIII/219/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach 2016-06-28 13:39:54
Uchwała Nr XXIII/218/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowości planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje 2016-06-28 13:38:06
Uchwała Nr XXIII/217/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 2016-06-28 13:33:35
Uchwała Nr XXIII/216/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016 2016-06-28 13:31:03
Uchwała Nr XXIII/215/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. 2016-06-28 13:30:06
Uchwała Nr XXIII/214/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. 2016-06-28 13:29:35
Uchwała Nr XXIII/213/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pasa technicznego na terenie Gminy Międzyzdroje oraz granicy przystani morskiej. 2016-06-28 13:28:14
Uchwała Nr XXII/212/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2016-05-25 15:45:27
Uchwała Nr XXII/211/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2016-05-25 15:44:44
Uchwała Nr XXII/210/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2016-05-25 15:43:47
Uchwała Nr XXII/209/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 2016-05-25 15:43:05
Uchwała Nr XXII/208/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok 2016-05-25 15:42:22
Uchwała Nr XXII/207/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016 2016-05-25 15:41:07
Uchwała Nr XXI/206/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 kwietania 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2016-04-26 18:24:07
Uchwała Nr XXI/205/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 kwietania 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości aportem do spółki "Zakład Wodociągów i Kanalizacji" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2016-04-26 18:23:21
Uchwała Nr XXI/204/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 kwietania 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu 2016-04-26 18:22:32
Uchwała Nr XXI/203/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 kwietania 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2016-04-26 18:21:56
Uchwała Nr XXI/202/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 kwietania 2016 roku w sprawie ustalenia minimalnych wysokości opłat z tytułu użytkowania nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje 2016-04-26 18:21:25
Uchwała Nr XXI/201/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 kwietania 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2016-04-26 18:20:39
Uchwała Nr XXI/200/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 kwietania 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022 2016-04-26 18:20:00
Uchwała Nr XXI/199/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 kwietania 2016 roku w sprawie wykazu kąpielisk 2016-04-26 18:19:17
Uchwała Nr XXI/198/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 kwietania 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 2016-04-26 18:18:46
Uchwała Nr XXI/197/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 kwietania 2016 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2016 2016-04-26 18:18:08
Uchwała nr LXXIV.132.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunk