Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach z dnia 16 stycznia 2019 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzyzdrojach zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. 2019-01-16 16:55:39
UCHWAŁA NR XLIX/525/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje - aktualny 2019-01-03 15:15:03
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. 2018-10-24 09:29:04
UCHWAŁA NR XLIII/470/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-07-11 15:44:42
UCHWAŁA NR XLIII/469/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-07-11 15:44:08
UCHWAŁA NR XLV/482/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje" 2018-07-04 10:30:27
Uchwała Nr XXXVII/394/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Raportu z realizacji ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje" za lata 2015/2016. 2017-11-08 09:37:22
Uchwała Nr XII/113/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy MIędzyzdroje" za lata 2013-2014 2015-09-22 19:22:20
Uchwała Nr IV/34/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie sprawozdania z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje za rok 2014 2015-09-22 19:21:36
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 2014-09-11 10:57:25
Statut Gminy Międzyzdroje - Uchwała Nr XLVI/441/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach - nieaktualny 2014-02-12 08:58:20
Uchwała Nr XXXVI/340/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sprawozdania z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zaweirających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje za rok 2012 2013-10-01 14:42:50
Uchwała Nr XLI/395/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje" za lata 2011-2012 2013-10-01 14:41:44
UCHWAŁA NR CCXLIV.489.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje 2020-12-01 07:58:16
UCHWAŁA NR CCXLIV.487.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2021 rok 2020-12-01 07:59:05
Uchwałą nr II.3.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIANALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej gminy Międzyzdroje na 2021 rok 2021-01-11 12:48:23
Uchwała nr II.4.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Międzyzdroje 2021-01-11 12:49:42
UCHWAŁA NR CCXLIV.488.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 25 listopada 2020 r w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2021 r. 2020-12-01 07:59:52
DZ. URZ. WOJ. 2019.5998 Ogłoszony: 26.11.2019 Uchwała Nr XV/152/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2020-01-08 12:31:18
DZ. URZ. WOJ. 2019.6001 Ogłoszony: 26.11.2019 Uchwała Nr XV/153/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2020-01-08 12:33:12
DZ. URZ.WOJ. 2019.6002 Ogłoszony: 26 listopada 2019 r. UCHWAŁA NR XV/154/19 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej 2020-02-11 15:24:38
UCHWAŁA NR XVI/172/19 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 2019-12-30 11:15:47
Uchwała Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 2019-12-30 11:18:29
UCHWAŁA NR XXXII.96.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2020 r. 2020-01-28 08:31:36
UCHWAŁA NR XXXII.97.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje 2020-01-28 08:31:55
UCHWAŁA NR LIII.127.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2020 r. 2020-02-13 08:31:41
UCHWAŁA NR XCIX.210.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia 2020-05-05 13:51:27
Uchwała Nr LXXXII.156.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 lutego 2019 r.w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje planowanego na 2019 rok 2019-02-27 12:52:34
UCHWAŁA NR III/20/18 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok. 2018-12-27 12:27:28
Uchwała Nr XXV/235/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2018-12-31 12:59:54
UCHWAŁA NR CLXX.316.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 9 maja 2019 r.w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Mię-dzyzdroje planowanego na 2019 rok 2019-05-16 10:20:51
UCHWAŁA NR CCCI.551.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje planowanego na 2019 rok 2019-09-11 08:20:12
UCHWAŁA NR CCCLXXII.624.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 31 października 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje 2019-11-12 15:13:47
UCHWAŁA NR X.11.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ SZCZECINIE z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje 2019-01-10 14:21:06
UCHWAŁA NR XXIII.49.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje 2019-01-16 10:10:33
UCHWAŁA NR XXIII.50.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 11 stycznia 2019 r w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykaza-nego w uchwale budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2019 r. 2019-01-16 10:11:37
UCHWAŁA NR CXV1II.191.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje planowanego na 2019 rok 2019-04-12 08:36:41
Uchwała Nr CCXIII.419.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje planowanego na 2019 rok 2019-06-18 09:56:26
Uchwała Nr CCXL.473.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje planowanego na 2019 rok 2019-07-10 12:41:43
Uchwała Nr CCXL.474.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje 2019-07-10 12:42:36
UCHWAŁA NR CDXLI.824.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2020 rok 2019-12-19 14:25:39
UCHWAŁA NR CDXLI.825.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 11 grudnia 2019 r w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2020 r. 2019-12-19 14:26:51
UCHWAŁA NR CDXLI.826.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 2019-12-19 14:28:50
Uchwała NR XXI.73.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje 2018-01-30 12:48:41
Uchwała NR XXI.74.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2018-01-30 12:49:56
Uchwała Nr XLIII.126.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje planowanego na 2018 rok 2018-02-14 15:41:38
Uchwała Nr LXXXVIII.179.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Międzyzdroje planowanego na 2018 rok 2018-03-28 11:02:35
Uchwała Nr LXXXVIII.180.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mię-dzyzdroje 2018-03-28 11:04:10
Uchwała Nr Cclxix.511.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 lipca 201 8 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje 2018-07-11 15:36:49
UCHWAŁA NR CDXXXIV.750.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2019 rok 2018-11-30 10:40:56
UCHWAŁA NR CDXXXIV.751.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 23 listopada 2018 r w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykaza-nego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2019 r. 2018-11-30 10:41:39
UCHWAŁA NR CDXXXIV.752.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. 2018-11-30 10:42:41
Uchwała nr 4/2018 z dnia 20 marca 2018 r. Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach w sprawie wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 2018-03-21 15:16:02
Uchwała nr 4/2018 z dnia 20 marca 2018 r. Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach w sprawie wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 2018-03-21 12:09:03
Uchwała Nr CCCLII.559.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2018 r. 2017-12-04 12:51:20
Uchwała Nr CCCLII.560.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r.w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. 2017-12-04 12:51:46
Uchwała Nr XXV/235/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2017-12-29 08:01:07
Uchwała NRCCCLII.558.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2017-12-04 12:50:52
Uchwała NRXXVIII/184/2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2018. 2017-12-11 13:12:14
Uchwała Nr XXV/235/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2016-12-28 10:20:14
Uchwała Nr XXVIII/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2017 rok 2016-12-22 15:03:30
Uchwała nr CCCLX.709.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Szczecinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na łata 2017-2035. 2017-01-10 09:19:05
Uchwała Nr CCCLX.710.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-01-10 09:20:54
Uchwała nr L.115.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-02-13 07:57:51
Uchwała nr CV.191.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-04-14 10:57:10
Uchwała Nr CXIX.214.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr CV.191.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-04-26 15:17:46
Uchwała Nr CXIX.215.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2017 r.w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-04-26 15:24:00
Uchwała Nr CLXXXIII.331.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2017-06-06 13:51:09
Uchwała nr CCXXXVI.405.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 2017-07-14 11:12:46
UCHWAŁA Nr CCLXXV.4O2.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Międzyzdroje 2017-09-13 14:29:59
Uchwała NRCCCLII.558.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2018 rok 2017-12-04 12:46:40
Uchwała Nr CCCLII.559.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2018 r. 2017-12-04 12:47:49
Uchwała Nr CCCLII.560.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 listopada 2017 r.w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. 2017-12-04 12:49:02
Uchwała Nr XXVI/252/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 2016-11-16 14:02:49
Uchwała Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2016 rok 2015-12-28 14:54:32
Uchwała NR II.3.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 2016-01-11 11:24:10
Uchwała NR II.4.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2016 r. 2016-01-11 11:27:12
Uchwała nr LXXIV.132.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na łata 2016-2035. 2016-04-13 13:35:38
Uchwała Nr CCCIX.495.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2017-2035. 2016-12-07 09:48:20
Uchwała Nr CCCIX.493.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2016-12-08 11:37:29
Uchwała Nr CCCIX.494.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2016 r.w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2016-12-08 11:39:12
Uchwała Nr CCCXXIV.541.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr CCCIX.493.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2016-12-13 11:20:08
Uchwała Nr CCCXX.542.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2016-12-13 11:22:09
Uchwała Nr CCCXXIV.548.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr CCCIX.494.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2016-12-13 11:24:34
Uchwała Nr CCCXXIV.549.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2016 r.w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 r. 2016-12-13 11:26:44
Uchwała nr CCCXL.660.2016 składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2016 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr CCCXX.542.2016 Składu Orzekającego Regio-nalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2016-12-21 11:47:08
Uchwała nr CCCXL.661.2016 składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2016 r.w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2017 rok. 2016-12-21 11:49:02
Uchwała Nr XVI/146/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Międzyzdroje 2015-11-24 09:34:19
Uchwała Nr XVI/147/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej 2015-11-24 09:34:38
Uchwała Nr XVI/149/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2015-11-24 09:35:05
Uchwała Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej 2015-11-24 09:35:31
Uchwała Nr XVI/152/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 2015-11-24 09:35:51
18. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ul. Komunalną, ul. Nowomyśliwską, ul. Wodziczki, ciekiem wodnym "Stary Zdrój", torami kolejowymi i ul. Niepodległości Uchwała NR XLVIII/481/14 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 stycznia 2014 r 2014-04-09 11:00:22
20. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną. 2014-07-07 14:50:22
21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubin w rejonie ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje 2019-08-02 10:31:34
22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ulicami: Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludową 2019-08-02 10:34:10
UCHWAŁA NR XVII/195/20 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko 2020-03-03 14:21:32
UCHWAŁA NR XVIII/200/20 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną 2020-03-25 10:25:55
UCHWAŁA NR XVII/193/20 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w CENTRUM PROMENADY w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje,w rejonie granicy lądowo-morskiej gminy Międzyzdroje oraz na odcinku pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy, Promenady Gwiazd, Romualda Traugutta, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ignacego Krasickiego, Krótką, Gryfa Pomorski 2020-03-25 10:29:31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "C.H. Galeria Przy Wjeździe" w Międzyzdrojach 2020-05-18 11:29:40
Uchwała Nr XII/68/2015 Rady Powiatu w Kamieniu z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2016 2016-01-07 12:30:09
UCHWAŁA NR LXI. 114.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2015 r. 2015-03-20 14:00:59
UCHWAŁA NR LXI. 113.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025. 2015-03-17 13:05:13
Uchwała Nr III/32/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2015 rok. 2015-01-05 13:34:38
Uchwała Nr III/33/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2024 2015-01-05 13:38:58
Uchwała NR XIV.26.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2024 2015-01-26 14:51:17
Uchwała Nr XCVI. 168.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Międzyzdroje na 2015 r. 2015-04-27 12:45:04
Uchwała Nr XCVI.170.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2025. 2015-04-27 12:46:48
UCHWAŁA NR CCCIX.490.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2016 rok. 2015-12-09 12:35:26
UCHWAŁA NR CCCIX.491.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2016-2035 2015-12-09 12:41:14
Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2014-10-23 12:32:03
Uchwała Nr XXXIII/293/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-03-24 09:22:52
Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Międzyzdrojach z dnia 22 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych 2014-10-23 12:30:48
Uchwała Nr XXXIII/293/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-03-24 09:51:32
Uchwała Nr XLVII/445/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2014 rok. 2013-12-23 15:16:16
Uchwała Nr XLVII/446/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024 2013-12-23 15:24:08
Uchwała Nr VII.36.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 136 stycznia 2014 roku w sprawie wydania opinii o możliowści sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2014 rok 2014-01-20 09:28:02
Uchwała Nr VII.29.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024 2014-01-20 09:28:53
Uchwała Nr LXXXII.233.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 maja 2014 r. 2014-06-05 14:47:15
Uchwała Nr CLX.374.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024 2014-09-22 14:09:29
Uchwała NR CLXXXV.408.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Międzyzdroje. 2014-11-12 12:24:57
UCHWAŁA NR CCXXVII.466.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2015-2024. 2014-12-11 14:38:08
UCHWAŁA NR CCXXVII.467.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2015 rok. 2014-12-11 14:39:52
UCHWAŁA NR CCXLII1.562.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2015 rok. 2014-12-17 11:04:30
Uchwała Nr XLIV/419/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wraz z formularza 2013-12-20 11:46:27
UCHWAŁA Nr XLIV/418/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 września 2013 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 2013-12-20 11:47:42
Uchwała NR CLXII/576/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2013 rok 2012-12-18 15:24:18
Uchwała Nr XXXIV/299/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok. 2012-12-31 11:18:44
Uchwała nr X/34/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2013r. 2013-01-21 08:32:39
Uchwała nr X/33/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024. 2013-01-21 08:33:32
Stawki podatku od nieruchomości 2012-12-27 15:24:45
Uchwała NR CLXII/577/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Międzyzdroje o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2024 2012-12-18 15:25:53
Uchwała Nr XIV/125/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Kamieńskiego. 2012-06-11 13:55:44
Uchwała Nr XIX/162/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedzyzdroje na 2012 rok. 2011-12-29 14:04:37
Uchwała nr X/49/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Międzyzdroje na 2012r. 2012-01-25 14:01:37
Uchwała nr X/50/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024. 2012-01-25 14:02:43
Uchwała Nr XLIV/143/2012 składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-04-23 14:54:54
Uchwała Nr LXXXVI/309/2012 składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-06-27 14:33:04
Podatek od środków transportowych 2011-11-15 16:15:26
Stawki podatku od nieruchomości 2011-11-15 16:16:04
Opłata miejscowa 2011-11-15 16:16:33
UCHWAŁA Nr3/2011 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych 2011-07-04 14:52:24
Uchwała Nr LXXXIII/271/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2011-06-03 13:27:00
UCHWAŁA NR XIX/223/20 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Wapnica 2020-06-08 12:35:24
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-1.4131.96.2020.EM WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2020 r. do UCHWAŁY NR XIX/223/20 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Wapnica 2020-06-08 12:36:33
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 2016-12-28 10:12:35
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2016-12-28 10:13:33
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2016-12-28 10:14:06
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 2016-12-28 10:14:42
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2016-12-28 10:15:09
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 2016-12-28 10:15:32
ZN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI, INFORMACJI 2016-12-28 10:15:53
Uchwała Nr XVLII/452/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje. 2014-01-07 11:31:53
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/410/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje. 2014-01-07 11:32:36
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/409/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2014-01-07 11:33:09
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/408/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje 2014-01-07 11:33:40
Uchwała Nr XXXVIII/371/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-01-07 11:34:08
Uchwała Nr XLI/391/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2014-01-07 11:34:45
Uchwała Nr XXXIV/308/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2014-01-07 11:35:15
Uchwała Nr XVLII/451/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-01-07 11:37:13
Uchwała Nr XXXIV/307/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-01-07 11:37:44
Uchwała Nr XXXIV/305/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie postanowienia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2014-01-07 11:38:09
Uchwała Nr LI/501/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/452/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2013r.w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje ( wchodzi w życie z dniem 26 maja 2014r. ) 2014-05-21 11:37:03
Uchwała Nr LV/540/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 16 czerwca 2014r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/409/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-09-18 07:57:30
Uchwała Nr LV/541/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 16 czerwca 2014r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/408/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje 2014-09-18 07:58:11
Uchwała Nr XXXVIII/370/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-06-20 14:48:02
Uchwała Nr XXXVIII/371/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-06-20 14:48:16
Uchwała Nr XXXVIII/372/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wzorów deklarcji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-06-20 14:48:29
Uchwała Nr XXIX/261/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 września 2012r. w sprawie opłaty targowej 2012-09-27 14:26:51
Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/122/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy "Kawczej Górze" obejmującego działki oznaczone numerami: 436 i 160/5 obrębu 20 jednostki ewidencyjnej gminy Międzyzdroje 2011-10-06 14:04:32
Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/123/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany planu pod nazwą: " Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje oraz planu zagospodarowania przestrzennego Centrum w Międzyzdrojach, w rejonie ulic: Cypriana Kamila Norwida, Kolejowej, Zwycięstwa " 2011-10-06 14:31:01
Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/124/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2011 2011-10-06 14:41:54
Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/125/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2011-2024 2011-10-06 14:46:17
Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/126/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchylenia uchwały 2011-10-06 14:47:09
Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/127/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2011-10-06 14:49:37
Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/128/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2011-10-06 14:53:44
Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/129/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2011-10-06 14:54:27
Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/130/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2011-10-06 14:56:33
Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/131/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2011-10-06 14:59:40
Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/132/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2011-10-06 15:00:56
Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/133/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011r. w sprawie skargi Jacka Kaczmarka na działalność Zakładu Ochrony Środowiska 2011-10-06 15:02:05
Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011r. w sprawie skargi Jana Burzyńskiego z dnia 16.08.2011 r. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2011-10-06 15:04:21
Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011r. w sprawie skargi Józefa Szczupakiewicza z dnia 18.08.2011 r. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2011-10-06 15:07:12
Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/136/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011r. w sprawie skargi Barbary Bilskiej z dnia 30.08.2011 r. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2011-10-06 15:08:05
Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/137/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 września 2011r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. opracowania nowego statutu Gminy Międzyzdroje. 2011-10-06 15:09:26
Uchwała Nr XVI/138/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 6 października 2011 rokuw sparwie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2011-2024 2011-10-06 15:30:29
Uchwała Nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2011-04-06 12:31:35
Uchwała Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" 2011-05-11 16:12:48
Uchwała Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 2011-05-11 16:13:37
Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwał Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2011 rok 2011-05-11 16:17:39
Uchwała Nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2011-05-11 16:19:33
Uchwała Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2011 2011-05-11 16:20:29
Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2011-2024 2011-05-11 16:22:57
Uchwała Nr IX/71/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie sprawozdania z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje 2011-05-11 16:25:08
Uchwała Nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje 2011-05-11 16:26:26
Uchwała Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2011-05-11 16:27:56
Uchwała Nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2011-05-11 16:30:18
Uchwała Nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 2011-05-11 16:31:11
Uchwała Nr IX/76/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 2011-05-11 16:32:06
Uchwała Nr IX/77/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2011-05-11 16:33:04
Uchwała Nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/246/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 2011-05-11 16:34:32
Uchwała Nr IX/79/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2011 na terenie Gminy Międzyzdroje 2011-05-11 16:35:39
Uchwała Nr XI/80/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2011 2011-05-30 08:48:09
Uchwała Nr XI/81/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2011-2024 2011-05-30 08:51:23
Uchwała Nr XI/82/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyzdroje, jako zabezpieczenie pozyczki Jessica, udzielonego dla "Promenada" Spólki z ograniczona odpowiedzialnością z sidzibą w Międzyzdrojach przez Bank Ochrony Środowiska S.A. 2011-05-30 08:55:46
Uchwała Nr XI/83/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2011-05-30 08:57:26
Uchwała Nr XI/84/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2011-05-30 09:32:37
Uchwała Nr XI/85/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wspólpracy Gminy Międzyzdroje z Miastem Čačak - Serbia 2011-05-30 09:40:15
Uchwała Nr XI/86/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/453/06 Rady Miesjkiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2006r. 2011-05-30 09:44:58
Uchwała Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Międzyzdroje na obwody do głosowania 2011-05-30 09:46:24
Uchwała Nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2011-07-05 13:54:47
Uchwała Nr XI/88/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Międzyzdroje na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2011-05-30 09:47:47
Uchwała Nr XI/89/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie odowłania i wybory Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 2011-05-30 09:48:42
Uchwała Nr XI/90/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 2011-05-30 09:51:22
Uchwała Nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania przedstawiciela Związku Gmin Wyspy Wolin 2011-05-30 09:52:24
Uchwała Nr XI/92/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie skargi Mirosława Ziółkowskiego na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2011-05-30 09:54:02
Uchwała Nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fiannsowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r. 2011-07-05 13:32:10
Uchwała Nr XII/94/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 2011-07-05 13:33:53
Uchwała Nr XII/95/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2011 2011-07-05 13:35:17
Uchwała Nr XII/96/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2011 rok 2011-07-05 13:39:29
Uchwała Nr XII/9711 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2011-2024 2011-07-05 13:42:00
Uchwała Nr XII/98/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Międzyzdroje 2011-07-05 13:43:54
Uchwała Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyzdroje, jako zabezpieczenie pożyczki Jessica, udzielonego dla "Promenada" Spólki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach przez Bank Ochrony Środowiska S.A. 2011-07-05 13:46:44
Uchwała Nr XII/100/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgodyna wniesienie aportem nieruchomości do spólki z ograniczoną odpowiedzialnością "Nowe Centrum" 2011-07-05 13:47:59
Uchwała Nr XII/101/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Nowe Centrum" 2011-07-05 13:49:19
Uchwała Nr XII/102/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2011-07-05 13:50:58
Uchwała Nr XII/103/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego. 2011-07-05 13:52:47
Uchwała Nr XII/104/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2011-07-05 13:53:51
Uchwała Nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2011-07-05 13:56:10
Uchwała Nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie współpracy Gminy Międzyzdroje z Miastem Izola - Słowenia 2011-07-05 13:57:10
Uchwała Nr XII/109/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie skargi Pana Mirosława Ziółkowskiego na Burmistrza Międzyzdrojów 2011-07-05 13:58:06
Uchwała Nr XII/110/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie skargi Pani Iwony Ostrejko na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2011-07-05 14:00:56
Uchwała Nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia" 2011-07-12 09:22:42
Uchwała Nr XIII/111/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2011. 2011-07-27 08:40:37
Uchwała Nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej proganozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2011-2024 2011-07-27 08:42:55
Uchwała Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie skargi Pani Iwony Ostrejko na Burmistrza Międzyzdrojów 2011-07-27 08:43:50
Uchwała Nr XIV/114/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 2011-09-02 09:22:46
Uchwała Nr XIV/115/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-09-02 09:24:44
Uchwała Nr XIV/116/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwał Nr III/12/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sparwie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości 2011-09-02 09:26:19
Uchwała Nr XIV/117/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną 2011-09-02 09:28:16
Uchwała Nr XIV/118/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2011-09-02 09:29:24
Uchwała Nr XIV/119/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie skargi Jacka Kaczmarka na działalność Zakładu Ochrony Środowiska 2011-09-02 09:30:27
Uchwała Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie skargi jana Burzyńskiego na Działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2011-09-02 09:31:28
Uchwała Nr XIV/121/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie skargi Józefa Szczupakiewicza z dnia 18.08.2011r. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów. 2011-09-02 09:38:02
Uchwała Nr XVIII/149/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/142/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-12-06 12:23:36
Uchwała Nr XVIII/150/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Międzyzdroje 2011-12-06 12:25:17
Uchwała Nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2011 2011-12-06 12:26:21
Uchwała Nr XVIII/152/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2011-2024 2011-12-06 12:28:07
Uchwała Nr XVIII/153/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2011 rok 2011-12-06 12:30:01
Uchwała Nr XVIII/154/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012" 2011-12-06 12:31:51
Uchwała Nr XVIII/155/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2011-12-06 12:34:14
Uchwała Nr XVIII/156/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2011-12-06 12:35:01
Uchwała Nr XVIII/157/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2011-12-06 12:36:23
Uchwała Nr XVIII/158/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2011-12-06 12:37:32
Uchwała Nr XVIII/159/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2011-12-06 12:38:21
Uchwała Nr XIX/161/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany planu miejscowego zagospodarownia przestrzennego Promenady Wschodniej w Międzyzdrojach 2011-12-29 13:00:28
Uchwała Nr XIX/162/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedzyzdroje na 2012 rok. 2011-12-29 13:02:13
Uchwała Nr XIX/163/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2011-12-29 13:15:40
Uchwała Nr XIX/164/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/151/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2011 2011-12-29 13:17:41
Uchwała Nr XIX/165/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2011-12-29 13:21:22
Uchwała Nr XIX/166/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2011-12-29 13:21:46
Uchwała Nr XXII/210/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-04-05 14:14:31
Uchwała Nr XIX/167/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w zakresie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach 2011-12-29 13:23:41
Uchwała Nr XIX/168/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania wywozu odpadów komunalnych z Gminy Międzyzdroje 2011-12-29 13:24:58
Uchwała Nr XIX/170/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok 2011-12-29 13:27:22
Uchwała Nr XIX/171/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. 2011-12-29 13:28:11
Uchwała Nr XIX/172/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwał Nr XXXVIII/377/09 rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje 2011-12-29 13:30:11
Uchwała Nr XIX/173/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 2011-12-29 13:30:57
Uchwała Nr XXXII/287/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-11-13 13:49:54
Uchwała Nr XXXII/288/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2012 rok 2012-11-13 13:52:25
Uchwała Nr XXXII/287/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-11-13 13:54:12
Uchwała Nr XX/174/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-02-01 15:47:36
Uchwała Nr XX/175/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2012 rok 2012-02-01 15:49:05
Uchwała Nr XX/176/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-02-01 15:51:01
Uchwała Nr XX/177/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia miejscowości na terenie Gminy Międzyzdroje, w których pobiera się opłatę miejscową. 2012-02-01 15:59:58
Uchwała Nr XX/178/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/98/2011 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Międzyzdroje 2012-02-01 16:17:18
Uchwała Nr XX/179/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego 2012-02-01 16:18:26
Uchwała Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczególowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 2012-02-01 16:20:41
Uchwała Nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2012-02-01 16:21:29
Uchwała Nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 2012-02-01 16:22:36
Uchwała Nr XX/183/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2012-02-01 16:23:49
Uchwała Nr XX/184/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyposażenia w majątek Szkoły Podstawowej nr 1 im Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. prof. dr. Władysława Szafera w Wapnicy, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach. 2012-02-01 16:29:43
Uchwała Nr XX/185/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 2012-02-01 16:32:31
Uchwała Nr XX/186/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej 2012-02-01 16:34:15
Uchwała Nr XX/187/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 2012-02-01 16:35:44
Uchwała Nr XXI/188/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-03-09 13:09:08
Uchwała Nr XXI/189/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2012 rok 2012-03-09 13:10:39
Uchwała Nr XXI/190/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-03-09 13:12:25
Uchwała Nr XXI/191/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustelenia wysokości dofinansowania dla Powiatu Kamieńskiego w ramach udzielonej dotacji 2012-03-09 13:13:34
Uchwała Nr XXI/192/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje za rok 2011. 2012-03-09 13:14:48
Uchwała Nr XXI/193/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy 2012-03-09 13:15:36
Uchwała Nr XXI/194/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu cmetarzy komunalnych zarządzanych przez Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach 2012-03-09 13:16:50
Uchwała Nr XXI/195/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Wapnica 2012-03-09 13:17:21
Uchwała Nr XXI/196/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie delegowania radnego do Społecznej Komisji do Spraw Mieszkaniowych Gminy Międzyzdroje 2012-03-09 13:18:25
Uchwała Nr XXII/198/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-04-05 13:54:01
Uchwała Nr XXII/198/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/162/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2012 rok 2012-04-05 13:55:36
Uchwała Nr XXII/199/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje 2012-04-05 13:57:04
Uchwała Nr XXII/200/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2012-04-05 14:01:24
Uchwała Nr XXII/201/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje 2012-04-05 14:02:38
Uchwała Nr XXII/202/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/632/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych 2012-04-05 14:05:15
Uchwała Nr XXII/203/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy z innymi gminami 2012-04-05 14:06:26
Uchwała Nr XXII/204/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w granicach portu rybackiego w Wapnicy 2012-04-05 14:07:57
Uchwała Nr XXII/205/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2012-04-05 14:09:38
Uchwała Nr XXII/206/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-04-05 14:10:40
Uchwała Nr XXII/207/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-04-05 14:12:06
Uchwała Nr XXII/208/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-04-05 14:12:56
Uchwała Nr XXII/209/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-04-05 14:13:43
Uchwała Nr XXII/211/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-04-05 14:15:15
Uchwała Nr XXII/212/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-04-05 14:16:02
Uchwała Nr XXII/213/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-04-05 14:16:47
Uchwała Nr XXII/215/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013 2012-04-05 14:17:57
Uchwała Nr XXII/214/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Międzyzdroje" 2012-04-05 14:19:34
Uchwała Nr XXII/216/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012r. w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie projektu "Indywidualizacja nauczania szansą rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2012-04-05 14:21:51
Uchwała Nr XXII/217/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/193/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojachz dnia 18 lutego 2012 r. w sprawie ustlenia opłaty za korzystanie z cmentarzy. 2012-04-05 14:23:53
Uchwała Nr XXIII/218/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Międzyzdrojów" 2012-05-02 12:27:42
Uchwała Nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-05-02 12:28:40
Uchwała Nr XXIII/220/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2012 rok 2012-05-02 12:30:12
Uchwała Nr XXIII/221/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-05-02 12:31:45
Uchwała Nr XXIII/222/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie operacji pt. "Zakup pomp melioracyjnych wraz z demontażem starego i montażem nowego zestawu pompowego na kanale Stary Zdrój w Międzyzdrojach" wspołfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramch Europejskiego Funduszu Rybackiego 2012-05-02 12:35:38
Uchwała Nr XXIII/223/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie operacji pt. "Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody poprzez wykonanie ogrodzeń oraz tablic informacyjnych o treści przyrodniczej w 3 językach przy pomnikach przyrody na terenie Gminy Międzyzdroje" wspołfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramch Europejskiego Funduszu Rybackiego 2012-05-02 12:39:00
Uchwała Nr XXIII/224/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie opłaty targowej 2012-05-02 12:40:28
Uchwała Nr XXIII/225/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2012 na terenie Gminy Międzyzdroje 2012-05-02 12:41:18
Uchwała Nr XXIII/226/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/137/11 z dnia 27 września 2011r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. opracowania nowego statutu Gminy Międzyzdroje 2012-05-02 12:43:58
Uchwała Nr XXV/227/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje 2012-06-20 11:10:54
Uchwała Nr XXV/228/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-06-20 11:11:59
Uchwała Nr XXV/229/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2012 rok 2012-06-20 11:15:07
Uchwała Nr XXV/230/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-06-20 11:17:06
Uchwała Nr XXV/231/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Kamień, Dziwnów, Wolin, Golczewo, Świerzno oraz Starostwem Powiatowym w Kamieniu Pomorskim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej. 2012-06-20 11:20:16
Uchwała Nr XXV/232/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2012-06-20 11:21:07
Uchwała Nr XXV/233/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-06-20 11:22:05
Uchwała Nr XXV/234/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-06-20 11:22:41
Uchwała Nr XXV/235/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-06-20 11:23:19
Uchwała Nr XXV/236/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-06-20 11:23:49
Uchwała Nr XXV/237/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-06-20 11:24:41
Uchwała Nr XXV/238/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-06-20 11:25:16
Uchwała Nr XXV/239/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-06-20 11:25:45
Uchwała Nr XXV/240/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Międzyzdrojów 2012-06-20 11:26:52
Uchwała Nr XXV/241/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Międzyzdrojów 2012-06-20 11:28:13
Uchwała Nr XXV/242/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2012-06-20 11:29:05
Uchwała Nr XXVI/243/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r. 2012-07-03 07:45:06
Uchwała Nr XXVI/244/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. 2012-07-03 07:46:04
Uchwała Nr XXVI/245/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-07-03 07:46:54
Uchwała Nr XXVI/246/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gimny Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-07-03 07:48:45
Uchwała Nr XXVI/247/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Międzyzdrojów 2012-07-03 07:49:51
Uchwała Nr XXVI/248/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Międzyzdrojów 2012-07-03 07:50:21
Uchwała Nr XXVI/249/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2012-07-03 07:51:04
Uchwała Nr XXVI/247/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie skargi na nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych 2012-07-03 07:51:49
Uchwała Nr XXVII/251/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2012 2012-07-26 13:13:05
Uchwała Nr XXVII/252/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gimny Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-07-26 13:14:02
Uchwała Nr XXVIIII/253/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-09-05 11:28:10
Uchwała Nr XXVIIII/254/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wileletniej prognozy finansowej Gimny Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-09-05 11:30:04
Uchwała Nr XXVIIII/255/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie uztkowania nieruchomości i wniesienie nieruchomości aportem do spółki "Promenada" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2012-09-05 11:32:50
Uchwała Nr XXVIIII/256/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy na dofinansowanie operacji "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii" w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 2012-09-05 11:34:51
Uchwała Nr XXVIIII/257/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie skargi na nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych. 2012-09-05 11:35:51
Uchwała Nr XXIX/258/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-09-27 14:15:04
Uchwała Nr XXIX/259/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wileletniej prognozy finansowej Gimny Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-09-27 14:16:06
Uchwała Nr XXIX/260/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia wyskości stawek podatku od nieruchomości 2012-09-27 14:17:37
Uchwała Nr XXIX/261/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 września 2012r. w sprawie opłaty targowej 2012-09-27 14:18:12
Uchwała Nr XXIX/262/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-09-27 14:19:35
Uchwała Nr XXIX/263/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2012-09-27 14:20:46
Uchwała Nr XXIX/264/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2012-09-27 14:22:04
Uchwała Nr XXIX/265/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-09-27 14:22:36
Uchwała Nr XXIX/266/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-09-27 14:23:06
Uchwała Nr XXIX/267/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2012-09-27 14:23:35
Uchwała Nr XXIX/269/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 września 2012r. w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpatrzenia skargi Pani Edyty Szymczak na Kierownika OPS i na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach 2012-09-27 14:25:15
Uchwała Nr XXXI/277/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na okręgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-10-30 13:15:21
Uchwała Nr XXXI/272/12 rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-10-30 14:41:21
Uchwała Nr XXXI/273/12 rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-10-30 14:43:12
Uchwała Nr XXXI/274/12 rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie operacji pt. "Urządzenie palcu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury przy ulicy Gryfa Pomorskiego i Spokojnej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. 2012-10-30 14:46:56
Uchwała Nr XXXI/275/12 rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 października 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charkter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Oradynacja podatkowa. 2012-10-30 14:47:58
Uchwała Nr XXXI/276/12 rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 października 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 2012-10-30 14:48:58
Uchwała Nr XXXI/278/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie współpracy Gminy Międzyzdroje z Uniwersytetem Szczecińskim w Szczecinie Wydział Nauk o Ziemi oraz Gminą Międzyzdroje i Jednostką Wojskową Nr 1905 2012-10-30 14:51:03
Uchwała Nr XXXI/279/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2012-10-30 14:51:59
Uchwała Nr XXXI/280/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-10-30 15:01:32
Uchwała Nr XXXI/281/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-10-30 15:02:25
Uchwała Nr XXXI/282/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-10-30 15:02:45
Uchwała Nr XXXI/283/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-10-30 15:03:06
Uchwała Nr XXXI/284/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2012-10-30 15:03:25
Uchwała Nr XXXI/285/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2012-10-30 15:04:33
Uchwała Nr XXXI/286/2012 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie skargi Pani tamary Edyty Szymczak na Kierownika OPS i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach 2012-10-30 15:05:48
Uchwała Nr XXX/269/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa i remont drogi gminnej ul. Polnej w Międzyzdrojach wraz z remontem i przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i linii kablowej oraz wymiana lamp oświetleniowych w miejscowości Międzyzdroje -etap I" 2012-11-05 11:26:59
Uchwała Nr XXX/270/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych przy ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z publicznych środków krajowych 2012-11-05 11:31:51
Uchwała Nr XXX/271/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 2012-11-05 11:32:45
Uchwała Nr XXXIII/290/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2012 2012-12-04 14:38:19
Uchwała Nr XXXIII/291/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-12-04 14:39:15
Uchwała Nr XXXIII/292/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013" 2012-12-04 14:40:35
Uchwała Nr XXXIII/293/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Międzyzdroje na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-12-04 14:42:04
Uchwała Nr XXXIII/294/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 2012-12-04 14:42:59
Uchwała Nr XXXIII/295/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie użytkowania nieruchomości. 2012-12-04 14:43:48
Uchwała Nr XXXIV/296/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmin w budżecie na rok 2012 2012-12-31 10:15:42
Uchwała Nr XXXIV/297/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024 2012-12-31 10:17:04
Uchwała Nr XXXIV/298/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/162/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzzydroje na 2012 rok 2012-12-31 10:19:19
Uchwała Nr XXXIV/299/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok. 2012-12-31 10:20:28
Uchwała Nr XXXIV/300/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024 2012-12-31 10:23:25
Uchwała Nr XXXIV/301/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach 2012-12-31 10:24:31
Uchwała Nr XXXIV/302/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje 2012-12-31 10:25:26
Uchwała Nr XXXIV/303/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie upoważnienia kierownika Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach do załatwiania spraw indywidulanych z zakresu obowiązkowych zadań własnych Gminy Międzyzdroje związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Międzyzdroje 2012-12-31 10:28:25
Uchwała Nr XXXIV/304/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/475/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2012-12-31 10:32:35
Uchwała Nr XXXIV/305/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie postanowienia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2012-12-31 10:36:43
Uchwała Nr XXXIV/306/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2012-12-31 10:38:19
Uchwała Nr XXXIV/307/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-31 10:39:27
Uchwała Nr XXXIV/308/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2012-12-31 10:41:09
Uchwała Nr XXXIV/309/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje. 2012-12-31 10:46:59
Uchwała Nr XXXIV/310/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarownia tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2012-12-31 10:51:26
Uchwała Nr XXXIV/311/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. 2012-12-31 10:54:43
Uchwała Nr XXXIV/312/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach, w zakresie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach 2012-12-31 10:55:31
Uchwała Nr XXXIV/313/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla wypoczynkowo-mieszkaniowego WESOŁA w Międzyzdrojach. 2012-12-31 10:56:57
Uchwała Nr XXXIV/314/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości. 2012-12-31 10:57:57
Uchwała Nr XXXIV/315/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. 2012-12-31 10:58:34
Uchwała Nr XXXIV/316/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2012-12-31 10:59:04
Uchwała Nr XXXIV/317/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 2012-12-31 10:59:38
Uchwała Nr XXXIV/318/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2013r. 2012-12-31 11:00:30
Uchwała Nr XXXIV/319/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2013 rok 2012-12-31 11:01:38
Uchwała Nr XXXIV/320/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpatrzenia skargi Pani Iwony Jachimek z dnia 12.11.2012 na nieprawidłowości w Gminie Międzyzdroje w zakresie gospodarki finansowej. 2012-12-31 11:03:45
Uchwała Nr XXXIV/321/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 2012-12-31 11:05:24
Uchwała Nr XXXIV/322/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 2012-12-31 11:06:41
Uchwała Nr XXXV/323/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 2013-02-06 15:01:00
Uchwała Nr XXXV/324/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok. 2013-02-06 15:02:32
Uchwała Nr XXXV/325/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024 2013-02-06 15:05:41
Uchwała Nr XXXV/326/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII//292/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013" 2013-02-06 15:10:31
Uchwała Nr XXXV/327/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2013-02-06 15:37:59
Uchwała Nr XXXV/328/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2013-02-06 15:38:29
Uchwała Nr XXXV/329/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie upoważenienia kierownika Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu obowiązkowych zadań Gminy Międzyzdroje związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-02-06 15:40:28
Uchwała Nr XXXV/330/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach 2013-02-06 15:41:44
Uchwała Nr XXXV/331/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 stycznia 2013 roku zmieniająca uchwałę nr LI/535/2010 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Międzyzdroje 2013-02-06 15:43:58
Uchwała Nr XXXV/332/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zawiadomienia Iwony Jachimek o niezałatwieniu skargi w terminie. 2013-02-06 15:45:22
Uchwała Nr XXXV/333/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia planu prac Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej 2013-02-06 15:47:06
Uchwała Nr XXXV/334/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie poparcia petycji przedstawicieli lokalnej branży turystycznej dotyczącej wydłużenia terminu ferii letnich. 2013-02-11 13:53:17
Uchwała Nr XXXVI/335/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2013 2013-03-07 09:15:20
Uchwała Nr XXXVI/336/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok 2013-03-07 09:18:06
Uchwała Nr XXXVI/337/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024 2013-03-07 09:19:26
Uchwała Nr XXXVI/338/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-03-07 09:20:42
Uchwała Nr XXXVI/339/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-03-07 09:22:10
Uchwała Nr XXXVI/340/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sprawozdania z realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zaweirających azbest z terenu Gminy Międzyzdroje za rok 2012 2013-03-07 09:24:54
Uchwała Nr XXXVI/341/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Międzyzdroje do współpracy z Gminą Gryfice oraz partnerem nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu przy realizacji projektu pod nazwą: "MEW@plus - Morze Cyfrowych Kompetencji" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie inno 2013-03-07 09:26:32
Uchwała Nr XXXVI/342/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2013-03-07 09:27:30
Uchwała Nr XXXVI/343/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2013-03-07 09:28:05
Uchwała Nr XXXVI/344/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali 2013-03-07 09:29:15
Uchwała Nr XXXVI/345/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2013-03-07 09:29:46
Uchwała Nr XXXVI/346/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie skargi Pani Iwony Jachimek z dnia 12.11.2012 ma nieprawidłowości w Gminie Międzyzdroje w zakresie gospodarki finansowej. 2013-03-07 09:31:02
Uchwała Nr XXXVI/347/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2013-03-07 09:31:55
Uchwała Nr XXXVII/348/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2013 2013-04-02 11:32:45
Uchwała Nr XXXVII/349/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024 2013-04-02 11:34:10
Uchwała Nr XXXVII/350/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2013-04-02 11:35:26
Uchwała Nr XXXVII/351/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wyskości dofinansowania dla Powiatu Kamieńskiego w ramach udzielonej dotacji 2013-04-02 11:36:34
Uchwała Nr XXXVII/353/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pozrozumienia z Miastem Świnoujście 2013-04-02 11:40:34
Uchwała Nr XXXVII/354/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 2013-04-02 11:42:37
Uchwała Nr XXXVII/355/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2013-04-02 11:43:18
Uchwała Nr XXXVII/356/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 2013-04-02 11:44:08
Uchwała Nr XXXVII/357/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2013-04-02 11:45:00
Uchwała Nr XXXVII/358/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie uznania właściowści Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 2013-04-02 11:46:21
Uchwała Nr XXXVII/359/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie uznania właściowści Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2013-04-02 11:47:27
Uchwała Nr XXXVIII/360/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2013-05-07 14:33:49
Uchwała Nr XXXVIII/361/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2013-05-07 14:34:29
Uchwała Nr XXXVIII/362/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/286/08 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9 października 2008r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-05-07 14:37:23
Uchwała Nr XXXVIII/363/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2013-05-07 14:38:17
Uchwała Nr XXXVIII/364/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 2013-05-07 14:40:08
Uchwała Nr XXXVIII/365/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2013-05-07 14:40:42
Uchwała Nr XXXVIII/366/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości 2013-05-07 14:42:57
Uchwała Nr XXXVIII/367/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2013 2013-05-07 14:43:53
Uchwała Nr XXXVIII/368/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024 2013-05-07 14:45:49
Uchwała Nr XXXVIII/369/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-05-07 14:47:02
Uchwała Nr XXXVIII/370/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-05-07 14:50:39
Uchwała Nr XLII/401/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zmiany uchwaly Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024 2013-07-16 12:24:03
Uchwała Nr XXXVIII/371/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-05-07 14:51:50
Uchwała Nr XXXVIII/372/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wzorów deklarcji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-05-07 14:54:16
Uchwała Nr XXXVIII/373/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Międzyzdrojów". 2013-05-07 14:55:22
Uchwała Nr XXXVIII/374/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów 2013-05-07 14:56:05
Uchwała Nr XXXVIII/375/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 2013-05-07 14:57:15
Uchwała Nr XXXVIII/376/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uznania właściwości Rady Miejskiej do rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Międzyzdrojów 2013-05-07 14:58:53
Uchwała Nr XXXVIII/377/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie 2013-05-07 14:59:48
Uchwała Nr XL/378/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2013 2013-06-05 11:33:27
Uchwała Nr XL/379/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024 2013-06-05 11:34:46
Uchwała Nr XL/380/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok 2013-06-05 11:36:33
Uchwała Nr XL/381/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa i remont drogi gminnej ul. Polnej w Międzyzdrojach wraz z remontem i przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i linii kablowej oraz wymiana lamp oświetleniowych w miejscowości Międzyzdroje - Etap II" 2013-06-05 11:39:22
Uchwała Nr XL/382/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 2013-06-05 11:40:30
Uchwała Nr XL/383/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-06-05 11:41:44
Uchwała Nr XL/384/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie statutu sołectwa Lubin 2013-06-05 11:42:29
Uchwała Nr XLII/400/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2013 2013-07-16 12:19:39
Uchwała Nr XLII/402/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok. 2013-07-16 12:29:33
Uchwała Nr XLII/403/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Termodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje" i złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego PL04 pn: "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" ze środków Mechnizmu Finansowego Eurpejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 2013-07-16 12:31:03
Uchwała Nr XLII/404/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej na nieruchomości stanowiącej własność gminy Międzyzdroje, jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, wynikających z umowy o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-015/10 2013-07-16 12:31:58
Uchwała Nr XLI/385/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r. 2013-07-16 13:28:52
Uchwała Nr XLI/386/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 2013-07-16 13:31:19
Uchwała Nr XLI/387/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2013 2013-07-16 13:32:11
Uchwała Nr XLI/388/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwaly Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024 2013-07-16 13:33:22
Uchwała Nr XLI/389/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia dofinansowania dla powiatu kamieńskiego w ramach udzielonej dotacji 2013-07-16 13:34:53
Uchwała Nr XLI/390/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/261/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opłaty targowej 2013-07-16 13:36:15
Uchwała Nr XLI/391/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności 2013-07-16 13:37:47
Uchwała Nr XLI/392/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-07-16 13:40:07
Uchwała Nr XLI/393/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej 2013-07-16 13:41:21
Uchwała Nr XLI/394/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie uzgodnienia granicy pasa technicznego na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-07-16 13:43:55
Uchwała Nr XLI/395/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje" za lata 2011-2012 2013-07-16 13:45:32
Uchwała Nr XLIII/413/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry. 2013-09-04 11:23:46
Uchwała Nr XLI/396/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Międzyzdrojach oraz nadania jego statutu 2013-07-16 13:48:17
Uchwała Nr XLI/397/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Międzyzdrojach 2013-07-16 13:49:41
Uchwała Nr XLI/398/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 "MORSKIE SKARBY" w Międzyzdrojach oraz w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy 2013-07-16 13:54:48
Uchwała Nr XLI/399/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyzdroje 2013-07-16 13:55:45
Uchwała Nr XLIII/405/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2013. 2013-09-04 11:04:53
Uchwała Nr XLIII/406/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwaly Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024 2013-09-04 11:08:33
Uchwała Nr XLIII/407/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/299/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2013 rok 2013-09-04 11:10:36
Uchwała Nr XLIII/408/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje 2013-09-04 11:11:44
Uchwała Nr XLIII/409/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-09-04 11:17:15
Uchwała Nr XLIII/410/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje. 2013-09-04 11:19:26
Uchwała Nr XLIII/411/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 2013-09-04 11:21:52
Uchwała Nr XLIII/412/13 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wyra