Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 414/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2023-01-09 14:09:43
ZARZĄDZENIE NR 413/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2023-01-05 13:24:05
ZARZĄDZENIE NR 412/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2023-01-04 16:34:38
ZARZĄDZENIE NR 411/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-01-04 16:34:13
ZARZĄDZENIE NR 410/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2023-01-04 16:33:42
ZARZĄDZENIE NR 408/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-01-04 16:33:05
ZARZĄDZENIE NR 407/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/Fin/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2023-01-04 16:32:39
ZARZĄDZENIE NR 409/SGK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do ustalenia planu kolejności zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Międzyzdroje 2022-12-30 14:47:24
ZARZĄDZENIE NR 406/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-12-30 14:46:00
ZARZĄDZENIE NR 405/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-12-30 14:45:08
ZARZĄDZENIE NR 404/RI/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa otwartego terenu rekreacyjnego z miejscami parkingowymi, pawilonem WC, 2 ławkami solarnymi i niezbędna infrastruktura techniczną w Lubinie – ETAP 1”, w ramach realizacji zadania pn. „Budowa otwartego terenu rekreacyjnego z dwoma pawilonami, sceną, elementami małej architektury, miejscami parkingowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w Lubinie – etap 1”. 2022-12-30 14:44:04
ZARZĄDZENIE NR 401/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-12-28 14:39:09
ZARZĄDZENIE NR 400/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego 2022-12-21 15:52:48
ZARZĄDZENIE NR 399/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/Fin/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2022-12-28 14:38:53
ZARZĄDZENIE NR 398/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot na terenie miasta Międzyzdroje 2023-01-04 16:31:47
ZARZĄDZENIE NR 397/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Międzyzdroje 2023-01-23 15:16:24
ZARZĄDZENIE NR 395/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2022-12-21 09:45:10
ZARZĄDZENIE NR 394/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2022-12-21 09:44:51
ZARZĄDZENIE NR 393/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Międzyzdroje 2022-12-21 15:52:07
ZARZĄDZENIE NR 392/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/FIN/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-12-21 12:18:33
ZARZĄDZENIE NR 391/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-12-21 12:17:25
ZARZĄDZENIE NR 390/OZS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2022-12-15 13:49:38
ZARZĄDZENIE NR 389/OZS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2022-12-15 13:49:23
ZARZĄDZENIE NR 388/OZS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2022-12-15 13:49:02
ZARZĄDZENIE NR 387/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-12-14 21:27:16
ZARZĄDZENIE NR 386/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-12-14 21:26:58
ZARZĄDZENIE NR 385/POK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2022-12-15 13:48:28
ZARZĄDZENIE NR 384/POK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje 2022-12-15 13:48:02
ZARZĄDZENIE NR 383/POK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2022-12-15 13:47:39
ZARZĄDZENIE NR 382/POK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 2022-12-15 13:46:29
ZARZĄDZENIE NR 381/SEK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 2022-12-12 15:08:52
ZARZĄDZENIE NR 380/SEK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 2022-12-12 15:08:30
ZARZĄDZENIE NR 379/SEK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 2022-12-12 15:08:12
ZARZĄDZENIE NR 378/SEK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 2022-12-12 15:07:41
ZARZĄDZENIE NR 377/SEK/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 2022-12-12 15:07:21
ZARZĄDZENIE NR 376/SEK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 2022-12-12 15:06:51
ZARZĄDZENIE NR 375/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-12-19 13:56:00
ZARZĄDZENIE NR 374/SEK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł netto oraz zamówień wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 2022-12-13 13:12:58
ZARZĄDZENIE NR 373/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r 2022-12-15 13:46:03
ZARZĄDZENIE NR 372/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-12-07 15:04:53
ZARZĄDZENIE NR 371/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-12-12 15:06:21
ZARZĄDZENIE NR 370/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego oraz określenia sposobu ich przeprowadzania 2022-12-13 13:11:32
ZARZĄDZENIE NR 369/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach 2022-12-06 14:13:51
ZARZĄDZENIE NR 368/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-12-07 15:04:26
ZARZĄDZENIE NR 367/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-12-07 15:04:02
ZARZĄDZENIE NR 366/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu remontów w mieszkaniowym zasobie gminy Międzyzdroje 2022-12-14 21:26:34
ZARZĄDZENIE NR 365/RI/ 2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2022-12-07 15:03:37
ZARZĄDZENIE NR 364/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedur weryfikacji rozliczeń podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych 2023-01-09 14:11:00
ZARZĄDZENIE NR 363/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach 2022-12-06 14:13:21
ZARZĄDZENIE NR 362/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2022-12-06 14:11:53
ZARZĄDZENIE NR 361/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze audytor wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-12-01 15:18:08
ZARZĄDZENIE NR 360/OZS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2022-12-01 13:30:30
ZARZĄDZENIE NR 359/OZS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 2022-12-01 13:29:29
ZARZĄDZENIE NR 358/OZS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2022-12-01 13:28:21
ZARZĄDZENIE NR 357/SEK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w używaniu przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, będących na stanie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2022-12-01 15:19:26
ZARZĄDZENIE NR 356/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r 2022-12-06 14:11:32
ZARZĄDZENIE NR 355/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-12-06 14:11:14
ZARZĄDZENIE NR 354/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-12-06 14:10:52
ZARZĄDZENIE NR 353/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku elektrycznego 2022-11-30 14:01:44
ZARZĄDZENIE NR 352/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku elektrycznego 2022-11-30 14:01:25
ZARZĄDZENIE NR 351/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku elektrycznego 2022-11-30 14:01:06
ZARZĄDZENIE NR 350/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku elektrycznego 2022-11-30 14:00:46
ZARZĄDZENIE NR 349/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/Fin/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2022-12-06 14:10:32
ZARZĄDZENIE NR 348/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-12-01 15:20:19
ZARZĄDZENIE NR 347/RI/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 2022-11-30 10:24:26
ZARZĄDZENIE NR 346/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej 2022-11-30 10:24:04
ZARZĄDZENIE NR 344/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-11-30 10:23:44
ZARZĄDZENIE NR 343/SEK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego 2023-01-24 13:11:02
ZARZĄDZENIE NR 342/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-11-23 15:04:11
ZARZĄDZENIE NR 341/SEK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad oszczędności energii w budynku stanowiącym siedzibę Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Międzyzdroje 2022-11-30 15:48:55
ZARZĄDZENIE NR 340/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-11-22 18:51:52
ZARZĄDZENIE NR 339/SGK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie instrukcji postępowania przy zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe 2022-11-18 13:29:42
ZARZĄDZENIE NR 338/SGK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu pn.: "Ekologiczne podwórko w Gminie Międzyzdroje" 2022-11-22 18:51:32
ZARZĄDZENIE NR 337/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-11-22 18:48:49
ZARZĄDZENIE NR 336/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-11-18 12:39:35
ZARZĄDZENIE NR 335/RI/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej 2022-11-18 12:44:49
ZARZĄDZENIE NR 334/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-11-17 11:48:48
ZARZĄDZENIE NR 333/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-11-17 11:48:01
ZARZĄDZENIE NR 332/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości rocznej kwoty funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-11-21 19:51:54
ZARZĄDZENIE NR 330/SEK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji jednorocznej 2022-11-18 12:38:49
ZARZĄDZENIE NR 329/SEK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątkowych Gminy Międzyzdroje (likwidacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia, materiałów o niskiej wartości podlegających ewidencji ilościowej oraz druków ścisłego zarachowania) 2022-11-23 15:03:48
ZARZĄDZENIE NR 328/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-11-16 13:41:15
ZARZĄDZENIE NR 327/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-11-16 13:40:48
ZARZĄDZENIE NR 325/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2022-11-14 15:22:31
ZARZĄDZENIE NR 324/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-11-16 13:40:25
ZARZĄDZENIE NR 323/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-11-16 13:40:03
ZARZĄDZENIE NR 322/RI/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2022-11-16 13:39:41
ZARZĄDZENIE NR 321/SEK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2022-11-10 15:23:24
ZARZĄDZENIE NR 320/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. windykacji należności w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-11-09 12:07:20
ZARZĄDZENIE NR 319/RI/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2022-11-10 15:23:02
ZARZĄDZENIE NR 318/RI/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wartości środków trwałych dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Leśnej 17 w Międzyzdrojach 2022-11-16 13:39:19
ZARZĄDZENIE NR 317/RI/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji 2022-11-10 15:22:40
ZARZĄDZENIE NR 316/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-11-14 09:50:39
ZARZĄDZENIE NR 315/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Spółki "Zielone Międzyzdroje" sp. z o.o. w Międzyzdrojach 2022-11-07 10:07:31
ZARZĄDZENIE NR 314/RI/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej 2022-11-09 12:06:55
ZARZĄDZENIE NR 313/RI/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej 2022-11-09 12:06:38
ZARZĄDZENIE NR 312/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonym zarządzeniem nr 295/GN/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 20 października 2022r. 2022-11-08 11:56:41
ZARZĄDZENIE NR 311/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonym zarządzeniem nr 296/GN/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 20 października 2022r. 2022-11-08 11:56:25
ZARZĄDZENIE NR 310/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-11-07 10:07:00
ZARZĄDZENIE NR 309/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-11-07 10:06:44
ZARZĄDZENIE NR 308/OZS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia na rok 2023 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoły wyższe oraz podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli za kształcenie nauczycieli ztrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Międzyzdroje, oraz określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 2022-11-08 11:55:59
ZARZĄDZENIE NR 307/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-11-07 10:06:25
ZARZĄDZENIE NR 306/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-11-07 10:05:58
ZARZĄDZENIE NR 305/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 października 2022 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-11-07 10:05:37
ZARZĄDZENIE NR 304/FIN/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 31 października 2022 r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-11-07 10:05:18
ZARZĄDZENIE NR 303/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-11-04 08:32:05
ZARZĄDZENIE NR 302/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-10-28 08:42:34
ZARZĄDZENIE NR 301/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-10-27 10:10:08
ZARZĄDZENIE NR 300/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-10-26 12:40:56
ZARZĄDZENIE NR 299/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-10-26 12:44:12
ZARZĄDZENIE NR 298/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. inwestycji w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-10-26 12:43:56
ZARZĄDZENIE NR 297/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-10-26 12:43:39
ZARZĄDZENIE NR 296/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-10-25 14:00:26
ZARZĄDZENIE NR 295/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-10-25 14:00:09
ZARZĄDZENIE NR 294/SGK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu pn. "Ekologiczne podwórko w Gminie Międzyzdroje" 2022-10-21 14:42:33
ZARZĄDZENIE NR 293/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-10-21 14:41:42
ZARZĄDZENIE NR 292/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-10-27 10:09:07
ZARZĄDZENIE NR 291/FIN/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-10-27 10:06:09
ZARZĄDZENIE NR 290/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-10-26 12:43:18
ZARZĄDZENIE NR 289/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-10-27 09:59:10
ZARZĄDZENIE NR 288/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/Fin/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2022-10-24 15:44:37
ZARZĄDZENIE NR 287/GN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 października 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do protokolarnego przekazywania i przejmowania nieruchomości 2022-10-21 14:40:31
ZARZĄDZENIE NR 286/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-11-03 07:44:46
ZARZĄDZENIE NR 285/POK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego ds. oceny merytorycznej i formalnej projektów oraz ustalenia list zadań do głosowania w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok 2022-10-13 15:18:38
ZARZĄDZENIE NR 284/POK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 października 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi procesu głosowania, sposobu oddawania głosów oraz weryfikacji ważności głosów i uprawnień do głosowania Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. 2022-10-13 15:18:05
ZARZĄDZENIE NR 282/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-10-18 15:15:42
ZARZĄDZENIE NR 281/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-10-18 15:15:24
ZARZĄDZENIE NR 280/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-10-18 15:15:07
ZARZĄDZENIE NR 279/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-10-11 21:17:53
ZARZĄDZENIE NR 277/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-10-11 21:17:25
ZARZĄDZENIE NR 276/RI/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2022-10-13 14:36:43
ZARZĄDZENIE NR 275/ROA/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu w celu zapewnienia realizacji zadań związanych z wydawaniem preparatów ze stabilnym jodem 2022-10-07 14:56:54
ZARZĄDZENIE NR 274/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-10-11 21:16:55
ZARZĄDZENIE NR 273/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-10-10 20:02:18
ZARZĄDZENIE NR 272/SGK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 października 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu p.n. "Szkoła Przyjazna Środowisku" 2022-10-03 13:06:16
ZARZĄDZENIE NR 271/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-10-06 15:48:54
ZARZĄDZENIE NR 270/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-10-03 13:05:35
ZARZĄDZENIE NR 269/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-10-03 12:26:30
ZARZĄDZENIE NR 268/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-10-03 12:26:13
ZARZĄDZENIE NR 267/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-09-27 14:47:55
ZARZĄDZENIE NR 266/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-09-27 14:47:38
ZARZĄDZENIE NR 265/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-09-27 14:47:10
ZARZĄDZENIE NR 264/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego portu jachtowego w Wapnicy 2022-10-10 20:03:15
ZARZĄDZENIE NR 263/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-09-27 14:46:51
ZARZĄDZENIE NR 262/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-09-27 14:46:33
ZARZĄDZENIE NR 261/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 września 2022 r. w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-09-27 14:46:14
ZARZĄDZENIE NR 260/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku dla gospodarstw domowych 2022-09-23 11:40:05
ZARZĄDZENIE NR 259/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku dla gospodarstw domowych 2022-09-23 11:39:44
ZARZĄDZENIE NR 258/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku dla gospodarstw domowych 2022-09-23 11:38:25
ZARZĄDZENIE NR 257/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 września 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku dla gospodarstw domowych. 2022-09-22 15:34:19
ZARZĄDZENIE NR 256/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości dodatku specjalnego dla Zastępcy Burmistrza i Skarbnika Gminy zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-09-23 11:39:22
ZARZĄDZENIE NR 255/POK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r., określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji i listy poparcia, ustalenia sposobu i miejsca udostępniania formularzy zgłoszenia oraz terminów ogłoszenia wyników głosowania 2022-09-23 11:37:14
ZARZĄDZENIE NR 254/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2022-09-23 11:37:57
ZARZĄDZENIE NR 253/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-09-23 11:37:36
ZARZĄDZENIE NR 251/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-09-27 14:45:46
ZARZĄDZENIE NR 250/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-09-19 19:06:08
ZARZĄDZENIE NR 249/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania dokumentów elektronicznych wysyłanych za pomocą platformy ePUAP. 2022-09-19 19:05:53
ZARZĄDZENIE NR 248/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-09-16 09:34:37
ZARZĄDZENIE NR 247/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-09-16 09:34:01
ZARZĄDZENIE NR 246/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-09-19 19:05:22
ZARZĄDZENIE NR 245/SEK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2022-09-20 13:23:48
ZARZĄDZENIE NR 244/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości rocznej kwoty funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-09-16 09:33:35
ZARZĄDZENIE NR 243/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-09-13 11:20:08
ZARZĄDZENIE NR 242/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-09-13 11:19:49
ZARZĄDZENIE NR 241/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 2022-09-16 09:33:16
ZARZĄDZENIE NR 240/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-09-12 14:26:19
ZARZĄDZENIE NR 239/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 września 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu związanego ze służbą przygotowawczą 2022-09-16 09:32:53
ZARZĄDZENIE NR 238/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-09-13 11:19:32
ZARZĄDZENIE NR 237/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/Fin/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2022-09-13 11:19:13
ZARZĄDZENIE NR 235A/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Budynku Ratusza przy Placu Ratuszowym 1 w Międzyzdrojach 2022-09-12 14:24:57
ZARZĄDZENIE NR 235/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika do wystawiania, podpisywania i wysyłania przez platformę eTW administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-09-12 14:25:56
ZARZĄDZENIE NR 234/RI/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 września 2022 r. w sprawie powołania komisji 2022-09-07 09:44:30
ZARZĄDZENIE NR 233/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-09-07 09:43:50
ZARZĄDZENIE NR 232/OJG/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia Pełnomocnictwa Pani Izabeli Suchłabowicz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach 2022-08-30 13:46:39
ZARZĄDZENIE NR 231/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia sposobu rozliczania mediów oraz kosztów dodatkowych związanych z korzystaniem z pomieszczeń w budynku przy Placu Ratuszowym 1 w Międzyzdrojach 2022-09-02 13:44:11
ZARZĄDZENIE NR 230/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-09-12 14:24:37
ZARZĄDZENIE NR 229/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-09-02 13:43:41
ZARZĄDZENIE NR 228/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika do wystawiania, podpisywania i wysyłania przez platformę eTW administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-09-12 14:24:16
ZARZĄDZENIE NR 227/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-08-30 13:47:48
ZARZĄDZENIE NR 226/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku węglowego 2022-08-25 10:50:52
ZARZĄDZENIE NR 225/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku węglowego 2022-08-25 10:51:13
ZARZĄDZENIE NR 224/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku węglowego 2022-08-25 10:51:30
ZARZĄDZENIE NR 223/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku węglowego 2022-08-25 07:39:38
ZARZĄDZENIE NR 222/OIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 71/OIN/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-09-16 09:32:26
ZARZĄDZENIE NR 221/OIN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA NR 108/POIN/2019 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Pionu Ochrony Informacji Niejawnych 2022-09-19 15:25:44
ZARZĄDZENIE NR 219/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu remontów w mieszkaniowym zasobie gminy Międzyzdroje 2022-08-24 15:07:08
ZARZĄDZENIE NR 218/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 r. 2022-08-29 14:16:13
ZARZĄDZENIE NR 217/FIN/2022 R. BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-08-18 14:54:39
ZARZĄDZENIE NR 216/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2022-08-19 12:31:30
ZARZĄDZENIE NR 215/OJG/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzydrojach 2022-08-18 14:54:19
ZARZĄDZENIE NR 214/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-08-18 14:53:49
ZARZĄDZENIE NR 213/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-08-11 15:09:42
ZARZĄDZENIE NR 212/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-08-11 15:09:24
ZARZĄDZENIE NR 210/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-08-10 16:27:03
ZARZĄDZENIE NR 209/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-08-10 16:26:48
ZARZĄDZENIE NR 208/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości rocznej kwoty funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-08-24 15:06:43
ZARZĄDZENIE NR 207/OZS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-08-11 15:09:05
ZARZĄDZENIE NR 206/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-08-10 16:27:41
ZARZĄDZENIE NR 205/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-08-10 16:27:24
ZARZĄDZENIE NR 204/ZKR/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 2022-08-24 15:06:15
ZARZĄDZENIE NR 203/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-08-05 13:00:36
ZARZĄDZENIE NR 202/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-08-05 12:59:42
ZARZĄDZENIE NR 201/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu remontów w mieszkaniowym zasobie gminy Międzyzdroje 2022-08-05 13:00:15
ZARZĄDZENIE NR 200/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika do wystawiania, podpisywania i wysyłania przez platformę eTW administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2022-08-05 12:59:23
ZARZĄDZENIE NR 199/OJG/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów : Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy, oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach 2022-08-04 13:07:39
ZARZĄDZENIE NR 198/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-08-02 12:41:49
ZARZĄDZENIE NR 197/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-08-04 13:06:34
ZARZĄDZENIE NR 196/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-08-02 12:41:32
ZARZĄDZENIE NR 194/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-07-28 12:55:46
ZARZĄDZENIE NR 193/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. zarządzania kryzysowego i archiwum w Referacie Bezpieczeństwa, Spraw Organizacyjnych i Archiwum w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-07-28 12:55:27
ZARZĄDZENIE NR 192/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-07-25 15:15:44
ZARZĄDZENIE NR 191/SEK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-10-24 15:45:28
ZARZĄDZENIE NR 190/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-07-26 13:17:21
ZARZĄDZENIE NR 189/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego 2022-07-15 12:08:32
ZARZĄDZENIE NR 188/SGK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 lipca 2022 r. sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla właścicieli nieruchomości Gminy Międzyzdroje 2022-07-13 14:53:16
ZARZĄDZENIE NR 187/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-07-13 14:52:50
ZARZĄDZENIE NR 186/SEK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2022-07-13 14:52:28
ZARZĄDZENIE NR 185/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-07-11 21:49:27
ZARZĄDZENIE NR 184/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-07-11 21:48:47
ZARZĄDZENIE NR 182/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 214/Fin/2017 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-01-02 12:20:52
ZARZĄDZENIE NR 183/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-07-11 21:48:17
ZARZĄDZENIE NR 181/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-07-12 10:14:59
ZARZĄDZENIE NR 180/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 2022-07-08 14:08:42
ZARZĄDZENIE NR 179/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Międzyzdroje 2022-07-08 14:08:13
ZARZĄDZENIE NR 178/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-07-08 14:07:44
ZARZĄDZENIE NR 177/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej II nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. zamówień publicznych w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-07-06 12:43:22
ZARZĄDZENIE NR 176/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-07-08 14:07:22
ZARZĄDZENIE NR 174/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-07-06 12:43:02
ZARZĄDZENIE NR 173/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach 2022-07-01 13:03:45
ZARZĄDZENIE NR 172/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 2022-07-01 13:03:25
ZARZĄDZENIE NR 171/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-07-06 12:42:40
ZARZĄDZENIE NR 170/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-07-06 12:42:11
ZARZĄDZENIE NR 169/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-07-06 12:41:47
ZARZĄDZENIE NR 168A/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości rocznej kwoty funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-07-28 12:55:05
ZARZĄDZENIE NR 168/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-09-12 14:21:40
ZARZĄDZENIE NR 167/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-07-01 12:59:59
ZARZĄDZENIE NR 166/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-07-01 12:59:38
ZARZĄDZENIE NR 165/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-07-01 13:02:58
ZARZĄDZENIE NR 164/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. zamówień publicznych w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-06-22 15:33:40
ZARZĄDZENIE NR 163/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2022-06-22 15:33:07
ZARZĄDZENIE NR 162/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-06-24 13:25:02
ZARZĄDZENIE NR 161/SEK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2022-06-14 15:51:11
ZARZĄDZENIE NR 160/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-06-14 15:26:05
ZARZĄDZENIE NR 159/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-06-14 15:25:45
ZARZĄDZENIE NR 158/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-06-14 15:25:29
ZARZĄDZENIE NR 156/SEK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2022-06-15 11:55:23
ZARZĄDZENIE NR 155/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości 2022-06-10 13:22:10
ZARZĄDZENIE NR 154/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-06-10 13:21:46
ZARZĄDZENIE NR 153/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-06-10 13:21:19
ZARZĄDZENIE NR 152/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2022-06-10 14:58:25
ZARZĄDZENIE NR 151/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2022-06-10 13:20:46
ZARZĄDZENIE NR 150/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2022-06-10 13:20:22
ZARZĄDZENIE NR 149/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-06-09 13:09:48
ZARZĄDZENIE NR 148/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-06-09 13:09:29
ZARZĄDZENIE NR 147/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem 2022-06-10 12:22:55
ZARZĄDZENIE NR 145/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-06-09 13:08:22
ZARZĄDZENIE nr 146/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2022-06-09 11:43:03
ZARZĄDZENIE NR 144/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-06-06 08:46:33
ZARZĄDZENIE NR 142/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości rocznej kwoty funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-06-01 08:26:47
ZARZĄDZENIE NR 141/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-06-01 08:26:25
ZARZĄDZENIE NR 140/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-06-01 08:25:57
ZARZĄDZENIE NR 139/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-06-06 08:46:05
ZARZĄDZENIE NR 137/RI/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 90/RI/2022 z dnia 31 marca 2022 roku Burmistrza Międzyzdrojów. 2022-05-27 11:37:53
ZARZĄDZENIE NR 136/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-05-26 11:12:56
ZARZĄDZENIE NR 135/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-05-26 11:12:36
ZARZĄDZENIE NR 134/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-05-27 11:37:09
ZARZĄDZENIE NR 132/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. księgowości podatkowej w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-05-26 11:12:13
ZARZĄDZENIE NR 131/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. finansowych w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-05-26 11:11:50
ZARZĄDZENIE NR 130/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-05-18 10:59:21
ZARZĄDZENIE NR 129/SGK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji 2022-05-26 11:11:28
ZARZĄDZENIE NR 128/SGK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 42/RI/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji 2022-05-26 11:11:05
ZARZĄDZENIE NR 127/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-05-18 10:58:55
ZARZĄDZENIE NR 126/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-05-18 10:58:30
ZARZĄDZENIE NR 125/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-05-18 10:58:07
ZARZĄDZENIE NR 124/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-05-19 08:10:06
ZARZĄDZENIE NR 123/ZKR/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie organizacji wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na obszarze Gminy Międzyzdroje 2022-05-18 10:57:19
ZARZĄDZENIE NR 122/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika do podpisywania dokumentów z zakresu gospodarowania odpadami 2022-05-10 12:15:00
ZARZĄDZENIE NR 121/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-05-10 12:14:29
ZARZĄDZENIE NR 120/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-05-05 15:26:26
ZARZĄDZENIE NR 119A/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości rocznej kwoty funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-05-10 12:13:28
ZARZĄDZENIE NR 119/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-05-04 15:51:15
ZARZĄDZENIE NR 118/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-05-04 15:50:38
ZARZĄDZENIE NR 117/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-05-05 15:25:05
ZARZĄDZENIE NR 116/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2022-04-28 15:22:32
ZARZĄDZENIE NR 115/RI/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/RI/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku, w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/395/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje 2022-04-29 14:19:32
ZARZĄDZENIE NR 113/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. księgowości podatkowej w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-04-26 14:13:46
ZARZĄDZENIE NR 112/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. finansowych w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-04-26 14:13:26
ZARZĄDZENIE NR 111/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-04-28 15:02:53
ZARZĄDZENIE NR 110/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-04-29 14:19:00
ZARZĄDZENIE NR 109/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 2022-04-28 15:02:30
ZARZĄDZENIE NR 108/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-04-26 14:12:15
ZARZĄDZENIE NR 107/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-04-26 14:11:49
ZARZĄDZENIE NR 106/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2022-04-26 14:11:25
ZARZĄDZENIE NR 105/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-04-28 15:01:16
ZARZĄDZENIE NR 104/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-04-26 14:10:56
ZARZĄDZENIE NR 103/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-04-26 14:10:30
ZARZĄDZENIE NR 102/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-04-21 14:52:27
ZARZĄDZENIE NR 101/WSO/22 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-05-11 11:12:31
ZARZĄDZENIE NR 100/FIN/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. 2022-04-15 12:10:29
ZARZĄDZENIE NR 99/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Międzyzdroje 2022-04-13 09:18:28
ZARZĄDZENIE NR 98/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-04-13 09:18:05
ZARZĄDZENIE NR 97/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-04-12 16:06:42
ZARZĄDZENIE NR 96/FIN/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-04-15 12:10:11
ZARZĄDZENIE NR 95/OZS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17, Pani Izabeli Suchłabowicz 2022-04-08 13:10:31
ZARZĄDZENIE NR 94/OZS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17 2022-04-08 13:10:13
ZARZĄDZENIE NR 93A/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej kwoty funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-04-13 15:58:23
ZARZĄDZENIE NR 93/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-04-11 16:00:13
ZARZĄDZENIE NR 92/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników ds. planowania przestrzennego do podpisywania dokumentów 2022-04-07 12:15:07
ZARZĄDZENIE NR 91/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-04-05 09:59:42
ZARZĄDZENIE NR 90/2022/RI BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wartości środków trwałych dla Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Jodłowej 3 w Wapnicy 2022-04-21 14:51:54
ZARZĄDZENIE NR 89/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-04-07 12:14:42
ZARZĄDZENIE NR 88/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-04-05 12:56:33
ZARZĄDZENIE NR 87/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2022-04-05 12:56:17
ZARZĄDZENIE NR 86/SEK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2022-03-31 17:59:47
ZARZĄDZENIE NR 85/SEK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2022-03-31 17:59:17
ZARZĄDZENIE NR 82/OZS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17 2022-03-31 12:48:50
ZARZĄDZENIE NR 81/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-04-06 15:23:38
ZARZĄDZENIE NR 79/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-03-31 10:37:57
ZARZĄDZENIE NR 78/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-03-31 10:37:37
ZARZĄDZENIE NR 77/POK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Międzyzdrojskiej Ligi Biegowej ( MLB ) 2022 2022-03-31 08:58:57
ZARZĄDZENIE NR 76/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 2022-03-30 12:23:27
ZARZĄDZENIE NR 75/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-04-05 12:55:58
ZARZĄDZENIE NR 74/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 2022-04-05 12:55:23
ZARZĄDZENIE NR 72/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-03-29 09:06:57
ZARZĄDZENIE NR 71/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-03-29 09:06:38
ZARZĄDZENIE NR 70/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-03-29 09:06:18
ZARZĄDZENIE NR 69/POK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie regulaminu korzystania z kąpielisk na terenie Gminy Międzyzdroje 2022-03-29 09:05:41
ZARZĄDZENIE NR 68/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-03-25 11:31:09
ZARZĄDZENIE NR 67/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 2022-03-24 12:31:43
ZARZĄDZENIE NR 66/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-03-22 10:54:19
ZARZĄDZENIE NR 63/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego 2022-03-30 15:01:24
ZARZĄDZENIE NR 62/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego 2022-03-30 15:00:42
ZARZĄDZENIE NR 61/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego 2022-03-30 15:00:22
ZARZĄDZENIE NR 60/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-03-24 12:31:25
ZARZĄDZENIE NR 59/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-03-24 12:31:05
ZARZĄDZENIE NR 58/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-03-22 11:33:39
ZARZĄDZENIE NR 57/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2022-03-16 11:15:16
ZARZĄDZENIE NR 56/KDR/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-03-16 11:14:56
ZARZĄDZENIE NR 55/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-03-11 12:38:25
ZARZĄDZENIE NR 54/KDR/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej 2022-03-07 19:17:26
ZARZĄDZENIE NR 53/KDR/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu związanego ze służbą przygotowawczą 2022-03-07 19:17:00
ZARZĄDZENIE NR 52/KDR/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2022-03-07 19:16:30
ZARZĄDZENIE NR 51/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-03-07 14:06:17
ZARZĄDZENIE NR 50/KDR/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-03-07 14:05:20
ZARZĄDZENIE NR 49/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-03-02 12:41:43
ZARZĄDZENIE NR 48/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-03-07 14:04:22
ZARZĄDZENIE NR 47/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2022-03-07 14:03:32
ZARZĄDZENIE NR 46/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-03-02 12:41:19
ZARZĄDZENIE NR 44/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w związku z umową o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu "Transport na życzenie" 2023-03-14 09:33:15
ZARZĄDZENIE NR 43/OZS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego do kierowania pracami komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17 2022-02-25 11:47:57
ZARZĄDZENIE NR 42/RI/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji 2022-03-07 14:01:01
ZARZĄDZENIE NR 41/OZS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej 17 2022-02-24 15:32:11
ZARZĄDZENIE NR 40/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2022-02-28 09:27:10
ZARZĄDZENIE NR 39/OZS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego nr 1 „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach oraz Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyzdroje 2022-02-24 15:31:40
ZARZĄDZENIE NR 38/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, wniosku o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2022-02-17 16:09:23
ZARZĄDZENIE NR 37/KDR/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2022-02-17 16:08:49
ZARZĄDZENIE NR 36/OJG/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lutego 2022 r. W sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 w Międyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy, oraz Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach 2022-02-15 13:00:49
ZARZĄDZENIE NR 35/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2022-02-15 14:06:58
ZARZĄDZENIE NR 33/RI/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2022-02-09 14:57:54
ZARZĄDZENIE NR 32/KDR/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2022-02-09 14:57:04
ZARZĄDZENIE NR 31/KDR/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2022-02-09 14:56:10
ZARZĄDZENIE NR 30/KDR/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2022-02-09 14:55:29
ZARZĄDZENIE NR 29/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-02-07 12:58:59
ZARZĄDZENIE NR 28/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-02-14 12:24:29
ZARZĄDZENIE NR 27/RI/2022 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2022-02-09 14:54:19
ZARZĄDZENIE NR 26/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-02-01 14:00:32
ZARZĄDZENIE NR 25/RI/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2022-02-09 14:53:39
ZARZĄDZENIE NR 24/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok 2022-02-01 13:59:59
ZARZĄDZENIE NR 23/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 4/GN/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 stycznia 2022r w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 2022-01-21 14:08:45
ZARZĄDZENIE NR 22/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2022-01-20 13:05:57
ZARZĄDZENIE NR 21/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-01-24 11:49:37
ZARZĄDZENIE NR 20/KDR/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-01-11 14:07:31
ZARZĄDZENIE NR 19/KDR/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. promocji, kultury i turystki w Referacie Promocji, Kultury i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-01-11 14:07:05
ZARZĄDZENIE NR 18/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie dodatku osłonowego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-01-11 14:06:41
ZARZĄDZENIE NR 17/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawieudzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie dodatku osłonowego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-01-11 14:05:55
ZARZĄDZENIE NR 16/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie dodatku osłonowego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-01-11 14:06:15
ZARZĄDZENIE NR 15/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2022 rok 2022-01-14 11:02:19
ZARZĄDZENIE NR 14/GN/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 2022-01-10 13:20:11
ZARZĄDZENIE NR 13/POK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2022-01-07 12:14:51
ZARZĄDZENIE NR 12/POK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2022-01-07 12:14:17
ZARZĄDZENIE NR 11/POK/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2022-01-07 12:13:52
ZARZĄDZENIE NR 10/POK/2021 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2022-01-07 12:13:12
ZARZĄDZENIE NR 9/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 2022-01-11 14:05:04
ZARZĄDZENIE NR 8/OPS/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie dodatku osłonowego, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-01-11 14:04:38
ZARZĄDZENIE NR 7/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje za 2021 rok 2022-01-04 14:00:34
ZARZĄDZENIE NR 6/KDR/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora ds. inwestycji w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2022-01-04 09:55:28
ZARZĄDZENIE NR 5/FIN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 85/FIN/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Międzyzdroje oraz jednostki obsługujące 2022-02-07 12:57:31
ZARZĄDZENIE NR 4/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 2022-01-10 13:16:13
ZARZĄDZENIE NR 3/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów w mieszkaniowym zasobie gminy Międzyzdroje 2022-01-11 11:34:37
ZARZĄDZENIE NR 2/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzania planu finansowego 2022-01-10 13:15:45
ZARZĄDZENIE NR 1/GN/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego portu jachtowego w Wapnicy 2022-01-04 15:23:20

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Trojan

Data wytworzenia:
04 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Marta Trojan

Data publikacji:
04 sty 2022, godz. 09:49

Osoba aktualizująca informacje

Marta Trojan

Data aktualizacji:
04 sty 2022, godz. 09:49