18792 2022 rok | BIP - Gmina Międzyzdroje
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022 rok


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
DECYZJA SGK.6220.3.2022.PŚ.7 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 2022-06-22 15:26:54
DECYZJA SGK.6220.1.2022.PŚ.5 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie nadawczej stacji telewizyjnej wraz z niezbędna infrastrukturą na terenie na terenie działki nr 35/2, obręb WPN, gm. Międzyzdroje" 2022-06-22 15:25:47
OBWIESZCZENIE SGK.6220.7.2022.PŚ.7 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynku zamieszkania zbiorowego z usługami wraz z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną oraz adaptacją zabytkowego budynku na cele usługowe na działce nr 9/1 obręb 0020 w Międzyzdrojach” z wniosku z dnia 07.04.2022 r. Pełnomocnika Marcina Nawrockiego, HRA Architekci Sp. z o.o. Sp.k., ul. Klimczaka 8/65, Rondo ONZ 1, 02-797 Warszawa wydane zostało postanowienie znak: SGK.6220.7.2022.PŚ.6 z dnia 15.05.2022 r. zawieszające ww. postępowanie 2022-06-21 08:49:09
OBWIESZCZENIE RI.6733.5.2022.9105 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 15 kV w celu poprawy zasilania pomiędzy złączami średniego napięcia na dz. nr 491 w miejscowości Międzyzdroje ul. Nowomyśliwska, miasto MIĘDZYZDROJE, obręb MIĘDZYZDROJE 19, działki nr 491 i 381/5 2022-06-20 14:40:58
OBWIESZCZENIE NR SGK.6220.3.2022.PŚ.8 O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami" na wniosek Pełnomocnika Gminy Miedzyzdroje z siedzibą ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje Panią Justyną Roman Drogowa Pracownia Projektowa A3 Justyna Roman z siedzibą ul. Dębowa 24, 72-004 Tarnowo 2022-06-15 14:29:44
OBWIESZCZENIE NR SGK.6220.12.2021.PŚ.11 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu hotelowego z usługami w parterze, garażem podziemnym, kotłownią gazową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ustronie Leśne 13, 72-500 Międzyzdroje" na działkach nr 196/1, 196/2, 196/3, obręb 21 Międzyzdroje 2022-06-15 14:28:31
Zarząd Spółki Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej Plac Ratuszowy w Międzyzdrojach 2022-06-15 14:24:33
OBWIESZCZENIE RI.6733.4.2022.7870 o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 5/22 z dnia 14.06.2022 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie Nabrzeża Postojowego wraz z wyciągiem łodziowym w Morskim Porcie Lubin, w gminie MIĘDZYZDROJE, obręb 24 LUBIN, działki nr 2/3, 157/2 i 156 2022-06-14 11:31:23
OBWIESZCZENIE SGK.6220.7.2022.PŚ.5 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynku zamieszkania zbiorowego z usługami wraz z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną oraz adaptacją zabytkowego budynku na cele usługowe na działce nr 9/1 obręb 0020 w Międzyzdrojach" z wniosku z dnia 07.04.2022 r. Pełnomocnika Marcina Nawrockiego, HRA Architekci Sp. z o.o. Sp.k., ul. Klimczaka 8/65, Rondo ONZ 1, 02-797 Warszawa wydane zostało postanowienie znak: SGK.6220.7.2022.PŚ.4 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia 2022-05-20 13:40:28
ROZPORZĄDZENIE NR 5/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście 2022-05-19 14:58:15
OBWIESZCZENIE RI.6733.4.2022.7870 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie Nabrzeża Postojowego wraz z wyciągiem łodziowym w Morskim Porcie Lubin, w gminie MIĘDZYZDROJE, obręb 24 LUBIN, działki nr 2/3, 157/2 i 156 2022-05-17 10:01:14
Obwieszczenie SGK.6220.3.2022.PŚ.6 o zakończoniu postępowania dowodowego na wniosek z dnia 24.02.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami”. 2022-05-10 11:52:01
Obwieszczenie SGK.6220.6.2022.PŚ.2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn „Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną” na dz. Nr 520, 538, 539 obr. 0019 w Międzyzdrojach. 2022-05-06 07:24:09
Obwieszczenie AP-3.746.15.8.2022.RJW Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działki nr 489 obręb 0019 Międzyzdroje, powiat kamieński, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2022-05-02 15:01:26
OBIWESZCZENIE SGK.6220.7.2022.PŚ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynku zamieszkania zbiorowego z usługami wraz z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną oraz adaptacja zabytkowego budynku na cele usługowe” na dz. Nr 9/1 obr.0020 w Międzyzdrojach 2022-04-27 09:33:26
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje obejmującego obszar położony w Wicku-Zalesie, w obrębie geodezyjnym Gminy Międzyzdroje, pomiędzy ulicami: Nadbrzeżna, Podgórna oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu 2022-04-15 07:53:10
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany planu 2022-04-15 07:52:47
OBWIESZCZENIE SGK.6220.11.2021.PŚ.13 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi DZ10 wchodzącej w zakres zadania: "Budowa drogi S3 Świnoujście-Troszyn Odcinek 1. Świnoujście-Dargobądz (bez węzła)". z wniosku z dnia 01.06.2021 r. złożonego przez Pełnomocnika Grzegorza Wtykło reprezentującego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa wydane zostało postanowienie znak: SGK.6220.11.2021.PŚ.12 z dnia 11.04.2022r. podejmujące ww. postępowanie 2022-04-12 14:22:23
OBWIESZCZENIE RI.6733.2.2022.4176 o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 4/22 z dnia 11.04.2022 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na działkach o numerach geodezyjnych: 381/4, 498 dr i 554 dr z obrębu nr 19 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje 2022-04-11 11:22:50
OBWIESZCZENIE RI.6733.3.2022.4275 o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 3/22 z dnia 6.04.2022 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ulicy Cmentarnej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, miasto Międzyzdroje, obręb 21, działki nr 584/20 i 253 2022-04-06 08:52:27
OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego nr AP-3-746.15.3.2022.RJW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działki nr 489 obręb 0019 Międzyzdroje, powiat kamieński, stanowiącym teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. 2022-03-25 14:09:30
Ogłoszenie Zarządu Spółki Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości usytuowanych przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach 2022-03-23 07:41:49
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku 2022-03-21 14:42:35
OBWIESZCZENIE nr SGK.6220.16.2021.PŚ.9 o wydaniu postanowienia - Burmistrz Międzyzdrojów zawiadamia wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabudowa usługowa na terenie działki nr 21/5 w rejonie ulic, Gryfa Pomorskiego i Polnej w Międzyzdrojach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" z wniosku z dnia 05.11.2021 r. Pełnomocników reprezentujących DOMBUD ZACHÓD I Sp. z o. o. ul. Walczaka 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski, wydane zostało postanowienie znak: SGK.6220.16.2021.PŚ.8 z dnia 14.03.2022r. zawieszające ww. postępowanie 2022-03-16 11:18:12
OBWIESZCZENIE nr SGK.6220.7.2021.PŚ.12 o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko - Burmistrz Międzyzdrojów zawiadamia wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budynek zakwaterowania turystycznego z lokalami pensjonatowymi oraz lokalem mieszkalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przylegającym zagospodarowaniem terenu na dz. nr 21/4 obr. 0016 w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 72", z wniosku z dnia 05.05.2021 r. złożonego przez Pełnomocnika Karola Nieradka ul. Śląska 51b/2, 70-430 Szczecin reprezentującego AXO Daniel Bałdyga ul. Długa 10, 18-421 Jeziorko, przedłożony został raport o oddziaływaniu na środowisko 2022-03-14 07:39:29
OBWIESZCZENIE nr SGK.6220.3.2022.PŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 24.02.2022 r. Pełnomocnik Justyny Roman, Drogowa Pracownia Projektowa A3 Justyna Roman, ul. Dębowa 24, 72-004 Tanowo reprezentującej Gminę Międzyzdroje ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami" 2022-03-14 07:35:58
Spółka Nowe Centrum ogłasza trzeci przetarg ofertowy nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, usytuowanym na działce nr 74/6 obręb 20 miasta Międzyzdroje 2022-03-04 14:05:28
Obwieszczenie RI.6733.3.2022.4275 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ulicy Cmentarnej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, miasto Międzyzdroje, obręb 21, działki nr 584/20 i 253 2022-03-04 08:12:57
Obwieszczenie RI.6733.2.2022.4176 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na działkach o numerach geodezyjnych: 381/4 dr, 498 dr i 554 dr z obrębu nr 19 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje 2022-03-04 08:11:10
Ogłoszenie Zarządu Spółki Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w Międzyzdrojach 2022-02-25 11:52:18
Obwieszczenie SGK.6220.16.2021.PŚ.7 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zabudowa usługowa na terenie działki nr 21/5 w rejonie ulic, Gryfa Pomorskiego i Polnej w Międzyzdrojach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" z wniosku z dnia 05.11.2021r. Pełnomocników reprezentujących DOMBUD ZACHÓD I SP. z o. o. ul. Walczaka 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski wydane zostało postanowienie znak: SGK.6220.16.2021.PŚ.6 z dnia 21.02.2022r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia 2022-02-23 12:53:59
Obwieszczenie SGK.6220.11.2021.PŚ.11 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi DZ10 wchodzącej w zakres zadania: "Budowa drogi S3 Świnoujście-Troszyn Odcinek 1. Świnoujście-Dargobądz (bez węzła)" z wniosku z dnia 01.06.2021 r. Pełnomocnika reprezentującego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, wydane zostało postanowienie znak: SGK.6220.11.2021.PŚ.10 z dnia 22.02.2022r. zawieszające ww. postępowanie 2022-02-23 12:53:01
Obwieszczenie SGK.6220.7.2021.PŚ.11 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budynek zakwaterowania turystycznego z lokalami pensjonatowymi oraz lokalem mieszkalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przylegającym zagospodarowaniem terenu na dz. nr 21/4 obr. 0016 w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 72", z wniosku z dnia 05.05.2021 r. złożonego przez Pełnomocnika Karola Nieradka ul. Śląska 51b/2, 70-430 Szczecin reprezentującego AXO Daniel Bałdyga ul. Długa 10, 18-421 Jeziorko, wydane zostało postanowienie znak: SGK.6220.7.2021.PŚ.10 z dnia 18.02.2022r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia 2022-02-23 12:51:44
OBWIESZCZENIE nr RI.6733.1.2022.2664 w sprawie wydania Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 2/22 z dnia 23.02.2022 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów nr 1/22 z dnia 14 stycznia 2022 r., znak: RI.PPZ.6733.6.21.16322 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 491 z obrębu nr 19 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje, położonej przy ul. Nowomyśliwskiej 2022-02-23 07:59:25
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie o wszczęciu, z urzędu, postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, udzielonych ARENARIUM sp. z o.o. w Szczecinie 2022-02-18 14:01:32
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr AP-4.7820.236-23.2021.MM w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji na wniosek z dnia 28.06.2021 r. (uzupełniony 24.09.2021 r.) Pana Grzegorza Wtykło, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 24.01.2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 2/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście. Odcinek 1. Świnoujście - Dargobądz (bez węzła)" 2022-02-04 08:43:36
Zarząd Spółki "Nowe Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza drugi przetarg ofertowy nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej przy ulicy Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę nr 74/6 obręb 20 Miasta Międzyzdroje 2022-01-27 14:41:17
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 25.01.2022 r. dotyczącego sprostowania oczywistej pomyłki w Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 4/21 z dnia 24.05.2021 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika wody surowej Vuż = 2 x 170 m3 i infrastruktury towarzyszącej, na działkach o numerach geodezyjnych: 175, 174 i 173/12 z obrębu nr 21 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje, położonych przy ul. Przy Wodociągach w Międzyzdrojach. 2022-01-25 14:33:04
OBWIESZCZENIE O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA nr SGK.6220.7.2021.PŚ.8 dla wszystkich stron postępowania, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budynek zakwaterowania turystycznego z lokalami pensjonatowymi oraz lokalem mieszkalnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przylegającym zagospodarowaniem terenu na dz. nr 21/4 obr. 0016 w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 72" 2022-01-14 13:31:18
OBIWESZCZENIE nr RI.PPZ.6733.6.21.16322 o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 1/21 z dnia 14.01.2022 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 491 z obrębu nr 19 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje, położonej przy ul. Niepodległości 2022-01-14 08:27:51
Zarząd Spółki "Nowe Centrum" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem administracji publicznej usytuowanym na działce nr 568/33, obręb 19 miasta Międzyzdroje 2022-01-12 13:34:03
INFORMACJA BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach przyległych do Gminy Międzyzdroje na rok 2022 2022-01-12 10:08:07

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Grądz

Data wytworzenia:
12 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grądz

Data publikacji:
12 sty 2022, godz. 10:06

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grądz

Data aktualizacji:
12 sty 2022, godz. 10:06