345 Wykaz telefonów | BIP - Gmina Międzyzdroje
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wykaz telefonów

log międzyzdroje

Urząd Miejski

ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje
tel. 91 327 56 38, 91 327 56 31
fax. 91 327 56 30
e-mail: um@miedzyzdroje.pl
Adres skrzynki odbiorczej na platformie ePUAP: /ag8136hflj/SkrytkaESP
NIP Urzędu Miejskiego: 855-00-21-750
NIP Gminy Międzyzdroje: 986-01-57-042
REGON Urzędu Miejskiego: 001089551
REGON Gminy Międzyzdroje: 811685591

Inspektor Danych Osobowych - Krzysztof Rychel
tel. 601 080 704
adres e-mail: iod@miedzyzdroje.pl

Godziny funkcjonowania

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
środa w godzinach 7.30 - 16.30
piątek  w godzinach 7.30 .- 14.30

Kasa czynna od poniedziałku do piątku od godziny 11:00 do godziny 14:00

Numer rachunku bankowego Gminy: PL 90 1020 4795 0000 9102 0368 6284
Numer rachunku bankowego dotyczący należności z tytułu Strefy Płatnego Parkowania: PL 51 1020 4795 0000 9102 0368 9023
PKO Bank Polski Oddział 1 w Szczecinie
Kod BIC PKO Banku Polskiego SA: BPKOPLPW

Numer

pokoju

Referat, Stanowisko

Numer telefonu

 

ul. Książąt Pomorskich 5

PARTER

 

 

Punkt informacyjny

Daria Kanabaj duzyrka@miedzyzdroje.pl

91 327 56 38

1

Kasa

Stanisław Jakubek um_stanislawjakubek@miedzyzdroje.pl

91 327 56 41

2

Referat Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy

Izabela Mazur um_izabelamazur@miedzyzdroje.pl

Marzena Jasińska um_marzenajasinska@miedzyzdroje.pl

Wiesława Lala um_wieslawalala@miedzyzdroje.pl

91 3275667

3

Referat Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy

Rita Osowicka um_ritaosowicka@miedzyzdroje.pl

Ewa Orszulak um_ewaorszulak@miedzyzdroje.pl

91 3275660

3

Referat Budżetu i Finansów – Strefa Płatnego Parkowania - Windykacja

Magdalena Krawczyk um_magdalenakrawczyk@miedzyzdroje.pl

91 327 56 50

5

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC/ Kierownik Referatu USC i Spraw Obywatelskich  - Marta Trojan
informatyk@miedzyzdroje.pl

91 327 56 58

609 490 006  

5

Kadry / Zastępca Kierownika USC

Mirosława Nowińska um_miroslawanowinska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 63

6

Ewidencja ludności

Monika Kalemba um_ewidencjaludnosci@miedzyzdroje.pl

91 327 56 33

6

Dowody osobiste

Ewa Mioduszewska um_ewamioduszewska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 33

7

Referat Organizacyjno-Administracyjny - Działalność Gospodarcza, Opłata Targowa

Marzena Paluch um_marzenapaluch@miedzyzdroje.pl

Sylwia Kowalewska-Matysiak um_sylwiakowalewskamatysiak@miedzyzdroje.pl

91 327 56 34

8

Planowanie Przestrzenne

Andżelika Przygodzka um_andzelikaprzygodzka@miedzyzdroje.pl

Patrycja Deptuła um_patrycjadeptula@miedzyzdroje.pl

91 327 56 51

8

Informatyk

Krzysztof Grądz krzysztof_gradz@miedzyzdroje.pl

603 380 032

9

Referat Organizacyjno-Administracyjny - Działalność Gospodarcza (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)

Bożena Murawska um_bozenamurawska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 53

9

Referat Organizacyjno-Administracyjny - Biuro Obsługi Interesanta

Bożena Murawska um_bozenamurawska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 53

 

ul. Książąt Pomorskich 5

PIĘTRO

 

10

Sekretariat Burmistrza, Sekretariat Zastępcy Burmistrza

Longina Godlewska um@miedzyzdroje.pl

91 327 56 31

11

Sekretarz Gminy

Adam Szczodry um_sekretarz@miedzyzdroje.pl

91 327 56 31

12

Skarbnik Gminy

Agnieszka Sadka um_ksiegowosc@miedzyzdroje.pl

91 327 56 31

12

Referat Budżetu i Finansów (podatki lokalne)

Judyta Romanowska um_judytaromanowska@miedzyzdroje.pl

Renata Mościcka um_renatamoscicka@miedzyzdroje.pl

Katarzyna Miller um_katarzynamiller@miedzyzdroje.pl

Robert Hagaj um_roberthagaj@miedzyzdroje.pl

91 327 56 35

12A

Referat Budżetu i Finansów

Zastępca skarbnika – Stanisława Widorowska um_stanislawawidorowska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 42

12A

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik Referatu- Katarzyna Karwan um_katarzynakarwan@miedzyzdroje.pl

91 327 56 42 722 010 634

12A

Referat Budżetu i Finansów (księgowość budżetowa)

Anna Adamczak um_annaadamczak@miedzyzdroje.pl

Magdalena Zienko um_magdalenazienko@miedzyzdroje.pl

91 327 56 42

13

Referat Budżetu i Finansów (opłata miejscowa, windykacja)

Anna Bartelmuss um_annabartelmuss@miedzyzdroje.pl

Anna Kochanek um_annakochanek@miedzyzdroje.pl

Mariusz Romanowski um_mariuszromanowski@miedzyzdroje.pl

 

91 327 56 65

 

14

Rada Miejska - Biuro Rady Miejskiej

Sylwia Jakubowska rada_miejska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 47

722 010 637

14A

Przewodniczący Rady Miejskiej - Jan Węglorz

609 847 375

15

Referat Organizacyjno-Administracyjny  (Archiwum Zakładowe, Administracja)

Kierownik Referatu - Marian Kowalewski um_mariankowalewski@miedzyzdroje.pl

91 327 56 49

601 726 310

15

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Marian Kowalewski um_mariankowalewski@miedzyzdroje.pl

91 327 56 49

601 726 310

16

Referat Infrastruktury (Inwestycje)

Kornela Litra um_inwestycje@miedzyzdroje.pl

91 327 56 52

17

Referat Infrastruktury

Kierownik Referatu - Jarosław Zalewski um_jaroslawzalewski@miedzyzdroje.pl

91 327 56 61

607 332 699

17

Referat Infrastruktury

Małgorzata Somska um_malgorzatasomska@miedzyzdroje.pl

Anna Lewandowska um_annalewandowskai@miedzyzdroje.pl

91 327 56 61

17

Referat Infrastruktury (Drogownictwo, Zamówienia Publiczne )

Artur Widorowski drogownictwo@miedzyzdroje.pl

Aneta Różańska um_zamowieniapubliczne@miedzyzdroje.pl

91 327 56 46

18

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu - Magdalena Dunder um_magdalenadunder@miedzyzdroje.pl

91 327 56 32

607 530 255 

18

Referat Gospodarki Nieruchomościami (Sprzedaż, dzierżawa, podziały nieruchomości)

Małgorzata Baczyńska um_malgorzatabaczynska@miedzyzdroje.pl

Anna Bartczak um_annabartczak@miedzyzdroje.pl

91 327 56 32

18

Referat Gospodarki Nieruchomościami (Gospodarka Mieszkaniowa, użytkowanie wieczyste, numeracja porządkowa)

Dagmara Zygan um_dagmarazygan@miedzyzdroje.pl

Sylwia Węgrzycka-Wnuk um_sylwiawegrzyckawnuk@miedzyzdroje.pl

91 327 56 66

19

Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne, Obrona Cywilna

Krzysztof Kulka um_krzysztofkulka@miedzyzdroje.pl

91 327 56 37

695 288 373  

20

Straż Miejska (wejście od tyłu budynku)

Komendant Straży Miejskiej Adam Bączek um_komendant@miedzyzdroje.pl

91 327 56 40

693 660 273

20

Straż Miejska (wejście od tyłu budynku)

91 327 56 40  

4

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

UL. KOLEJOWA 33 – I PIĘTRO

 

4A

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (decyzje na wycinkę drzew, program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wolno żyjące zwierzęta, wydawanie decyzji na wywóz nieczystości płynnych, place zabaw itp.

Radosław Skórkowski um_radoslawskorkowski@miedzyzdroje.pl

Kamil Heimrot um_kamilheimrot@miedzyzdroje.pl

91 327 56 56

4B

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (Gospodarka Odpadami)

Wioletta Sosińska um_wiolettasosinska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 57

4B

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (Gospodarka Odpadami)

Magdalena Żołędziewska  um_magdalenazoledziewska@miedzyzdroje.pl

913275657

722 010 634

4C

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (decyzje środowiskowe, niska emisja – projekty)

Paulina Ścisłowska um_paulinascislowska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 69

722 010 623 

4C

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (decyzje środowiskowe, niska emisja – projekty)

Katarzyna Jaros um_katarzynajaros@miedzyzdroje.pl

91 327 56 69

 

REFERAT PROMOCJI, KULTURY I TURYSTYKI

UL. KOLEJOWA 33 - II PIĘTRO

 

11

Referat Promocji, Kultury i Turystyki  (Promocja, turystyka, kultura, fundusze zewnętrzne)

Kierownik Referatu – Jadwiga Bober  um_jadwigabober@miedzyzdroje.pl

91 32 756 68

12

Referat Promocji, Kultury i Turystyki  (Promocja, kultura, turystyka, social media)

Anetta Czyżak anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl

91 327 56 54

609 519 590

12

Referat Promocji, Kultury i Turystyki  (Ochrona zabytków, promocja, kultura, turystyka i sport)

Przemysław Winiarski um_przemyslawwiniarski@miedzyzdroje.pl

Błażej Karasiewicz um_blazejkarasiewicz@miedzyzdroje.pl

91 327 56 64

 

STANOWISKO DS. OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

UL. KOLEJOWA 33 - II PIĘTRO

 

12

Oświata, zdrowie i sprawy społeczne

Grażyna Dubako um_oswiata@miedzyzdroje.pl

91 327 56 36

 

REFERAT PROMOCJI, KULTURY I TURYSTYKI – Punkt Informacji Turystycznej

UL. PROMENADA GWIAZD 2

 

 

Referat Promocji, Kultury i Turystyki  (Punkt Informacji Turystycznej)

Katarzyna Wojciechowska  um_katarzynawojciechowska@miedzyzdroje.pl

91 328 04 41

603 460 055

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Trojan

Data wytworzenia:
04 mar 2005

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
04 mar 2005, godz. 11:51

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grądz

Data aktualizacji:
06 kwi 2022, godz. 11:04