Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
ZARZĄDZENIE NR 487/SEK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki i zakłady budżetowe 2024-02-13 08:37:26
ZARZĄDZENIE NR 486/SGK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wartości środków trwałych dla Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Jodłowej 3 w Wapnicy. 2024-01-15 10:52:52
ZARZĄDZENIE NR 485/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 199/FIN/2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 3 października 2019 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania upomnień z tytułu podatków i opłat i wezwań do zapłaty z tytułu należności cywilnoprawnych oraz w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Budżetu i Finansów do podpisywania indywidualnych decyzji w zakresie administracji publicznej 2024-01-08 08:33:07
ZARZĄDZENIE NR 484/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2024-01-04 15:00:07
ZARZĄDZENIE NR 483/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok 2024-01-04 14:59:40
ZARZĄDZENIE NR 482/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LXVIII/845/23 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje 2023-12-29 14:17:49
ZARZĄDZENIE NR 481/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie procedury dokonywania zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej 2023-12-29 09:27:38
ZARZĄDZENIE NR 480/SEK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie gminy Międzyzdroje w związku z tragiczną śmiercią uczestników ostatnich wypadków komunikacyjnych na terenie gminy Międzyzdroje 2023-12-27 11:04:33
ZARZĄDZENIE NR 479/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-12-29 14:17:06
ZARZĄDZENIE NR 478/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/Fin/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2023-12-28 12:39:30
ZARZĄDZENIE NR 477/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-12-28 12:39:09
ZARZĄDZENIE NR 476/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok 2023-12-28 12:38:48
ZARZĄDZENIE NR 475/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego 2023-12-22 11:18:34
ZARZĄDZENIE NR 474/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 433/GN/2023 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2023-12-21 14:53:49
ZARZĄDZENIE NR 473/OZS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-12-19 08:26:58
ZARZĄDZENIE NR 472/OZS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-12-19 08:26:37
ZARZĄDZENIE NR 471/OZS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-12-19 08:26:13
ZARZĄDZENIE NR 470/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze Stadionu Miejskiego im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego 61b 2023-12-20 08:17:59
ZARZĄDZENIE NR 469/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Gminy Międzyzdroje przy czynnościach wznowienia granic i okazania punktów granicznych nieruchomości 2023-12-21 14:16:43
ZARZĄDZENIE NR 468/SEK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki przeciwdziałania zjawiskom mobbingu oraz dyskryminacji i molestowania seksualnego w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2024-01-03 20:26:09
ZARZĄDZENIE NR 467/SEK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-12-14 08:09:39
ZARZĄDZENIE NR 466/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 146/WSO/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-12-14 08:09:06
ZARZĄDZENIE NR 465/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty 2023-12-22 11:51:41
ZARZĄDZENIE NR 464/ROJ/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia kierownikom jednostek budżetowych gminy upoważnień do czynności związanych z egzekucją w administracji 2023-12-14 14:52:29
ZARZĄDZENIE NR 463/ROJ/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia kierownikom jednostek budżetowych gminy upoważnień do czynności związanych z egzekucją w administracji 2023-12-14 14:52:05
ZARZĄDZENIE NR 462/ROJ/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia kierownikom jednostek budżetowych gminy upoważnień do czynności związanych z egzekucją w administracji 2023-12-14 14:51:36
ZARZĄDZENIE NR 461/ROJ/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia kierownikom jednostek budżetowych gminy upoważnień do czynności związanych z egzekucją w administracji 2023-12-14 14:51:12
ZARZĄDZENIE NR 460/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2023-12-14 10:28:52
ZARZĄDZENIE NR 459/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, szerzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia. 2023-12-14 10:28:20
ZARZĄDZENIE NR 458/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na 60 lecie SP1 w Międzyzdrojach, warsztaty ceramiczne. 2023-12-14 10:27:54
ZARZĄDZENIE NR 457/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na projekt „Dla każdego coś miłego”. 2023-12-14 10:27:24
ZARZĄDZENIE NR 456/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje. 2023-12-14 10:26:58
ZARZĄDZENIE NR 455/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2023-12-14 10:26:32
ZARZĄDZENIE NR 454/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 2023-12-14 10:26:08
ZARZĄDZENIE NR 453/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego 2023-12-12 13:19:10
ZARZĄDZENIE NR 452/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. wymiaru podatków w Referacie Podatków i Windykacji Należności w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-12-12 13:18:46
ZARZĄDZENIE NR 450/SGK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 grudnia 2023 r. uchylające Zarządzenie nr 188/SGK/2022 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla właścicieli nieruchomości Gminy Międzyzdroje 2023-12-11 13:47:13
ZARZĄDZENIE NR 449/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-12-12 08:12:18
ZARZĄDZENIE NR 448/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-12-11 10:37:10
ZARZĄDZENIE NR 447/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-12-11 10:36:36
ZARZĄDZENIE NR 446/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wartości środków trwałych i pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 10 000,00 zł dla Przedszkola Miejskiego „Morskie Skarby” przy ul. Myśliwskiej 13 w Międzyzdrojach 2023-12-12 08:11:39
ZARZĄDZENIE NR 445/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wartości środków trwałych i pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 10 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Jodłowej 3 w Wapnicy 2023-12-12 08:11:13
ZARZĄDZENIE NR 444/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wartości środków trwałych i pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 10 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Leśnej 17 w Międzyzdrojach 2023-12-12 08:10:48
ZARZĄDZENIE NR 443/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-12-07 19:32:55
ZARZĄDZENIE NR 442/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany planu remontów w mieszkaniowym zasobie gminy Międzyzdroje 2023-12-06 11:44:32
ZARZĄDZENIE NR 441/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-12-06 11:44:04
ZARZĄDZENIE NR 440/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-12-06 11:43:37
ZARZĄDZENIE NR 439/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad (polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-12-06 09:15:46
ZARZĄDZENIE NR 438/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2023-12-04 15:05:06
ZARZĄDZENIE NR 436/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-12-06 15:26:41
ZARZĄDZENIE NR 435/SGK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania niewykorzystanego węgla dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, oraz powołania komisji zdawczo-odbiorczej 2023-12-12 08:10:19
ZARZĄDZENIE NR 434/2023/SGK BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Międzyzdroje 2024-01-12 09:52:58
ZARZĄDZENIE NR 433/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2023-11-29 13:34:20
ZARZĄDZENIE NR 432/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego portu jachtowego w Wapnicy 2023-11-29 13:33:57
ZARZĄDZENIE NR 431/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2023-11-29 13:33:36
ZARZĄDZENIE NR 430/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/Fin/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2023-12-05 08:13:50
ZARZĄDZENIE NR 429/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-12-05 08:13:29
ZARZĄDZENIE NR 428/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-11-30 13:04:55
ZARZĄDZENIE NR 427/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok 2023-12-05 08:13:01
ZARZĄDZENIE NR 425/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2023-11-25 14:19:14
ZARZĄDZENIE NR 424/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-11-25 14:18:47
ZARZĄDZENIE NR 423/OZS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzec osób w wieku emerytalnym 2023-11-24 13:18:46
ZARZĄDZENIE NR 422/OZS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzec osób z niepełnosprawnościami 2023-11-24 13:18:23
ZARZĄDZENIE NR 421/OZS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzec osób z niepełnosprawnościami 2023-11-24 13:17:39
ZARZĄDZENIE NR 420/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad (polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-11-27 14:33:57
ZARZĄDZENIE NR 419/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-11-25 14:18:09
ZARZĄDZENIE NR 418/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-11-21 12:33:27
ZARZĄDZENIE NR 417/SEK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji jednorocznej 2023-11-28 14:49:34
ZARZĄDZENIE NR 416/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. administracyjnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i USC w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-11-21 08:36:54
ZARZĄDZENIE NR 415/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu remontów w mieszkaniowym zasobie gminy Międzyzdroje 2023-11-17 13:09:23
ZARZĄDZENIE NR 414/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2023-11-16 09:03:57
ZARZĄDZENIE NR 413/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-11-17 13:08:57
ZARZĄDZENIE NR 412/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok 2023-11-17 13:08:31
ZARZĄDZENIE NR 411/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-11-08 11:43:57
ZARZĄDZENIE NR 410/KAN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 147/SEK/2012 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do podpisywania indywidualnych decyzji w zakresie administracji publicznej 2023-11-10 12:50:34
ZARZĄDZENIE NR 409/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2023-11-07 12:37:50
ZARZĄDZENIE NR 408/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2023-11-08 11:42:47
ZARZĄDZENIE NR 407/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 390/POK/2023 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 13 października 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi procesu głosowania, sposobu oddawania głosów oraz weryfikacji ważności głosów i uprawnień do głosowania Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. 2023-11-08 14:20:12
ZARZĄDZENIE NR 406/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2023-11-07 08:03:42
ZARZĄDZENIE NR 405/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie zmiany planu remontów w mieszkaniowym zasobie gminy Międzyzdroje 2023-11-08 11:43:34
ZARZĄDZENIE NR 404/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-11-08 11:43:08
ZARZĄDZENIE NR 403/OZS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia na rok 2024 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoły wyższe oraz podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli za kształcenie nauczycieli ztrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Międzyzdroje, oraz określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 2023-11-07 08:03:12
ZARZĄDZENIE NR 402/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany planu wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Międzyzdroje 2023-11-03 11:13:49
ZARZĄDZENIE NR 400/Fin/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie miejskim w Międzyzdrojach 2023-11-27 14:34:38
ZARZĄDZENIE NR 399/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Międzyzdrojskiej Ligi Biegowej ( MLB ) - edycja 2023 / 2024 2023-10-30 14:24:58
ZARZĄDZENIE NR 398/RI/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-11-08 11:42:18
ZARZĄDZENIE NR 397/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-11-03 11:13:23
ZARZĄDZENIE NR 396/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok 2023-11-02 14:39:51
ZARZĄDZENIE NR 395/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości dodatku specjalnego dla Zastępcy Burmistrza i Skarbnika Gminy zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-11-03 11:12:52
ZARZĄDZENIE NR 394/ROA/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 października 2023 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Gminy Międzyzdroje 2023-10-26 08:45:11
ZARZĄDZENIE NR 393/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-10-24 08:35:42
ZARZĄDZENIE NR 392/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 października 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. promocji, kultury i turystyki w Referacie Promocji, Kultury i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-10-16 10:35:08
ZARZĄDZENIE NR 391/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 października 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego ds. oceny merytorycznej i formalnej projektów oraz ustalenia list zadań do głosowania w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok 2023-10-17 12:50:51
ZARZĄDZENIE NR 390/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 października 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi procesu głosowania, sposobu oddawania głosów oraz weryfikacji ważności głosów i uprawnień do głosowania Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. 2023-10-17 12:50:28
ZARZĄDZENIE NR 389/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok 2023-10-20 11:44:41
ZARZĄDZENIE NR 388/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2023-10-16 10:34:52
ZARZĄDZENIE NR 387/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2023-10-17 10:24:23
ZARZĄDZENIE NR 386/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok 2023-10-19 13:39:49
ZARZĄDZENIE NR 385/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 października 2023 r. w sprawie odwołania rokowań na sprzedaż nieruchomości 2023-10-10 10:34:56
ZARZĄDZENIE NR 384/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-10-16 10:34:08
ZARZĄDZENIE NR 383/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-10-16 10:33:48
ZARZĄDZENIE NR 382/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/Fin/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2023-10-16 10:33:30
ZARZĄDZENIE NR 381/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-10-16 10:33:12
ZARZĄDZENIE NR 380/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-10-16 10:32:53
ZARZĄDZENIE NR 379/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-10-16 10:32:28
ZARZĄDZENIE NR 378/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmiany planu remontów w mieszkaniowym zasobie gminy Międzyzdroje. 2023-10-06 12:49:00
ZARZĄDZENIE NR 377/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego utrzymania budynków przy ul. Kolejowej 29 i ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach 2023-10-06 12:49:31
ZARZĄDZENIE NR 376/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego utrzymania zasobu mieszkaniowego Gminy Międzyzdroje, części wspólnych we wspólnotach oraz lokali użytkowych 2023-10-06 12:49:59
ZARZĄDZENIE NR 375/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 października 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego portu jachtowego w Wapnicy 2023-10-06 12:51:04
ZARZĄDZENIE NR 374/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-10-06 12:47:39
ZARZĄDZENIE NR 373/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 października 2023 r. 2023-10-06 12:45:36
ZARZĄDZENIE NR 372/SEK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 października 2023 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej składników majątkowych Gminy Międzyzdroje (likwidacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia, materiałów o niskiej wartości podlegających ewidencji ilościowej oraz druków ścisłego zarachowania) 2023-10-13 12:32:54
ZARZĄDZENIE NR 371/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-10-05 12:49:36
ZARZĄDZENIE NR 370/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 października 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2023-10-04 12:16:13
ZARZĄDZENIE NR 369/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 października 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2023-10-04 13:18:52
ZARZĄDZENIE NR 368/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu wdrożenia i realizacji Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r., określenia wzoru formularza zgłoszenia projektu do realizacji i listy poparcia, ustalenia sposobu i miejsca udostępniania formularzy zgłoszenia oraz terminów ogłoszenia wyników głosowania 2023-10-05 12:42:39
ZARZĄDZENIE NR 367/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-10-03 10:08:20
ZARZĄDZENIE NR 366/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do protokolarnego przekazywania i przejmowania nieruchomości 2023-09-29 13:02:00
ZARZĄDZENIE NR 365/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-10-05 14:06:21
ZARZĄDZENIE NR 364/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-10-05 14:05:59
ZARZĄDZENIE NR 363/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-10-05 14:05:38
ZARZĄDZENIE NR 362/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-10-06 12:46:43
ZARZĄDZENIE NR 361/SEK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 września 2023 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego 2023-09-28 14:31:05
ZARZĄDZENIE NR 360/ZKR/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 września 2023 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze Gminy Międzyzdroje podsystemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej Gminy Międzyzdroje w dniach 02-06 października 2023 r. na potrzeby ćwiczenia doskonalącego p.k. „Gniewosz 23” 2023-10-02 14:51:50
ZARZĄDZENIE NR 359/ZKR/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 września 2023 r. w sprawie w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia doskonalącego p.k. GNIEWOSZ 23 2023-10-02 14:52:20
ZARZĄDZENIE NR 358/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 września 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wartości środków trwałych dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Leśnej 17 w Międzyzdrojach 2023-10-05 08:19:12
ZARZĄDZENIE NR 357/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości podatkowej w Referacie Podatków i Windykacji Należności w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-09-27 12:55:32
ZARZĄDZENIE NR 356/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 września 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w zakresie dochodzenia należności pieniężnych wynikających z zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 2023-09-25 13:40:11
ZARZĄDZENIE NR 355/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 września 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w zakresie dochodzenia należności pieniężnych wynikających z zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 2023-09-25 13:39:43
ZARZĄDZENIE NR 354/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 2023-09-26 09:57:36
ZARZĄDZENIE NR 353/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-09-28 14:21:24
ZARZĄDZENIE NR 352/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-09-22 11:24:30
ZARZĄDZENIE NR 351/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 września 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych 2023-10-05 08:18:44
ZARZĄDZENIE NR 350/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego p.n. „Moje Międzyzdroje ” – promującego Miasto i Gminę Międzyzdroje 2023-09-22 11:24:02
ZARZĄDZENIE NR 349/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-20 14:16:21
ZARZĄDZENIE NR 348/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-09-22 11:23:24
ZARZĄDZENIE NR 347/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 września 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości, ogłoszonym zarządzeniem nr 314/GN/2023 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 29 sierpnia 2023r. 2023-09-21 14:42:24
ZARZĄDZENIE NR 346/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. inwestycji w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-09-20 14:16:02
ZARZĄDZENIE NR 345/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-09-20 14:15:40
ZARZĄDZENIE NR 344/SEK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2023-09-15 13:17:05
ZARZĄDZENIE NR 343/SEK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2023-09-20 14:15:17
ZARZĄDZENIE NR 342/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-09-14 20:23:44
ZARZĄDZENIE NR 341/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-09-14 20:22:53
ZARZĄDZENIE NR 340/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-09-14 20:21:48
ZARZĄDZENIE NR 339/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-09-13 12:41:04
ZARZĄDZENIE NR 338/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-09-13 12:39:24
ZARZĄDZENIE NR 337/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-09-13 12:37:52
ZARZĄDZENIE NR 336/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-09-14 20:20:41
ZARZĄDZENIE NR 335/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-09-13 12:36:47
ZARZĄDZENIE NR 334/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania upomnień z tytułu podatków, opłat, mandatów oraz wezwań do zapłaty z tytułu należności cywilnoprawnych 2023-09-11 15:50:44
ZARZĄDZENIE NR 333/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do podpisywania indywidulanych decyzji w zakresie administracji publicznej. 2023-09-11 15:50:00
ZARZĄDZENIE NR 332/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego utrzymania części budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 18a w Międzyzdrojach 2023-09-07 14:52:11
ZARZĄDZENIE NR 331/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego utrzymania budynków przy ul. Kolejowej 29 i ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach 2023-09-07 14:51:49
ZARZĄDZENIE NR 330/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego utrzymania zasobu mieszkaniowego Gminy Międzyzdroje, części wspólnych we wspólnotach oraz lokali użytkowych 2023-09-07 14:51:27
ZARZĄDZENIE NR 329/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego portu jachtowego w Wapnicy 2023-09-07 14:48:08
ZARZĄDZENIE NR 328/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 września 2023 r. w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Międzyzdroje 2023-09-13 13:07:35
ZARZĄDZENIE NR 327/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/Fin/2010 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-09-13 12:31:23
ZARZĄDZENIE NR 326/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/Fin/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2023-09-07 09:44:29
ZARZĄDZENIE NR 325/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-09-07 09:44:04
ZARZĄDZENIE NR 324/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-11-08 11:41:52
ZARZĄDZENIE NR 323/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do aktualizowania danych w Centralnym Rejestrze Wyborców, sporządzania spisów wyborców oraz sporządzania i podpisywania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast a także do Referendum Ogólnokrajowego 2023-09-05 10:42:53
ZARZĄDZENIE NR 322/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-01 13:39:06
ZARZĄDZENIE NR 321/OZS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów: Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy 2023-08-31 13:30:26
Zarządzenie Nr 320/FIN/2023 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-09-01 10:23:06
ZARZĄDZENIE NR 319/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-09-01 10:22:37
ZARZĄDZENIE NR 318/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-08-30 10:34:34
ZARZĄDZENIE NR 317/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. inwestycji w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-08-31 07:30:27
ZARZĄDZENIE NR 316/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-08-30 10:36:01
ZARZĄDZENIE NR 315/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-09-01 10:21:57
ZARZĄDZENIE NR 314/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości 2023-08-30 10:35:30
ZARZĄDZENIE NR 313/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-09-01 10:21:07
ZARZĄDZENIE NR 312/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej 2023-08-30 10:33:57
ZARZĄDZENIE NR 311/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2023-08-30 09:48:04
ZARZĄDZENIE NR 310/SEK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia procedury likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach oraz przejęcia jego zadań przez spółkę Zielone Międzyzdroje Sp. z o.o. 2023-08-25 12:17:16
ZARZĄDZENIE NR 309/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-08-24 15:36:32
ZARZĄDZENIE NR 308/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-08-24 14:56:45
ZARZĄDZENIE NR 307/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-08-18 14:21:39
ZARZĄDZENIE NR 306/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-08-18 13:14:30
ZARZĄDZENIE NR 305/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-08-18 13:14:10
ZARZĄDZENIE NR 304/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-08-17 10:35:13
ZARZĄDZENIE NR 303/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-08-17 11:01:12
ZARZĄDZENIE NR 302/SGK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego 2023-08-11 15:12:23
ZARZĄDZENIE NR 301/SGK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu pn. "Ekologiczne podwórko w Gminie Międzyzdroje" 2023-08-10 14:10:44
ZARZĄDZENIE NR 300/SGK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu pn.: ,,Ekologiczne podwórko w Gminie Międzyzdroje" 2023-08-10 14:10:23
ZARZĄDZENIE NR 299/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-08-17 11:01:31
ZARZĄDZENIE NR 298/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-08-11 12:50:29
ZARZĄDZENIE NR 297/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 2023-08-08 12:07:38
ZARZĄDZENIE NR 296/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/Fin/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2023-08-14 15:51:05
ZARZĄDZENIE NR 295/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-08-11 12:49:46
ZARZĄDZENIE NR 294/OZS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie tymczasowej zmiany lokalizacji prowadzenia zajęć Przedszkola Miejskiego nr 1 „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach 2023-08-10 11:20:28
ZARZĄDZENIE NR 293/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-08-08 11:41:31
ZARZĄDZENIE NR 292/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-08-08 16:20:42
ZARZĄDZENIE NR 291/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego utrzymania budynków przy ul. Kolejowej 29 i ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach 2023-08-02 11:00:16
ZARZĄDZENIE NR 290/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2023-08-03 12:44:25
ZARZĄDZENIE NR 289/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-08-02 10:59:51
ZARZĄDZENIE NR 288/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2023-08-04 07:36:48
ZARZĄDZENIE NR 286/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/Fin/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2023-08-14 15:50:22
ZARZĄDZENIE NR 285/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-08-02 10:58:56
ZARZĄDZENIE NR 284/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-08-02 10:58:30
ZARZĄDZENIE NR 283/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-08-02 10:57:51
ZARZĄDZENIE NR 282/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-08-02 10:56:33
ZARZĄDZENIE NR 281/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-08-02 10:57:18
ZARZĄDZENIE NR 280/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2023-08-04 07:36:24
ZARZĄDZENIE NR 279/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków 2023-07-31 09:50:53
ZARZĄDZENIE NR 278/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków 2023-07-31 09:50:32
ZARZĄDZENIE NR 277/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków 2023-07-31 09:50:07
ZARZĄDZENIE NR 276/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków 2023-07-31 09:49:42
ZARZĄDZENIE NR 275/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków 2023-07-31 09:49:19
ZARZĄDZENIE NR 274/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2023-08-03 12:43:53
ZARZĄDZENIE NR 273/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-08-17 08:00:31
ZARZĄDZENIE NR 272/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2023-07-31 11:17:57
ZARZĄDZENIE NR 271/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 146/WSO/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-07-28 13:06:48
ZARZĄDZENIE NR 270/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej 2023-07-31 14:59:21
ZARZĄDZENIE NR 269/SEK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia składu komisji odbiorowej 2023-08-25 09:57:24
ZARZĄDZENIE NR 268/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/Fin/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2023-08-14 15:49:36
ZARZĄDZENIE NR 267/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Podatków i Windykacji Należności w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-07-25 14:29:36
ZARZĄDZENIE NR 266/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 250/GN/2023 z dnia 17 lipca 2023 w sprawie zmiany planu finansowego utrzymania budynków przy ul. Kolejowej 29 i ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach 2023-07-28 09:08:00
ZARZĄDZENIE NR 265/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na sfinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32a z przeznaczeniem na wkład własny dla organizacji pozarządowych, które pozyskiwać będą środki finansowe z innych źródeł zewnętrznych 2023-07-27 09:22:10
ZARZĄDZENIE NR 264/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 2023-07-28 13:06:21
ZARZĄDZENIE NR 263/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego 2023-07-28 13:06:03
ZARZĄDZENIE NR 262/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-07-28 13:05:41
ZARZĄDZENIE NR 261/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego 2023-07-28 13:05:18
ZARZĄDZENIE NR 260/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do działania w imieniu Burmistrza Międzyzdrojów jako organ egzekucyjny 2023-07-28 13:04:53
ZARZĄDZENIE NR 259/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT 2023-07-28 13:04:31
ZARZĄDZENIE NR 258/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz dodatków, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji 2023-07-28 13:04:07
ZARZĄDZENIE NR 257/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-07-28 13:03:46
ZARZĄDZENIE NR 256/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-07-28 13:03:23
ZARZĄDZENIE NR 255/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-07-28 13:02:59
ZARZĄDZENIE NR 253/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki odpadami w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-07-21 15:03:33
ZARZĄDZENIE NR 252/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-07-21 08:52:40
ZARZĄDZENIE NR 251/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-07-21 08:46:37
ZARZĄDZENIE NR 250/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego utrzymania budynków przy ul. Kolejowej 29 i ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach 2023-07-21 15:03:05
ZARZĄDZENIE NR 249/OZS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2023-07-18 12:07:46
ZARZĄDZENIE NR 248/OZS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2023-07-18 12:06:54
ZARZĄDZENIE NR 247/OZS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2023-07-18 12:06:00
ZARZĄDZENIE NR 246/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 230/GN/2023 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 6 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-07-14 13:21:16
ZARZĄDZENIE NR 245/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie odwołania upoważnień dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 2023-07-17 15:29:53
ZARZĄDZENIE NR 244/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie odwołania upoważnień dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 2023-07-17 15:29:22
ZARZĄDZENIE NR 243/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie odwołania upoważnień dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 2023-07-17 15:28:51
ZARZĄDZENIE NR 242/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie odwołania upoważnień dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 2023-07-17 15:28:16
ZARZĄDZENIE NR 241/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie odwołania upoważnień dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 2023-07-17 15:27:42
ZARZĄDZENIE NR 254/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2023-07-28 13:02:32
ZARZĄDZENIE NR 240/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie odwołania upoważnień dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 2023-07-17 15:26:41
ZARZĄDZENIE NR 239/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie odwołania upoważnień dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 2023-07-17 15:26:08
ZARZĄDZENIE NR 238/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie odwołania upoważnień dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 2023-07-17 15:25:34
ZARZĄDZENIE NR 237/SEK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie określenia sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach i jednostkach organizacyjnych Gminy Międzyzdroje 2023-07-21 15:02:35
ZARZĄDZENIE NR 236/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-07-13 15:40:48
ZARZĄDZENIE NR 235/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2023-07-12 14:48:37
ZARZĄDZENIE NR 234/SEK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Międzyzdroja 2023-07-15 12:57:39
ZARZĄDZENIE NR 233/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zmiany planu remontów w mieszkaniowym zasobie gminy Międzyzdroje. 2023-07-14 09:58:46
ZARZĄDZENIE NR 232/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2023-07-10 11:39:36
ZARZĄDZENIE NR 231/SEK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2023-07-24 15:37:21
ZARZĄDZENIE NR 230/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-07-13 13:53:46
ZARZĄDZENIE NR 229/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-07-07 11:06:20
ZARZĄDZENIE NR 228/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-07-10 11:39:13
ZARZĄDZENIE NR 227/ZKR/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 60/ZKr/2020 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze Gminy Międzyzdroje podsystemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa 2023-07-13 13:53:15
ZARZĄDZENIE NR 226/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Międzyzdroje 2023-07-05 10:53:57
ZARZĄDZENIE NR 225/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-07-05 10:53:17
ZARZĄDZENIE NR 224/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach 2023-07-06 12:45:40
ZARZĄDZENIE NR 223/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach 2023-07-06 12:45:20
ZARZĄDZENIE NR 222/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/Fin/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2023-07-04 13:05:18
ZARZĄDZENIE NR 221/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-07-06 09:49:27
ZARZĄDZENIE NR 220/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-07-04 13:04:38
ZARZĄDZENIE NR 219/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-07-04 13:04:07
ZARZĄDZENIE NR 218/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-07-04 13:03:25
ZARZĄDZENIE NR 217/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy 2023-07-25 14:29:10
ZARZĄDZENIE NR 216/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-06-30 13:35:30
ZARZĄDZENIE NR 215/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wartości środków trwałych dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Leśnej 17 w Międzyzdrojach 2023-08-01 10:47:16
ZARZĄDZENIE NR 214/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-06-30 13:35:12
ZARZĄDZENIE NR 213/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-06-30 13:34:53
ZARZĄDZENIE NR 212/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-06-30 12:35:23
ZARZĄDZENIE NR 211/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-06-28 09:39:49
ZARZĄDZENIE NR 210/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-07-03 09:02:56
ZARZĄDZENIE NR 209/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego utrzymania części budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 18a w Międzyzdrojach 2023-06-27 14:27:03
ZARZĄDZENIE NR 208/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego utrzymania budynków przy ul. Kolejowej 29 i ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach 2023-06-27 14:26:43
ZARZĄDZENIE NR 207/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego utrzymania zasobu mieszkaniowego Gminy Międzyzdroje, części wspólnych we wspólnotach oraz lokali użytkowych 2023-06-21 13:39:07
ZARZĄDZENIE NR 206/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego 2023-06-22 15:20:37
ZARZĄDZENIE NR 205/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-06-22 09:11:10
ZARZĄDZENIE NR 204/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-06-22 09:11:30
ZARZĄDZENIE NR 203/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-06-22 09:10:49
ZARZĄDZENIE NR 202/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-06-21 13:38:46
ZARZĄDZENIE NR 201/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2023-06-16 13:49:27
ZARZĄDZENIE NR 200/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki odpadami w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-06-16 13:49:01
ZARZĄDZENIE NR 199/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-06-22 09:10:28
ZARZĄDZENIE NR 198/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-06-15 14:00:08
ZARZĄDZENIE NR 197/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-06-15 13:59:44
ZARZĄDZENIE NR 196/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu remontów w mieszkaniowym zasobie gminy Międzyzdroje 2023-06-13 15:08:10
ZARZĄDZENIE NR 195/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2023-06-09 09:21:17
ZARZĄDZENIE NR 194/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-06-12 14:10:39
ZARZĄDZENIE NR 193/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego portu jachtowego w Wapnicy 2023-06-07 13:44:01
ZARZĄDZENIE NR 192/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany planu remontów w mieszkaniowym zasobie gminy Międzyzdroje. 2023-06-06 13:07:48
ZARZĄDZENIE NR 191/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2023-06-06 15:39:31
ZARZĄDZENIE NR 190/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-06-07 13:43:14
ZARZĄDZENIE NR 189/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-06-07 13:42:25
ZARZĄDZENIE NR 188/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/Fin/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2023-06-13 15:08:43
ZARZĄDZENIE NR 187/ZKR/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2023-06-15 13:59:13
ZARZĄDZENIE NR 186/SEK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł netto oraz zamówień wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 2023-06-06 13:07:14
ZARZĄDZENIE NR 185/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-06-02 13:46:04
ZARZĄDZENIE NR 184/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-06-02 13:45:24
ZARZĄDZENIE NR 183/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. finansowych w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-06-01 11:12:55
ZARZĄDZENIE NR 182/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. wymiaru podatków w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-06-01 11:12:25
ZARZĄDZENIE NR 181/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wartości środków trwałych dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Leśnej 17 w Międzyzdrojach 2023-08-01 10:47:44
ZARZĄDZENIE NR 180/GKRPA/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyzdrojach 2023-05-31 11:30:39
ZARZĄDZENIE NR 177/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-05-26 13:56:06
ZARZĄDZENIE NR 176/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-05-25 11:06:35
ZARZĄDZENIE NR 175/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-05-26 10:36:04
ZARZĄDZENIE NR 174/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-05-26 10:35:02
ZARZĄDZENIE NR 173/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego utrzymania zasobu mieszkaniowego Gminy Międzyzdroje, części wspólnych we wspólnotach oraz lokali użytkowych 2023-06-01 11:11:29
ZARZĄDZENIE NR 172/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-05-18 14:44:09
ZARZĄDZENIE NR 171/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-05-17 12:28:22
ZARZĄDZENIE NR 170/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-05-18 14:43:32
ZARZĄDZENIE NR 169/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-05-24 15:26:40
ZARZĄDZENIE NR 168/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-05-24 15:26:01
ZARZĄDZENIE NR 167/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-05-24 15:25:13
ZARZĄDZENIE NR 166/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszonym zarządzeniem nr 161/GN/2023 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 10 maja 2023 r. 2023-05-18 14:42:57
ZARZĄDZENIE NR 165/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-05-16 15:46:07
ZARZĄDZENIE NR 164/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-05-16 15:45:24
ZARZĄDZENIE NR 163/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-05-15 11:47:33
ZARZĄDZENIE NR 162/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Międzyzdrojach 2023-05-26 10:33:46
ZARZĄDZENIE NR 161/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2023-05-15 11:47:05
ZARZĄDZENIE NR 160/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-05-15 14:54:49
ZARZĄDZENIE NR 159/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Międzyzdroje 2023-05-05 14:12:31
ZARZĄDZENIE NR 158/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-05-04 14:59:23
ZARZĄDZENIE NR 157/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-04-28 10:17:36
ZARZĄDZENIE NR 156/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-04-29 14:50:10
ZARZĄDZENIE NR 155/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-04-26 14:42:29
ZARZĄDZENIE NR 154/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-04-27 12:49:27
ZARZĄDZENIE NR 153/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-04-27 12:49:08
ZARZĄDZENIE NR 152/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-04-27 12:48:47
ZARZĄDZENIE NR 151/SGK/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika do podpisywania dokumentów z zakresu gospodarowania odpadam 2023-04-21 12:21:55
ZARZĄDZENIE NR 150/SGK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika do wystawiania, podpisywania i wysyłania przez platformę eTW administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w wystawiania i podpisywania upomnień dotyczących gospodarki odpadami 2023-04-21 12:21:33
ZARZĄDZENIE NR 149/SGK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika do wystawiania, podpisywania i wysyłania przez platformę eTW administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w wystawiania i podpisywania upomnień dotyczących gospodarki odpadami 2023-04-21 12:21:11
ZARZĄDZENIE NR 148/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu finansowania lub dofinansowania zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: dofinansowanie zadania "Dla każdego coś miłego i Międzyzdrojskie Neptunalia" 2023-04-21 12:20:40
ZARZĄDZENIE NR 147/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2023-04-19 13:01:56
ZARZĄDZENIE NR 146/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-04-19 13:01:33
ZARZĄDZENIE NR 145/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-04-21 12:20:04
ZARZĄDZENIE NR 144/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-04-14 13:45:39
ZARZĄDZENIE NR 143/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-04-14 13:44:59
ZARZĄDZENIE NR 142/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-04-14 13:44:17
ZARZĄDZENIE NR 141/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-04-12 15:03:48
ZARZĄDZENIE NR 140/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-04-12 15:03:26
ZARZĄDZENIE NR 139/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-04-12 15:03:04
ZARZĄDZENIE NR 138/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-04-11 15:51:51
ZARZĄDZENIE NR 137/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-07-21 08:45:30
ZARZĄDZENIE NR 136/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-04-06 13:19:30
ZARZĄDZENIE NR 134/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. wymiaru podatków w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-04-05 12:29:21
ZARZĄDZENIE NR 133/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-04-05 12:28:59
ZARZĄDZENIE NR 132/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-04-05 12:28:38
ZARZĄDZENIE NR 131/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-04-05 12:28:17
ZARZĄDZENIE NR 130/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-04-05 12:28:01
ZARZĄDZENIE NR 129/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/Fin/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2023-04-05 12:27:41
ZARZĄDZENIE NR 128/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. rozliczeń podatku VAT w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-03-30 11:31:09
ZARZĄDZENIE NR 127/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-03-30 11:30:50
ZARZĄDZENIE NR 126/SEK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2023-03-30 11:30:12
ZARZĄDZENIE NR 125 /GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-03-29 11:09:24
ZARZĄDZENIE NR 124/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-07-21 08:45:08
ZARZĄDZENIE NR 123/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-03-27 13:22:58
ZARZĄDZENIE NR 122/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-03-27 13:22:42
ZARZĄDZENIE NR 121/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika do wystawiania, podpisywania i wysyłania przez platformę eTW administracyjnych tytułów wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2023-09-20 14:13:57
ZARZĄDZENIE NR 120/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-03-27 09:42:10
ZARZĄDZENIE NR 119/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargów na wydzierżawienie nieruchomości 2023-03-27 09:41:46
ZARZĄDZENIE NR 118/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-03-24 12:00:54
ZARZĄDZENIE NR 117/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-03-24 12:00:27
ZARZĄDZENIE NR 116/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-03-24 12:00:01
ZARZĄDZENIE NR 115/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-03-24 11:59:36
ZARZĄDZENIE NR 114/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. wymiaru podatków w Referacie Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-03-22 09:48:08
ZARZĄDZENIE NR 113/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży NR 106/GN/2023 z dnia 9 marca 2023 2023-03-15 14:33:40
ZARZĄDZENIE NR 112/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2023-04-05 12:26:57
ZARZĄDZENIE NR 111/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-03-15 14:33:21
ZARZĄDZENIE NR 110/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji 2023-03-16 12:04:48
ZARZĄDZENIE NR 109/SEK/23 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Międzyzdrojów Nr 64/SEK/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 2023-2030 2023-03-10 12:50:02
ZARZĄDZENIE NR 108/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-03-15 14:33:05
ZARZĄDZENIE NR 107/SEK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności 2023-05-11 13:07:52
ZARZĄDZENIE NR 106/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-03-13 12:41:15
ZARZĄDZENIE NR 105/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2023-03-06 14:24:12
ZARZĄDZENIE NR 103/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2023-03-03 14:05:24
ZARZĄDZENIE NR 102/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku węglowego 2023-03-03 14:05:05
ZARZĄDZENIE NR 101/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznania dodatku elektrycznego 2023-03-03 14:04:46
ZARZĄDZENIE NR 100/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT 2023-03-03 14:04:19
ZARZĄDZENIE NR 99/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-05-11 13:01:58
ZARZĄDZENIE NR 97/SM/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie umundurowania oraz wysokości i warunków przyznawania strażnikom Straży Miejskiej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i ekwiwalentu za pranie umundurowania 2023-03-01 15:40:55
ZARZĄDZENIE NR 96/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-03-02 15:01:03
ZARZĄDZENIE NR 94/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-03-01 15:39:34
ZARZĄDZENIE NR 93/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-03-01 15:40:10
ZARZĄDZENIE NR 92/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do działania w imieniu Burmistrza Międzyzdrojów jako organ egzekucyjny 2023-03-03 15:29:36
ZARZĄDZENIE NR 91/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego 2023-03-01 15:39:00
ZARZĄDZENIE NR 90/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-03-01 15:38:19
ZARZĄDZENIE NR 89/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 2023-03-01 15:37:44
ZARZĄDZENIE NR 88/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego 2023-03-01 15:36:40
ZARZĄDZENIE NR 87/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji 2023-03-01 15:37:13
ZARZĄDZENIE NR 86/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, wniosku o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2023-02-28 12:00:20
ZARZĄDZENIE NR 85/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Międzyzdroje. 2023-03-01 15:35:56
ZARZĄDZENIE NR 84/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 2023-03-01 15:35:00
ZARZĄDZENIE NR 83/SEK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 2023-03-01 15:33:30
ZARZĄDZENIE NR 82/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-02-28 11:57:59
ZARZĄDZENIE NR 81/FIN/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-02-28 11:56:55
ZARZĄDZENIE NR 80/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-02-28 11:56:04
ZARZĄDZENIE NR 76/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-03-15 14:32:47
ZARZĄDZENIE NR 75/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-02-22 14:30:59
ZARZĄDZENIE NR 74/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-02-22 14:30:36
ZARZĄDZENIE NR 73/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-02-22 14:30:17
ZARZĄDZENIE NR 72/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-02-17 10:00:07
ZARZĄDZENIE NR 71/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-02-16 11:55:26
ZARZĄDZENIE NR 70/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-02-15 12:59:32
ZARZĄDZENIE NR 69/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-02-15 12:59:15
ZARZĄDZENIE NR 68/OZS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów: Przedszkola Miejskiego nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy 2023-02-14 12:52:30
ZARZĄDZENIE NR 67/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-02-15 12:59:00
ZARZĄDZENIE NR 66/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-02-15 12:58:43
ZARZĄDZENIE NR 65/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. obsługi jednostek w Referacie Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-02-14 12:52:10
ZARZĄDZENIE NR 64/SEK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 2023-2030 2023-02-15 12:58:28
ZARZĄDZENIE NR 63/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-02-15 12:58:04
ZARZĄDZENIE NR 62/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-02-13 14:23:30
ZARZĄDZENIE NR 61/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Międzyzdrojów Nr 41/PPZ/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Międzyzdrojów Nr 81/PPZ/2020 2023-02-15 12:57:40
ZARZĄDZENIE NR 60/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-02-13 13:13:56
ZARZĄDZENIE NR 59/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2023-02-13 13:13:29
ZARZĄDZENIE NR 58/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/Fin/2023 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/Fin/2023 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2023 rok 2023-02-10 15:10:17
ZARZĄDZENIE NR 57/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-02-10 15:09:53
ZARZĄDZENIE NR 56/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-02-08 14:52:37
ZARZĄDZENIE NR 55/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-02-08 14:52:12
ZARZĄDZENIE NR 54/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-02-07 14:40:07
ZARZĄDZENIE NR 53/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-02-08 14:19:00
ZARZĄDZENIE NR 52/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-02-07 14:39:49
ZARZĄDZENIE NR 51/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-02-07 14:39:34
ZARZĄDZENIE NR 50/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-02-07 14:39:17
ZARZĄDZENIE NR 49/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Międzyzdroje oraz jednostki obsługujące 2023-02-13 15:08:32
ZARZĄDZENIE NR 48/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-02-10 15:09:17
ZARZĄDZENIE NR 47/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-02-10 15:08:56
ZARZĄZENIE NR 46/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-02-03 12:21:30
ZARZĄDZENIE NR 45/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2023-02-02 13:22:22
ZARZĄDZENIE NR 44/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości 2023-02-02 15:12:06
ZARZĄDZENIE NR 43/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2023-02-02 15:11:34
ZARZĄDZENIE NR 42/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-02-07 14:36:45
ZARZĄDZENIE NR 41/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-02-07 14:37:09
ZARZĄDZENIE NR 40/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-02-07 14:37:33
ZARZĄDZENIE NR 39/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-03-15 14:32:23
ZARZĄDZENIE NR 38/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 2023-01-30 15:30:22
ZARZĄDZENIE NR 37/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje za 2022 rok 2023-01-30 15:29:43
ZARZĄDZENIE NR 36/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje za 2022 rok 2023-02-02 15:10:54
ZARZĄDZENIE NR 35/OZS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024, w tym terminów składania dokumentów do Przedszkola Miejskiego nr 1 „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach oraz Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyzdroje 2023-01-25 15:01:00
ZARZĄDZENIE NR 34/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do odbioru remontów 2023-01-26 15:34:47
ZARZĄDZENIE NR 33/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów w mieszkaniowym zasobie gminy Międzyzdroje. 2023-01-26 15:34:10
ZARZĄDZENIE NR 32/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT. 2023-01-25 15:56:08
ZARZĄDZENIE NR 31/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT. 2023-01-25 15:55:41
ZARZĄDZENIE NR 30/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT. 2023-04-29 14:08:43
ZARZĄDZENIE NR 29/OPS/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT. 2023-01-25 15:54:51
ZARZĄDZENIE NR 28/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-03-15 14:32:03
ZARZĄDZENIE NR 27/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia sposobu rozliczania mediów oraz kosztów dodatkowych związanych z korzystaniem z pomieszczeń w budynku przy Placu Ratuszowym 1 w Międzyzdrojach 2023-01-24 13:13:49
ZARZĄDZENIE NR 26/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2023-01-24 13:13:30
ZARZĄDZENIE NR 25/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy w celu odbycia podróży służbowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2023-01-24 13:13:10
ZARZĄDZENIE NR 24/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach 2023-01-24 13:12:48
ZARZĄDZENIE NR 23/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu fotograficznego pn. "Moje Międzyzdroje" - promującego Miasto i Gminę Międzyzdroje 2023-01-24 13:12:19
ZARZĄDZENIE NR 22/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-01-23 15:16:57
ZARZĄDZENIE NR 20/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. inwestycji w Referacie Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach 2023-01-10 14:51:30
ZARZĄDZENIE NR 19/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości 2023-01-13 15:20:53
ZARZĄDZENIE NR 18/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego utrzymania zasobu mieszkaniowego Gminy Międzyzdroje, części wspólnych we wspólnotach oraz lokali użytkowych 2023-01-10 14:46:48
ZARZĄDZENIE NR 17/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/Fin/2022 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań Gminy Międzyzdroje 2023-01-17 14:25:53
ZARZĄDZENIE NR 16/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu gminy Międzyzdroje na 2023 rok 2023-01-04 16:30:22
ZARZĄDZENIE NR 15/SEK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach 2023-01-31 14:47:00
ZARZĄDZENIE NR 14/RI/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji 2023-01-04 16:28:58
ZARZĄDZENIE NR 13/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-01-04 16:28:21
ZARZĄDZENIE NR 12/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-01-04 16:27:40
ZARZĄDZENIE NR 11/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-01-04 16:27:07
ZARZĄDZENIE NR 10/POK/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2023-01-04 16:26:20
ZARZĄDZENIE NR 9/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego utrzymania części budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 18a w Międzyzdrojach 2023-01-04 16:24:59
ZARZĄDZENIE NR 8/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzania planu finansowego utrzymania budynków przy ul. Kolejowej 29 i ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach 2023-01-19 13:33:52
ZARZĄDZENIE NR 7/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego utrzymania zasobu mieszkaniowego Gminy Międzyzdroje, części wspólnych we wspólnotach oraz lokali użytkowych 2023-01-04 16:23:17
ZARZĄDZENIE NR 6/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu zawiązanego ze służbą przygotowawczą 2023-01-04 16:22:07
ZARZĄDZENIE NR 5/WSO/2022 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2023-01-04 16:21:31
ZARZĄDZENIE NR 4/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 79/Fin/2021 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy Międzyzdroje 2023-01-04 16:20:50
ZARZĄDZENIE NR 3/FIN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. 2023-01-09 14:07:22
ZARZĄDZENIE NR 2/GN/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego portu jachtowego w Wapnicy 2023-01-19 13:33:28
ZARZĄDZENIE NR 1/WSO/2023 BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach 2023-01-02 12:23:51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Trojan

Data wytworzenia:
02 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Marta Trojan

Data publikacji:
02 sty 2023, godz. 12:23

Osoba aktualizująca informacje

Marta Trojan

Data aktualizacji:
02 sty 2023, godz. 12:23