Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje - Centrum Promenady III oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu 2023-11-24 10:29:17
OBWIESZCZENIE Nr RI.6733.4.2023.12738 o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 5/23 z dnia 27 października 2023 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej od Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wapnica do projektowanych nieruchomości na działkach nr 1/1 i 2/27 w obrębie 24 Lubin w części nie objętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, gmina Międzyzdroje, część działki nr 251/1 z obrębu 23 Wapnica oraz części działek nr 10, 1/2, 2/28, 2/27 i 1/1 z obrębu 24 Lubin 2023-10-27 08:08:08
OBWIESZCZENIE Nr RI.6733.4.2023.12738 - zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej od Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wapnica do projektowanych nieruchomości na działkach nr 1/1 i 2/27 w obrębie 24 Lubin w części nie objętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, gmina Międzyzdroje, część działki nr 251/1 z obrębu 23 Wapnica oraz części działek nr 10, 1/2, 2/28, 2/27 i 1/1 z obrębu 24 Lubin 2023-10-04 08:52:33
OBWIESZCZENIE nr RI.6730.4.2023.12738 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej od Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wapnica do projektowanych nieruchomości na działkach nr 1/1 i 2/27 w obrębie 24 Lubin w części nie objętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, gmina Międzyzdroje, część działki nr 251/1 z obrębu 23 Wapnica oraz części działek nr 10, 1/2, 2/28, 2/27 i 1/1 z obrębu 24 Lubin 2023-09-19 12:04:02
OBWIESZCZENIE RI.6733.3.2023.11149 o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 4/23 z dnia 19 września 2023 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza światłowodowego do stacji BTS przy ul. Lipowej 8 w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 40 z obrębu nr 21 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje 2023-09-19 11:04:05
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje w rejonie ulic Zwycięstwa, Ignacego Krasickiego, Światowida, Gryfa Pomorskiego i Placu Neptuna 2023-09-08 09:48:38
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Nowomyśliwską i Polną 2023-09-08 09:48:17
OBWIESZCZENIE nr RI.6733.3.2023.11149 zawiadamianie o zebranych materiałach i dowodach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza światłowodowego do stacji BTS przy ul. Lipowej 8 w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 40 z obr. nr 21 w Międzyzdrojach, miasto Międzyzdroje 2023-08-28 10:18:48
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lubin oraz części obrębu Wapnica, gmina Międzyzdroje, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2023-08-25 08:49:33
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w Wicku - Zalesie, obrębie geodezyjnym Gminy Międzyzdroje, pomiędzy ulicami: Nadbrzeża, Podgórna 2023-08-18 08:45:03
OBWIESZCZENIE nr RI.6733.3.2023.11149 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przyłącza światłowodowego do stacji BTS przy ul. Lipowej 8 w Międzyzdrojach, na działce o numerze geodezyjnym: 40 z obrębu nr 21 w Międzyzdrojach, miasto Międzyzdroje 2023-08-11 09:10:27
OBWIESZCZENIE RI.6733.2.2023.8926 o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 3/23 z dnia 02 sierpnia 2023 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej SN 15kV i n. n. 0,4kV, miasto MIĘDZYZDROJE, obręb MIĘDZYZDROJE 20, ul. Światowida nr 8a, działki nr 247, 246, 248 (w części nieobjętej MPZP) i 249 2023-08-02 08:12:01
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje dla obszaru M.1 w mieście Międzyzdroje, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-07-14 08:57:00
OBWIESZCZENIE nr RI.6733.2.2023.8926 - zawiadomienie o zebraniu nowych materiałów i dowodów dowody w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej SN 15kV i n. n. 0,4kV, miasto MIĘDZYZDROJE, obręb MIĘDZYZDROJE 20, ul. Światowida nr 8a, działki nr 247, 246, 248 (w części nie objętej MPZP) i 249 2023-07-11 08:14:20
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa, Campingowa, Promenada Gwiazd, Turystyczna i Ludowa m. Międzyzdroje, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2023-06-27 08:00:53
OBWIESZCZENIE nr RI.6733.2.2023.8926 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej SN 15kV i n. n. 0,4kV, miasto MIĘDZYZDROJE, obręb MIĘDZYZDROJE 20, ul. Światowida nr 8a, działki nr 247, 246, 248 (w części nie objętej MPZP) i 249 2023-06-26 08:51:44
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Centrum - teren M.1 w Międzyzdrojach oraz o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania. 2023-05-23 11:45:51
OBWIESZCZENIE nr RI.6733.1.2023.4529 zawiadamiam o wydaniu Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 2/23 z dnia 17.05.2023 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ulic: Rybackiej, Mickiewicza oraz odcinka ul. Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach, na działkach o numerach geodezyjnych: 113/11, 133, 134 i 136 z obrębu nr 20 w Międzyzdrojach, m. Międzyzdroje 2023-05-17 10:06:36
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje - Centrum Promenady III oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu 2023-05-12 08:22:43
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Międzyzdroje w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego – Promenada Zachodnia 2023-04-18 09:27:56
OBWIESZCZENIE nr RI.6733.3.2023.4529 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic: Rybackiej, Mickiewicza oraz odcinka ul. Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach, na działkach o numerach geodezyjnych: 113/11, 133, 134 i 136 z obrębu nr 20 w Międzyzdrojach 2023-04-17 11:57:16
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Międzyzdroje obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaju materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane 2023-04-14 13:56:37
Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Wapnica, Wicko i Woliński Park Narodowy, gmina Międzyzdroje 2023-03-17 20:04:37
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Wapnica, Wicko i Woliński Park Narodowy, gmina Międzyzdroje 2023-03-10 08:31:56
OBWIESZCZENIE nr RI.6733.9.2022.19325 w sprawie wydania Decyzji Burmistrza Międzyzdrojów Nr 1/23 z dnia 22 lutego 2023 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zabezpieczenia przystani morskiej nr 1 w Międzyzdrojach, miasto MIĘDZYZDROJE, obręb 20 MIĘDZYZDROJE, część działki nr 436/1 2023-02-22 14:21:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zabezpieczenia przystani morskiej nr 1 w Międzyzdrojach, miasto MIĘDZYZDROJE, obręb 20 MIĘDZYZDROJE, część działki nr 436/1. 2023-01-10 14:42:10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Trojan

Data wytworzenia:
10 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Marta Trojan

Data publikacji:
10 sty 2023, godz. 14:41

Osoba aktualizująca informacje

Marta Trojan

Data aktualizacji:
10 sty 2023, godz. 14:41