Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Działka nr 7/21 i nr 7/37 - zabudowa usługowa

Sprzedaż Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie: zabudowa usługowa


Tytuł Data publikacji
Działka nr 7/22 i nr 7/38 - zabudowa usługowa 2024-05-17 10:19:30

Cena wywoławcza

4 582 800,00 PLN
cena za metr 1 900,00 zł

Wadium

450 000,00 PLN
  • Powierzchnia: 2412 m2
  • Obręb: 16
  • Numer działki: 7/21 i 7/37
  • Księga wieczysta: SZ1W/00023481/7 SZ1W/00023473/8
  • Tryb przetargu: Przetarg ustny nieograniczony

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach. Teren nieuzbrojony. Kształt działki umożliwiający racjonalne zagospodarowanie powierzchni. Ukształtowanie: teren płaski. Zadrzewienie: pełne, teren okoliczny zadrzewiony. Teren dojazdu nieurządzony.

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Wolin i Uznam" - PLH3200190. Część działki nr 7/37 położona jest na obszarze pasa ochronnego.

Wraz ze sprzedażą działek nr 7/21 i nr 7/37 na rzecz każdoczesnego jej właściciela ustanowiona zostanie służebność gruntowa, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez cześć działek nr 83/12 obręb 19 miasta Międzyzdroje, nr 7/24 i nr 21/10 obręb 16 miasta Międzyzdroje, będących własnością Gminy Międzyzdroje, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, działka oznaczona jest symbolem użytku (Bz) – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXVI/296/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 1 października 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonymi ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki.

Symbol terenu: UTH.11 Zapis planu: teren intensywnej zabudowy usług i obiektów związanych z czasowym zakwaterowaniem oraz usług towarzyszących.

Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ = 0,35.

Wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny IZ = 1,2 i maksymalny IZ = 2,2.

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych TZ = 0,3.

Maksymalna wysokość zabudowy: do 6 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż HZ = 20,0 m.

" rows="10" cols="80">

Nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach. Teren nieuzbrojony. Kształt działki umożliwiający racjonalne zagospodarowanie powierzchni. Ukształtowanie: teren płaski. Zadrzewienie: pełne, teren okoliczny zadrzewiony. Teren dojazdu nieurządzony.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 "Wolin i Uznam" - PLH3200190. Część działki nr 7/37 położona jest na obszarze pasa ochronnego.

Wraz ze sprzedażą działek nr 7/21 i nr 7/37 na rzecz każdoczesnego jej właściciela ustanowiona zostanie służebność gruntowa, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez cześć działek nr 83/12 obręb 19 miasta Międzyzdroje, nr 7/24 i nr 21/10 obręb 16 miasta Międzyzdroje, będących własnością Gminy Międzyzdroje, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, działka oznaczona jest symbolem użytku (Bz) – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXVI/296/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 1 października 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonymi ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki.

Symbol terenu: UTH.11 Zapis planu: teren intensywnej zabudowy usług i obiektów związanych z czasowym zakwaterowaniem oraz usług towarzyszących.

Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ = 0,35.

Wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny IZ = 1,2 i maksymalny IZ = 2,2.

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych TZ = 0,3.

Maksymalna wysokość zabudowy: do 6 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż HZ = 20,0 m.


Położenie nieruchomości

Zamówienie zostanie opublikowane 24-07-2024, o godzinie 10:00:00.