Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwały - posiedzenie

Nazwa dokumentu Data dodania
Uchwała Nr LVII/696/23 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki działającej pod firmą Zielone Międzyzdroje Sp. z o.o. 2023-03-14 10:06:12
Uchwała Nr LVII/697/23 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Międzyzdroje dla jednostek ochotniczej straży pożarnej oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania tych dotacji. 2023-03-14 10:06:51
Uchwała Nr LVII/698/23 w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2023. 2023-03-14 10:08:03
Uchwała Nr LVII/699/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/662/22 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2023 rok. 2023-03-14 10:09:33
Uchwała Nr LVII/700/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/663/22 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2023-2042. 2023-03-14 10:10:01
Uchwała Nr LVII/701/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/432/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. 2023-03-14 10:10:24
Uchwała Nr LVII/702/23 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/334/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje. 2023-03-14 10:11:07
Uchwała Nr LVII/703/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/395/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych -gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. 2023-03-14 10:11:29
Uchwała Nr LVII/704/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/218/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 2023-03-14 10:12:04
Uchwała Nr LVII/705/23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2023-03-14 10:12:33
Uchwała Nr LVII/706/23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2023-03-14 10:12:56
Uchwała Nr LVII/707/23 w sprawie przyjęcia Międzyzdrojskiego programu edukacji czynszowej dłużników komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych w latach 2023-2027. 2023-03-14 10:13:24
Uchwała Nr LVII/708/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje-Centrum Promenady III 2023-03-14 10:13:47
Uchwała Nr LVII/709/23 w sprawie skargi z dnia 15.02.2023 r. na Burmistrza Międzyzdrojów na przewlekłe załatwienie sprawy w zakresie braku odpowiedzi na pismo. 2023-03-14 10:14:28